Tavsiye Et. Yazdır

Başlık
Afad İl Örgütleri Organizasyon Yapısı ve Muhasebe İşleyişi
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Mihrişah OCAK
Araştırma/Proje Türü
Lisansüstü Dönem Çalışması
Bağımsız Araştırma

Konusu

Araştırmanın Künyesi

Araştırmanın Künyesi

Konusu Afad İl Örgütleri Organizasyon Yapısı ve Muhasebe İşleyişi
Önemi-Amacı  
Yöntemi  
Başlama ve Tahmini Bitiş Tarihleri Ocak 2019-Temmuz 2020
Varsa Diğer Bilgiler Araştırmacı tarafından ilk görüşmeler yapılmıştır. İlk bulgular yetersiz görüldüğü için yeni görüşme formları oluşturulacaktır.
Özet

AFAD İl Örgütleri Organizasyon Yapısı ve Muhasebe İşleyişi

Doç.Dr.Ferhat SAYIM

Mihrişah OCAK

Özet

Problemin Tanımlanması

Deprem bölgesinde olan Türkiye tarih boyunca yaşadığı deprem ve benzeri afetlere çeşitli kurumlarla müdahale etmiştir. En son 1999 yılında yaşanan Yalova ve Kocaeli depremlerinden alınan derslerle afetlere müdahale için profesyonel bir yapı ve kurumsal organizasyonun gereği daha iyi anlaşılmıştır. Bu çerçevede ilerleyen yıllarda benzer kurumların bir çatı kuruluşu olarak AFAD kurulmuştur. Kuruma yetki ve bütçe verilerek daha profesyonel bir müdahale organizasyonu kurulması hedeflenmiştir. Sonrasında yaşanan deprem vb.afetler ve özellikle 2010 yılından sonra Suriye'den Türkiye’ye yaşanan göçün yönetilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Böylesine büyük bir organizasyona ve bütçeye imza atan AFAD Kurumu'nun muhasebe ve organizasyon yapısının işletmecilik esasları açısından incelenmesi değerli görülmüştür.

Metodoloji

Öncelikle kuruma ilişkin mevzuat taraması yapılmıştır. Organizasyon yapısı ve işleyişe ilişkin yönetmelikler incelenmiştir. Sonrasında saha çalışması olarak Yalova ili AFAD başkanlığında yetkililerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Kurumun bağlı olduğu merciler, hiyerarşik yapısı, görev tanımlarının nasıl belirlendiği, muhasebe vb. temel işletme birimlerinin nasıl çalıştığı, ödenek tahsisinde zorluk yaşayıp yaşamadığı, kurum içi personel ve organizasyon şemasının nasıl belirlendiği, diğer benzeri örgütlerle nasıl koordinasyon sağladığı gibi sorular sorulmuştur.

Ana Bulgular

2009'da kullan AFAD genişleyen bir organizasyon yapısına sahiptir. Kuruluş görevlerine ek olarak yeni görev tanımları yapılmakta ya da ayrıntılandırılmaktadır. Görevlerini ifa ederken teknoloji kullanımı ve benzeri hususlarda aktif politikalar sergilemeye çalışmaktadır.

Temel Sonuçlar

Bütçe ve muhasebe altyapısı diğer kamu kurumlarına benzemekle birlikte bazı farklılıklara sahiptir. Harcama cetvellerinin nasıl oluşturulduğu ve nasıl bir bütçe tahsis yapıldığı çalışmada diyagramlar ile gösterilmektedir.

 

İlgili Yayınlar ve Diğer

İlgili Yayın ve Diğer Projeler

Araştırdıysanız; Proje/Araştırma hakkında bilgi sağlayacak ya da model olabilecek benzer-ilgili araştırmalar, yayınlar, veri tabanı, web siteleri, patent-faydalı model ve başvurularından bahsediniz.

Yazı-Yorum Eklemek İçin Yetkilendirilmiş Üyelik Girişi Yapılması Gerekmektedir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!