Tavsiye Et. Yazdır

 

Doç.Dr. Ferhat SAYIM(Özgeçmiş)

English CV in the bottom of page

Kısa Özgeçmiş

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali İktisat Bilim Dalında, Doktora Eğitimini Aynı Enstitü Mali Hukuk Bilim Dalında tamamladı. Meslek Hayatına Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulu’nda Başlayan Ferhat SAYIM Müfettiş Yrd. Yetkili Müfettiş Yrd. ve Müfettiş olarak 5 yıl kadar çalıştı. Doktorasını almasını müteakiben bir süre danışmanlık ve eğitmenlik yaptıktan sonra Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F’de Öğretim Üyeliği kadrosuna atanmıştır. Bu fakültede 2005-2006 Eğitim yılında İktisat Bölüm Başkanlığı'nı da yürüttü. Çeşitli Projelerde Değerlendirmeci Panelistlik, Danışmanlık vb. görevler aldı. Bunun dışında kamu ve özel kurumlarında mali raporlama, mali danışmanlık, yönetim danışmanlığı gibi çeşitli görevler de yürüttü. 2009 yılına kadar Beykent Ün.'nin yanısıra İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 2011 yılında YÖK Bursuyla gittiği ABD-Virginia da Fairfax-Washington bölgesindeki üniversitelerde Araştırma Yöntemleri ve Sağlık Ekonomisi alanında araştırmalarda bulundu. 2012 Yılında SMMM belgesi almaya hak kazandı. 2009 yılından itibaren Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde Öğretim Üyeliğine devam etmektedir.

Ferhat SAYIM, (Associate Prof.Dr. )
He graduated from Istanbul University Political Sciences Faculty / Public Administration department. He took master degree in Marmara University Social Sciences Institute Fiscal Economics Science Section. He took PhD degree in the same Institute and Fiscal Law Science Section. He worked as banking inspector in the Turkish Trade Bank approximately 5 years. Later he worked as a Educator and Consultant. After this period he was started to working in Beykent University as a Assist. Prof.Dr. at Economics and Administration Sciences Faculty - Economics Department. Furthermore he was worked “Department Chef” in 2006-2007 education terms. Furthermore he took various missions in the projects and he studied as financial consultant, administrative consultant and lecturer in the various private universities. Besides Beykent University until 2009, has taught at IAU. In 2011, for 3 months with YOK Scholarship went to US- Virginia . At universities in Fairfax and Washington , did research in the field of “Research Methods” and “Health Economics”. He has a lot of published article and book about health economics, accounting-finance and research methodology. He is continued to study as Associate Prof.Dr. at the Yalova University Economics and Administrative Sciences Faculty-Business Administrative Department.

Eğitim

Doktora :Marmara Ün. Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk(2005)

Y.Lisans :Marmara Ün. Sosyal Bilimler Ens.  Mali İktisat(2000)

Lisans    :İstanbul Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yön.(1997)

Tecrübe

1999-2004 Türk Ticaret Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Müfettişi(-Şube Teftiş Raporları(Krediler,Muhasebe,Mevduat,Jestiyon....vb.)-Seksiyon Teftiş Raporları-İnceleme Raporları-Soruşturma Raporları)

2005-2005 Prestij Danışmanlık; Eğitmen-Danışman

2005-2006 Beykent Ün. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi-İktisat Bölüm Bşk.lığı

2006-2007 Beykent Ün. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi

2007-2008 Part Time Öğretim Üyeliği(Beykent Ün.)

2008-2009 İstanbul Aydın Ün. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi (+Çeşitli Özel Ün.lerde Part Time)

2011-2011 YÖK Bursuyla ABD-Virginia Fairfax Bölgesindeki Üniversitelerde Sağlık Ekonomisi ve Araştırma/Yazım Yöntemleri Konusunda Araştırma Yürütülmüştür.

2009-D.Ediyor Yalova Ün. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi

Yayın

 

 

 

 

 

 

 

, Sayı: 1, ss.47-72, 2011(Makale Tarafımdan Geri Çekildiği Hal

*Kitap/Türkiye Bankalar Birliği Yayını Yay. No:244 “Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelemesi”, İstanbul, 2006

*Kitap/Ferhat Sayım, Sağlık Piyasası ve Etik, 144 ss., Bursa, MKM Yayıncılık, 2011

*Kitap/Hamdi Genç(Editör), Ferhat Sayım(Editör), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, Bursa, MKM Yayınevi, 2011

*Kitap/Ferhat Sayım, Yıldırım Temir., Denetim ve Mevzuat Açısından Kamu Hastanelerinde Faturalama Süreçleri, İstanbul, A.Arge Yayın, 2013

*Kitap/Ferhat Sayım, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015(1.Baskı), 2017(2.Baskı), 2019(3.Baskı)

*Kitap/Ferhat Sayım, Genel Muhasebe, Ankara, Seçkin Yayıncılık,  2018

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım, Ed: Işıl Zeynep Türkan, Gökçe Bayındır Goularas, "Identified Status and Financing of Health Service for Immigrants-Asylum Seeker and Other Foreign Visitors in Hospitals of Turkey", "International Migration and Challenges in the Begining of the Twenty-First Century" Adlı Kitapta Bölüm, Rowman Littlefield, London, 2018

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım,Onur Gümüş, Ed:Hamdi Genç,Ferhat Sayım, “MENA Bölgesinde Bankacılık ve Finans Piyasası” “Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerinin Ekonomik Yapısı” Adlı Kitapta Bölüm, 191-215 ss., Bursa, MKM Yayın ve Dağıtım Ltd.Şti., 2011

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım, Ed:Hamdi Genç, Ferhat Sayım “MENA Ülkelerinde Sağlık Ekonomisi”, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerinin Ekonomik Yapısı” Adlı Kitapta Bölüm, 153-177 ss., Bursa, MKM Yayın ve Dağıtım Ltd.Şti., 2011

*Kitapta Bölüm/ “Sağlık Ekonomisi-Sağlık Sektörünün Piyasa Yapısı”, “Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi” Adlı Kitapta Bölüm, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“5411 sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78. Maddeleri”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Bankaların Özkaynakları”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Yapısal Pozisyon”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Yabancı Para Net Genel Pozisyon\Özkaynak Standart oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım, Ed:Muammer Sarıkaya, “Sosyal Hizmet Kurumlarının Finansmanına İlişkin Vergi Düzenlemeleri”, Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim adlı kitapta bölüm 213-246 ss., Ankara, Nobel Yayınevi, 2011

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

 *Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Sigortacılık ve Risk Yönetimi”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Makale/Ferhat Sayım (2015).  The Participation Banking As A Distinctive Method And The Its Growing In The Turkish Finance Market-Period: 2007-2013.  Emerging Markets Journal, 5(1), 93-111

*Makale/Ferhat Sayım., Odabaş T. “5510 Sayılı Yasa İle Değiştirilen Emekli Aylığı Bağlama Oranlarının Olası Finansal Etkisinin Sosyal Politika Hedefleri Açısından Değerlendirmesi” Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:4, Sayı:9, 2015/2

*Makale/Ferhat Sayım, Sinan S., "Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları", TC Maliye Bakanlığı Maliye Dergisi , 244-261 ss., 2010

*Makale/Ferhat Sayım, Tarık O., "Sağlık Bakanlığı Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Kayıt ve İstatistik Modüllerinin Hastanelerde Kurumsal Yönetim İşlevleri Açısından Değerlendirmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 185-204 ss., 2011

*Makale/Yeni Kredi Karşılıkları Yönetmelik Taslağı/ Active Bankacılık Finans Dergisi, Sayı:49,Eylül 2006, Sayfa:22-27

*Makale/“Karşılık ve Kredi Karşılığı Kavramları”, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan 2007, Sayı:223, Sayfa:84-98

*Makale/"Finansal Sistem Araçlarının Soyutluğu ve Risk Teriminin Bankacılık İşlemleriyle Örtüşmesi", Banka&Sigorta Dergisi, Ekim 2007, Sayfa:36-37

*Makale/Ferhat Sayım, "Doktor Gruplarında Ekonomi Eğitiminin Genel Özelleştirme Uygulamalarına Bakış Üzerindeki Etkisi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi , 99-128 ss., 2009

*Makale/Ferhat Sayım, "Sağlık Bakanlığı Web Tabanlı Merkezi Kayıt Modüllerinin Hastanelerde Muhasebe Düzeni ve Sistemi Açılarından Değerlendirmesi", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 263-284 ss., 2011

*Makale/Ferhat Sayım, “Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına İlişkin Ulusal Hesaplamalar ve Sağlık Alanında Belediyelere Verilen Görev ve Yetkiler”, Bütçe Dünyası Dergisi, Ankara, ss.151-165, 2011/1

*Makale/Ferhat Sayım, Volkan A., "Hizmet Sektörü Özellikleri Ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Dair Teorik Bir Çalışma", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 245-262 ss., 2011

*Makale/Ferhat Sayım, Murat A., “The Participation Banking And Its Comparison With Deposit Banking In The Turkish Finance Market”, Scientific Journal European Integration Studies, Kaunas University Of Technology Institute Of Europe, No:5, 2011, 152-164 Ss., Lithuania

*Makale/Ferhat Sayım, Volkan A., "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı", E Yaklaşım , 591-620 ss., 2011

*Makale/Ferhat Sayım, Halil İbrahim Z., “ Dış Ticarette Kullanılan Finansman Ve Teslim Şekillerinin Türkiye’nin Sınır Ticareti  Uygulamalarında Kullanılabilirliği” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012,  215-235 ss.

