Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

DOKTORLAR DIŞINDAKİ SAĞLIK PERSONELİNİN GENEL ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA BAKIŞI VE EKONOMİ EĞİTİMİNİN(40 SAAT) BU BAKIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Görüntüleme Sayısı
: 55554 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetimi
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

DOKTORLAR DIŞINDAKİ SAĞLIK PERSONELİNİN GENEL ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA BAKIŞI VE EKONOMİ EĞİTİMİNİN(40 SAAT) BU BAKIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yrd.Doç. Dr.Ferhat SAYIM*

Özet

Son yıllarda ülkemizde de hızla artan özelleştirme uygulamaları halk ve çalışanlar arasında farklı tepkilere yol açmaktadır. Bu tepkiler bazen çok olumsuz boyutlarda ortaya çıkmakta ve devletin ekonomik programına olan güveni sarsmaktadır. Devletin ekonomi politikasına güveni sarsılan çalışanların gerek kurum içi gerek kurum dışı çalışmalarda verimi olumsuz yönde etkileyecek söylem ve davranışlar içerisine girdikleri görülebilmektedir. Ayrıca özelleştirilmesi olası olarak değerlendirilen kurumlarda çalışanların özelleştirmeye bakışına bağlı olarak kurum içi yeniliklere ve ekonomi politikalarına karşı direnci artabilmektedir.

Bu çalışmada kamu kesimi ekonomisinin önemli ayaklarından olan sağlık sektöründe çalışan doktorlar harici personelin özelleştirme uygulamalarına bakışı test edilmeye çalışılmıştır. Yardımcı sağlık personeli olarak adlandırdığımız çalışanlar unvan, idari görev ve kamu-özel sektör ayrımında gruplamalara tabi tutulmuştur. Ayrıca bu çalışanların ekonomi alanındaki eğitimleri sonrasında özelleştirme uygulamalarına bakışlarında meydana gelen değişimler ölçülmeye çalışılmıştır.

Bu tespitler çerçevesinde incelenen gruplara ilişkin uygun eğitim programları ve kampanyalar düzenlenebilecektir.

Anahtar Sözcükler: “Özelleştirme”, “Sağlık Sektörü”, “Ekonomi Eğitimi”,”Kamu Ekonomisi”

THE APPROACH OF THE HEALTH WORKERS EXCEPT DOCTORS ON PRIVATIZATION APPLICATIONS AND THE EFFECTS OF ECONOMICS EDUCATION(40 HOURS) ON THIS APPROACH

Abstract

The privatization applications have increased rapidly in our country in recent years. These applications have caused some reactions in public and work force. Sometimes these reactions may be very negative and cause distrustfulness in government economic policies.  Distrustful work force is not productive in job. Furthermore work force may resist privatization particularly in the organizations under privatization program.

In this article the approaches of health workers except doctors were tested in privatization in public health organizations. The groups of health workers are separated in title, managerial situation and public or private sector.

Various education programs and campaigns can be arranged in the light of the determinations in this article.

Key Words:“Privatization”, “Health Sector”, “Economy Education”, “Public Economics”*İstanbul Aydın Ün.İ.İ.B.F., f_sayim@hotmail.com

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [2] Sonraki [9]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!