Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

DOKTOR GRUPLARINDA EKONOMİ EĞİTİMİNİN GENEL ÖZELLESTİRME UYGULAMALARINA BAKIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Görüntüleme Sayısı
: 50815 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Ekonomisi
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

DOKTOR ÜNVANLI BİR GRUP SAĞLIK ÇALIŞANININ GENEL ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA BAKIŞI VE EKONOMİ EĞİTİMİNİN(40 SAAT) BU BAKIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ*

Yrd.Doç. Dr.Ferhat SAYIM*

Özet

Son yıllarda ülkemizde de hızla artan özelleştirme uygulamaları halk ve çalışanlar arasında farklı tepkilere yol açmaktadır. Bu tepkiler bazen çok olumsuz boyutlarda ortaya çıkmakta ve devletin ekonomik programına olan güveni sarsmaktadır. Devletin ekonomi politikasına güveni sarsılan çalışanların gerek kurum içi gerek kurum dışı çalışmalarda verimi olumsuz yönde etkileyecek söylem ve davranışlar içerisine girdikleri görülebilmektedir. Ayrıca özelleştirilmesi olası olarak değerlendirilen kurumlarda çalışanların özelleştirmeye bakışına bağlı olarak kurum içi yeniliklere ve ekonomi politikalarına karşı direnci artabilmektedir Bu çalışmada kamuda çalışan doktorların idari görev ve hizmet yılı boyutunda özelleştirme uygulamalarına bakış açıları test edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu doktorların ekonomi alanındaki eğitimleri sonrasında özelleştirme uygulamalarına bakışlarında meydana gelen değişimler ölçülmeye çalışılmıştır.

Bu tespitler çerçevesinde incelenen gruplara ilişkin uygun eğitim programları ve kampanyalar düzenlenebilecektir.

Anahtar Sözcükler: “Özelleştirme”, “Sağlık Sektörü”, “Ekonomi Eğitimi”,”Kamu Ekonomisi”

THE APPROACH OF SOME HEALTH WORKERS GROUP WITH DOCTOR TITLE ON PRIVATIZATION APPLICATIONS AND THE EFFECTS OF ECONOMICS EDUCATION(40 HOURS) ON THIS APPROACH.

Abstract

The privatization applications have increased rapidly in our country in recent years. These applications have caused some reactions in public and work force. Sometimes these reactions may be very negative and cause distrustfulness in government economic policies.  Distrustful work force is not productive in job. Furthermore work force may resist privatization particularly in the organizations under privatization program. In this article the approaches of doctors were tested in privatization in public health organizations. The groups of doctors are separated in managerial title and total experience period.

Various education programs and campaigns can be arranged in the light of the determinations in this article.

Key Words:“Privatization”, “Health Sector”, “Economy Education”, “Public Economics”*Bu çalışma 19-21 Mart Tarihlerinde Düzenlenecek Olan Uluslar arası Performans ve Kalite Kongresinde Sunulacak Olan Çalışmanın Genişletilmiş Halidir.

*İstanbul Aydın Ün.İ.İ.B.F., f_sayim@hotmail.com

Sayfa Gezinti
Önceki [6] Sonraki [32]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!