Tavsiye Et. Yazdır

 

Prof.Dr. Ferhat SAYIM(Özgeçmiş)

Click For English CV

 

Kısa Özgeçmiş


Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali İktisat Bilim Dalında, Doktora Eğitimini Aynı Enstitü Mali Hukuk Bilim Dalında tamamladı. Meslek Hayatına Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulu’nda başladı. Müfettiş Yrd. ve Müfettiş olarak 5 yıl kadar çalıştı. Banka müfettişliği belgesi aldı. Ayrıca sonraki yıllarda SMMM sınavını da verdi. Doktorasını almasını müteakiben bir süre danışmanlık ve eğitmenlik yaptıktan sonra Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F’de Öğretim Üyesi oldu. Bu fakültede 2005-2006 Eğitim yılında İktisat Bölüm Başkanlığı'nı da yürüttü. Çeşitli projelerde değerlendirmeci panelistlik, danışmanlık vb. görevler aldı. Bunun dışında kamu ve özel kurumlarında mali raporlama, mali danışmanlık, yönetim danışmanlığı gibi çeşitli görevler yürüttü. 2009 yılına kadar Beykent Ün.'nin yanısıra İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca bir süre kendi kurduğu şirketle özel ve kamu sektörüne yönetim ve finans danışmanlığı, denetim, arge departmanları koordinasyonu vb. hizmetler verdikten sonra akademik çalışmalara yoğunlaştı. 2009 yılından itibaren Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde Öğretim Üyeliğine devam etmektedir. 2011 yılında YÖK Bursuyla gittiği ABD-Virginia da Fairfax-Washington bölgesindeki üniversitelerde Araştırma Yöntemleri ve Sağlık Sistemi-Ekonomisi alanında araştırmalarda bulundu ve yayınlar yaptı. Araştırma Yöntemleri, Finans, Muhasebe, Yönetim - Denetimde Yapay Zeka ve Sağlık Ekonomisi konularında yayınlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Halen eğitim faaliyetlerinin yanısıra özellikle sağlık ve finans sektörlerinde yönetim ve muhasebe-finans düzeni ile yönetimde-denetimde yapay zeka uygulamaları konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca teknopark kurulumu, hastane vb. yatırım fizibilitesi gibi projelerde görevler almış ve almaktadır.

 


Short CV


He graduated from Istanbul University, Faculty of Political Sciences/Public Administration. He completed his master's degree at Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Financial Economics. He received his doctorate degree at the same Institute and Department of Financial Law Sciences. He worked as a banking inspector at Türk Ticaret Bankası for approximately 5 years. She later worked as an Educator and Consultant. After this period, he started working as an Assistant Professor at Beykent University. Professor Doctor. At the Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences. He served as "Department Chief" in the 2006-2007 academic year. He also took on various tasks in projects and worked as a financial advisor, administrative consultant and lecturer at various private universities. In addition to Beykent University, he taught at IAU until 2009. In 2011, he went to USA-Virginia with a YÖK Scholarship. He conducted research in the fields of "Research Methods" and "Health Economics" at universities in Fairfax and Washington. In addition to his educational activities, he continues his work on management and accounting-finance systems and artificial intelligence applications in the field of management and auditing, especially in the health and finance sectors. He has many books and articles published on Research Methods, Finance, Accounting, Artificial Intelligence in Management - Auditing and Health Economics. He continues to work as a Professor at Yalova University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration.


Eğitim


Doktora :Marmara Ün. Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk(2005)

Y.Lisans :Marmara Ün. Sosyal Bilimler Ens.  Mali İktisat(2000)

Lisans    :İstanbul Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yön.(1997)


Tecrübe


1999-2004 Türk Ticaret Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Müfettişi(-Şube Teftiş Raporları(Krediler,Muhasebe,Mevduat,Jestiyon....vb.)-Seksiyon Teftiş Raporları-İnceleme Raporları-Soruşturma Raporları)

2005-2005 Prestij Danışmanlık; Eğitmen-Danışman

2005-2006 Beykent Ün. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi-İktisat Bölüm Bşk.lığı

2006-2007 Beykent Ün. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi

2007-2008 Part Time Öğretim Üyeliği(Beykent Ün.)

2008-2009 İstanbul Aydın Ün. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi

2009-2010 Kurucu Şirket Ortaklığı ve Finansal Danışmanlık

2011-2011 YÖK Bursuyla ABD-Virginia Fairfax Bölgesindeki Üniversitelerde Sağlık Ekonomisi ve Araştırma/Yazım Yöntemleri Konusunda Araştırma Yürütülmüştür.

2009-D.Ediyor Yalova Ün. İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi


Yayınlar


*Kitap/Ferhat Sayım, Finansal Piyasalar Kurumlar ve Araçlar, Ankara, Nobel Yayıncılık,  2020

*Kitap/Ferhat Sayım, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015(1.Baskı), 2017(2.Baskı), 2019(3.Baskı), 2021(4.baskı)

*Kitap/Ferhat Sayım, Genel Muhasebe, Ankara, Seçkin Yayıncılık,  2018(1.Baskı), 2019(2.Baskı), 2020(3.Baskı)

*Kitap/Türkiye Bankalar Birliği Yayını Yay. No:244 “Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelemesi”, İstanbul, 2006

*Kitap/Ferhat Sayım, Sağlık Piyasası ve Etik, 144 ss., Bursa, MKM Yayıncılık, 2011

*Kitap/Hamdi Genç(Editör), Ferhat Sayım(Editör), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, Bursa, MKM Yayınevi, 2011

*Kitap/Ferhat Sayım, Yıldırım Temir., Denetim ve Mevzuat Açısından Kamu Hastanelerinde Faturalama Süreçleri, İstanbul, A.Arge Yayın, 2013

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım, "Identified Status and Financing of Health Service for Immigrants-Asylum Seeker and Other Foreign Visitors in Hospitals of Turkey", "International Migration and Challenges in the Begining of the Twenty-First Century" (Ed: Işıl Zeynep Türkan, Gökçe Bayındır Goularas) Adlı Kitapta Bölüm, Rowman Littlefield, London, 2018

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım, "İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı", "İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Boyutlar"(Ed: Kavi, Ersin) Adlı Kitapta Bölüm, Ekin Y., Bursa, 2021

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım, "İşe Alım Süreci ve Yapay Zeka", "İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Boyutlar"(Ed: Kavi, Ersin) Adlı Kitapta Bölüm, Ekin Y., Bursa, 2021

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım,Onur Gümüş, Ed:Hamdi Genç,Ferhat Sayım, “MENA Bölgesinde Bankacılık ve Finans Piyasası” “Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerinin Ekonomik Yapısı” Adlı Kitapta Bölüm, 191-215 ss., Bursa, MKM Yayın ve Dağıtım Ltd.Şti., 2011

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım, Ed:Hamdi Genç, Ferhat Sayım “MENA Ülkelerinde Sağlık Ekonomisi”, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerinin Ekonomik Yapısı” Adlı Kitapta Bölüm, 153-177 ss., Bursa, MKM Yayın ve Dağıtım Ltd.Şti., 2011

*Kitapta Bölüm/ “Sağlık Ekonomisi-Sağlık Sektörünün Piyasa Yapısı”, “Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi” Adlı Kitapta Bölüm, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“5411 sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78. Maddeleri”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Bankaların Özkaynakları”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Yapısal Pozisyon”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Yabancı Para Net Genel Pozisyon\Özkaynak Standart oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Ferhat Sayım, Ed:Muammer Sarıkaya, “Sosyal Hizmet Kurumlarının Finansmanına İlişkin Vergi Düzenlemeleri”, Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim adlı kitapta bölüm 213-246 ss., Ankara, Nobel Yayınevi, 2011