*Makale/Ferhat Sayım, Vedat D., "Şüpheli Alacaklar Karşılığı Uygulaması Ve Tereddüt Edilen Noktalar", E Yaklaşım , 426-460 ss., 2010

*Makale/Ferhat Sayım, Muhammed A. “Banka Bilançolarındaki Kredi Karşılık Kalemlerinin Dışa Yansıma Biçimleri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.26, Sayı.3-4, 297-312 ss. 2012

*Makale/Sayım,Ferhat.,Usman, Ö. Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik Algısı-Yalova Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı.170, Ocak-Haziran 2016, Ankara, ss.131-147

*Makale/Sayım,Ferhat. “KAMU HASTANELERİNDE MUHASEBE İLİNTİSİ KURULAN FAALİYETLER ve ÖZEL HASTANE KARŞILAŞTIRMASI - YALOVA ÖRNEĞİ”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, ss. 672-684

*Makale/Sayım,Ferhat.,Usman, Özlem. "Muhasebe Mesleği İçin Mesleki Durum Analizi Kriterlerinin Belirlenmesi", Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, Sayı:12, Mayıs-Ekim 2016, ss.105-122 

*Makale/Sayım, Ferhat. "Yabancı Uyruklu Göçmenler-Sığınmacılar Ve Ziyaretçiler İçin Kamu Ve Özel Hastanelerde Verilen Hizmetlerin Faturalanması Ve Muhasebe Kayıtları-Yalova Örneği", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 53. Sayı / Temmuz 2017, ss.35-54

*Makale/Sayım, Ferhat. "Türkiye'de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi", Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:15, Aralık 2017, Sayfalar:13-30

*Makale/Ferhat Sayım (2017). "The Role of Participation Banking as Alternative Financing Channels to Substitute for Deposit Banks and its Growth in the Turkish Finance Market - Period: 2007-2015"  Emerging Markets Journal, 7(1), 46-52

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetinin Özellikleri”Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Devletin Sağlık Finansmanını Üstlenme Nedenleri” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Etik Ve İş Etiği Kavramları” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Tıbbi Etik Ve Deontoloji Kavramları” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlıkta Etik Dışı Davranışın Farkedilmesi Ve Etik Kurullar” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Sektöründe Etik Dışı Alana Girebilecek Yaygın Uygulamalar Ve Sınıflandırılması” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Finansmanının Yürütüldüğü Piyasanın Özellikleri” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetleri Arzını Etkileyen Faktörler” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Piyasa Yapısında Etik Sorunlara Yol Açan Uyumsuzluklar” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Bildiri/ “Finansal Piyasaların Çalışma Sisteminde Yeni Ekonominin Etkileri”, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi 3-5.11.2006 Kartepe, 04.11.2006 Oturum IVA

*Bildiri/(Uluslar arası Kongre)İki Yazarlı(Dr.Mualla KÖK ile Birlikte)/ “Sağlık Hizmetlerinde Yerel Yönetim Yatırımları”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 19.03.2009, 3.Oturum, Salon 3

*Bildiri/(Uluslar arası Kongre)İki Yazarlı (Şemsettin DÖĞÜCÜ ile Birlikte)/“Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı Kocaeli Örneği”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 19.03.2009, 3.Oturum, Salon 3

*Bildiri(Uluslar arası Kongre)/ “Kamu Sağlık Çalışanlarının Ekonomik Olaylara Bakışında İdari Görevlerin Ve Ekonomi Eğitiminin Etkisi”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009, 23.Oturum, Salon 2

*Bildiri(Uluslar arası Kongre)/ “Doktor Unvanlı Bir Grup Sağlık Çalışanının Genel Özelleştirme Uygulamalarına Bakışı Ve Ekonomi Eğitiminin(40 Saat) Bu Bakış Üzerindeki Etkisi”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009, 23.Oturum, Salon 2

*Bildiri(Uluslar arası Kongre)/ Doktorlar Dışındaki  Sağlık Personelinin Genel Özelleştirme Uygulamalarına Bakışı Ve Ekonomi Eğitiminin(40 Saat) Bu Bakış Üzerindeki Etkisi”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009, 23.Oturum, Salon 2

*Bildiri(Uluslar arası Kongre)İki Yazarlı (Dr.Zeynep ÇIRAKLI ile Birlikte)/“Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Maliyet Fayda, Maliyet Etkililik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009, 20.Oturum, Salon 2

*Bildiri/“Kamu Hizmet Sektörü Çalışanlarının Ekonomik Olaylara Bakışı ve Ekonomi Eğitiminin Bu Bakış Üzerindeki Etkisi” Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 6-8 Kasım 2008 Kartepe-Kocaeli, 8.11.2008 A-1 Oturumu, Bildiri Kitabı s:120-141

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Abdullah Ş., Volkan P., "Kamu Sağlık Kurumlarında Yeni Sistemlere Geçiş Kararları Öncesi Ekonomik Analiz:Merkezi Radyolojik Görüntüleri Arşivleme Sistemi Örneği",  II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, 314-328 ss., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Yıldırım Temir, “Kamu Hastanelerinde Mevzuat ve Uygulama Açısından Faturalamaya Yönelik Kayıtlama ve Denetim Süreçlerinin İlişkisi” Sekizinci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Lefke-Kıbrıs, 10 Eylül 15.30-16.30 Oturumu, Bildiri Kitabı s.383-394

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Yıldırım T., “Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yeni Kamu Hastaneleri Birlikleri ile İlgili Düzenlemelerin Yöneticiler Arasında Algılanışı” Sekizinci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Lefke-Kıbrıs, 12 Eylül 09.30-10.30 Oturumu, Bildiri Kitabı s.1530-1543

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Yıldırım T., “Sağlık Hizmetlerinin Faturalanması için Yönetim Süreçleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar-Kamu Hastanesi Örneği” Sekizinci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Lefke-Kıbrıs, 12 Eylül 11.00-12.10 Oturumu; Bildiri Kitabı s.1479-1492

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Sinan S., II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi konferansı dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2" bildiri kitapçığındaki "Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Kalite Uygulamaları İle Mevzuat Açısından Tanıtım Ve Reklâm Harcamaları", 156-170 ss., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

*Bildiri/Ferhat Sayım, “A Different Banking Methods and The Devoloping In The Turkish Finance Market-The Turkish Participation Banking For 2007-2012”, International Conference On Economic and Social Studies, 10-11 May 2013, Sarajevo

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Halil İbrahim Z., , 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi-Kilis ve Halep Üniversiteleri konferansı dahilinde "1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Dış Ticaretteki Ödeme, Teslim ve Finansman Şekillerinin Sınır Ticareti Açısından Değerlendirilmesi", 392-401 ss., Kilis, Türkiye, Kasım 2010

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Özlem Özmen, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu konferansı dahilinde "Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı II" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Finans Piyasasının Gelişim Seyrinde Katılım Bankacılığının Yeri", 611-632 ss., Kırklareli, Türkiye, Ekim 2010 

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Annual International Conference 2012 on European Debt Crisis,17-18 May 2012, “The Developing of Participation Banking in the Turkish Finance Market”, Session 10, İğneada Mayıs 2012

Bildiri/Sayım,Ferhat., Usman, Özlem. “Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik Algısı-Yalova Örneği”, 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 12-14 MAYIS 2016 ZONGULDAK 

*Bildiri/Sayım,Ferhat. “KAMU HASTANELERİNDE MUHASEBE İLİNTİSİ KURULAN FAALİYETLER ve ÖZEL HASTANE KARŞILAŞTIRMASI - YALOVA ÖRNEĞİ”, 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 12-14 MAYIS 2016 ZONGULDAK 

*Bildiri/Sayım,Ferhat. “Yabancı Uyruklu Göçmenler-Sığınmacılar ve Ziyaretçiler İçin Kamu ve Özel Hastanelerde Verilen Hizmetlerin Faturalanması ve Muhasebe Kayıtları-Yalova Örneği" II. ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSLARI: ORTADOĞU’DAKİ ÇATIŞMALAR BAĞLAMINDA GÖÇ SORUNU, 28-29 Nisan, 2016, Kilis ss.608-621

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Temel Finans Ve Sermaye Piyasası Kurumları İle Bunların Kobı Yöneticileri Arasında Bilinirligi-Yalova Örneği, 2. Uluslararası Ipek Yolu Akademik Çalısmalar Sempozyumu, Ürgüp, 20-22.09.2018

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Yerel Firma Sahip-Yöneticilerinin Finansal Sistem Ve Isleyisi Hakkında Hissettikleri Bilgi Seviyesi - YalovaÖrnegi, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, December 6-7, 2018,Bandırma/Balıkesir

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Fınansal Sıstemde Kullanılan Menkul Kıymetler Ve Kobı Yönetıcılerı Arasında Bılınırlıgı-Yalova Örnegı, 2. Uluslararası Ipek Yolu Akademik Çalısmalar Sempozyumu, Ürgüp, 20-22.09.2018

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Fon Fazlalarını Degerlendirmede Yerel Firma Sahip-Yöneticilerinin Tercihleri, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, December 6-7, 2018,Bandırma/Balıkesir, 

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Türkiye Istatistik Kurumu Verileri ve Ikinci El Araç Ilan Verilerinin Islenmesi Suretiyle Otomobil Kullanıcı Gruplarının Olusturulması, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Ikinci El Otomobil Ilanı Verilerinin Islenmesi Suretiyle Otomobiller için Gerçege Uygun Amortisman Oranlarının Tespiti, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018

