Tavsiye Et. Yazdır

Sağlık Piyasası İçin Tanımlanan Etik Sorunların Mevcut Ekonomik Model Çerçevesinde Ele Alınması

Başlık
Sağlık Piyasası İçin Tanımlanan Etik Sorunların Mevcut Ekonomik Model Çerçevesinde Ele Alınması
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Üniversite Yada Kurumlar
Yalova Üniversitesi
Özet

Sağlık Piyasası İçin Tanımlanan Sorunların Mevcut Ekonomik Model Çerçevesinde Ele Alınması

Bu çalışma ağırlıklı olarak kamusal hizmet ve kamu sektörü tanımları içinde yer alan sağlık piyasasının yapısı ve etik sorunlar üzerinedir.

Çalışmanın birinci kısımında, sağlık hizmetinin özellikleri ekonomi literatürü kaynaklı olarak incelenmektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerine ayrılan harcamaların yapısı, GSMH içindeki payı ve Devlet Bütçesi içindeki payı incelendikten sonra kavramsal olarak Devletin Sağlığın finansmanını üstlenme sebepleri incelenmiştir.

Çalışmanın sonraki kısmında "Etik kavramı" tanımlamalarına yer verildikten sonra iş etiği kavramına ayrıca yer verilmektedir. Temel etik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Tıbbi Etik ve Deontoloji kavramları ortaya konarak sağlık alanındaki etik konular özetlenmektedir. Temel tıp etiği ilkelerine yer verilerek etik dışı alana girebilecek uygulamalar ana başlıklar altında sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu sınıflandırmalar yapılırken konuyla ilgili daha önce yapılan benzer araştırmalarda kullanılan ve erişilen tanımlanmış sorunların yanısıra sahada çalışan sağlık çalışanlarından ve hastalardan alınan tanımlamalar da kullanılacaktır.

Çalışmanın sonraki kısmında sağlık piyasalarının da içinde hareket ettiği piyasa kavramına değinerek tam rekabet piyasası ya da piyasa ekonomisi olarak adlandırılan kavramların alt unsurları ve gereklilikleri ortaya konacaktır. Sağlık piyasasında arz ve talebi etkileyen unsurlara ilişkin açıklama ve analizler yer alacaktır.

Çalışmanın son kısmında iki üst paragrafta bahsedilen ve erişilen sağlık piyasaları için  tanımlanabilen ve oluşması muhtemel etik sorunların piyasa ekonomisi özellikleri ile ilintilendirmesi sağlanacak hangi etik sorunun hangi ekonomik mekanizma gerekliliğindeki uygulama sorunlarında kaynaklandığına ilişkin bir sınıflandırma yapılacaktır. Bu çalışma ile etik sorunların piyasa ekonomisi kurallarının işleyişindeki literatürde de yer bulmuş yetersizliklerle ilintisi kurulmaya çalışılacaktır. Bu şekilde etik sorunların tanımlanmasında ve önlenmesinde, ekonomik işleyişi reddetmeden yapılabilecek düzenlemelerin önü açılabilecektir.

 

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!