Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKONOMIK OLAYLARA BAKIŞINDA İDARI GÖREVLERIN VE EKONOMİ EĞİTİMİNİN ETKİSİ

Görüntüleme Sayısı
: 54704 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetimi
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKONOMIK OLAYLARA BAKIŞINDA İDARI GÖREVLERIN VE EKONOMİ EĞİTİMİNİN ETKISI

 

 

Yrd.Doç.Dr.Ferhat SAYIM[1]

 

 

Özet

Ekonomi biliminin ortaya çıkış amacı ve önemsenmesinin sebebi, verimin arttırılması suretiyle kaynakların yerinde kullanımının sağlanması olarak özetlenebilir. Ekonomi politikasına ait uygulamaların toplumda algılanması bu bilimden hedeflenenin gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. Dolayısıyla hizmet birimlerindeki çalışanların ekonomi biliminin araçlarından ve ortaya koyduklarından olumlu etkilenmesi araçları ve kurumları ortaya çıkış amacına uygun olarak algılamasından geçmektedir.

Çalışmaya katılanlar aynı zamanda yüksek lisans eğitimi alan sağlık çalışanlarıdır. Bu grup 3,5 aylık toplam 40 saatlik ekonomi eğitimi almıştır. Bu çalışma ile farklı idari görevdeki kamu hizmet sektörü çalışanlarının, sağlık çalışanları örneğinde ekonomiyi ve ekonomik değişkenleri nasıl algıladıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ekonomi eğitiminin bu yaklaşımda meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir. Böyle bir tespit sonrasında bireylerin, iş ortamlarının, kurumların ve toplumların verimlilik ve kalite istatistiklerinin artırılmasında hedefe uygun eğitim programları ve kampanyalar düzenlenebilecektir.

Anahtar Sözcükler: ”Kamu Ekonomisi”, “Verimlilik”, “İdari Görev Etkisi”, “Ekonomi Eğitimi”, “Sağlık Sektörü”

THE EFFECTS OF MANAGERIAL TITLE AND ECONOMY EDUCATION TO THE APPROACH OF THE HEALTH WORKERS ON ECONOMIC EVENTS

Abstract

The perceptions of economy science that the aim of arising is more productivity and more suitably source allocation  is very important for increasing the productivity by workers in the community. The workers of services departments can be effected positively depend on this workers must comprehend suitable to the aim of arising the instruments and foundations of economy.

The health workers participated this survey are also master students. In this study following groups take economy education for 3,5 months and 40 hours. In this article the approaches of public sector health workers in different titled to economic events are tested. One the other hand, the changes of in this approaches are tested after having economy education. Various education programs and campaigns can be arranged in the light of the determinations in this article.

Key Words:“Health Sector”, “Public Economics”,”Productivity”, The Effect of Managerial Title”, “Economy Education”[1]İstanbul Aydın Üniversitesi İ.İ.B.F., f_sayim@hotmail.com

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [7] Sonraki [4]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!