*Bildiri/Sayım. Ferhat, İkinci El Otomobil İlanı Verilerinin İşlenmesi Suretiyle Otomobiller için Yıllık Kullanım KM’lerinin Tespiti, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018,

*Bildiri-Diğer/Sayım. Ferhat, İstanbul’da Plaka Tahditli Taksi Taşımacılığı İçin Maliyet Bileşenlerinin Belirlenmesi ve Yeni Model Önerisi, Transist 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi, 2-4.11 2017,

 

*Bildiri-Diğer/Sayım. Ferhat, Otomobil Stokunun Yapısına ve Büyümesine İlişkin İstatistikler İle Amortisman Tutarlarının Belirlenmesi - Tüm Türkiye ve İstanbul, Transist 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi, 2-4.11 2017

 

*Bildiri-Diğer/Sayım. Ferhat, Otomobillerde Amortismanlar Dahil Edilmiş Maliyetleme Modeli ve Kilometre Başı Maliyetlerin Belirlenmesi, Transist 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi, 2-4.11 2017

 

*Bildiri-Diğer/Sayım. Ferhat, Yeni Taksi Modeli Maliyetlerinin Özel Otomobil Maliyetleriyle Karşılaştırılması Ve Yeni Modellerin Etki Potansiyeli - Trafik Sorununa Köklü Çözüm Önerisi , Transist 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi, 2-4.11 2017, 

 

Makale/Ferhat Sayım, Murat A., “The Participation Banking And Its Comparison With Deposit Banking In The Turkish Finance Market”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt.3

de Yayımlanmıştır.)
Tespit Edilen Atıflar

 

Atıf Yapılan Yayın

Atıf Yapan Yayın

SAYIM Ferhat.: ÇIRAKLI L. Zeynep; (2009).“Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Maliyet Fayda, Maliyet Etkilik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi” Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009

Hastanelerde Mali Performansın İncelenmesi: Ümraniye Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Üzerine Örnek Bir Uygulama

SAYIM Ferhat.:(2011).“Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına İlişkin Ulusal Hesaplar ve Sağlık Alanında Belediyelere Verilen Görev İle Yetkiler” Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 35, ss.151-165

Hastanelerde Mali Performansın İncelenmesi: Ümraniye Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Üzerine Örnek Bir Uygulama

SAYIM, Ferhat, (2006), Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelenmesi, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul.

Takipteki Kredilerin Özel Sektöre Verilen Krediler Ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi*

Ferhat Sayım ve Çıraklı L. Zeynep (2009), “Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Maliyet, Fayda, Maliyet Etkililik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi”, Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart, Antalya.

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Ferhat Sayım ve Döğücü, Şemsettin (2009). “Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı: Kocaeli Örneği”, Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart, Antalya.

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

SAYIM, Ferhat ve DÖĞÜCÜ, Şemsettin (2009) Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı Kocaeli Örneği”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 19.03.2009,

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği

Sayım, Ferhat, (2006), Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelemesi. 1. Basım. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Sayı.244.

Ticari Bankacılıkta Kredi Riskinin Ve Kredi Riski Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesi

Sayım, Ferhat (2006), Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelemesi, İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No:244,

Türkiye’de Basel Iı Standartlarının Kobi’lere Etkilerini İncelemeye Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma: Marmara Bölgesi Örneği

Sayım, Ferhat,  Er, S., Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk, TMSF Catı Dergisi, Yol:4, Sayı:22, Ağustos-Eylul 2009.

Turk Bankacılık Sektorunde Yabancı Para İslemler

KOÇAK, Orhan ve Ferhat SAYIM; (2009), “Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründeki Gelişmeler”, Paper presented at EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, June 17- 19, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Refah Rejimleri Açısından Sağlık Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Güney Avrupa Refah Modeli Ve Türkiye

Sayım, F. and Aydın, V. (2011), “Hizmet Sektörü Özellikleri Ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Dair Teorik Bir Çalışma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29: 245-262.

Service Quality And Customer Satisfaction Relationship: A Research İn Erzurum Ataturk University Refectory

Sayım F., Aydın V., (2011) Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Dair Teorik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi,Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:29, Kütahya.

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermayenin Sektörel Dağılımı: Hizmetler Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

Sayım, F. ve Aydın V. (2011). Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Sair Teorik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya, (29):248-249.

Hizmetler Sektörü İçinde Hizmet Ticaretinin Yeri Ve Karşılaştırmalı Bir Analizi

1 Atıf

Sayım, F. ve Er, S. (2009), “Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk”, TMSF Çatı Dergisi, Sayı:22.

Finansal Krizleri Önleme Aracı Olarak Finansal Sektörün Regülasyonu, Mortgage Krizi Ve Türkiye

Sayım, F., & Murat, A. (2012). The Participation Banking And Its Comparison With Deposit Banking In The Turkish Finance Market. European Integration Studies, (5), 152–164.

The Performance Comparison Of The Participation Banks Acting İn Turkey Via Grey Relations Analysis Method

Ferhat Sayım, Sağlık Piyasası ve Etik, 144 ss., Bursa, MKM Yayıncılık, 2011

İş Hayatında Erdemli İnsan(Kitap)

Ferhat Sayım, Sağlık Piyasası ve Etik, 144 ss., Bursa, MKM Yayıncılık, 2011 Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları 2014-2 Atıf
SAYIM, Ferhat, Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelemesi, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 244, Şubat 2006.  TÜRKİYE ’ DE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ AÇISINDAN VERGİLENDİRMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ
 
Sayım Ferhat ve S. Sina (2010), ‘Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Kalite Uygulamaları İle Mevzuat Açısından Tanıtım ve Reklâm Harcamaları’, Maliye Dergisi Sayı. 159 (244-261) “Sağlık Sektöründe Tanıtım Veya Tedavi Amaçlı Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 7 Sayı:12 2015 Güz (161-180) 
Sayım, F. 2012. “The Developing of Participation Banking In The Turkish Finance Market: 2007-2011.” Akademik Arge, Yalova University, Economics and Administration Sciences Faculty, Turkey

DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANKING IN TURKEY Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2015

Sayım, F. ve Aydın V. (2011). Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Sair Teorik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya, (29):248-249.

Hizmet Sektörünün Kavramsal Tanımı Ve Ulusal Ekonomilerdeki Önemi, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 5/ Cilt: 5/ Sayı:9/ Bahar 2015, 

Sayım, F. ve Aydın V. (2011). Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Sair Teorik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya, (29):248-249. Finansal Oranların Faaliyet Alanlarına Göre Değişiminin Merkez Bankası Sektör Raporları Yardımıyla İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal Of Social Sciences 44. Sayı Nisan 2015 / Number 44 April 2015
Sayım, F. ve Aydın V. (2011). Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Sair Teorik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya, (29):248-249.

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI(2014)

http://www.sbe.hitit.edu.tr/userfiles/files/47593_232201514834258.pdf

SAYIM, Ferhat, (2006), Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelenmesi, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul.

Kitap: Sorumluluk Hukuku Bakımından Bankacılıkta Risk Kavramı (2015-7Atıf Sayfa:38,40,107,107,107,108,108)

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/6259/SORUMLULUK_HUKUKU.pdf

SAYIM, Ferhat, (2006), Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelenmesi, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul.

İş Ahlakı Uygulamalarının Hastane Performansına Etkisi: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Saha Çalışması

İndexleri

2015 4 Atıf

Sayım, F. ve Er, S. (2009), “Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk”, TMSF Çatı Dergisi, Sayı:22

Kitap: Sorumluluk Hukuku Bakımından Bankacılıkta Risk Kavramı (2015-2Atıf Sayfa:37,39)

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/6259/SORUMLULUK_HUKUKU.pdf

 

2014 Atıf Ortak İsimli Makaleye

http://sbedergi.gumushane.edu.tr/Makaleler/1119695328_VII.pdf

Sayım, F. & Murat, A., 2012. The Participation Banking And Its Comparison With Deposit Banking In The Turkish Finance Market. European Integration Studies, (5), pp.152–164.

The Performance Comparison of the Participation Banks Acting In Turkey Grey Relations Analysis Method (2014 Atıf 1+1)

http://icesba.eu/RePEc/icb/wpaper/ICESBA2014_29SAKINC_P238-245.pdf

http://www.kspjournals.org/index.php/JEST/article/view/88

https://www.econstor.eu/dspace/handle/10419/105838

***SAYIM, Ferhat, (2006), Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelenmesi, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul

Banka Hukuku Bibliyografyası (2015 Web)

http://www.bankahukuku.com/?pnum=23&pt=Banka%20Hukuku%20Bibliyografyas%C4%B1

***Sayım, F. ve Er, S. (2009), “Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk”, TMSF Çatı Dergisi, Sayı:22

Banka Hukuku Bibliyografyası (2015 Web)

http://www.bankahukuku.com/?pnum=23&pt=Banka%20Hukuku%20Bibliyografyas%C4%B1

SAYIM, F. and ZENGİN, H. İ. (2012), “Dış Ticarette Kullanılan Finansman ve Teslim Şekillerinin Türkiye’nin Sınır Ticareti Uygulamalarında Kullanılabilirliği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Vol.8, Issue 17, 215-236

MAIN FEATURES OF CHANGES IN INCOTERMS 2010

İndexleri 

2015 1 Atıf

SAYIM, F. (2011) Sağlık Piyasası ve Etik, Bursa:MKM Yayınları. 

