Tavsiye Et. Yazdır

Başlık
Sağlık Kurumlarında Dış Kullanım Uygulamaları
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Araştırma/Proje Türü
Lisansüstü Dönem Çalışması

Konusu

Araştırmanın Künyesi

Günümüz iş dünyasının odağında bulunan birçok yeni yönetim kavramı, dış kaynak kullanımı örneğinde olduğu gibi sağlık hizmetlerinin sunumunda da kendine yer bulmaktadır. Modern bir yönetim stratejisi olarak kabul gören işletme dışı kaynaklardan yararlanma uygulamaları kendine has özellikler taşıyan sağlık hizmetlerinin en büyük sunucusu konumundaki hastanelerde de etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 

 İşletmelerin temel yeteneklerinden olmayan faaliyetleri, konusunda uzman ve etkili bir hizmet sağlayıcıya devretmesi olarak tanımlanabilecek dış kaynak kullanımının ortaya çıkışında birçok faktör etkili olmakla birlikte, söz konusu faaliyet hastane işletmelerinin öz yeteneklerine odaklanmasını sağlamakta ve hastane yönetimlerine karar alma aşamalarında hız, esneklik ve kontrol edilebilirlik gibi avantajlar sağlamaktadır. Daha az kaynakla daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmeti sunma amacına dayanan dış kaynak kullanımının doğru kullanıldığı takdirde hastane giderlerinde de maliyetleri düşürücü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

 

Bu çalışmada, dış kaynak kullanımı ve dış kaynak kullanımında bulunan hastaneler ve hastanelerin yer aldığı sağlık hizmetleri çevresi hakkında bilgiler verilmektedir. Bununla birlikte dış kaynak kullanımın hastane giderleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Yayınlar ve Diğer

İlgili Yayın ve Diğer Projeler
Araştırdıysanız; Proje/Araştırma hakkında bilgi sağlayacak ya da model olabilecek benzer-ilgili araştırmalar, yayınlar, veri tabanı, web siteleri, patent-faydalı model ve başvurularından bahsediniz.

Yazı-Yorum Eklemek İçin Yetkilendirilmiş Üyelik Girişi Yapılması Gerekmektedir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!