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

 *Kitapta Bölüm/Sayım.F.“ Sigortacılık ve Risk Yönetimi”Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

*Makale/Ferhat Sayım (2015).  The Participation Banking As A Distinctive Method And The Its Growing In The Turkish Finance Market-Period: 2007-2013.  Emerging Markets Journal, 5(1), 93-111

*Makale/Ferhat Sayım., Odabaş T. “5510 Sayılı Yasa İle Değiştirilen Emekli Aylığı Bağlama Oranlarının Olası Finansal Etkisinin Sosyal Politika Hedefleri Açısından Değerlendirmesi” Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:4, Sayı:9, 2015/2

*Makale/Ferhat Sayım, Sinan S., "Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları", TC Maliye Bakanlığı Maliye Dergisi , 244-261 ss., 2010

*Makale/Ferhat Sayım, Tarık O., "Sağlık Bakanlığı Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Kayıt ve İstatistik Modüllerinin Hastanelerde Kurumsal Yönetim İşlevleri Açısından Değerlendirmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 185-204 ss., 2011

*Makale/Yeni Kredi Karşılıkları Yönetmelik Taslağı/ Active Bankacılık Finans Dergisi, Sayı:49,Eylül 2006, Sayfa:22-27

*Makale/“Karşılık ve Kredi Karşılığı Kavramları”, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan 2007, Sayı:223, Sayfa:84-98

*Makale/"Finansal Sistem Araçlarının Soyutluğu ve Risk Teriminin Bankacılık İşlemleriyle Örtüşmesi", Banka&Sigorta Dergisi, Ekim 2007, Sayfa:36-37

*Makale/Ferhat Sayım, "Doktor Gruplarında Ekonomi Eğitiminin Genel Özelleştirme Uygulamalarına Bakış Üzerindeki Etkisi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi , 99-128 ss., 2009

*Makale/Ferhat Sayım, "Sağlık Bakanlığı Web Tabanlı Merkezi Kayıt Modüllerinin Hastanelerde Muhasebe Düzeni ve Sistemi Açılarından Değerlendirmesi", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 263-284 ss., 2011

*Makale/Ferhat Sayım, “Sağlık Hizmetlerinin Finansmanına İlişkin Ulusal Hesaplamalar ve Sağlık Alanında Belediyelere Verilen Görev ve Yetkiler”, Bütçe Dünyası Dergisi, Ankara, ss.151-165, 2011/1

*Makale/Ferhat Sayım, Volkan A., "Hizmet Sektörü Özellikleri Ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri İle Etkileşimine Dair Teorik Bir Çalışma", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 245-262 ss., 2011

*Makale/Ferhat Sayım, Murat A., “The Participation Banking And Its Comparison With Deposit Banking In The Turkish Finance Market”, Scientific Journal European Integration Studies, Kaunas University Of Technology Institute Of Europe, No:5, 2011, 152-164 Ss., Lithuania

*Makale/Ferhat Sayım, Volkan A., "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı", E Yaklaşım , 591-620 ss., 2011

*Makale/Ferhat Sayım, Halil İbrahim Z., “ Dış Ticarette Kullanılan Finansman Ve Teslim Şekillerinin Türkiye’nin Sınır Ticareti  Uygulamalarında Kullanılabilirliği” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012,  215-235 ss.

*Makale/Ferhat Sayım, Vedat D., "Şüpheli Alacaklar Karşılığı Uygulaması Ve Tereddüt Edilen Noktalar", E Yaklaşım , 426-460 ss., 2010

*Makale/Ferhat Sayım, Muhammed A. “Banka Bilançolarındaki Kredi Karşılık Kalemlerinin Dışa Yansıma Biçimleri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.26, Sayı.3-4, 297-312 ss. 2012

*Makale/Sayım,Ferhat.,Usman, Ö. Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik Algısı-Yalova Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı.170, Ocak-Haziran 2016, Ankara, ss.131-147

*Makale/Sayım,Ferhat. “KAMU HASTANELERİNDE MUHASEBE İLİNTİSİ KURULAN FAALİYETLER ve ÖZEL HASTANE KARŞILAŞTIRMASI - YALOVA ÖRNEĞİ”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, ss. 672-684

*Makale/Sayım,Ferhat.,Usman, Özlem. "Muhasebe Mesleği İçin Mesleki Durum Analizi Kriterlerinin Belirlenmesi", Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, Sayı:12, Mayıs-Ekim 2016, ss.105-122 

*Makale/Sayım, Ferhat. "Yabancı Uyruklu Göçmenler-Sığınmacılar Ve Ziyaretçiler İçin Kamu Ve Özel Hastanelerde Verilen Hizmetlerin Faturalanması Ve Muhasebe Kayıtları-Yalova Örneği", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 53. Sayı / Temmuz 2017, ss.35-54

*Makale/Sayım, Ferhat. "Türkiye'de Sağlık Ekonomisi İstatistikleri ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi", Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:15, Aralık 2017, Sayfalar:13-30

*Makale/Ferhat Sayım (2017). "The Role of Participation Banking as Alternative Financing Channels to Substitute for Deposit Banks and its Growth in the Turkish Finance Market - Period: 2007-2015",   Emerging Markets Journal, 7(1), 46-52

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetinin Özellikleri”Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Devletin Sağlık Finansmanını Üstlenme Nedenleri” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Etik Ve İş Etiği Kavramları” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Tıbbi Etik Ve Deontoloji Kavramları” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlıkta Etik Dışı Davranışın Farkedilmesi Ve Etik Kurullar” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Sektöründe Etik Dışı Alana Girebilecek Yaygın Uygulamalar Ve Sınıflandırılması” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Finansmanının Yürütüldüğü Piyasanın Özellikleri” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Hizmetleri Arzını Etkileyen Faktörler” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Web Makalesi/Sayım,Ferhat. “Sağlık Piyasa Yapısında Etik Sorunlara Yol Açan Uyumsuzluklar” Akademik Arge Dergisi-Sosyal Bilimler-Web, 2015, İstanbul

*Bildiri/ “Yapay Zeka Uygulamalarının Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde (HBYS) Kullanılabilirliği”, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 21.05.2021 Oturum 1.2

*Bildiri/ “Performans Değerlendirmesinde Yapay Zeka Kullanımı-Sağlık Sektörü Çalışanları”, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 21.05.2021 Oturum 1.2

*Bildiri/ “Bankacılıkta Yapay Zeka Tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) Otomasyonunu Geliştirme Adımları Önerisi”, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 22.05.2021 Oturum 2.2

*Bildiri/ “Meslek İçi Eğitim İçin Yapay Zeka Uygulamaları Geliştirme Adımları-Sağlık Sektörü”, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 22.05.2021 Oturum 2.4-A

*Bildiri/ “İşe Alım Sürecinde Kullanılan Yapay Zeka Uygulamaları”, Uluslararası- Disiplinlerarası Yapay Zeka Konferansı2021(ICIDAAI'21), Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik Üniversiteleri+8 Yabancı Üniversite, 21-23.05.2021 Yalova, 22.05.2021 Oturum 2.4-A