Güncel Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Deneme

2011 2 Atıf

SAYIM, Ferhat (2007), “Malatya İli Yerel Ekonomik Araştırma”, Malatyalı İşadamları Derneği, Malatya

The Journal of Academic Social Science Yıl: 3, Sayı: 18, Aralık 2015, s. 478-493KAPATMA MADDESİ İLE REZERVE BOYAMA TEKNİKLERİ 

İndexleri

2015 1 Atıf

Sayım, F. ve Aydın V. (2011). Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Sair Teorik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya, (29):248-249.

1 Atıf Sobiad Veri Tabanından Bulundu

GENÇ, Hamdi ve SAYIM, Ferhat (2011). Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, Bursa: Mkm Yayıncılık, ss:180-310. 
 
GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN KITALAR ARASI TURİZM HAREKETLERİNİN EKONOMİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (AVRUPA VE ORTADOĞU KITASI ÖRNEĞİ)
-Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 45 Volume: 9 Issue: 45 Ağustos 2016-3 Atıf
Sayım, Ferhat. Zengin Halil İbrahim, “Dış Ticarette Kullanılan Finansman Ve Teslim Şekillerinin Türkiye’nin Sınır Ticareti Uygulamalarında Kullanılabilirliği”, Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, pp.215-236, 2012.  The Role of Banks Funding and Promoting the Foreign Trade: Case of Turkey Mikail Altan-World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:10, No:7, 2016
Sayım, F. (2011).Sağlık Piyasası ve Etik. MKM Yayıncılık Sağlık Sektöründe Bilgi Asimetrisinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Bir Uhttp://avekon.org/papers/673.pdfygulama Effects of Health Sector Information Asymmetry on Patient Satisfaction: An Appilication on Yalova Oral and Dental Care Centre
 
 2013 

Sayım,F.(2015) Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler. İstanbul. Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler, Sayı:15-1. 79-88.

Sağlık Hizmetleri Talebi Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Ağırlıklarının Belirlenmesi Özgür İnce Makale

SAYIM, F., & ZENGİN, H. İ. (2012). Dış Ticarette Kullanılan Finansman Ve Teslim Şekillerinin Türkiye’nin Sınır Ticareti Uygulamalarında Kullanılabilirliği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 216-236 

TÜRK EXİMBANK KREDİLERİNİN DIŞ TİCARETTEKİ ROLÜ 2016- 3 Atıf DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES
Sayım, Ferhat (2011), Sağlık Piyasası ve Etik, MKM Yayınları: Bursa Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin sağlık sistemleri ve sağlık göstergelerinin karşılaştırmalı analizi 2016 YLTEZ
Sayım, Ferhat (2015), “Sağlık Hizmetinin Özellikleri”, Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler, S:15, ss.1-12. Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin sağlık sistemleri ve sağlık göstergelerinin karşılaştırmalı analizi 2016 YLTEZ  2Atıf
Sayım, Ferhat (2015), “Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler”, Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler, S:15, ss.79-88.
 
Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin sağlık sistemleri ve sağlık göstergelerinin karşılaştırmalı analizi 2016 YLTEZ 3 Atıf
Sayım, Ferhat ve S. Sina (2010) “Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamalar Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları”, Maliye Dergisi, S:159, ss.244-261.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin sağlık sistemleri ve sağlık göstergelerinin karşılaştırmalı analizi 2016 YLTEZ

Sayım, F., & Aydın, V. (2015). “Hizmet sektörü özellikleri ve sistematik olmayan risklerin sektör menkul kıymetleri ile etkileşimine dair teorik bir çalışma”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(29).

BANKACILIKTA İLİŞKİSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN,

TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE İLİŞKİSEL

KALİTE ALGISININ ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR

ARAŞTIRMA Business & Management Studies: An International Journal

Sayım, F. ve Çıraklı, Z., (2009), Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinde Maliyet Fayda ve Maliyet Etkililik Göstergelerinin İncelenmesi, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi 19-21 Mart 2009, ss.347-365, Antalya. TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE KAMU HASTANELERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayım, F., (2009), Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sektörünün Piyasa Yapısı, Sağlık İşletmeler Yönetim Rehberi, Derl. Çoşkun, A. Ve Akın, A., ss.253-284. Seçkin Yayınları, Ankara.
 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE KAMU HASTANELERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sayım, F. (2015). The Participation Banking As A Distinctive Method And The Its Growing In The Turkish Finance Market-Period: 2007-2013. EMAJ: Emerging Markets Journal, 5(1), 93-111

THE INFLUENCE OF MURABAHAH FINANCE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FARM CREDIT AND AGRICULTURAL OUTPUT IN NIGERIA: APROPOSED FRAMEWORK 2016 Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 4(12) November, 2016 Indexed

Asian Journal of Multidisciplinary Studies (AJMS) is included in different indexing agencies, J-GateGoogle Scholar, Directory of Research Journal Indexing, BASE - Bielefeld Academic Search EngineInternational Impact Factor Services (IIFS)India Environment Portal etc.

Sayım, F. 2005. Tıbbi etik ve deontoloji kavramları. Akademik Ar-Ge Dergisi Sosyal Bilimler. 

Primum non nocere (Kişisel Makale)2016

Sayım, Ferhat. (2015) “Sağlık Hizmetleri Arzını Etkileyen Faktörler” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler, Sayı:15-1, İstanbul

Sağlık Hizmetleri Arzını Etkileyen Faktörlerin Analitik Ağ Prosesi ile Ağırlıklandırılması 3.Sağlık Ekonomisi Kongresi Sözel Bildiri

Sayım, F., & Aydın, V. (2011). “Hizmet sektörü özellikleri ve sistematik olmayan risklerin sektör menkul kıymetleri ile etkileşimine dair teorik bir çalışma”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29

THE MEDIATION ROLE OF RELATIONSIP QUALITY PERCEPTION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN RELATIONSHIP MARKETING ACTIVITIES AND RE-PURCHASE INTENTION

Döğücü, M. Ş. ve Sayım, F. (2009). “Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı: Kocaeli Örneği” Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, 3, 19-21 Mart 2009, Antalya, 262-275. Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Minimizasyonu Açısından Analizi: Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Manyetik Rezonans (MR) Cihazı Örneği 
Döğücü, M. Ş. ve Sayım, F. (2009). “Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı: Kocaeli Örneği” Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, 3, 19-21 Mart 2009, Antalya, 262-275. HASTANE İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI – MALİYET İLİŞKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI
Sayım, F. & Murat, A., 2012. The Participation Banking And Its Comparison With Deposit Banking In The Turkish Finance Market. European Integration Studies, (5), pp.152–164.

Secularism, Sharia, and the Turkish Financial Markets 2015 1 Atıf

Sayım, F. ve ER, S. (2009). “Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk”, TMSF Çatı Dergisi, 22, 7-17.  DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞMELERİN TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN BİLANÇOLARI ÜZERİNE ETKİLERİ* 2017 1 Atıf
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, ed. H. Genç, and F. Sayım, 20–22. Istanbul: MKM Yayınları

 Economic Development and Financing Growth in a Hydrocarbon Economy: Qatar

2017 İki Atıf
Çıraklı Z.L. ve Sayım F. Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinde Maliyet Fayda, Maliyet Etkililik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi, Edit: Harun KIRILMAZ, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, 2009;2:347-365. SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ 2017 5 atıf
 
SAYIM, Ferhat ve ER, S. (2009), Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ, Oğuz Yıldırım, Seçkin Yayınları Kitap 2017

LİKİDİTE RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL’A KOTE MEVDUAT BANKALARINDAN KANITLAR Makale 2017

SAYIM, Ferhat. (2015),“Etik Ve İş Etiği Kavramları”, Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler, Cilt.15, S.1, ss. 23-32.

TURİST REHBERLİĞİNDE MESLEK ETİĞİ İLKELERİNİN FAYDACI ETİK YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ 2017

Medikal Firmalarda İş Etiği Anlayışının Finansal Performansa Etkisi 2017

SAYIM, Ferhat ve Ardıç, Muhammed, “Banka Bilançolarındaki Kredi Karşılık Kalemlerinin Dışa Yansıma Biçimleri”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 26(3-4), 2012, s. 297-312 Kullanımı Yaygın Olan Teminat Türleri Çerçevesinde Bankalarda Nakdi Krediler İçin Ayrılacak Özel Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi 2017
Sayım, F., & Aydın, V. (2011). “Hizmet sektörü özellikleri ve sistematik olmayan risklerin sektör menkul kıymetleri ile etkileşimine dair teorik bir çalışma”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29

İŞLETME HİZMET VERME YATKINLIĞI VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ : ÇALIŞAN HİZMET VERMEYATKINLIĞI VE DUYGUSAL EMEĞİN ETKİSİ Kitap 2017

 

Yüksek Etkili Öğrenme Modelinin Turizm İşletmeleri Açısından Kavramsal Olarak İncelenmesi - Makale 2017

Sayım, F. (2015). The participation banking as a distinctive method and its growing in the Turkish finance market-period: 2007-2013. Emerging Markets Journal, 5, 93-111. Global Financial Crisis and Islamic Financial Products - Makale 2017
Sayım, Ferhat ve Usman, Özlem (2015), “Muhasebe Mesleği ve Etik”, Akademik Arge Finans Araştırmaları.
 
