Warning: Creating default object from empty value in /home/pbasvur7/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

BANKA BİLANÇOLARINDAKİ KREDİ KARŞILIK KALEMLERİNİN DIŞA YANSIMA BİÇİMLERİ

Görüntüleme Sayısı
: 38983 Görüntüleme
İçerik Türü
Makale
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Muhammet ARDIÇ
İlgili Ders/Eğitimler
Banka-Finansal Kurumlar
Muhasebe
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

BANKA BİLANÇOLARINDAKİ KREDİ KARŞILIK KALEMLERİNİN DIŞA YANSIMA BİÇİMLERİ

Ferhat SAYIM(*)

Muhammed ARDIÇ(**)

Özet: Bankalar, kullandırdıkları kredilere belirli oranlarda karşılık ayırarak kredi portföylerindeki değer kayıplarını mali tablolarına yansıtarak olası muhtemel kredi kayıplarına karşı tedbir almış olmaktadır. Bu durum hem bankaların hem de mali sistemin korunması açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada, vergi kanunlarına göre vergi matrahından indirilmesine olanak bulunan karşılık kavramı incelenmiş, vergi kanunlarında özel olarak kredi karşılıklarının yer bulup bulmadığına bakılarak, kredi karşılığının yeri tespit edilmeye çalışılmış ve kredi karşılıklarının algılanma biçimleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre; bankaların ayırdığı özel kredi karşılıklarının diğer şirketlerden ayrı tutularak ve vergi kanunları dışındaki bir yasal düzenlemeyle vergi matrahından indirilmesi, vergileme ilkeleri açısından uygun görülmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Banka, kredi, kredi karşılıkları

Abstract:

Banks take steps against possible loan losses by allocating definite rate of allowances to given loans and by representing loan portfolio capital loss in financial statements. This situation is highly important in terms of protection of both banks and financial system. In this study, allowance which can be deducted from tax base due to tax law is analyzed, situation of loan allowances in tax law is determined and evaluations about loan allowances conception is made. Based on results of this study, separating banks’ loan allowances from other companies and deducting loan allowances from tax base with a legal regulation other than tax law is inapplicable.

Key words: Bank, loan, allowance

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [1] Sonraki [37]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!