*Bildiri/ “Finansal Piyasaların Çalışma Sisteminde Yeni Ekonominin Etkileri”, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi 3-5.11.2006 Kartepe, 04.11.2006 Oturum IVA

*Bildiri/(Uluslar arası Kongre)İki Yazarlı(Dr.Mualla KÖK ile Birlikte)/ “Sağlık Hizmetlerinde Yerel Yönetim Yatırımları”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 19.03.2009, 3.Oturum, Salon 3

*Bildiri/(Uluslar arası Kongre)İki Yazarlı (Şemsettin DÖĞÜCÜ ile Birlikte)/“Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı Kocaeli Örneği”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 19.03.2009, 3.Oturum, Salon 3

*Bildiri(Uluslar arası Kongre)/ “Kamu Sağlık Çalışanlarının Ekonomik Olaylara Bakışında İdari Görevlerin Ve Ekonomi Eğitiminin Etkisi”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009, 23.Oturum, Salon 2

*Bildiri(Uluslar arası Kongre)/ “Doktor Unvanlı Bir Grup Sağlık Çalışanının Genel Özelleştirme Uygulamalarına Bakışı Ve Ekonomi Eğitiminin(40 Saat) Bu Bakış Üzerindeki Etkisi”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009, 23.Oturum, Salon 2

*Bildiri(Uluslar arası Kongre)/ Doktorlar Dışındaki  Sağlık Personelinin Genel Özelleştirme Uygulamalarına Bakışı Ve Ekonomi Eğitiminin(40 Saat) Bu Bakış Üzerindeki Etkisi”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009, 23.Oturum, Salon 2

*Bildiri(Uluslar arası Kongre)İki Yazarlı (Dr.Zeynep ÇIRAKLI ile Birlikte)/“Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Maliyet Fayda, Maliyet Etkililik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi”, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, 19-21 Mart 2009, Antalya, 21.03.2009, 20.Oturum, Salon 2

*Bildiri/“Kamu Hizmet Sektörü Çalışanlarının Ekonomik Olaylara Bakışı ve Ekonomi Eğitiminin Bu Bakış Üzerindeki Etkisi” Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 6-8 Kasım 2008 Kartepe-Kocaeli, 8.11.2008 A-1 Oturumu, Bildiri Kitabı s:120-141

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Abdullah Ş., Volkan P., "Kamu Sağlık Kurumlarında Yeni Sistemlere Geçiş Kararları Öncesi Ekonomik Analiz:Merkezi Radyolojik Görüntüleri Arşivleme Sistemi Örneği",  II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, 314-328 ss., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Yıldırım Temir, “Kamu Hastanelerinde Mevzuat ve Uygulama Açısından Faturalamaya Yönelik Kayıtlama ve Denetim Süreçlerinin İlişkisi” Sekizinci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Lefke-Kıbrıs, 10 Eylül 15.30-16.30 Oturumu, Bildiri Kitabı s.383-394

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Yıldırım T., “Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yeni Kamu Hastaneleri Birlikleri ile İlgili Düzenlemelerin Yöneticiler Arasında Algılanışı” Sekizinci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Lefke-Kıbrıs, 12 Eylül 09.30-10.30 Oturumu, Bildiri Kitabı s.1530-1543

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Yıldırım T., “Sağlık Hizmetlerinin Faturalanması için Yönetim Süreçleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar-Kamu Hastanesi Örneği” Sekizinci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Lefke-Kıbrıs, 12 Eylül 11.00-12.10 Oturumu; Bildiri Kitabı s.1479-1492

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Sinan S., II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi konferansı dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2" bildiri kitapçığındaki "Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Kalite Uygulamaları İle Mevzuat Açısından Tanıtım Ve Reklâm Harcamaları", 156-170 ss., Antalya, Türkiye, Nisan 2010

*Bildiri/Ferhat Sayım, “A Different Banking Methods and The Devoloping In The Turkish Finance Market-The Turkish Participation Banking For 2007-2012”, International Conference On Economic and Social Studies, 10-11 May 2013, Sarajevo

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Halil İbrahim Z., , 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi-Kilis ve Halep Üniversiteleri konferansı dahilinde "1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Dış Ticaretteki Ödeme, Teslim ve Finansman Şekillerinin Sınır Ticareti Açısından Değerlendirilmesi", 392-401 ss., Kilis, Türkiye, Kasım 2010

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Özlem Özmen, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu konferansı dahilinde "Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı II" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Finans Piyasasının Gelişim Seyrinde Katılım Bankacılığının Yeri", 611-632 ss., Kırklareli, Türkiye, Ekim 2010 

*Bildiri/ Ferhat Sayım, Annual International Conference 2012 on European Debt Crisis,17-18 May 2012, “The Developing of Participation Banking in the Turkish Finance Market”, Session 10, İğneada Mayıs 2012

Bildiri/Sayım,Ferhat., Usman, Özlem. “Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik Algısı-Yalova Örneği”, 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 12-14 Mayıs 2016 Zonguldak

*Bildiri/Sayım,Ferhat. “Kamu Hastanelerinde Muhasebe İlintisi Kurulan Faaliyetler ve Özel Hastane Karşılaştırması - Yalova Örneği”, 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 12-14 Mayıs 2016 Zonguldak

*Bildiri/Sayım,Ferhat. “Yabancı Uyruklu Göçmenler-Sığınmacılar ve Ziyaretçiler İçin Kamu ve Özel Hastanelerde Verilen Hizmetlerin Faturalanması ve Muhasebe Kayıtları-Yalova Örneği" II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 Nisan, 2016, Kilis ss.608-621

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Temel Finans Ve Sermaye Piyasası Kurumları İle Bunların Kobı Yöneticileri Arasında Bilinirligi-Yalova Örneği, 2. Uluslararası Ipek Yolu Akademik Çalısmalar Sempozyumu, Ürgüp, 20-22.09.2018

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Yerel Firma Sahip-Yöneticilerinin Finansal Sistem Ve Isleyisi Hakkında Hissettikleri Bilgi Seviyesi - YalovaÖrnegi, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, December 6-7, 2018,Bandırma/Balıkesir

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Fınansal Sıstemde Kullanılan Menkul Kıymetler Ve Kobı Yönetıcılerı Arasında Bılınırlıgı-Yalova Örnegı, 2. Uluslararası Ipek Yolu Akademik Çalısmalar Sempozyumu, Ürgüp, 20-22.09.2018

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Fon Fazlalarını Degerlendirmede Yerel Firma Sahip-Yöneticilerinin Tercihleri, II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, December 6-7, 2018,Bandırma/Balıkesir, 

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Türkiye Istatistik Kurumu Verileri ve Ikinci El Araç Ilan Verilerinin Islenmesi Suretiyle Otomobil Kullanıcı Gruplarının Olusturulması, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018

*Bildiri/Sayım. Ferhat, Ikinci El Otomobil Ilanı Verilerinin Islenmesi Suretiyle Otomobiller için Gerçege Uygun Amortisman Oranlarının Tespiti, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018

*Bildiri/Sayım. Ferhat, İkinci El Otomobil İlanı Verilerinin İşlenmesi Suretiyle Otomobiller için Yıllık Kullanım KM’lerinin Tespiti, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 4-7 Ekim 2018,

*Bildiri-Diğer/Sayım. Ferhat, İstanbul’da Plaka Tahditli Taksi Taşımacılığı İçin Maliyet Bileşenlerinin Belirlenmesi ve Yeni Model Önerisi, Transist 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi, 2-4.11 2017,