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEK ETİĞİ EĞİTİMİNE BAKIŞI: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ
 

Materyalin Kullanıldığı Diğer Üniversite Dersleri

Ferhat Sayım, Sağlık Piyasası ve Etik, 144 ss., Bursa, MKM Yayıncılık, 2011

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI-Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Dersi Kaynakları Arasında 

 

Ferhat Sayım, Sağlık Piyasası ve Etik, 144 ss., Bursa, MKM Yayıncılık, 2011 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK Adlı Dersin Kaynakları Arasında
Ferhat Sayım, Sağlık Piyasası ve Etik, 144 ss., Bursa, MKM Yayıncılık, 2011 Aksaray Üniversitesi Sağlık Yönetiminde Etik Dersi Birincil Kaynak
SAYIM, F. (2011) Sağlık Piyasası ve Etik, Bursa:MKM Yayınları. 

Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi- SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. / TDS 209 - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI SAĞLIK VE ETİK  DERSİ BİRİNCİL KAYNAK

SAYIM, F. (2011) Sağlık Piyasası ve Etik, Bursa:MKM Yayınları. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ- SAĞLIK BİLİMLERİNDE DEONTOLOJİ/DEONTOLOGY IN HEALTH SCIENCE DERSİ KAYNAĞI
SAYIM, F. (2011) Sağlık Piyasası ve Etik, Bursa:MKM Yayınları. İstanbul Aydın Üniversitesi /
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik / SAĞLIKTA SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK  Dersi Birincil Kaynak
Sayım.F.(2017)Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Seçkin Yay.

Akdeniz Ün.Sosyal Bil Ens.Pazarlama Yüksek Lisans Pr. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Dersi Materyali

Proje Yazım Teknikler, Sosyoloji Projesi I ve II İçin Ders Materyali

Makale: Anket Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme

İstanbul Gelişim Ün. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Materyali

Makale: Nicelik Açısından Sosyal Bilimlerde BAP Projeleri

Ders Materyali

Ferhat Sayım, Özlem Usman, Muhasebe Mesleği ve Etik, Akademik Arge Yayınevi ANKARA ÜNİVERSİTESİ Elmadağ Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Meslek Etiği Dersi Kaynağı

 

Yayımlama Sürecindeki Çalışmalar

*Kitap/”Sağlık Ekonomisi”, Yazım sürüyor

*Kitap/”Temel Banka Muhasebesi Uygulamaları”, Tashih sürüyor.

*Kitap/”Genel Muhasebe”, Tashih sürüyor

Verilen Dersler

Yüksek Lisans, Lisans ve Önlisans Dersleri

Lisans:İşletme, Genel Muhasebe, Finansal Kurumlar ve Araçlar, Finansal Yönetim, Eskiler:Economics I, Economics II, Public Finance, Turkish Taxation System

Yüksek Lisans: Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı, Finansal Yönetim, Yönetim Muhasebesi, Finansal Kurumlar ve Araçlar, İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları

Ön Lisans: İşletme, Eskiler:Bankacılığa Giriş, Banka Hukuku, Banka Muhasebesi, Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Türk Dış Ticareti ve Uluslar arası Pazarlama, Pazarlamanın Temel İlkeleri, 

Danışmanlığı Yapılan Yüksek Lisans Tez ve Projeleri

*Türkiye'de Kamu Mali Denetimi ve Değerlendirilmesi(Ali UZEL-Mali İşler) (Bitti)

*Sağlık Kurumlarında Dış Alım (Outsourcing) Uygulamaları(M.Şemsettin DÖĞÜCÜ-Halkalı M.Akif EAH) (Bitti)

*Bilişim Sistemlerinin İşletmelerdeki Stok Kontrol Yönetim Süreçlerine Katkıları ve Verimliliğe Etkisi(Cafer ÇAMLI-Vodafone) (Bitti)

*Sağlık Çalışanlarının Denetiminde Objektif Kriterlerin Tespit Edilmesi

*Sağlık Piyasasında Bilgi Asimetrisinin Giderilmesinde Medyanın Etkisi ve Rolü (Gülhan GÜNDOĞDU-SM)

*İşe Alışma Programına Katılan Hemşirelerin Programa İlişkin Görüşleri ve Önerileri

*İstanbul’daki Kamu Hastaneleri Tıbbi Cihaz Yatırımlarının Kamu Sağlığına Etkisi

*Merkezi Radyolojik Görüntüleri Arşivleme Sisteminin Fayda Maliyet Analiz(Abdullah ŞAHİN-SM)(Bitti)

*Uzman Hekimlerin İş Tatmini ve Kurumsal Bağlılıkları Arasındaki İlişki(Dr.Öznur ŞEN-Haseki EAH.)(Bitti)

*Uzman Hekimlerin Performansa Dayalı Döner Sermaye Dağıtım Sistemine İlişkin Değerlendirmeleri(Dr.Nurdan AYDIN-Haseki EAH.)(Bitti)

*Devlet ve Özel Hastanelerde Hekimlerin Pazarlamaya Katkıları

*Sağlık Kurumlarında Tesis Güvenliği Konusunda Atılan Adımlar

*Sağlık Finansmanında Kişisel Finansmanın Yeri ve Türkiye Uygulamaları(Av.Sibel PEDÜK-SM) (Bitti)

*İstanbul Eğitim Hastanelerinde Kalite Denetimlerinde Tespit Edilen Eksikler

*Sağlık Turizminde İleri sağlık Teknolojileri ve İnfertilite Tedavisi

*Farklı Ülkelerde Uygulanan Sağlık Finansman Teknikleri Karşılaştırmalı Analizi

*Özel Dal Hastanesinde Kalite Çalışmalarının Kurumsal Performans Üzerine Etkisi(Prof.Hülya GÜNGEL-Beyoğlu Göz EAH.)(Bitti)

*Sağlık Kurumları İçin Reklam Harcamaları Optimizasyonu(Musa KAYA-SM )(Bitti)

*Kamu Hastanelerinde Branş Bazında Hasta Başı Maliyet Analizi (İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği)(Elif ARSLAN-SM) (Bitti)

*Ekonomi Eğitiminin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkisi, (Bitti)

*Finans Piyasasında Katılım Bankacılığı ve Uygulamalarının Krizlere Karşı Duyarlılığı(Adem KÖSE-Tan Dersanesi Matematik Öğretmeni)(Bitti)

*Muhasebe Mesleğinde Etik-Yalova İli Örneği(Özlem USMAN-Yalova Ün.Araştırma Görevlisi)(Bitti)

*Sosyal Güvenlik Mevzuatında Emeklilik Düzenlemelerinin Getirmiş Olduğu Sorunlar ve Sosyal Politika Değerlendirmesi(Turkay ODABAŞ-Sosyal Güzenlik Kurumu Yalova İl Müdürlüğü)(Bitti)

Panelistlik Bilirkişilik

*Bilirkişilik/Maliye Bakanlığı ve Personeli Arasındaki Davada "Vergi Kanunları" ve "Gider Kanunları" konularında bilirkişi heyeti kuruculuğu ve bilirkişilik. İstanbul 2.İdare Mahkemesine.2007
*Panelistlik/Tübitak'a sunulmuş bir projeye ilişkin, Tübitak tarafından düzenlenen değerlendirme panelinde panelistlik. Tübitak-Ankara.2008

*Gözlemci/Miadap Alan Araştırmaları Seviyesi Raporları Sunum Paneli Gözlemci Üye. Polat Rönesans Otel-İstanbul.2007

Dahil Olunan Patent, Faydalı Model, Uygulama Projeleri ve Teşvikli Projeler

*KOSGEB/ Kosgeb Teşviği de alan “Malatya İli Yerel Ekonomik Araştırma” sürecine danışmanlık ve raporun editörlüğü yapılmıştır.

*Patent / "Çift İşlevli Salmastra" 2011 Yılında Patent  Alınmıştır. Türk Patent Enstitüsü'nden alınan patentin araştırma raporu Avusturya Patent Ofisi tarafından hazırlanmıştır.

Diğer Proje-Sosyal Bilimler Muhasebe Finansman/Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlanması-Muhasebe Finansman Aanabilimdalında Araştırma Görevlileri İle Birlikte Anabilimdalı Başkanlığım Döneminde Hazırlanmış ve Yürütülmüştür.

