Tavsiye Et. Yazdır

A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Çalışmanın Boyutları

*Herhangi bir bilimsel çalışmaya boyut olarak sınırlama getirmek taraftarı olmasakta ödev, tez, proje, araştırma raporu gibi çalışmalarda hazırlayanın alana hakimiyetinin ve yeterli kaynak taraması yapıp yapmadığının; dolayısıyla çalışmanın en azından hazırlayanın bilgilenmesi noktasında isteneni verip vermediğinin ölçülmesi açısından, ortalama sınırlar belirlemenin faydası olabilmektedir. Bu çerçevede boyut olarak istediğimiz aralıklar aşağıda yazıldığı gibidir. Çalışmaların yayınlanmasında, Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri için kitap yayımı, Yüksek Lisans Projeleri ve dönem içi çalışmalar için makale yayımı ortalama hedef olarak belirlenebilir.

Çalışmanın Türü
Sayfa Sayısı
Atıf Sayısı
Kaynakçadaki Kaynaklar
Doktora Tezi
200-500
200-(?)
100-(?)
Yüksek Lisans Tezi
100-250
70-(?)
25-(?)
Yüksek Lisans Proje
35-80
35-(?)
20-(?)
Ödev
10-20
15-(?)
12-(?)
1.Seviye Araştırma Raporu
20-50
30-(?)
30-(?)
2.Seviye Araştırma Raporu
15-25
25-(?)
25-(?)

 

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!