*Bildiri-Diğer/Sayım. Ferhat, Otomobil Stokunun Yapısına ve Büyümesine İlişkin İstatistikler İle Amortisman Tutarlarının Belirlenmesi - Tüm Türkiye ve İstanbul, Transist 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi, 2-4.11 2017

*Bildiri-Diğer/Sayım. Ferhat, Otomobillerde Amortismanlar Dahil Edilmiş Maliyetleme Modeli ve Kilometre Başı Maliyetlerin Belirlenmesi, Transist 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi, 2-4.11 2017

*Bildiri-Diğer/Sayım. Ferhat, Yeni Taksi Modeli Maliyetlerinin Özel Otomobil Maliyetleriyle Karşılaştırılması Ve Yeni Modellerin Etki Potansiyeli - Trafik Sorununa Köklü Çözüm Önerisi , Transist 2017, İstanbul Ulaşım Kongresi, 2-4.11 2017,


Verilen Dersler


Şimdiye kadar verilen "Yüksek Lisans-Doktora, Lisans ve Önlisans" dersleri

Yüksek Lisans ve Doktora: Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı, Finansal Yönetim, Yönetim Muhasebesi, Stratejik Yönetim Muhasebesi, Finansal Kurumlar ve Araçlar, İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları, Finansal Pazarlar ve Ekonomi

Lisans:İşletme, Genel Muhasebe, Finansal Kurumlar ve Araçlar, Finansal Yönetim, Eskiler:Economics I, Economics II, Public Finance, Turkish Taxation System

Ön Lisans: Eskiler:İşletme, Bankacılığa Giriş, Banka Hukuku, Banka Muhasebesi, Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Türk Dış Ticareti ve Uluslar arası Pazarlama, Pazarlamanın Temel İlkeleri, 

 


Danışmanlığı Yapılan Yüksek Lisans Tez ve Projeleri


*Türkiye'de Kamu Mali Denetimi ve Değerlendirilmesi(Ali UZEL-Mali İşler) (Bitti)

*Sağlık Kurumlarında Dış Alım (Outsourcing) Uygulamaları(M.Şemsettin DÖĞÜCÜ-Halkalı M.Akif EAH) (Bitti)

*Bilişim Sistemlerinin İşletmelerdeki Stok Kontrol Yönetim Süreçlerine Katkıları ve Verimliliğe Etkisi(Cafer ÇAMLI-Vodafone) (Bitti)

*Sağlık Çalışanlarının Denetiminde Objektif Kriterlerin Tespit Edilmesi

*Sağlık Piyasasında Bilgi Asimetrisinin Giderilmesinde Medyanın Etkisi ve Rolü (Gülhan GÜNDOĞDU-SM)

*İşe Alışma Programına Katılan Hemşirelerin Programa İlişkin Görüşleri ve Önerileri

*İstanbul’daki Kamu Hastaneleri Tıbbi Cihaz Yatırımlarının Kamu Sağlığına Etkisi

*Merkezi Radyolojik Görüntüleri Arşivleme Sisteminin Fayda Maliyet Analiz(Abdullah ŞAHİN-SM)(Bitti)

*Uzman Hekimlerin İş Tatmini ve Kurumsal Bağlılıkları Arasındaki İlişki(Dr.Öznur ŞEN-Haseki EAH.)(Bitti)

*Uzman Hekimlerin Performansa Dayalı Döner Sermaye Dağıtım Sistemine İlişkin Değerlendirmeleri(Dr.Nurdan AYDIN-Haseki EAH.)(Bitti)

*Devlet ve Özel Hastanelerde Hekimlerin Pazarlamaya Katkıları

*Sağlık Kurumlarında Tesis Güvenliği Konusunda Atılan Adımlar

*Sağlık Finansmanında Kişisel Finansmanın Yeri ve Türkiye Uygulamaları(Av.Sibel PEDÜK-SM) (Bitti)

*İstanbul Eğitim Hastanelerinde Kalite Denetimlerinde Tespit Edilen Eksikler

*Sağlık Turizminde İleri sağlık Teknolojileri ve İnfertilite Tedavisi

*Farklı Ülkelerde Uygulanan Sağlık Finansman Teknikleri Karşılaştırmalı Analizi

*Özel Dal Hastanesinde Kalite Çalışmalarının Kurumsal Performans Üzerine Etkisi(Prof.Hülya GÜNGEL-Beyoğlu Göz EAH.)(Bitti)

*Sağlık Kurumları İçin Reklam Harcamaları Optimizasyonu(Musa KAYA-SM )(Bitti)

*Kamu Hastanelerinde Branş Bazında Hasta Başı Maliyet Analizi (İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği)(Elif ARSLAN-SM) (Bitti)

*Ekonomi Eğitiminin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkisi, (Bitti)

*Finans Piyasasında Katılım Bankacılığı ve Uygulamalarının Krizlere Karşı Duyarlılığı(Adem KÖSE-Tan Dersanesi Matematik Öğretmeni)(Bitti)

*Muhasebe Mesleğinde Etik-Yalova İli Örneği(Özlem USMAN-Yalova Ün.Araştırma Görevlisi)(Bitti)

*Sosyal Güvenlik Mevzuatında Emeklilik Düzenlemelerinin Getirmiş Olduğu Sorunlar ve Sosyal Politika Değerlendirmesi(Turkay ODABAŞ-Sosyal Güzenlik Kurumu Yalova İl Müdürlüğü)(Bitti)

*Yönetim Muhasebesinde Sektörel Uygulamalar-Sağlık Sektörü(Hatice TAŞ-Özel Sektör)


Panelistlik Bilirkişilik


*Bilirkişilik/Maliye Bakanlığı ve Personeli Arasındaki Davada "Vergi Kanunları" ve "Gider Kanunları" konularında bilirkişi heyeti kuruculuğu ve bilirkişilik. İstanbul 2.İdare Mahkemesine.2007
*Panelistlik/Tübitak'a sunulmuş bir projeye ilişkin, Tübitak tarafından düzenlenen değerlendirme panelinde panelistlik. Tübitak-Ankara.2008

*Gözlemci/Miadap Alan Araştırmaları Seviyesi Raporları Sunum Paneli Gözlemci Üye. Polat Rönesans Otel-İstanbul.2007


Dahil Olunan Patent, Faydalı Model, Uygulama Projeleri ve Teşvikli Projeler


*KOSGEB/ Kosgeb Teşviği de alan “Malatya İli Yerel Ekonomik Araştırma” sürecine danışmanlık ve raporun editörlüğü yapılmıştır.

*Patent / "Çift İşlevli Salmastra" 2011 Yılında Patent  Alınmıştır. Türk Patent Enstitüsü'nden alınan patentin araştırma raporu Avusturya Patent Ofisi tarafından hazırlanmıştır.


