Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

Dış Ticaretteki Ödeme Teslim ve Finansman Şekillerinin Sınır Ticareti Açısından Değerlendirmesi

Görüntüleme Sayısı
: 55228 Görüntüleme
İçerik Türü
Makale
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Halil İbrahim ZENGİN
İlgili Ders/Eğitimler
Uluslararası Ticaret
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN FİNANSMAN VE TESLİM ŞEKİLLERİNİN TÜRKİYE’NİN SINIR TİCARETİ UYGULAMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM

Yalova Üniversitesi

İİBF – İşletme Bölümü

f_sayim@hotmail.com

Arş. Gör. Halil İbrahim ZENGİN

Yalova Üniversitesi

İİBF – İşletme Bölümü

hizengin@yalova.edu.tr

Özet

Bu çalışmada iki amaç vardır. Birinci amaç;yerleşik dış ticaret finansman ve teslim şekillerinin sınır ticareti açısından uygulanabilirliğine ilişkin mevzuat ve literatürü tespit etmektir. İkinci amaç ise dış ticaret ve sınır ticareti uygulamalarının örtüşebileceği ve örtüşemeyeceği noktalara ilişkin analizler yapmaktır. Literatür ve mevzuat taraması sonunda elde edilen çok çeşitli mevzuat incelenerek kronolojik bir sıra ile özetlenmiştir. Bir araya getirilen mevzuat ve literatür bilgilerin analizinde ortaya çıkan tereddüt noktaları tespit edilerek yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır. Hazırlanan bu formlar ve görüşmenin gelişimine göre tespit edilen yeni sorular için Türk Eximbank, Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Kilis’teki bazı banka yetkilileriyle soru cevap şeklinde görüşmeler yapılmış ve bilgi alınmıştır. Yukarıda ifade edilen iki ana amacı gerçekleştirmek üzere çalışma üç ana bölümde alt başlıklar halinde hazırlandı. Teslim şekilleri ve finansman şekilleri açısından uygunluk, ikili matris tablo şeklinde sonuç kısmında ayrı ayrı analiz edildi. Literatürdeki finansman ve teslim şekillerinin birçoğu için sınır ticaretinde kullanımı açısından mevzuat engeli olmadığı ancak uygulamaya ve kapasiteye ilişkin engellerin olabildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:Sınır Ticareti, Dış Ticaret, Teslim Şekilleri, Finansman Şekilleri

 

THE USABILITY OF FOREIGN TRADE’S FINANCING AND DELIVERY TYPES IN TURKEY’S BORDER TRADE IMPLEMENTATIONS

Abstract: In this study, there are two aims. First aim is determining the applicability of legislation and literature for set up the relation among foreign trade and border trade in the financing and delivery forms. Second aim is making analyze about these applications are compatible with each other or not. Much diverse legislation are summarized and ordered as a chronological which is examined in this study. Some doubtful points are determined and listed in the semi structured interview forms. Some interviews were made with officials of (Turkish Eximbank, Turkey Statistics Institute, The Foreign Trade Undersecretaries and Kilis Branches of Some Commercial Banks). In these interviews, some information were obtained related with questions in these forms or via additional questions. This study was prepared as three main part with subtitle to achievement two main aims mentioned above. The compliance was analyzed separately with matrix tables according to delivery terms of shapes and forms of financing, in the conclusion part. It has been determined, that there aren’t any barriers in the legislation for using many of the foreign trade financing and delivery forms in the border trade, but there are some obstacles related to application and capacity.

Key Words:Border Trade, Foreign Trade, Finance Types, Delivey types

Sayfa Gezinti
Önceki [5] Sonraki [33]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!