Tavsiye Et. Yazdır

Başlık
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Sağlık Hizmetleri ve İtfaiye Teşkilatının Koordinasyonu - Şebeke Organizasyon Uygulanabilirliği
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Sezai ÖZGÜN
Araştırma/Proje Türü
Lisansüstü Dönem Çalışması

Konusu

Araştırmanın Künyesi
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Sağlık Hizmetleri ve İtfaiye Teşkilatının Koordinasyonu - Şebeke Organizasyon Uygulanabilirliği
Bu çalışmanın birinci bölümünde Afet ve Acil Durum ve Sağlık Hizmetleri Organizasyonuna İlişkin Tanımlamalar Yapılmaktadır.
İkinci Bölümünde Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İlintili Sağlık Hizmetleri İle İlgili Kurumsal Yapılar Tanıtılmakta ve Mevzuat Altyapısı Ortaya Konmaktadır.
Üçüncü Bölümde İtfaiye Teşkilatı Tanımlanmakta ve Yönetimine İlişkin Mevzuat Ortaya Konmaktadır.
Dördüncü Bölümde Şebeke Organizasyonlara İlişkin Literatür Taramasına İlişkin Veriler Ortaya Konmaktadır.
Son Bölümde İse İtfaiye ve Acil Durum/Sağlık Hizmetleri Organizasyonuna İlişkin Yapının Şebeke Organizasyon Kapsamında Ele Alınabilip Alınamakayacağına İlişkin Değerlendirme Yapılmaktadır.
 
 

İlgili Yayınlar ve Diğer

İlgili Yayın ve Diğer Projeler
AFAD 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. (2011). BAKAN SUNUŞU. AFAD. AFAD DERGİSİ. (2012). Teknik Terimler. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dergisi, 62. AFAD Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı. (tarih yok). Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı;. 5 12, 2013 tarihinde AFAD: http://www.afad.gov.tr/TR/HbIcerikDetay.aspx?ID=180 adresinden alındı AFAD-Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. (tarih yok). AFAD Hakkında. MAYIS 2, 2013 tarihinde AFAD: http://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay.aspx?ID=1 adresinden alındı AKUT. (tarih yok). Misyon ve Değerlerimiz: AKUT. Mayıs 15, 2013 tarihinde AKUT Wep Sitesi: http://www.akut.org.tr/ adresinden alındı ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU-AKDF. (tarih yok). ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ. Mayıs 15, 2013 tarihinde AKDF Web Sitesi: http://www.akdf.org.tr/federasyon-tuezueuemuez.html adresinden alındı Bendimerad, F. (Mayıs 2003). Disaster Risk Reduction and Sustainable Development. The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disasters. İstanbul: Conference Hall of the Rectorate Building of Marmara University. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müd. Resmi Web Sitesi. (tarih yok). AFETLER VE ETKİLERİ. Mayıs 1, 2013 tarihinde Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Resmi Web Sitesi: http://www.bursaafetacil.gov.tr/DisasterTypes.aspx?Type=Yang%C4%B1n adresinden alındı DİLMAÇ, Y. (2013, Mayıs 1). Afet Organizasyonu ve İtfaiye. (S. ÖZGÜN, Röportaj Yapan) ERDOĞAN, İ. (2008). İLETİŞİMİ ANLAMAK. Ankara: ERK Yayıncılık. ERGÜNAY, O., GÜLKAN, P., & GÜLER, H. (tarih yok). AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER. Taslak. ERKAN, E. (2010). AFET YÖNETİMİNDE RİSK AZALTMA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN SORUNLAR. Ankara: DPT. GÜVEL, E. (2001). Doğal Afetlerin Politik Ekonomisi. İstanbul: İMKB. HOLLOWAY, J. (1992). YEREL YÖNETİM VE KRİZ YÖNETİMİ. İstanbul: Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA-EMME). İTÜ Afet Yönetimi Zirvesi. (tarih yok). İTÜ Afet Yönetimi Merkezi. Mayıs 14, 2013 tarihinde İTÜ Afet Yönetimi Merkezi: http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7120 adresinden alındı İzmir Büyükşehir Belediyesi, G. (tarih yok). GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi. KADIOĞLU, P. (2011). Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek. İstanbul: T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını. KADIOĞLU, P. (tarih yok). Afet Riskini Azaltma: İstanbul’da Kensel Dönüşüm, Deprem ve Sanayi. İSTANBUL: İTÜ Afet Yönetim Merkezi. KENDİM. (tarih yok). MAG. (tarih yok). MAG MERKEZLERİ. 5 15, 2013 tarihinde MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ: http://www.mag.org.tr/tur/magmerkezleri.asp adresinden alındı MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ - MAG. (27.10.2009). AMAÇ. MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ _ EK-B. içinde Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanlığı. (tarih yok). , Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanlığı;. Mayıs 14, 2013 tarihinde , Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanlığı;: http://www.ogm.gov.tr/Baskanliklar/OrmanYanginlariylaMucadele/Sayfalar/GorevTanimlari.aspx adresinden alındı PALABIYIK, H. (2011). GÖNÜLLÜLÜK VE YEREL HİZMETLERE GÖNÜLLÜ KATILIM ÜZERİNE AÇIKLAMALAR. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 83-114. Resmi Gazete, "Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun" (Birinci Baskı b.). (17/6/2009 Sayı : 27261). SAKOM-Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi. (tarih yok). SAKOM (Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi). Mayıs 15, 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Web Sitesi: http://www.saglik.gov.tr/ASHGM/belge/1-17827/sakom.html#acilTakipSoft adresinden alındı ŞEKER, C. (2012). TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ ONDÖRDÜNCÜ YUVARLAK MASA TOPLANTISI. TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ ONDÖRDÜNCÜ YUVARLAK MASA TOPLANTISI. Ankara: ODTÜ-Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi. ŞEKER, C. (2013, Mayıs 01). Afet Yönetiminde Koordinasyon ve İtfaiye. (S. ÖZGÜN, Röportaj Yapan) TAMER, M. (2013). Açıklamalı-Yorumlu-İctihatlı BELEDİYE İTFAİYESİ. İzmir: Mustafa TAMER Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları. TEZER, A. (2005). Acil Durum Yönetimi İlkeleri. İstanbul: İTÜ Afet Yönetim Merkezi. Ulusal Afet Müdahale Planı. (2012, 12 6). Ulusal Afet Müdahale Planı. AFAD. ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ - UMKE. (tarih yok). UMKE nedir. Mayıs 15, 2013 tarihinde UMKE Web Sitesi: http://www.umke.org/umke-nedir-s3.html adresinden alındı ÜNLÜ, A., & ve diğer. (2005). ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ. İstanbul: İTÜ Afet Yönetim Merkezi. WOODROW, B. (2011, Ekim 27). World Fire Statistics. Geneva Association Information Newsletter, s. 15. ZILLIOĞLU, M. (2008). İLETİŞİM BİLGİSİ. ESKİŞEHİR: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI.

Yazı-Yorum Eklemek İçin Yetkilendirilmiş Üyelik Girişi Yapılması Gerekmektedir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!