Verilen Seminerler


*"Kitap,Tez,Proje,Rapor Hazırlama Teknikleri(Bilgisayar Becerileri)", Yer:İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2.Salon, 25.12.2007

*"Kitap,Tez,Proje,Rapor Hazırlama Teknikleri(Bilgisayar Becerileri)", Yer:Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, 26.12.2007
*"Kitap,Tez,Proje,Rapor Hazırlama Teknikleri(Bilgisayar Becerileri)", Yer:İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu, 26.12.2007
*"Kitap,Tez,Proje,Rapor Hazırlama Teknikleri(Bilgisayar Becerileri)", Yer:Memorial Hastanesi, 08.09.2008

*"Bankacılık Temel Eğitimi", Yer:Yalova Uygulama Oteli, 17 Nisan 2011

*“Turkish Banking Sector” konulu sertifikalı seminer verilmiştir. Yer: Polonya Poznan School of Banking’de 15-21 Mayıs 2013 Haftasında 


Üye Olunan Bilimsel ve Sosyal Kuruluşlar


*MİADAP(Malatyalı İşadamları Derneği Araştırma ve Planlama Grubu) Kuruluşundan İtibaren Üyelik ve Danışmanlık

*Tubitak Proje Değerlendirme Havuzunda (2008 yılında bir projenin değerlendirmesinde 5 kişilik jüri içerisinde görev alınmıştır)

*Avrupa Birliği 7.Çerçeve Destek Programı Veri Tabanına Kayıtlı

*TURİNG/2008 yılından itibaren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Asli Üyesi


Alınan Sertifikalı Eğitim Ve Seminerler


*İç Denetçi Temel Bankacılık Eğitimi(Strata)

-Core Banking for Internal Auditors

*Türkiye Bankalar Birliği Eğitimleri

-Sorunlu Krediler

-Banka ve Aracı Kurumlar Açısından Sermaye Piyasası Hukuku

-Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koymaya Becerileri

-Bankalarda Fon Yönetimi ve Temel Hazine Ürünleri

-Banka Muhasebesi

-Future,Options,Swaps, Leasing İşlemlerinin Huk.Yap. ve Vergilendirilmesi

-Dış Ticaretin Finansmanı

-Temel Kambiyo Bilg.Paket Eğitim Programı

-Vergi Hukuku ve Bankalar Açısından Uygulaması

-Döviz Piyasaları ve Döviz Riski Yönetimi

-Bankalarda Sermaye Yeterliliği Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

*Avrupa Patent Ofisi

-Patent Eğitici Eğitimi

*Bilgisayar ve Dil Eğitimleri

*Çeşitli Seminerler


Ödül, Teşvik Vb.


**En iyi Bildiri Ödülü, 2016, Sayım,Ferhat., Usman, Özlem. “Etik Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik Algısı-Yalova Örneği”, 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 12-14 MAYIS 2016 ZONGULDAK 

**Beykent Ün.Akademik Yayın Teşviği-Makale,2007

**Beykent Ün.Akademik Yayın Teşviği-Kitap,2007

**Türkiye Bankalar Birliği Telifli Kitap Basım,2006

**İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Eğitime Katkı Plaketi,2009

**Malatyalı İşadamları Derneği Araştırma Planlama Grubu Başarı Plaketi,2010


Bilgisayar ve Dil


Ofis Programları (İleri Düzeyde)

-Word&Excel (Editörlük Düzeyinde)

Microsoft Expression(Web Tasarım Programı)

Macromedia Dreamviewer(Web Tasarım Programı)

Çeşitli Multimedya Uygulamaları

Dil: İngilizce(İyi)


Kişisel Bilgi İletişim


E-mail: f_sayim@hotmail.com

Web: www.ferhatsayim.net

D.Yeri/Tarihi:İstanbul/1975

Medeni Durum: Evli

 English CVProfessor Ferhat SAYIM (Curriculum Vitae)

Short CV/He graduated from Istanbul University Political Sciences Faculty / Public Administration department. He took master’s degree in Marmara University Social Sciences Institute Fiscal Economics Science Section. He took the PhD degree in the same Institute and Fiscal Law Science Section. He worked as a banking inspector in the Turkish Trade Bank approximately 5 years. Later he worked as an Educator and Consultant. After this period, he was started to work in Beykent University as a Assist. Prof. dr. at Economics and Administration Sciences Faculty - Economics Department. Since he was worked "Department Chef" in 2006-2007 education terms. He has taken various missions on the project and he has studied as a financial consultant, an administrative consultant and a lecturer in various private universities. Besides Beykent University until 2009, has taught at IAU. In 2011, for 3 months with YO Scholarship went to US-Virginia.At universities in Fairfax and Washington, did research in the field of "Research Methods" and "Health Institutions Administration and Finance". He has a lot of published articles and books about accounting-finance, health institutions accounting/finance and research methodology. Associate Prof.Dr. at the Yalova University Faculty of Economics and Administrative Sciences- Business Administarion Accounting and Finance Department.


Detail


Education


PhD : Marmara Ün. Social Sciences Ens. Financial Law (2005)

Master Degree : Marmara University. Social Sciences Ens. Financial Economics (2000)

Bachelor Degree : İstanbul Ün. Faculty of Political Science. Public Administration (1997)


Experience


2009-Continue Yalova Ün. Faculty of Economics and Administrative Sciences- Business Administarion Accounting and Finance Department.

2011-2011 HEC Scholarship conducted a research on Health Institutions Administration/Finance and Research / Writing Methods in universities in USA-Virginia Fairfax Region.

2008-2009 İstanbul Aydın Ün. Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty

2007-2008 Part Time Teaching Member (Beykent Un.)

2006-2007 Beykent Un. Faculty of Economics and Administrative Sciences

2005-2006 Beykent Un. Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty Member-Department of Economics

2005-2005 Prestige Consulting; Trainer-Consultant

1999-2004 Turkish Commercial Bank-Inspection Board- As a Inspector (Branch Inspection Reports (Credits, Accounting, Deposits, Gestion, etc.) - Section Inspection Reports - Inspection Reports - Investigation Reports)


Publication


* Book / Publication of the Banks Association of Turkey Sagittarius. No: 244 "Credit Provision System and Tax Inspection in Banks", İstanbul, 2006

* Book / Ferhat Sayım, Yıldırım Temir., Billing Processes in Public Hospitals in Terms of Auditing and Legislation , İstanbul, A.Arge Yayın, 2013

* Book / Ferhat Sayım, Research Methods in Social Sciences and Thesis Writing, Ankara, Seçkin Publications, 2015(1st Edition), 2017 (2nd Edition), 2019 (3th Edition), 2021(4th Edition)

* Book / Ferhat Sayım, General Accounting, Ankara, Seçkin Publishing, 2018(1.Edition), 2019 (2.Edition), 2020(3.Edition)

* Book / Ferhat Sayım, Financial Markets Companies and Instruments, Ankara, Nobel Publishing, 2020

* Book / Ferhat Sayım, Healthcare Market and Ethics , 144 pp., Bursa, MKM Publishing, 2011

* Book / Ferhat Sayım, Research and Writing Methods in Health Management, Istanbul, A.Arge Publication, 2013

* Book / Hamdi Genç (Editor), Ferhat Sayım (Editor), The Economic Structure of the Countries of the Middle East and North Africa (MENA), Bursa, MKM Publishing House, 2011

* Book Chapter / Ferhat Sayım, "Identified Status and Financing of Health Service for Immigrants-Asylum Seeker and Other Foreign Visitors in Hospitals of Turkey", chapter 139-151 in the book entitled "International Migration and Challenges in the Begining of the Twenty-First Century" (Ed: Işıl Zeynep Türkan, Gökçe Bayındır Goularas), Rowman Littlefield, London, 2018

* Book Chapter / Ferhat Sayım, "The Use of Artificial Intelligence in Human Resources Management", chapter 41-61 in the book entitled "New Dimensions in Human Resources Management" (Ed: Kavi, Ersin), Ekin Y., Bursa, 2021

