Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

KAMU HASTANELERİNDE MEVZUAT VE UYGULAMA AÇISINDAN FATURALAMAYA YÖNELİK KAYITLAMA VE DENETİM SÜREÇLERİNİN İLİŞKİSİ

Görüntüleme Sayısı
: 51587 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Yıldırım TEMİR
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Yönetimi
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

KAMU HASTANELERİNDE MEVZUAT VE UYGULAMA AÇISINDAN FATURALAMAYA YÖNELİK KAYITLAMA VE DENETİM SÜREÇLERİNİN İLİŞKİSİ

Ferhat SAYIM*

Yıldırım TEMİR**

ÖZET

Bu çalışmada faturalama için kayıtlama süreçlerinde yaşanan sorunlar ele alınmakta ve bu çerçeveden kamu hastaneleri incelenmektedir. Çalışmada faturalamaya yönelik kayıtlama süreçlerinde yaşanan sorunların ve olası çözüm yollarının tespiti amaçlanmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde denetim kavramı, genel fatura kavramı, faturalamanın usul ve esaslarına ait tanımlara yer verilmektedir. Hastane ve Çalışanlardan elde edilen bilgilerle ,ikinci bölümde kamu hastanelerindeki kayıtlama süreçleri ve bu süreçlerde rol alan birimlerin denetlemeye esas kayıtların tutulması sırasında karşılaştığı sorunlara değinilmektedir. Ayrıca denetim faaliyetinin etkinliğinin önündeki sorunlara ayrı bir başlık açılmakta ve sıralanmaktadır. Dördüncü bölümde ise, denetleme faaliyetleri için tespit edilen sorunlar değerlendirilmeye tabi tutularak bu sorunlar için ifade edilen çözüm önerileri sıralanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Hastaneleri, Faturalama, Fatura Denetimi Saymanlık Birimleri, Hastane Yönetimi,

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROCESSES REGISTRATION AND CONTROL FOR MEDİCAL BILLING IN THE PUBLIC HOSPITALS IN TERMS OF LEGISLATION AND PRACTICE

ABSTRACT

In this study, in the process of registering for billing problems are discussed. Public hospitals are examined from this perspective. In this study, the problems in the process of registering for billing and is intended for the detection of possible solutions. The study consists of four sections.

In the first chapter the concept of control, the general concept of the bill, mainly belonging to the invoicing procedures and definitions are given. Research was conducted with information obtained from employees. In the second part, public hospitals have been addressed in the process of registering. The problems faced by the units involved in the process are discussed. In addition, problems that hamper the effectiveness of audit activities are listed. In the fourth chapter, the problems identified for audit activities are evaluated. Solutions for these problems expressed are listed..

Key Words:Public Hospitals, Billing Services, Accounting Department, Hospital Management* Yrd.Doç.Dr., Yaloval Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, f_sayim@hotmail.com

** Dr.Bşhkm Yrd., Yalova Devlet Hastanesi, yildirimtemir@gmail.com

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [6] Sonraki [5]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!