Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

SAĞLIK PİYASA YAPISINDA ETİK SORUNLARA YOL AÇAN UYUMSUZLUKLAR

Görüntüleme Sayısı
: 53639 Görüntüleme
İçerik Türü
Makale
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetimi
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

SAĞLIK PİYASA YAPISINDA ETİK SORUNLARA YOL AÇAN UYUMSUZLUKLAR

Yazar: Ferhat SAYIM*

Özet

Bilimsel çalışmaların amacında tespitlerde bulunmak olduğu gibi yapılacak doğru tespitlerin çözüm çalışmaları yönünde temeller atılmasına olanak sağlamakta yatmaktadır. Çözüm planlamalarında sorunun ne olduğunun yanında asıl kaynağının ne olduğunun bilinmesi çok çok önemlidir. Yine bir sorunun diğer hangi sorunların neticesi olduğu yada hangi başka sorunlara yol açtığının tespit edilmesi de uygulama planlarının doğru kademelendirilmesi açılarından oldukça önemlidir. Bu kademelendirmelerin yapılabilmesi sorunun kaynağına ilişkin farklı bakış açılarının da ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada sağlık piyasasında konuşulan bir çok etik sorunun ortaya çıkmasında piyasa uyuşmazlıklarının etken olduğu ya da bu etik sorunların gizlenmesine olanak sağladığı varsayımını destekleyecek tarzda bir sınıflandırma yapılmaktadır. Yürütülmeye çalışılan serbest piyasa yapısına ilişkin ön kabullerin, sağlık piyasalarında aksadığı noktalarla, etik sorunlar ilişkilendirmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede serbest piyasa yapısının dört temel özelliğinin karşılanamadığı durumlarla ilintili muhtemel etik sorunlar ayrı ayrı başlıklandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları Yönetimi, Etik, İş Etiği, Deontoloji, Piyasa Özellikleri, Etik Sorunlar, * Yalova Ün.İİBF.Öğretim Üyesi-www.ferhatsayim.net-(Makale konusunu geniş sayılabilecek “piyasa ve etik” bağlamında kaynakçada bilgileri yer alan “Sağlık Piyasası ve Etik” kitabında inceleyebilirsiniz. )

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [27] Sonraki [11]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!