* Book Chapter / Ferhat Sayım, "Recruitment Process and Artificial Intelligence", chapter 63-81 in the book entitled "New Dimensions in Human Resources Management" (Ed: Kavi, Ersin), Ekin Y., Bursa, 2021

* Book Chapter / Ferhat Sayım, Ed: Muammer Sarıkaya, "Tax Regulations on the Financing ofSocial Service Institutions ", chapter 213-246 in the book entitled Administration in Social Service Institutions , Ankara, Nobel Publishing, 2011

* Book Chapter / " The Economic Structure of the Countries of the Middle East and North Africa (MENA)" in the book titled " Banking and Finance Market in the MENA Region " , 191-215 pp. 191-215, Bursa, MKM Yayın ve Dağıtım Ltd.Şti., 2011

* Book Chapter , Section 1-5 / 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78 of the Banking Act Nr. Articles " Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter  / Equity Fund "Equity of Banks" Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter / Structural Position " Capital Market " , Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter , "Calculation and Application of Foreign Currency Net General Position \ Equity Standard Ratio in Banks on Consolidated and Non-Consolidated Basis" in the book " Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

"Procedures and Principles for the Determination of the Qualifications of Credits and Other Receivables for the Banks and the Provisions to be Forbidden", in the Book Chapter / Quarter F. Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978- 605-4735-22-8

* Merger, Transfer, Split and Share Exchange of Banks, Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter / Subsection F. "Establishment and Operation Principles of Asset Management Companies" Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter  / Insurance "Insurance and Risk Management" Capital Markets, Banking, Insurance and Private Pension Legislation, Sakarya: Ada Renk Matbaa, September 2014, ISBN: 978-605-4735-22-8

* Book Chapter  / Ferhat Sayım, Ed: Hamdi Genç, Ferhat Sayım "Health Economy in the MENA Countries", "The Economic Structure of the Countries of the Middle East and North Africa (MENA)", Chapter 153-177, Bursa, MKM Publication and Distribution Ltd. .Sti., 2011

* Book Chapter  / "Health Economy-Market Structure of Health Sector", "Health Management Management Guide", Book Publishing, Seçkin Publishing, Ankara, 2009

Article / Ferhat Sayım (2019). Information Level Representation of Small and Medium Enterprises (SME) Managers about Securities . Emerging Markets Journal, 9 (1), 15-27

Article / Ferhat Sayım (2015). The Participation Banking As A Distinctive Method And Its Growing In The Turkish Finance Market-Period: 2007-2013 . Emerging Markets Journal, 5 (1), 93-111

* Article / Ferhat Sayım ., Odabaş T. "The Evaluation of the Possible Financial Impact of the Pensions Attributed by the Law No. 5510 on the Social Policy Objectives " Hak İş International Labor and Society Magazine, Volume: 4, Issue: 9, 2015/2

* Article / Ferhat Sayım, Sinan S., "Promotion and Advertisement Expenditures in Terms of Legislation and Quality Practices in Public Health Institutions Budget", Ministry of Finance Finance Magazine, 244-261 pp., 2010

* Article / Ferhat Sayım, Tarık O., "The Evaluation of Web Based Accounting Accounting and Statistics Modules of the Ministry of Health in Terms of Institutional Management Functions in Hospitals", Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 185-204 pp., 2011

* Article / Draft Regulation on New Loan Provisions / Active Banking Finans Journal, Issue: 49, September 2006, Page: 22-27

* Article / "Provision and Loan Provision Concepts", Tax Questions Magazine, April 2007, Issue: 223, Pages: 84-98

* Article / "Abstraction of Financial System Instruments and Overlap of Risk Terms with Banking Transactions", Bank & Insurance Magazine, October 2007, Page: 36-37

* Article / Ferhat Sayım, "The Impact of Economics Education on Doctor's Groups in the View of Generalization Practices", Istanbul University Economics Faculty Social Policy Conferences Magazine, 99-128 pp., 2009

* Article / Ferhat Sayım, "Evaluation of the Web Based Center Registration Modules of the Ministry of Health in terms of Accounting System and System in Hospitals", Selçuk University Journal of Social and Economic Researches, 263-284 pp., 2011

* Paper / Ferhat Sayım, "National Calculations on the Financing of Health Services and the Duties and Authorities Granted to Municipalities in the Field of Health", Journal of Budget World, Ankara, pp. 151-165, 2011/1

* Paper / Ferhat Sayım, Volkan A., "A Theoretical Study on Service Sector Characteristics and the Interaction of Non-Systematic Risks with Sector Securities", Dumlupınar University Social Science Magazine, 245-262 pp., 2011

* Article / Ferhat Sayım, Murat A., "The Participation Banking And Its Comparison With Depository Banking In The Turkish Finance Market", Scientific Journal European Integration Studies, Kaunas University Of Technology Institute Of Europe, No: 5, 2011, 152-164 Ss., Lithuania

* Article / Ferhat Sayım, Volkan A., "Disguised Profit Distribution Through Transfer Pricing", E Approach, 591-620 pp., 2011

* Articles / Ferhat Sayım, Abraham Z., "Foreign Trade Financing Used In And Availability in Delivery Methods of Turkey's Border Trade Practices" International Management Economics and Business Journal, Volume 8, Number 17, 2012, 215-235 pp.

* Article / Ferhat Sayım, Vedat D., "Doubtful Receivables Provision and Doubt Points", E Approach, 426-460 pp., 2010

* Article / Ferhat Sayım, Muhammed A. "Outward Reflection Forms of Credit Provision Items in Bank Accounts", Journal of Economics and Administrative Sciences, Atatürk University, Vol.26, No.3-4, 297-312 pp. 2012

Article / Sayım, Ferhat. "Characteristics of Health Services" Academic Arge Magazine-Social Sciences, Year 2015, Issue: 15-1, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Reasons for the State's Failure in Health Financing" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Concepts of Ethics and Work Ethics" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Medical Ethics And Deontology Concepts" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Awareness of Ethical Behavior in Health and Ethical Committees" Academic Journal of Arge-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Widespread Practices And Classification Of The Unethical Field In The Health Sector" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "The Characteristics of the Market for Health Finance" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Factors Affecting the Demand for Health Services" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Factors Affecting the Supply of Health Services" Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

Article / Sayım, Ferhat. "Incompatibilities leading to Ethical Problems in Health Market Structure"Academic Arge Magazine-Social Sciences-Web, Istanbul

* Article / Sayım, Ferhat., Usman, Ö. " Ethical Concept and Ethical Perception in Professional Accountants-Yalova Example ", Journal of Finance, Issue 170, January-June 2016, Ankara, pp. 131-147

Article / Sayım , Ferhat. "ACTIVITIES AND PRIVATE HOSPITAL COMPARISON IN ACCOUNTABILITY IN PUBLIC HOSPITALS - YALOVA EXAMINATION", International Management Economics and Business Review, ICAFR 16 Special Issue, pp. 672-684

* Article / Sayım, Ferhat., U sman, Özlem. "Determination of Criteria of Professional Situation Analysis for Accounting Profession", Yalova Journal of Social Sciences, Year 7, Issue 12, May-October 2016, pp.105-122  

Article / Sayım, Ferhat. "Billing and Accounting Records of Public and Private Hospitals for Foreign Nationals-Asylum Seekers and Visitors , Yalova Example ", DUMLUPINAR UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL 53. Issue / July 2017, pp.35-54

Article / Sayım, Ferhat. "Health Economics and Statistics Development of Health Expenditures in Turkey ", Istanbul University Journal of Social Sciences, Volume 7, Number 15, December 2017, Pages: 13-30