Verilen Seminerler

*"Kitap,Tez,Proje,Rapor Hazırlama Teknikleri(Bilgisayar Becerileri)", Yer:İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2.Salon, 25.12.2007

*"Kitap,Tez,Proje,Rapor Hazırlama Teknikleri(Bilgisayar Becerileri)", Yer:Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, 26.12.2007
*"Kitap,Tez,Proje,Rapor Hazırlama Teknikleri(Bilgisayar Becerileri)", Yer:İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu, 26.12.2007
*"Kitap,Tez,Proje,Rapor Hazırlama Teknikleri(Bilgisayar Becerileri)", Yer:Memorial Hastanesi, 08.09.2008

*"Bankacılık Temel Eğitimi", Yer:Yalova Uygulama Oteli, 17 Nisan 2011

*“Turkish Banking Sector” konulu sertifikalı seminer verilmiştir. Yer: Polonya Poznan School of Banking’de 15-21 Mayıs 2013 Haftasında 

Üye Olunan Bilimsel ve Sosyal Kuruluşlar

*MİADAP(Malatyalı İşadamları Derneği Araştırma ve Planlama Grubu) Kuruluşundan İtibaren Üyelik ve Danışmanlık

*Tubitak Proje Değerlendirme Havuzunda (2008 yılında bir projenin değerlendirmesinde 5 kişilik jüri içerisinde görev alınmıştır)

*Avrupa Birliği 7.Çerçeve Destek Programı Veri Tabanına Kayıtlı

*TURİNG/2008 yılından itibaren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Asli Üyesi

Alınan Sertifikalı Eğitim Ve Seminerler

*İç Denetçi Temel Bankacılık Eğitimi(Strata)

-Core Banking for Internal Auditors

*Türkiye Bankalar Birliği Eğitimleri

-Sorunlu Krediler

-Banka ve Aracı Kurumlar Açısından Sermaye Piyasası Hukuku

-Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koymaya Becerileri

-Bankalarda Fon Yönetimi ve Temel Hazine Ürünleri

-Banka Muhasebesi

-Future,Options,Swaps, Leasing İşlemlerinin Huk.Yap. ve Vergilendirilmesi

-Dış Ticaretin Finansmanı

-Temel Kambiyo Bilg.Paket Eğitim Programı

-Vergi Hukuku ve Bankalar Açısından Uygulaması

-Döviz Piyasaları ve Döviz Riski Yönetimi

-Bankalarda Sermaye Yeterliliği Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

*Avrupa Patent Ofisi

-Patent Eğitici Eğitimi

*Bilgisayar ve Dil Eğitimleri

*Çeşitli Seminerler

Ödül, Teşvik Vb.

**En iyi Bildiri Ödülü, 2016, Sayım,Ferhat., Usman, Özlem. “Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik Algısı-Yalova Örneği”, 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 12-14 MAYIS 2016 ZONGULDAK 

**Beykent Ün.Akademik Yayın Teşviği-Makale,2007

**Beykent Ün.Akademik Yayın Teşviği-Kitap,2007

**Türkiye Bankalar Birliği Telifli Kitap Basım,2006

**İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Eğitime Katkı Plaketi,2009

**Malatyalı İşadamları Derneği Araştırma Planlama Grubu Başarı Plaketi,2010

Bilgisayar ve Dil

Ofis Programları (İleri Düzeyde)

-Word&Excel (Editörlük Düzeyinde)

Microsoft Expression(Web Tasarım Programı)

Macromedia Dreamviewer(Web Tasarım Programı)

Çeşitli Multimedya Uygulamaları

Windows Sürümleri İşletim Sistemleri

Dil: İngilizce(İyi)

Kişisel Bilgi İletişim

E-mail: f_sayim@hotmail.com

Web: www.ferhatsayim.net

D.Yeri/Tarihi:İstanbul/1975

Medeni Durum: Evli

English CV

Associate Professor Ferhat SAYIM (Curriculum Vitae)

Short CV/He graduated from Istanbul University Political Sciences Faculty / Public Administration department. He took master’s degree in Marmara University Social Sciences Institute Fiscal Economics Science Section. He took the PhD degree in the same Institute and Fiscal Law Science Section. He worked as a banking inspector in the Turkish Trade Bank approximately 5 years. Later he worked as an Educator and Consultant. After this period, he was started to work in Beykent University as a Assist. Prof. dr. at Economics and Administration Sciences Faculty - Economics Department. Since he was worked "Department Chef" in 2006-2007 education terms. He has taken various missions on the project and he has studied as a financial consultant, an administrative consultant and a lecturer in various private universities. Besides Beykent University until 2009, has taught at IAU. In 2011, for 3 months with YO Scholarship went to US-Virginia.At universities in Fairfax and Washington, did research in the field of "Research Methods" and "Health Institutions Administration and Finance". He has a lot of published articles and books about accounting-finance, health institutions accounting/finance and research methodology. Associate Prof.Dr. at the Yalova University Faculty of Economics and Administrative Sciences- Business Administarion Accounting and Finance Department.

Detail:

 
 

Education

PhD : Marmara Ün. Social Sciences Ens. Financial Law (2005)

Master Degree : Marmara University. Social Sciences Ens. Financial Economics (2000)

Bachelor Degree : İstanbul Ün. Faculty of Political Science. Public Administration (1997)

 

Experience

2009-Continue Yalova Ün. Faculty of Economics and Administrative Sciences- Business Administarion Accounting and Finance Department.

2011-2011 HEC Scholarship conducted a research on Health Institutions Administration/Finance and Research / Writing Methods in universities in USA-Virginia Fairfax Region.

2008-2009 İstanbul Aydın Ün. Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty

2007-2008 Part Time Teaching Member (Beykent Un.)

2006-2007 Beykent Un. Faculty of Economics and Administrative Sciences

2005-2006 Beykent Un. Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty Member-Department of Economics

2005-2005 Prestige Consulting; Trainer-Consultant

1999-2004 Turkish Commercial Bank-Inspection Board- As a Inspector (Branch Inspection Reports (Credits, Accounting, Deposits, Gestion, etc.) - Section Inspection Reports - Inspection Reports - Investigation Reports)

 

Publication

,* Book / Publication of the Banks Association of Turkey Sagittarius. No: 244 "Credit Provision System and Tax Inspection in Banks", İstanbul, 2006

* Book / Ferhat Sayım, Yıldırım Temir., Billing Processes in Public Hospitals in Terms of Auditing and Legislation , İstanbul, A.Arge Yayın, 2013

* Book / Ferhat Sayım, General Accounting, Ankara, Seçkin Publication, 2019

* Book / Ferhat Sayım, Research Methods in Social Sciences and Thesis Writing, Ankara, Seçkin Yayın.3th Edition, 2019

* Book / Ferhat Sayım, Research Methods in Social Sciences and Thesis Writing, Ankara, Seçkin Yayın.2nd Edition, 2017

* Book / Ferhat Sayım, Research and Thesis Writing Methods in Social Sciences, Ankara, Seçkin Yayın., 2015

* Book / Ferhat Sayım, Healthcare Market and Ethics , 144 pp., Bursa, MKM Publishing, 2011

* Book / Ferhat Sayım, Research and Writing Methods in Health Management, Istanbul, A.Arge Publication, 2013

* Book / Hamdi Genç (Editor), Ferhat Sayım (Editor), The Economic Structure of the Countries of the Middle East and North Africa (MENA), Bursa, MKM Publishing House, 2011

* Book Chapter / Ferhat Sayım, Ed: Muammer Sarıkaya, "Tax Regulations on the Financing ofSocial Service Institutions ", chapter 213-246 in the book entitled Administration in Social Service Institutions , Ankara, Nobel Publishing, 2011

* Book Chapter / " The Economic Structure of the Countries of the Middle East and North Africa (MENA)" in the book titled " Banking and Finance Market in the MENA Region " , 191-215 pp. 191-215, Bursa, MKM Yayın ve Dağıtım Ltd.Şti., 2011

* Book Chapter , Section 1-5 / 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78 of the Banking Act Nr. Articles " Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter  / Equity Fund "Equity of Banks" Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter / Structural Position " Capital Market " , Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter , "Calculation and Application of Foreign Currency Net General Position \ Equity Standard Ratio in Banks on Consolidated and Non-Consolidated Basis" in the book " Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

"Procedures and Principles for the Determination of the Qualifications of Credits and Other Receivables for the Banks and the Provisions to be Forbidden", in the Book Chapter / Quarter F. Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978- 605-4735-22-8

* Merger, Transfer, Split and Share Exchange of Banks, Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter / Subsection F. "Establishment and Operation Principles of Asset Management Companies" Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter  / Insurance "Insurance and Risk Management" Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter  / Ferhat Sayım, Ed: Hamdi Genç, Ferhat Sayım "Health Economy in the MENA Countries", "The Economic Structure of the Countries of the Middle East and North Africa (MENA)", Chapter 153-177, Bursa, MKM Publication and Distribution Ltd. .Sti., 2011

* Book Chapter  / "Health Economy-Market Structure of Health Sector", "Health Management Management Guide", Book Publishing, Seçkin Publishing, Ankara, 2009

Article / Ferhat Sayım (2019). Information Level Representation of Small and Medium Enterprises (SME) Managers about Securities . Emerging Markets Journal, 9 (1), 15-27

Article / Ferhat Sayım (2015). The Participation Banking As A Distinctive Method And Its Growing In The Turkish Finance Market-Period: 2007-2013 . Emerging Markets Journal, 5 (1), 93-111

* Article / Ferhat Sayım ., Odabaş T. "The Evaluation of the Possible Financial Impact of the Pensions Attributed by the Law No. 5510 on the Social Policy Objectives " Hak İş International Labor and Society Magazine, Volume: 4, Issue: 9, 2015/2

* Article / Ferhat Sayım, Sinan S., "Promotion and Advertisement Expenditures in Terms of Legislation and Quality Practices in Public Health Institutions Budget", Ministry of Finance Finance Magazine, 244-261 pp., 2010

* Article / Ferhat Sayım, Tarık O., "The Evaluation of Web Based Accounting Accounting and Statistics Modules of the Ministry of Health in Terms of Institutional Management Functions in Hospitals", Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 185-204 pp., 2011

* Article / Draft Regulation on New Loan Provisions / Active Banking Finans Journal, Issue: 49, September 2006, Page: 22-27

* Article / "Provision and Loan Provision Concepts", Tax Questions Magazine, April 2007, Issue: 223, Pages: 84-98

* Article / "Abstraction of Financial System Instruments and Overlap of Risk Terms with Banking Transactions", Bank & Insurance Magazine, October 2007, Page: 36-37

