Tavsiye Et. Yazdır

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı

Görüntüleme Sayısı
: 17678 Görüntüleme
İçerik Türü
Kitap
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Hamdi GENÇ
İlgili Ders/Eğitimler
Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
Özet
ÖNSÖZ
 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri, giderek daha fazla ülkemiz vedünya gündemine girmektedir. Bunda, dünya ekonomik sisteminde yaşanangelişme ve merkez kaymalarının da etkisinden bahsedebiliriz. Bölge 
ülkeleriçoğunlukla serbest piyasa kurallarının oturmadığı bir sistem ve bir takım yapısalsorunlarla anılmaktadır. Bu ülkelerde ekonomi kamu ağırlıklıdır. Ülkeler aynızamanda, başta enerji kaynakları olmak üzere önemli maden rezervleri ilegündemdedir. Ayrıca bu ülkelerde yaşanan bir takım toplumsal, siyasi veekonomik gelişmeler, yönetim yapılarında değişimin öncüsü ve göstergesiolarak algılanmaktadır. Yaşanan değişim süreci ile birlikte bu ülkelerdegirişimci kitlenin ve ekonomik faaliyetlerin arttığı ya da artabileceğideğerlendirilmektedir.
 
Bölge ülkelerindeki gelişmeler hem bu ülke ekonomistleri için hem de bu ülkelere yatırım düşüncesindeki yerli girişimcilerimiz için önemli bir veridir.Ayrıca, dünya ekonomilerinde meydana gelen üretim merkezi kaymaları vefinansal dengelerde meydana gelen çalkantılar bu ülkeler için geleceğe dair projeksiyonlara da etki etmektedir. Yazarlarımız bu çalışma ile bölgeülkelerindeki yapıya dair bilgileri ve birçok makro verileri bir arayagetirmişlerdir. Ayrıca, ulaşıldığı kadarıyla istatistiklerin bir araya getirilmesisuretiyle bölgede ortak noktaların tespit edilmesi ve gelişim seyrinin belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmalarda kullanılan istatistik veriler uluslararası kuruluşların veri tabanları ve raporlarından elde edilmiştir.
 
Çalışmanın gün yüzüne çıkmasında desteğini esirgemeyen AkademikArge Eğitim Danışmanlık’a ve yayımlayan MKM Yayıncılık’a teşekkür ederiz.
 
Doç.Dr. Hamdi GENÇ
 
Doç. Dr. Ferhat SAYIM
Yayınlandığı Dergi
Kitap İstek Formu
qlform generator by ql.de
Sayfa Gezinti
Önceki [9] Sonraki [5]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!