Tavsiye Et. Yazdır

Başlık
Banka İşletme Mevzuatı
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Araştırma/Proje Türü
Teorik Çerçeve ve Literatür Araştırması

Konusu

Araştırmanın Künyesi

Bu çalışma, genelde Finansal Kurumlar mevzuatına, özelde ise Bankacılık Mevzuatına hakim olmak isteyen kişiler ve meslek mensupları için yürütülmektedir. 1999 ve 2000 yıllarında yaşadığımız krizler sonrası 2005 yılında çıkarılan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Sonrasında çıkarılan bir çok alt düzenleme Bankacılık Sektörünü ve bu sektörle ilintili diğer tüm finansal kurum türlerini de etkilemiştir. Bu yönüyle sadece bankalar kanununun şerhini içeren çalışmalardan başka konu bazlı alt düzenlemeleri de içeren bir çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.   

Konu bazlı bu çalışmanın içeriğine ilişkin planlamada Kamu Gözetim Kurulunun öncelik verdiği konular yol gösterici olmuştur. Çalışmalarda 2013 yılında Kamu Gözetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetçiler için öngörülen müfredat dikkate alınmıştır. Çalışmada ele alınan konular istenen bu müfredat sıralamasında ve formatında düzenlenmiştir.  

İlgili Yayınlar ve Diğer

İlgili Yayın ve Diğer Projeler
Araştırdıysanız; Proje/Araştırma hakkında bilgi sağlayacak ya da model olabilecek benzer-ilgili araştırmalar, yayınlar, veri tabanı, web siteleri, patent-faydalı model ve başvurularından bahsediniz.

Yazı-Yorum Eklemek İçin Yetkilendirilmiş Üyelik Girişi Yapılması Gerekmektedir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!