Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

Türkiye’de Finans Piyasasının Gelişim Seyrinde Katılım Bankacılığının Yeri

Görüntüleme Sayısı
: 55851 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Özlem USMAN
İlgili Ders/Eğitimler
Banka-Finansal Kurumlar
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

Türkiye’de Finans Piyasasının Gelişim Seyrinde

Katılım Bankacılığının Yeri

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım*

Arş. Gör. Özlem Özmen**

Özet

Finansal sistemler ve kurumlar dünya ekonomik sisteminde kırılganlıkların en önemli sebebi haline gelmiştir. Finansal yapının oluşum ve gelişim süreci aynı zamanda dünya ekonomik sisteminin de altyapısını oluşturmaktadır. 2009-2010 yıllarında yaşanan krizler, finansal sistemi ve gelişim seyrini tartışmaya açmıştır. Bu tartışma konularından bir tanesi de klasik bankacılık sisteminin yol açtığı sorunları bertaraf etmek üzere alternatif finansman sistemleri üzerinedir. Alternatif finansman sistemlerine bakıldığında ülkemizde katılım bankacılığı adını alan kar payı sistemine dayalı kurumlar göze çarpmaktadır. Edindiği portföyün risk dağılımında ve dağıtımında farklı esaslar belirleyen bu bankalar artık daha fazla araştırılmaktadır. Ülkemiz bankacılık mevzuatında da katılım bankaları banka teriminin geçtiği hemen her düzenlemede yerini almakta ve hukuki altyapısını daha stabil hale getirmektedir. Biz bu araştırma ile özellikle ülkemizde katılım bankacılığının yerini ve önemini çeşitli alt başlıklarla tespit etmeye çalışmaktayız. Çalışmada katılım bankalarının 2007-2009 verilerini Toplanan Türk Parası ve Yabancı Para Fonlar, Kullandırılan Fonlar, Net Kar Rakamları, Toplam Aktifler, Özvarlık ve Net Kar Rakamlarını 4 katılım bankası için karşılaştırmalı incelemekteyiz. Toplam rakamları aynı dönem için Mevduat Bankaları ile karşılaştırmaktayız. Ayrıca bu kurumların Yalova’daki şubelerine ilişkin yaptığımız araştırma, görüşme, gözlem ve anketlerin bir kısmını bu çalışmada değerlendirerek katılım bankalarını örnek şubeler üzerinden değerlendirmeye almaktayız.

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [11]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!