* Article / Ferhat Sayım, "The Impact of Economics Education on Doctor's Groups in the View of Generalization Practices", Istanbul University Economics Faculty Social Policy Conferences Magazine, 99-128 pp., 2009

* Article / Ferhat Sayım, "Evaluation of the Web Based Center Registration Modules of the Ministry of Health in terms of Accounting System and System in Hospitals", Selçuk University Journal of Social and Economic Researches, 263-284 pp., 2011

* Paper / Ferhat Sayım, "National Calculations on the Financing of Health Services and the Duties and Authorities Granted to Municipalities in the Field of Health", Journal of Budget World, Ankara, pp. 151-165, 2011/1

* Paper / Ferhat Sayım, Volkan A., "A Theoretical Study on Service Sector Characteristics and the Interaction of Non-Systematic Risks with Sector Securities", Dumlupınar University Social Science Magazine, 245-262 pp., 2011

* Article / Ferhat Sayım, Murat A., "The Participation Banking And Its Comparison With Depository Banking In The Turkish Finance Market", Scientific Journal European Integration Studies, Kaunas University Of Technology Institute Of Europe, No: 5, 2011, 152-164 Ss., Lithuania

* Article / Ferhat Sayım, Volkan A., "Disguised Profit Distribution Through Transfer Pricing", E Approach, 591-620 pp., 2011

* Articles / Ferhat Sayım, Abraham Z., "Foreign Trade Financing Used In And Availability in Delivery Methods of Turkey's Border Trade Practices" International Management Economics and Business Journal, Volume 8, Number 17, 2012, 215-235 pp.

* Article / Ferhat Sayım, Vedat D., "Doubtful Receivables Provision and Doubt Points", E Approach, 426-460 pp., 2010

* Article / Ferhat Sayım, Muhammed A. "Outward Reflection Forms of Credit Provision Items in Bank Accounts", Journal of Economics and Administrative Sciences, Atatürk University, Vol.26, No.3-4, 297-312 pp. 2012

Article / Sayım, Ferhat. "Characteristics of Health Services" Academic Arge Magazine-Social Sciences, Year 2015, Issue: 15-1, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Reasons for the State's Failure in Health Financing" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Concepts of Ethics and Work Ethics" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Medical Ethics And Deontology Concepts" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Awareness of Ethical Behavior in Health and Ethical Committees" Academic Journal of Arge-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Widespread Practices And Classification Of The Unethical Field In The Health Sector" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "The Characteristics of the Market for Health Finance" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Factors Affecting the Demand for Health Services" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Factors Affecting the Supply of Health Services" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Incompatibilities leading to Ethical Problems in Health Market Structure"Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

* Article / Sayım, Ferhat., Usman, Ö. " Ethical Concept and Ethical Perception in Professional Accountants-Yalova Example ", Journal of Finance, Issue 170, January-June 2016, Ankara, pp. 131-147

Article / Sayım , Ferhat. "ACTIVITIES AND PRIVATE HOSPITAL COMPARISON IN ACCOUNTABILITY IN PUBLIC HOSPITALS - YALOVA EXAMINATION", International Management Economics and Business Review, ICAFR 16 Special Issue, pp. 672-684

* Article / Sayım, Ferhat., U sman, Özlem. "Determination of Criteria of Professional Situation Analysis for Accounting Profession", Yalova Journal of Social Sciences, Year 7, Issue 12, May-October 2016, pp.105-122  

Article / Sayım, Ferhat. "Billing and Accounting Records of Public and Private Hospitals for Foreign Nationals-Asylum Seekers and Visitors , Yalova Example ", DUMLUPINAR UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL 53. Issue / July 2017, pp.35-54

Article / Sayım, Ferhat. "Health Economics and Statistics Development of Health Expenditures in Turkey ", Istanbul University Journal of Social Sciences, Volume 7, Number 15, December 2017, Pages: 13-30

Article / Ferhat Sayım (2017). " The Role of Participation Banking as Alternative Financing Channels to Substitute Banks and its Growth in the Turkish Finance Market - Period: 2007-2015" , Emerging Markets Journal, 7 (1), 46-52

* Proceedings / "The Effects of the New Economy on the Working Conditions of Financial Markets", 5th International Information, Economy and Management Congress, Kocaeli University 3-5.11.2006 Kartepe, 04.11.2006 Session IVA

* Proceedings / (International Congress) Two Writers (with Dr.Mualla KÖK) / "Local Government Investments in Health Services" , International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya, 19.03.2009, 3rd House , Hall 3

* Proceedings / (International Congress) Two Writers (with Şemsettin DÖĞÜCÜ) / "Outsourcing in Hospitals Kocaeli Example" , International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya, 19.03.2009, Hall 3

* Proceedings (International Congress) / " The Impact of Administrative Duties and Economic Education in the Viewpoint of Economic Events of Public Health Workers ", International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya, 21.03.2009, 23. Session, Hall 2

* Proceedings (International Congress) / "A Look at the General Customization Practices of a Group of Health Professionals with a Doctor's Thesis and the Impact of the Economy Education (40 Hours) on this View" , International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya, 21.03. 2009, 23rd Session, Hall 2

* International Health Congress, " International Health Quality and Performance Congress," 19-21 March 2009, Antalya, 21.03.2009, " International Conference on Health and the Impact of the Education of the Economy (40 Hours) Hall 23. Hall 2

* Proceedings (International Congress) Two Writers (with Dr.Zeynep ÇIRAKLI) / "Cost Benefit and Cost Effectiveness Analysis of Quality Management Systems in Hospitals in Hospitals" , International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya , 21.03.2009, 20th Session, Hall 2

* Proceedings / "Public Service Sector Employees' Views on Economic Events and the Impact of Economy Education on This View" Labor Relations Congress, Sakarya University, 6-8 November 2008 Kartepe-Kocaeli, 8.11.2008 A-1 Session, Paper Book p: 120-141

* Proceedings / Ferhat Sayım, Abdullah Ş., Volkan P., "Economic Analysis Before Transition Decisions to New Systems in Public Health Institutions: An Example of Central Radiological Image Archiving System", II. International Congress on Health Performance and Quality Proceedings Vol 1, pp 314-328., Antalya, Turkey, in April 2010

* Proceedings/ Ferhat Sayım, Yıldırım Temir, "The Relationship Between Registration and Inspection Processes for Billing in Terms of Legislation and Practice in Public Hospitals" Eighth Health and Hospital Administration Congress, 10-12 September 2014, Lefke-Cyprus, 10 September 15.30-16.30 Session, s.383-394

* Proceedings / Ferhat Sayım, Yıldırım T., "Perception of Regulations Regarding Human Resources Management in Health and Associations of New Public Hospitals", Eighth Congress of Health and Hospital Administration, 10-12 September 2014, Lefke-Cyprus, 12 September 09.30-10.30 Session , Paper Book p.1530-1543

* Proceedings / Ferhat Sayım, Yıldırım T., "Management Processes for Billing of Health Services and Problems in Practice-Public Hospital Example" Eighth Health and Hospital Administration Congress, 10-12 September 2014, Lefke-Cyprus, 12 September 11.00-12.10 Session; Proceedings Book p.1479-1492

* Proceedings / Ferhat Sayım, Sinan S., II. Within the International Health Performance and Quality Congress conference "II. International Health Performance and Quality Congress Proceedings Volume 2" in the Report booklet "Public Health Institutions Quality Practices in Budgetary legislation in terms of promotion and advertising spending", 156-170 pp., Antalya, Turkey, April 2010

* Proceedings / Ferhat Sayım, "A Different Banking Methods and The Devoloping In The Turkish Finance Market", International Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May 2013, Sarajevo

* Proceedings / Ferhat Sayım, Halil İbrahim Z., "Evaluation of Payment, Delivery and Financing Forms in Foreign Trade in terms of Border Trade" in the 1.Ulternet Border Trade Congress-Kilis and Aleppo Universities conference book " ", 392-401 pp., Kilis, Turkey, November 2010

* Proceedings / Ferhat Sayım, Özlem Özmen, International II. Thrace Region Development - within the Entrepreneurship Symposium conference "International II. Thrace Region Development - Entrepreneurship Symposium Proceedings II" in the Report booklet "The Place of the Turkey in the Financial Market Development watching the Participation Banking", 611-632 pp., Kırklareli, Turkey, October 2010

* Proceedings/ Ferhat Sayım, Annual International Conference 2012 on European Debt Crisis, 17-18 May 2012, "The Developing of Participation Banking in the Turkish Finance Market", Session 10, İğneada May 2012

*Proceedings / Sayım, Ferhat., Usman, Özlem. "Ethical Concept and Ethical Perceptions in Accounting Professionals-Yalova Example ", 3rd INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH CONGRESS 12-14 MAY 2016 ZONGULDAK

* Proceedings / Sayım , Ferhat. "ACTIVITY ACTIVITIES AND PRIVATE HOSPITAL COMPARISON IN PUBLIC HOSPITALS - YALOVA EXAMINATION", 3rd INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH CONGRESS 12-14 MAY 2016 ZONGULDAK

* Proceedings/ Sayım , Ferhat. " INTERNATIONAL MIDDLE EAST CONFERENCES: MIGRATION IN THE CONTEXT OF MIDDLE EAST, 28-29 April, 2016, Kilis S.S608-621," Invoices and Accounting Records of Public and Private Hospitals for Foreign Nationals, Asylum Seekers and Visitors, Yalova Example "

