Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

Finansal Piyasaların Çalışma Sisteminde Yeni Ekonominin Etkileri

Görüntüleme Sayısı
: 52690 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
İlgili Ders/Eğitimler
Banka-Finansal Kurumlar
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

Yeni Ekonomiyi farklı bir açıdan “üretim ve dağıtım süreçlerine bilgi teknolojisinin hakim olmasıyla fiziki mal ve hizmet üretimi ve dağıtımının da bilgi teknolojisine bağımlı hale gelmesi” şeklinde de ifade edebiliriz. Hepimizin bildiği üzere ekonomide üretim faktörleri işgücü, hammadde, sermaye ve girişimci olarak sayılır. Yeni Ekonomi bunu reddetmemekle birlikte, bilgi ve yazılım teknolojisini bu faktörlerin kullanımında olmazsa olmaz araç, bir koordinatör, ya da girişimci haline getirmektedir. Olmazsa olmaz diyorum çünkü bu durum klasik üretim faktörlerini ikinci plana atabilmektedir.

Üretim faktörlerinin öneminin görece de olsa azalması bizce Yeni Ekonomi diye farklı bir tanımlamaya gidilmesinin en önemli sebebi olmaktadır. Bu sürecin ve Yeni Ekonominin en önemli belirleyicisi olan “dijitalleşme”nin Finans hizmetleri üzerine etkilerini ele almaktayız. Yaklaşık 150 yıldır eklemelere karşın özü aynı kalmış, çalışma ve finans hizmeti sunma sisteminin son 15 özellikle ise 5 yılda değiştiğini görmekteyiz. Dijital imzanın hukuki altyapısı henüz tam olarak oluşturulmamış olsa da bankalar ölçebildikleri kadarıyla riski göze alarak giderek daha fazla miktarda ve montanda işlem için ıslak imza yükümlülüğünden vazgeçmektedirler. Yine değişen çalışma sisteminin işgücü talebi üzerine olan etkilerinin tespiti finansal piyasaların ve sonrasında da reel sektörün çalışma sistemine ait yeni trendlerin ortaya konmasına yarayacaktır. Özellikle bankacılık piyasasında artan işgücü talebinin sebeplerine ve finansal enstrümanların çeşitliliğine yazımızda değinmekteyiz.

The Effects of New Economy on Financial Markets Running System

Abstract

In the different point of view, We can explain the New Economy that physical producing the goods and services and their marketing depend on the information technology for it dominates the procedure of the product and marketing. As it is known, the factors of product in economy are considered as occupation, raw material, capital and enterprising. For me, the new economy is making the information and programming technology covering all over our life in every field as a mean or a coordinator, on the other approaching as enterprising   in the obligatory usage of these factors. I say that it’s obligatory, because this situation is able to put the factors of the classic producing to the second hand position.

For me, the reducing of the important of the factors of the producing, if it is in relative, is the most important reason of a different defining as a new economy. Digitalization is important. We are observing that the system of studying and  giving the financial services, whose essence has been the same, has been  changing for fifteen years especially for five years although the additions have been done. The banks are venturing the risk as much as they have  scaled and giving up the responsibilities of the signings fort the procedures and the formalities which are being much more in future. For the fixation of the employment demands of the changing labour system, it is going to be useful for coming out of the new trends belong to system of the employing of the  financial marketing’s and, at the end it, reel sectors. Especially, in our writing, we’re getting in  touch with the reasons of the employment demands in the banking marketing.

Sayfa Gezinti
Önceki [3] Sonraki [8]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!