Article / Ferhat Sayım (2017). " The Role of Participation Banking as Alternative Financing Channels to Substitute Banks and its Growth in the Turkish Finance Market - Period: 2007-2015" , Emerging Markets Journal, 7 (1), 46-52

* Proceedings/ “Usability of Artificial Intelligence Applications in Hospital Information Systems”, International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence (ICIDAAI) 2021-Online, Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik+8 University, 21-23.05.2021, 21.05.2021-Session 1.2

* Proceedings/ “Use of Artificial Intelligence Applications for Performance in Hospital Information Systems”, International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence (ICIDAAI) 2021-Online, Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik+8 University, 21-23.05.2021, 21.05.2021- Session 1.2

* Proceedings/ “Suggestion for Devoloping Steps of Artificial Intelligence Based CRM (Customer Relations Management) Automation in Banking”, International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence (ICIDAAI) 2021-Online, Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik+8 University, 21-23.05.2021, 22.05.2021-Session 2.2

* Proceedings/ “Artificial Intelligence Applications for Job Training-Health Sector Workers”, International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence (ICIDAAI) 2021-Online, Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik+8 University, 21-23.05.2021, 22.05.2021-Session 2.4-A

* Proceedings/ “Artificial Intelligence Applications Used in Recruitment Process for Human Resources Management”, International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence (ICIDAAI) 2021-Online, Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik+8 University, 21-23.05.2021, 22.05.2021-Session 2.4-A

* Proceedings / "The Effects of the New Economy on the Working Conditions of Financial Markets", 5th International Information, Economy and Management Congress, Kocaeli University 3-5.11.2006 Kartepe, 04.11.2006 Session IVA

* Proceedings/ “Usability of Artificial Intelligence Applications in Hospital Information Systems”, International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence (ICIDAAI) 2021-Online, Yalova-İstanbul-Sakarya-Kocaeli-Bursa Teknik+8 University, 21-23.05.2021, 22.05.2021 Oturum 1.2

* Proceedings / (International Congress) Two Writers (with Dr.Mualla KÖK) / "Local Government Investments in Health Services" , International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya, 19.03.2009, 3rd House , Hall 3

* Proceedings / (International Congress) Two Writers (with Şemsettin DÖĞÜCÜ) / "Outsourcing in Hospitals Kocaeli Example" , International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya, 19.03.2009, Hall 3

* Proceedings (International Congress) / " The Impact of Administrative Duties and Economic Education in the Viewpoint of Economic Events of Public Health Workers ", International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya, 21.03.2009, 23. Session, Hall 2

* Proceedings (International Congress) / "A Look at the General Customization Practices of a Group of Health Professionals with a Doctor's Thesis and the Impact of the Economy Education (40 Hours) on this View" , International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya, 21.03. 2009, 23rd Session, Hall 2

* International Health Congress, " International Health Quality and Performance Congress," 19-21 March 2009, Antalya, 21.03.2009, " International Conference on Health and the Impact of the Education of the Economy (40 Hours) Hall 23. Hall 2

* Proceedings (International Congress) Two Writers (with Dr.Zeynep ÇIRAKLI) / "Cost Benefit and Cost Effectiveness Analysis of Quality Management Systems in Hospitals in Hospitals" , International Health Quality and Performance Congress, 19-21 March 2009, Antalya , 21.03.2009, 20th Session, Hall 2

* Proceedings / "Public Service Sector Employees' Views on Economic Events and the Impact of Economy Education on This View" Labor Relations Congress, Sakarya University, 6-8 November 2008 Kartepe-Kocaeli, 8.11.2008 A-1 Session, Paper Book p: 120-141

* Proceedings / Ferhat Sayım, Abdullah Ş., Volkan P., "Economic Analysis Before Transition Decisions to New Systems in Public Health Institutions: An Example of Central Radiological Image Archiving System", II. International Congress on Health Performance and Quality Proceedings Vol 1, pp 314-328., Antalya, Turkey, in April 2010

* Proceedings/ Ferhat Sayım, Yıldırım Temir, "The Relationship Between Registration and Inspection Processes for Billing in Terms of Legislation and Practice in Public Hospitals" Eighth Health and Hospital Administration Congress, 10-12 September 2014, Lefke-Cyprus, 10 September 15.30-16.30 Session, s.383-394

* Proceedings / Ferhat Sayım, Yıldırım T., "Perception of Regulations Regarding Human Resources Management in Health and Associations of New Public Hospitals", Eighth Congress of Health and Hospital Administration, 10-12 September 2014, Lefke-Cyprus, 12 September 09.30-10.30 Session , Paper Book p.1530-1543

* Proceedings / Ferhat Sayım, Yıldırım T., "Management Processes for Billing of Health Services and Problems in Practice-Public Hospital Example" Eighth Health and Hospital Administration Congress, 10-12 September 2014, Lefke-Cyprus, 12 September 11.00-12.10 Session; Proceedings Book p.1479-1492

* Proceedings / Ferhat Sayım, Sinan S., II. Within the International Health Performance and Quality Congress conference "II. International Health Performance and Quality Congress Proceedings Volume 2" in the Report booklet "Public Health Institutions Quality Practices in Budgetary legislation in terms of promotion and advertising spending", 156-170 pp., Antalya, Turkey, April 2010

* Proceedings / Ferhat Sayım, "A Different Banking Methods and The Devoloping In The Turkish Finance Market", International Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May 2013, Sarajevo

* Proceedings / Ferhat Sayım, Halil İbrahim Z., "Evaluation of Payment, Delivery and Financing Forms in Foreign Trade in terms of Border Trade" in the 1.Ulternet Border Trade Congress-Kilis and Aleppo Universities conference book " ", 392-401 pp., Kilis, Turkey, November 2010

* Proceedings / Ferhat Sayım, Özlem Özmen, International II. Thrace Region Development - within the Entrepreneurship Symposium conference "International II. Thrace Region Development - Entrepreneurship Symposium Proceedings II" in the Report booklet "The Place of the Turkey in the Financial Market Development watching the Participation Banking", 611-632 pp., Kırklareli, Turkey, October 2010

* Proceedings/ Ferhat Sayım, Annual International Conference 2012 on European Debt Crisis, 17-18 May 2012, "The Developing of Participation Banking in the Turkish Finance Market", Session 10, İğneada May 2012

*Proceedings / Sayım, Ferhat., Usman, Özlem. "Ethical Concept and Ethical Perceptions in Accounting Professionals-Yalova Example ", 3rd INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH CONGRESS 12-14 MAY 2016 ZONGULDAK

* Proceedings / Sayım , Ferhat. "ACTIVITY ACTIVITIES AND PRIVATE HOSPITAL COMPARISON IN PUBLIC HOSPITALS - YALOVA EXAMINATION", 3rd INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH CONGRESS 12-14 MAY 2016 ZONGULDAK

* Proceedings/ Sayım , Ferhat. " INTERNATIONAL MIDDLE EAST CONFERENCES: MIGRATION IN THE CONTEXT OF MIDDLE EAST, 28-29 April, 2016, Kilis S.S608-621," Invoices and Accounting Records of Public and Private Hospitals for Foreign Nationals, Asylum Seekers and Visitors, Yalova Example "

*Proceedings / Sayım. Ferhat, Determination of Cost Components for Taxi Transportation with License Plate in Istanbul and Proposal of New Model, Transist 2017, Istanbul Transportation Congress, 2-4.11 2017,