*Proceedings / Sayım. Ferhat, Determination of Cost Components for Taxi Transportation with License Plate in Istanbul and Proposal of New Model, Transist 2017, Istanbul Transportation Congress, 2-4.11 2017,

*Proceedings / Sayım. Ferhat Cars Statistics Related to the Structure and Growth Stock With Amortization of Determining the Amount - Istanbul and All Turkey, Transistor 2017, Istanbul Transport Congress, 2-4.11 2017

*Proceedings / Sayım. Ferhat, Depreciation in Automobiles Including Cost Models and Determination of Costs Per Kilometer, Transist 2017, Istanbul Transportation Congress, 2-4.11 2017

*Proceedings / Sayım. Ferhat, The Comparison of New Taxi Model Costs to Private Cars Costs and Potential Impact of New Models - Proposal for a rooted solution to traffic problems, Transist 2017, Istanbul Transportation Congress, 2-4.11 2017,

 

Lessons Given

Graduate, Undergraduate and Associate Degree Courses

Undergraduate:  Now: General Accounting, Financial Institutions and Tools, Research Methodology and Thesis Writing, Financial Markets, The Others(Before): Turkish Taxation System, Public Finance, Economics I, Economics II, Business Administration,

Master's Degree: Accounting Applications in Enterprises, Research Methodology and Thesis Writing, Financial Institutions and Tools, Health Economics and Finance, Financial Markets, Managerial Accounting,

The Others (Before): Introduction to Banking, Banking Law, Banking Accounting, Commercial Law, General Economy, General Accounting, Turkish Foreign Trade and International Marketing,

 

Advised Master's Thesis and Projects

* Public Financial Control and Evaluation in Turkey (Ali Uzel-Finance) 

* Outsourcing Practices in Health Institutions (M.Semsettin DÖĞÜCÜ-Halkalı M.Akif EAH)

* The Impact of Information Systems on Stock Control Management Processes in Businesses and Their Effectiveness

* Determination of Objective Criteria in Health Staff Audits

* The Influence and Role of the Media in Removing Information Asymmetry in Health Market

* Opinions and Suggestions of the Nurses Participating in the Program of Work Habits

* Public Hospitals Medical Device Investments in Istanbul Impact on Public Health

* Cost Benefit Analysis of Central Radiological Image Archiving System (Abdullah ŞAHİN-SM)

* The Relationship Between Job Satisfaction and Institutional Commitment of Specialist Doctors (Dr.Öznur ŞEN-Haseki EAH.)

* Expert Physicians' Evaluations on Performance Based Revolving Fund Distribution System

* Physicians' Contribution to Marketing in State and Private Hospitals

* Steps taken in Facility Security in Health Institutions

* The Place Personal Finance Health Financing and Turkey Applications

* Deficiencies Detected in Quality Audits in Istanbul Training Hospitals

* Advanced Health Technologies in Health Tourism and Infertility Treatment

* Comparative Analysis of Health Finance Techniques Applied in Different Countries

* The Impact of Quality Studies in Private Branch Hospital on Institutional Performance

* Advertisement Expenditure Optimization for Health Institutions

* Branch-Based Cost-Based Analysis of Public Hospitals (İstanbul Training and Research Hospital Example)

* Influence of Economics Education on Health Workers,

* Accuracy of Participation Banking and Applications in Crises in the Finance Market

* Ethics in Accounting Occupation-Yalova Case

* Problems of Social Security Legislation and Social Policy Assessment

 

Expert Panelist

* Expertise / Drafting between the Ministry of Finance and the Personnel Founder and expert of the Expert Committee on "Tax Laws" and "Expense Laws". Istanbul 2nd Administrative Court.2007 
* Panelist / Panelist in the evaluation panel organized by Tübitak regarding a project presented to Tübitak.TUBITAK-Ankara.2008

* Observer / Field Survey Level Reports Observer Member with Presentation Panel. Polat Renaissance Hotel-Istanbul.2007

 

Patent Included, Utility Model, Application Projects and Incentive Projects

* KOSGEB / Kosgeb Foundation "Malatya Local Economic Research" consultancy and report edited the process.

* Patent / "Dual Functional Tap" Patented in 2011. The research report of the patent obtained from the Turkish Patent Institute was prepared by the Austrian Patent Office.

 

Seminars given

* "Book, Dissertation, Project, Report Preparation Techniques (Computer Skills)", Location: Istanbul Provincial Health Directorate 2.Salon, 25.12.2007

* "Book, Thesis, Project, Report Preparation Techniques (Computer Skills)", Place: Haseki Education Research Hospital Conference Hall, 26.12.2007 
* "Book, Thesis, Project, Report Preparation Techniques (Computer Skills)", Location: Istanbul Provincial Health Directorate Conference Hall, 26.12.2007 
* "Book, Thesis, Project, Report Preparation Techniques (Computer Skills)", Place: Memorial Hospital, 08.09.2008

* "Banking Basic Education", Location: Yalova Application Hotel, 17 April 2011

* Certified seminar on "Turkish Banking Sector" was given. Place: May 15-21, 2013 at the Poznan School of Banking in Poland

 

Member Scientific and Social Organizations

* Membership and Consulting since the establishment of MIADAP (Malatya Businessmen's Association Research and Planning Group)

* In the Tubitak Project Assessment Pool (tasked with a jury of 5 people in 2008 evaluating a project)

* European Union 7th Framework Support Program Registered in Data Base

* TOURING / Touring and Automobile Club of Turkey since 2008. Principal Member

 

Taken Certified Training and Seminars

* Internal Auditor Basic Banking Training (Strata)

-Core Banking for Internal Auditors

* Banks Association of Turkey Training

-Secondary Loans

- Capital Markets Law in terms of Banking and Brokerage Houses

-The Ability to Reveal Self-Effectively

Fund Management and Base Treasury Products in Banks

-Bank Accountancy

-Future, Options, Swaps, Huk.Yap of Leasing Operations. and Taxation

Foreign Trade Financing

-Basic Foreign Exchange Information Training Program

-Application in terms of Tax Law and Banks

-Foreign Exchange and Exchange Risks Management

- Measurement and Evaluation of Capital Adequacy in Banks

* European Patent Office

-Patent Training

* Computer and Language Training

* Various Seminars

 

Reward, Encouragement Vb.

** Best Paper Award, 2016, Sayım, Ferhat., Usman, Özlem. "Ethical Concept and Ethical Perception in Accounting Professionals-Yalova Example", 3rd INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH CONGRESS 12-14 MAY 2016 ZONGULDAK

** Beykent Ün. Academic Publication Incubation-Article, 2007

** Beykent University, Academic Publishing Promotion-Book, 2007

** The Banks Association of Turkey copyrighted Book Printing, 2006

** Istanbul Provincial Health Directorate Trainee Contribution Plaque, 2009

** Malatya Businessmen's Association Research Planning Group Success Plaque, 2010

 

Computer and Language

Office Programs (Advanced Level)

-Word & Excel (at Editor's Level)

Microsoft Expression (Web Design Program)

Macromedia Dreamviewer (Web Design Program)

Various Multimedia Applications

Windows Editions Operating Systems

Language: Turkish (Native), English (Good)

 

Personal Information Contact

E-mail: f_sayim@hotmail.com

Web: www.ferhatsayim.net

Place of birth / Year: Istanbul / 1975

Marital Status: Married

 

Some Links

University Staff Official Web Page

http://ubs.yalova.edu.tr/ABPDS/AcademicInformation/BilgiGoruntuleme/Index?pId=pdeEMA/qEam69N6NHk+A3g==

Google Scholar Page

http://scholar.google.com.tr/citations?user=Ob2--dkAAAAJ&hl=tr

Academia Page

http://yalova.academia.edu/FSAYIM

Researchgate Page

https://www.researchgate.net/profile/Ferhat_Sayim

Some Book-Publication Pages

https://www.seckin.com.tr/kitap/376995422

https://www.seckin.com.tr/kitap/114221225

https://www.seckin.com.tr/kitap/923922794

https://www.amazon.com/International-Migration-Challenges-Beginning-Twenty-First-ebook/dp/B07LC47K21/ref=sr_1_1?keywords=ferhat+say%C4%B1m&qid=1570368184&s=books&sr=1-1

https://www.amazon.com/Sa%C4%9Fl%C4%B1k-Piyasas%C4%B1-Etik-Ferhat-Say%C4%B1m/dp/9786055918/ref=sr_1_2?keywords=ferhat+say%C4%B1m&qid=1570368243&s=books&sr=1-2

https://www.amazon.com/Genel-Muhasebe-Yeni-Nesil-Kitab%C4%B1/dp/9750250818/ref=sr_1_5?keywords=ferhat+say%C4%B1m&qid=1570368243&s=books&sr=1-5

https://www.kitapyurdu.com/yazar/doc-dr-ferhat-sayim/183153.html

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetinin Özellikleri”Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Devletin Sağlık Finansmanını Üstlenme Nedenleri” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Etik Ve İş Etiği Kavramları” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Tıbbi Etik Ve Deontoloji Kavramları” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlıkta Etik Dışı Davranışın Farkedilmesi Ve Etik Kurullar” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Sektöründe Etik Dışı Alana Girebilecek Yaygın Uygulamalar Ve Sınıflandırılması” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Finansmanının Yürütüldüğü Piyasanın Özellikleri” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetleri Arzını Etkileyen Faktörler” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Piyasa Yapısında Etik Sorunlara Yol Açan Uyumsuzluklar” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!