Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINA İLİŞKİN ULUSAL HESAPLAR VE SAĞLIK ALANINDA BELEDİYELERE VERİLEN GÖREV İLE YETKİLER

Görüntüleme Sayısı
: 49862 Görüntüleme
İçerik Türü
Makale
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetimi
Özet

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINA İLİŞKİN ULUSAL HESAPLAR VE SAĞLIK ALANINDA BELEDİYELERE VERİLEN GÖREV İLE YETKİLER

 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM

Yalovca Üniversitesi

İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

f_sayim@hotmail.com

 

ÖZET

Sağlık hizmetlerinin bütçeden aldıkları toplam pay giderek artmaktadır. Bu artışla birlikte ayrılan kaynakla elde edilen çıktıların ölçülmesi ve alternatif tahsis şekilleri önem kazanmaktadır. Sağlık hizmetleri çoğu zaman merkezi olarak planlanıp üretilse de buna alternatif arayışlar da sürmektedir. Toplum ihtiyaçları ve beklentileri giderek artmaktadır. Bu artış ve çeşitlenme giderek daha fazla hizmetin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesine yönelik bir akım oluşturmaktadır. Sağlık hizmetleri ise özellikle planlama noktasında daha merkeziyetçi bir yapıyı gerektirebilmektedir. Ancak hizmetlerin standartlarının bütün ülkede aynı anda yükseltilmesine çalışmak ve çıktıları ölçmek zaman alacaktır. Bu durum sistemde yeni modellerin oluşturulması sürecini aksatabilecektir. Aynı zamanda kurumlar ve yöneticiler arasında rekabetin oluşmasını engelleyecek bir merkeziyetçi yapı ekonomik sistemle örtüşmeyecektir. Sağlık hizmetleri de giderek çeşitlenmektedir. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ayrımı da bir çok alt tanımlama ile bölümlenebilmektedir. Kanaatimize göre bu çeşitlilik içinde bir kısım hizmetlerin yerel yönetim ya da merkezi yönetim tarafından verilebilmesine dair başlık tartışmaya değer bir konudur.

Biz bu çalışma ile yerel yönetimlerin sağlık yatırımlarını ve sağlık hizmetleri içindeki yerini incelemekteyiz.

Anahtar Sözcükler:“ Sağlık Sistemi”, ” Sağlık Sektörü”,  “Sağlık Ekonomisi” “Yerel Yönetim”, “Bütçe”

 

 

 

 

NATIONAL HEALTH ACCOUNTING AND THE MISSIONS-AUTHORIZATIONS TO MUNICIPALITIES FOR HEALTH SERVICES FINANCING

ABSTRACT

The total funds of budget for health services are gradually increasing. The measurements of outputs and alternative appropriation forms are being important by degrees. Health services are producing centrally, but the alternative models searching are continuing. The needs and expectations of society increase by degrees. This situation and variety cause to a new approach about more local government services and producing activity. The health services can need to central management especially for planning. Therefore simultaneously development on standardizations and measurement of outputs can need to more time fairly. This delay could disrupt the process of new models occurrence. Additionally, a central management could restrict the completion between organizations or administrators and a central management couldn’t get along with economic system. Health services are being diversity gradually. The preventive and therapeutic health services could classify with a lot of subtitle. We are thinking, this subject is important about some health services can produce by central government or local government.

We are studying the local government health investments and the position of local government on health services with this article.

Key Words:“ Health System”, ” Health Sector”,  “Health Economy” “Local Government”, “Budget”

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [26] Sonraki [12]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!