Tavsiye Et. Yazdır

Kitap İçin Ek Bilgi ve Dökümanlar

Bu sayfa "Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri" Kitabına İlişkin Destek Nitelikli Ek Açıklama, Web Sayfası, Video Gösterimi, Düzeltme Duyuruları Gibi Amaçlarla Hazırlanmıştır. Lütfen bu sayfaya eklenmesini istediğinizi hususları iletin.

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satanlar arasına giren kitaba, genişletilmiş ve güncellenmiş 3. Baskısında dört bölüm daha eklenmiştir. Kitap "Araştırma Yöntemleri" ve "Akademik Okuma-Yazma Pratikleri"ne odaklanmış, uzunluğu öğrenime uygun tasarlanmış 26 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca, çok ihtiyaç duyulan ancak az bilinen önemli word özelliklerine, temel istatistik bilgisine ve bazı SPSS uygulamalarına da yer verilmiştir. İhtiyaç duyanlar için daha fazla SPSS bilgisi ve diğer bazı bilgiler, kitaba ilişkin web sayfasında(Bu sayfa) sunulmuştur.

Kitapta konuların anlaşılması için çok sayıda uygulama ve örnek bulunmaktadır. Öğrencilerin uyarıldığı ve hata yaptığı konulara öncelik verilmiştir. Bu baskıdaki bir başka yenilik ise bazı örneklerin cevaplarının aynı sayfadaki karekodlarla anında görüntülenebilmesidir. Kitapta;
• Tez-proje yazımında yapılan yaygın yanlışlara ilişkin 60'dan fazla örnek metin,
• Pratiğe dönük, okuyucunun doldurması için hazırlanmış 75'den fazla tablo ya da uygulama kutucuğu,
• Tez-proje vb.nin teslim edilmeden önce test edilebileceği, 28 maddeden oluşan kontrol tablosu (check-list),
• 64 soru içeren iki anketin soru metinlerinin tasarlanmasına ilişkin uygulama,
• Görüşmeye dayalı formla veri toplanmasına ilişkin ayrı bir örnek uygulamaya yer verilmiştir.
 

Bazı Konu Başlıkları
Araştırma Konusunun Tespiti
Kaynak Arama ve Literatür Taraması
Kaynakları Okuma Süreci–Akademik Okuma
Pratik Bilgisayar Becerileri–Önemli Word Uygulamaları
Bölümler–Alıntılar–Dipnot–Kaynakça
Yazma Sanatı–Yazı Türleri–Üç Adımlı Yazım Süreci
Başlıklandırma–Cümle–Paragraf Temelli Yazım ve Anlatım Kurgusu
Araştırma Önerisi–Saha Çalışmaları–Araştırma Süreçleri
Araştırma Stratejisinin Seçilmesi–Veri Türleri–Örneklem
Ölçekler–Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Temel İstatistik–Hipotez Testleri–SPSS Uygulamaları
Sonuçların Yazılması–Çalışmanın Kontrol Tablosu

Seçkin Yayınları Kitap Satış Sayfası  Linki....

Bölümler İçin Hazırlanmış Slayt Dosyaları

Bl.No Slaytlar PDF

1

Sosyal Bilimlerde Felsefi Yaklaşımlar

2

Bilimsel Araştırma Ve Özellikleri

3

Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçin Temel Kavramlar

4

Nicel Ve Nitel Araştırma Yaklaşımları

5

Saha Çalışmaları-Araştırma Süreçlerinin Dizayn Edilmesi

6

Araştırma Stratejisinin Seçilmesi

7

Birincil Ve İkincil Veri-Zamansal Kapsam-Araştırmacının Konumu

8

Araştırma İçin Örneklemin Seçilmesi

9

Ölçeklerde Kullanılan Yapı Ve Görüşmeler

10

Ölçek Geliştirme Çalışmaları Ve Anketler Yoluyla Birincil Veri Toplama

11

Veri Analizi-Temel İstatistik Kavramları

12

Hipotez Testleri

13

Araştırma Konusunun Tespiti

14

Kaynak Arama Ve Literatür Taraması

15

Kaynakları Okuma Süreci-Akademik Okuma

16

Akademik Çalışmalar İçin Pratik Bilgisayar Becerileri

17

Alıntılar Ve Dipnot

18

Yazma Sanatı-Yazı Türleri

19

Üç Adımlı Yazım Süreci

20

Paragraf Temelli Yazım Kurgusu

21

Akademik Çalışmalarda Cümle Kurgusu Ve Metin Yazımıyla İlgili Genel Kurallar

22

Akademik Çalışmalarda Başlıklandırma Ve Anlatım Kurgusu

23

Araştırma Önerisi

24

Spss İle İlgili Bilgiler

25

Saha Çalışmalarının Sonuçlarını Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

26

Çalışmanın Tamamlanması-Sunumu-Değerlendirmesi-Yayımı

27 Araştırma Çeşitleri ve Taksonomi Tablosu(4.Baskı-Salaytlar Eklenmedi)
28 Yayın Etiği(4.Baskı-Slaytlar Eklenmedi)
29 Sonuç-Çalışmanın Gözden Geçirilmesi ve Son Kontrolü

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri-Ferhat SAYIM-Seçkin Yayınları 2.Baskı İçin Ek Dosyalar

SPSS Ek Açıklamalar:

Bu sayfada SPSS programı ile ilgili olarak serbest erişimli kaynakların öğrenci ve araştırmacılar için biraraya toplanması hedeflenmiştir. Aşağıda konuyla ilgili tavsiye edilen öz metinler ve ücretsiz video eğitimler birlikte verilmiştir.

