Yazdır

Başlık
Sağlık Kurumları Yönetim-Genel Uygulamalar
Araştırma/Proje Türü
Süreç İyileştirme ve Geliştirme

Konusu

Araştırmanın Künyesi

Bu başlık altında, özel konu başlıklarımıza girmeyen ancak bu başlıklar araştırılırken değinilmesi yada gerçekleştirilmesi gereken genel sağlık yönetimi uygulamalarına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Bu genel başlık, alanla ilgili uygulama ve literatür bilgisinin biraraya getirilmesine yönelik daha uzun soluklu bir çananın ürünüdür.