Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA YATIRIM ÖNCESİ MALİ ANALİZ-MERKEZİ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ ARŞİVLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ

Görüntüleme Sayısı
: 46865 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Abdullah ŞAHİN
Volkan POLAT
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetimi
Özet

KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA YATIRIM ÖNCESİ MALİ ANALİZ-MERKEZİ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ ARŞİVLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ

 

1.Ferhat Sayım[1], 2.Abdullah Şahin[2], 3. Volkan Polat[3]

ÖZET

Teknolojinin, sağlık alanındaki yaptığı değişiklikler, insan sağlığını önemli ölçüde etkilemiştir. Teknolojinin hızlı gelişimi sebebiyle PACS projesi, radyoloji biliminde önemli bir yere sahip olma yolunda ilerlemektedir. Sağlık sektöründeki köklü değişikliklerle, Sağlık hizmetlerinin kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin arttırılmasına çalışılmaktadır. Sağlık bilgi sistemleri standartlarının oluşturulması ve etkin sağlık teknolojilerinin kullanımının sağlanması, Sağlıkta Kalite Yönetimi için önemlidir. Sağlık sistemi içerisinde kaynak kullanımı, verimlilik ve maliyetler açısından PACS projesi önemli bir yer tutmaktadır.

Bu çalışmada radyoloji alanında son yıllarda adı duyulan Radyoloji Arşivleme Sistemi(PACS) ile ilgili tanımlar ve kavramlar hakkında bilgi verilecektir. İstanbul’da kurulması düşünülen sistem ile ilgili bilgi verildikten sonra PACS ile ilgili yapılmış olan çalışma örneği aktarılarak, görüntüleme servislerinin kaliteli, etkin çalışmasının yanı sıra maliyet açısından da fayda artış imkanları araştırılmaktadır. Bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:Radyoloji, HL7, DICOM, PACS, Fayda Maliyet Analizi, SWOT Analizi

 

FINANCIAL ANALYSIS BEFORE THE DECISIONS OF NEW INVESTMENT IN PUBLIC HEALTH ORGANIZATIONS – THE EXAMPLE OF PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM (PACS)

Abstract

The technological changes in health areas affected the human health so much. The PACS Project have been moving to be the important shareholder in radiology science with rapid technological development. It is being tried to make the present of health service easer and to improve the quality of service by fundamental changes in health sector. To create standards of health information system to provide to using of Smart Health, technology and its information are so important for quality management of health. PACS is great shareholder in the system of health in terms rational resource utilization, efficiency and costs.

In this study, the definitions and conceptions about Picture archiving and Communication System (PACS) will be given. The works have been explained about PACS and the analysis of how using more quality and efficiency researched after giving information about the system, which is being thought to establish in Istanbul.

Key Words:Radiology, HL, DICOM, PACS, The Analysis of Cost –Benefit, SWOT Analysis[1]Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi, fsayim@yalova.edu.tr

[2]Sağlık Memuru, İstanbul Sağlık Müdürlüğü,

[3]Arş. Gör., Yalova Üniversitesi, vpolat@yalova.edu.tr

Sayfa Gezinti
Önceki [8] Sonraki [3]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!