SPSS Nedir ?(Wp)

—SPSS bilgisayar programı (İngilizce açılmıyla: Statistical Packageforthe Social Sciences), ilk sürümü 1968 yılında piyasaya verilmiş istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.
—Uzun bir dönem (1968 ile Mart 2009 arasinda) bu programSPSSInc. adını taşıyan bir ABD asıllı şirket tarafından hazırlanıp sürüme sokulup satılmıştır.
—2009'da bu şirket ve bu programın sahipliliği IBM şirketine satılmıştır. Bu tarihten sonra bir geçiş döneminde (Eylül 2009 ile Eylül 2010 döneminde)PASW Statistics adıyla (versiyon 17.0.3, 18.0, 19=8.0.1, 18.0.2 ve 18.0.3 için) anılıp Ağustos 2010 (versiyon 19.0)'dan itibaren resmen IBM SPSS Statistics olarak isimlendirilmeye başlanmıştır.
—Șuanda (Şubat 2014) en son versiyon IBM SPSS Statistics22.0 olup bu versiyon Ağustos 2013'dan itibaren pazarlanmaya başlanmıştır.

—SPSS Niye Kullanılır ? (Wp)

—SPSS özellikle "Sosyal Bilimler" dalında istatistiksel analiz için çok geniş olarak kullanılmaktadır. Pazar araştırmacıları, sağlık araştırmacıları, anket şirketleri, devlet kurumları, eğitim araştırmacıları, pazarlama kurumları, "veri madencileri" vb. tarafından da pratik olarak kullanılan bir istatistik yazılımıdır.
—SPSS programı baz kısmında istatistiksel analiz yanında "veri yönetimi (hal seçimi, yeniden dosya şekillendirme, türetilmiş veri oluşturulması)" ve "veri dokümantasyonu (bir veri dosyasiiçinde bir "meta-veri" sözlüğünün depolanmasiı)" işlemlerinin yapılması da bu yazılımın önemli niteliklerindendir.
—

—SPSS Kullanımı (Wp)

—Kullanımı grafiksel bir kullanıcı arayüzünebağlı olup, açılır menüler yardımıyla kolaylaştırılmıştır. Ayrıca makro dilleri yardımıyla kullanıcı kendi amaçları doğrultusunda programı yönlendirebilmektedir.
—SPSS programının Windows, Mac OS X ve Linux işletim sistemleri için farklı sürümleri mevcuttur. Windows sürümü daha sık güncellenmekte ve diğer versiyonlara göre daha fazla özellik içermektedir.
—Orijinal SPSS kullanma elkitabı, Nie, Bent ve Hulltarafından hazırlanmış olup 1970'de yayımlanmasından beridir, alelade sosyal bilimler araştırmacılarının ileri istatistik analizlerini nispeten kolayca kullanmalarını sağladığından dolayı "sosyoloji bilim dalında en etkili kitap" olarak nitelendirilmiştir.
—Günümüzde SPSS eğitimleri ve kitapları artmış bulunmaktadır. Programı sadece bir kere kullanacak kişilerin kısa zamanda uzmanlaşması beklenmemelidir. Bununla birlikte ayrı bir eğitim sürecini gerektiren SPSS ile ilgili üretimişbir çok dökümana ve görsel eğitimlere bu sayfadan erişebilirsiniz.
—
—

—SPSS İşlevleri (Wp)

—SPSS baz kısmında veri operasyonları ve istatistiksel analizler için şu isimleri taşıyan kısımlar bulunmaktadır:
—Tanımlayıcı İstatistik: "CrossTabulation(karsiliklitabulasyon)"; '"Frequencies frekanslar"; "Descriptives(tanimlayicilar)"; "Explore(arastirma)"; "DescriptiveRatioIstatistics(tanimlayicicioran istatistikleri)
—Ikidegiskenliistatistic: "Means(ortalamalar)", "t-testi", VaryansAnaliziKorelasyon (iki degiskenli, kisimsal, uzakliklar); parametrik olmayan sinamalar
—Sayisalsonuclarintahmin edilmesi: Doğrusal regresyon
—Gruplarisaptamak icintahminler: Faktör analizikümeleşme analizi (iki-basamakli, K-ortalamalar, hiyerarsik), Diskriminantanalizi—

 

SPSS ile İlgili Eğitim Materyalleri

Eğitim Videoları

 

Spss Veri Anket Girişi ve Değişkenlerin Tanımlanması

Hafta Uygulamaları

Genel çerçeveyi çizen bir makale gönderiyorum. Çoğu kavramın sosyal bilim araştırmalarında karşılığı var. Haftaya kadar okumaya çalışalım. Yaptıysanız daha önceki tez ya da araştırmalarınızda bu kavramların karşılığı var mıydı? ve İleriye yönelik düşündüğünüz herhangi bir araştırma ya da tez için yapacağınız planlamada bu kavramların hangileri yer alabilir ? Değerlendirmenizi derste alacağım. Hepiniz sağlıcakla kalın.

https://turkjanaesthesiolreanim.org/Content/files/sayilar/27/TARD_44_4_212_218.pdf

 

 

[12:32, 18.11.2020] FS: Odak grup görüşmeleri ile ilgili bir makale gönderiyorum.
[12:32, 18.11.2020] FS: https://keg.aku.edu.tr/arsiv/c4s1/c4s1m6.pdf
[12:32, 18.11.2020] FS: Haftaya kadar okumaya çalışalım.
[12:33, 18.11.2020] FS: Özellikle amaç ve uygulama konusunda algımızı arttırmaya çalışalım.
Yaptıysanız daha önceki tez ya da araştırmalarınızda uygulanabilir miydi? ve İleriye yönelik düşündüğünüz herhangi bir araştırma ya da tez için uygulaması düşünülebilir mi ? Değerlendirmenizi derste alacağım. Hepiniz sağlıcakla kalın. Ferhat SAYIM
 
 

 

 

  •  

 

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!