Tavsiye Et. Yazdır

Afet Ve Acil Durum Yönetiminde Sağlık Hizmetleri Ve İtfaiye Teşkilatının Koordinasyonu - Şebeke Organizasyon Uygulanabilirliği

Başlık
Afet Ve Acil Durum Yönetiminde Sağlık Hizmetleri Ve İtfaiye Teşkilatının Koordinasyonu - Şebeke Organizasyon Uygulanabilirliği
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Sezai ÖZGÜN
Üniversite Yada Kurumlar
Yalova Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Kongre Sempozyuma Gönder
Özet

Afet yönetiminde görev yapan birimlerin afet anındaki başarılarının bu anda sağlayabildikleri koordinasyon seviyesi ile yakından ilintili olduğu kabul edilmektedir. Bu birimler arasındaki kopukluklar ve eksik iletişim, birimler kendi içinde çok iyi örgütlenmiş olsa bile başarısızlıklara yol açabilmektedir.

Bu çalışmada iletişim ve koordinasyonda sürdürülebilir başarı için uygulanabilecek yöntemlerin literatürdeki karşılığı ve gereksinimleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede şebeke organizasyonlar ele alınarak birimler arası koordinasyonun üste seviyelere çıkarılmasında alabileceği roller araştırılmaktadır. Bu araştırma için öncelikle literatür tanımlamalar ve teşkilat yapıları ortaya konduktan sonra tanımlanmış problemler ve şebeke organizasyonun unsurları karşılaştırılarak problemlere çözüm olma potansiyeli analiz edilmektedir. Bu analizde ilgili birimlerde çalışan personelin görüşleri de alınmaktadır.

Bu çalışmanın birinci bölümünde Afet ve Acil Durum ve Sağlık Hizmetleri Organizasyonuna İlişkin Tanımlamalar Yapılmaktadır.

İkinci Bölümünde Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İlintili Sağlık Hizmetleri İle İlgili Kurumsal Yapılar Tanıtılmakta ve Mevzuat Altyapısı Ortaya Konmaktadır.

Üçüncü Bölümde İtfaiye Teşkilatı Tanımlanmakta ve Yönetimine İlişkin Mevzuat Ortaya Konmaktadır.

Dördüncü Bölümde Şebeke Organizasyonlara İlişkin Literatür Taramasına İlişkin Veriler Ortaya Konmaktadır.

Son Bölümde İse İtfaiye ve Acil Durum/Sağlık Hizmetleri Organizasyonuna İlişkin Yapının Şebeke Organizasyon Kapsamında Ele Alınabilip Alınamayacağına İlişkin Değerlendirme Yapılmaktadır.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!