*Proceedings / Sayım. Ferhat Cars Statistics Related to the Structure and Growth Stock With Amortization of Determining the Amount - Istanbul and All Turkey, Transistor 2017, Istanbul Transport Congress, 2-4.11 2017

*Proceedings / Sayım. Ferhat, Depreciation in Automobiles Including Cost Models and Determination of Costs Per Kilometer, Transist 2017, Istanbul Transportation Congress, 2-4.11 2017

*Proceedings / Sayım. Ferhat, The Comparison of New Taxi Model Costs to Private Cars Costs and Potential Impact of New Models - Proposal for a rooted solution to traffic problems, Transist 2017, Istanbul Transportation Congress, 2-4.11 2017,


Lessons Given


Graduate, Undergraduate and Associate Degree Courses

Undergraduate:  Now: General Accounting, Financial Institutions and Tools, Research Methodology and Thesis Writing, Financial Markets, The Others(Before): Turkish Taxation System, Public Finance, Economics I, Economics II, Business Administration,

Master's Degree: Accounting Applications in Enterprises, Research Methodology and Thesis Writing, Financial Institutions and Tools, Health Economics and Finance, Financial Markets, Managerial Accounting,

The Others (Before): Introduction to Banking, Banking Law, Banking Accounting, Commercial Law, General Economy, General Accounting, Turkish Foreign Trade and International Marketing,


Advised Master's Thesis and Projects


* Public Financial Control and Evaluation in Turkey (Ali Uzel-Finance) 

* Outsourcing Practices in Health Institutions (M.Semsettin DÖĞÜCÜ-Halkalı M.Akif EAH)

* The Impact of Information Systems on Stock Control Management Processes in Businesses and Their Effectiveness

* Determination of Objective Criteria in Health Staff Audits

* The Influence and Role of the Media in Removing Information Asymmetry in Health Market

* Opinions and Suggestions of the Nurses Participating in the Program of Work Habits

* Public Hospitals Medical Device Investments in Istanbul Impact on Public Health

* Cost Benefit Analysis of Central Radiological Image Archiving System (Abdullah ŞAHİN-SM)

* The Relationship Between Job Satisfaction and Institutional Commitment of Specialist Doctors (Dr.Öznur ŞEN-Haseki EAH.)

* Expert Physicians' Evaluations on Performance Based Revolving Fund Distribution System

* Physicians' Contribution to Marketing in State and Private Hospitals

* Steps taken in Facility Security in Health Institutions

* The Place Personal Finance Health Financing and Turkey Applications

* Deficiencies Detected in Quality Audits in Istanbul Training Hospitals

* Advanced Health Technologies in Health Tourism and Infertility Treatment

* Comparative Analysis of Health Finance Techniques Applied in Different Countries

* The Impact of Quality Studies in Private Branch Hospital on Institutional Performance

* Advertisement Expenditure Optimization for Health Institutions

* Branch-Based Cost-Based Analysis of Public Hospitals (İstanbul Training and Research Hospital Example)

* Influence of Economics Education on Health Workers,

* Accuracy of Participation Banking and Applications in Crises in the Finance Market

* Ethics in Accounting Occupation-Yalova Case

* Problems of Social Security Legislation and Social Policy Assessment

*Sectoral Applications In Management Accounting-Health Sector(Hatice TAŞ-Private Sector)


Expert Panelist


* Expertise / Drafting between the Ministry of Finance and the Personnel Founder and expert of the Expert Committee on "Tax Laws" and "Expense Laws". Istanbul 2nd Administrative Court.2007 
* Panelist / Panelist in the evaluation panel organized by Tübitak regarding a project presented to Tübitak.TUBITAK-Ankara.2008

* Observer / Field Survey Level Reports Observer Member with Presentation Panel. Polat Renaissance Hotel-Istanbul.2007


Patent Included, Utility Model, Application Projects and Incentive Projects


* KOSGEB / Kosgeb Foundation "Malatya Local Economic Research" consultancy and report edited the process.

* Patent / "Dual Functional Tap" Patented in 2011. The research report of the patent obtained from the Turkish Patent Institute was prepared by the Austrian Patent Office.


Seminars Given


* "Book, Dissertation, Project, Report Preparation Techniques (Computer Skills)", Location: Istanbul Provincial Health Directorate 2.Salon, 25.12.2007

* "Book, Thesis, Project, Report Preparation Techniques (Computer Skills)", Place: Haseki Education Research Hospital Conference Hall, 26.12.2007 
* "Book, Thesis, Project, Report Preparation Techniques (Computer Skills)", Location: Istanbul Provincial Health Directorate Conference Hall, 26.12.2007 
* "Book, Thesis, Project, Report Preparation Techniques (Computer Skills)", Place: Memorial Hospital, 08.09.2008

* "Banking Basic Education", Location: Yalova Application Hotel, 17 April 2011

* Certified seminar on "Turkish Banking Sector" was given. Place: May 15-21, 2013 at the Poznan School of Banking in Poland


Member Scientific and Social Organizations


* Membership and Consulting since the establishment of MIADAP (Malatya Businessmen's Association Research and Planning Group)

* In the Tubitak Project Assessment Pool (tasked with a jury of 5 people in 2008 evaluating a project)

* European Union 7th Framework Support Program Registered in Data Base

* TOURING / Touring and Automobile Club of Turkey since 2008. Principal Member


Taken Certified Training and Seminars


* Internal Auditor Basic Banking Training (Strata)

-Core Banking for Internal Auditors

* Banks Association of Turkey Training

-Secondary Loans

- Capital Markets Law in terms of Banking and Brokerage Houses

-The Ability to Reveal Self-Effectively

Fund Management and Base Treasury Products in Banks

-Bank Accountancy

-Future, Options, Swaps, Huk.Yap of Leasing Operations. and Taxation

Foreign Trade Financing

-Basic Foreign Exchange Information Training Program

-Application in terms of Tax Law and Banks

-Foreign Exchange and Exchange Risks Management

- Measurement and Evaluation of Capital Adequacy in Banks

* European Patent Office

-Patent Training

* Computer and Language Training

* Various Seminars


Reward, Encouragement Vb.


** Best Paper Award, 2016, Sayım, Ferhat., Usman, Özlem. "Ethical Concept and Ethical Perception in Accounting Professionals-Yalova Example", 3rd INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH CONGRESS 12-14 MAY 2016 ZONGULDAK

** Beykent Ün. Academic Publication Incubation-Article, 2007

** Beykent University, Academic Publishing Promotion-Book, 2007

** The Banks Association of Turkey copyrighted Book Printing, 2006

** Istanbul Provincial Health Directorate Trainee Contribution Plaque, 2009

** Malatya Businessmen's Association Research Planning Group Success Plaque, 2010


Computer and Language


Office Programs (Advanced Level)

-Word & Excel (at Editor's Level)

Microsoft Expression (Web Design Program)

Macromedia Dreamviewer (Web Design Program)

Various Multimedia Applications

Language: Turkish (Native), English (Good)


Personal Information Contact


E-mail: f_sayim@hotmail.com

Web: www.ferhatsayim.net

Place of birth / Year: Istanbul / 1975

Marital Status: Married


Some Links


University Staff Official Web Page

Google Scholar Page

Academia Page

Researchgate Page

Some Book-Publication Pages

Link1, Link 2, Link 3, Link 4, Link 5, Link 6, Link 7

 

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!