Tavsiye Et. Yazdır

1ST BLACK SEA AND THE BALKANS ECONOMIC AND POLITICAL STUDIES SYMPOSIUM

 

Özet Gönderim Başlangıcı: 17 Şubat 2014

Özet Gönderimi için Son Tarih: 25 Mayıs 2014

Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 2 Haziran 2014

Tam Metin Gönderimi için Son Tarih: 4 Ağustos 2014

Erken Kayıt İçin Son Tarih: 30 Haziran 2014

Geç Kayıt için Son Tarih: 3 Ağustos 2014

Sempozyum Tarihi: 3-4-5 Eylül 2014

Etkinlik Türü
Konferans
Akademik Alanlar
Ekonomi
Finans
İşletme
Politika
Uluslararası İlişkiler
Ülke
Turkey
Şehir
Zonguldak
Etkinlik Tarihi
03 Eylül 2014
05 Eylül 2014
Başvuru Metni Son Tarih
04 Ağustos 2014
Erişim Linki

Anasayfa

1ST BLACK SEA AND THE BALKANS ECONOMIC AND POLITICAL STUDIES SYMPOSIUM

ANASAYFA

Küreselleşmenin hız kazandığı, uluslararası rekabetin giderek arttığı ve bilgiye dayalı ekonominin öne çıktığı günümüz koşullarında, yerelleşme ve bölgeselleşmeye olan ihtiyaç giderek artmıştır. Dünyada son dönemde ortaya çıkan gelişmeler ve bu bağlamda yaşanan bölgeselleşme hareketleri, sınır ötesi işbirliklerinin önem kazanmasına neden olmuştur. Sınır ötesi işbirliği bağlamında ekonomik, siyasal, yönetsel, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilecek olan çalışmaların akademik bir platformda ele alınması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Karadeniz ve Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini sinerjiye dönüştürmek amacıyla “I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu”, organize edilmiştir. Sempozyum geniş bir katılıma dayalı olarak akademisyenleri ve profesyonelleri çeşitli uzmanlık konularında bir araya getirerek karşılıklı etkileşime dayalı tartışma ortamı oluşturmak ve karşılıklı fikir alış verişine zemin hazırlamak amacındadır. Sempozyum ayrıca ekonomi, finans, yönetim ve uluslararası ilişkiler alanlarında disiplinler arası çalışan pek çok akademisyen ve profesyoneli bir araya getirecek bir mekansal organizasyon olma hedefindedir. Bu bağlamda sempozyum, bölgedeki araştırmacılar arasında bir ağ kurmayı planlamaktadır.

Bilim Kurulunca belirlenen çeşitli bildiriler Copernicus, DOAJ ve EBSCO gibi çeşitli indekslerde taranan ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yayımlanan Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi tarafından çıkartılacak özel bir sayıda yayımlanacaktır. Bununla birlikte tüm bildiriler sempozyum CD’sinde yer alacaktır.

Bildirilerinizi ve sizleri 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında Zonguldak’a bekliyoruz.
Saygılarımla ,

Prof. Dr. Hasan VERGİL, Bülent Ecevit University
Assoc. Prof. Dr. Mirko TRIPUNOSKI, Fon University

e-mail:   kabep@beun.edu.tr
web:      http://kabep.beun.edu.tr/

 I. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium has been organized to develop cooperation between the Black Sea and the Balkan countries, and create synergy from this cooperation among countries in the region. The conference aims to be a mean to bring a wide audience of academicians and professionals together to participate fruitful debates and facilitate mutual understanding around clearly specified topics. The conference also aims to provide a place for academicians and professionals with inter-disciplinary/multi-disciplinary interests related to economics, finance, management and international relations to meet and interact with members inside and outside their own particular disciplines. The conference is also intended to establish a network among the researchers within the region. 

SUBMISSION OF PAPERS

Submissions across a wide range of topics in relevant fields such as Economics and Finance, Management and Policy, and International Relations are welcome until April 30.

Papers may be in English or Turkish. For online paper submission, please visit our website http://kabep.beun.edu.tr/. Qualified papers will be published in International Journal of Management Economics and Business published by Bülent Ecevit University and indexed in services such as Index Copernicus, DOAJ and Ebsco Host Databases.

REGISTRATION FOR PARTICIPATION

Early registration deadline is June 30, 2014 and late registration deadline is August 3, 2014. For international participants, symposium fee is € 100 for early registration and € 150 for late registration. For domestic participants, symposium fee is TL 100 for early registration and TL 150 for late registration. For further information, please visit the KABEP’s website: http://kabep.beun.edu.tr/

 FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE CONTACT

Mr. Mehmet Yolcu

e-mail: mehmetyolcu@beun.edu.tr

Phone: +90 372 257 4010-1603

or

kabep@beun.edu.tr

Symposium Board:

Honorary President: Mahmut Özer • Aleksandar Nikolovski

Presidents of the Congress: Hasan Vergil • Mirko Tripunoski

Presidents of the Organizing Committee: Özcan Sezer • Gökhan Dökmen

Organizing Committee: Muhlis Bağdigen • Mirko Tripunoski • Robert Dimitrovski • Blagoja Spirkovski • Nazmi Maliqi • Nano Ruzin • Hasan Vergil • Hamza Çeştepe • Şermin Şenturan • Ahmet Ferda Çakmak • Rasim İlker Gökbulut • Fatih Bayramoğlu • Deniz Şükrüoğlu • Şenay Işın

Scientific Committee: Ercan Uygur • Muhlis Bağdigen • Hasan Vergil • Robert Dimitrovski • Blagoja Spirkovski • Nazmi Maliqi • Nano Ruzin • Turhan Korkmaz • Fuat Oğuz • Seyfettin Erdoğan • Ahmet Beşkaya • Burhan Aykaç • Hüsamettin İnaç • Muhammet Kösecik • İsa Sağbaş • İsmail Ceritli • Nail Öztaş • Mirko Tripunoski • Özcan Sezer • Gökhan Dökmen

Konu ve Kurullar vb.

Konu ve Kurullar vb.

KONULAR

Ekonomi ve Finans

 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
 • Girişimcilik
 • Konjonktürel Hareketler ve Bölgesel Etkileşim
 • Bölgesel Enerji Piyasaları ve Çevresel Etkileri
 • Teknoloji, İnovasyon ve İşbirliği Politikaları
 • Balıkçılık, Su Ürünleri ve İşbirliği Politikaları
 • Sürdürülebilir Turizm Politikaları ve İşbirlikleri
 • Bölgesel Ticaret, Sermaye ve İşgücü Hareketleri
 • KOBİ’ler ve Bölgesel İşbirlikleri
 • Küreselleşme, Rekabet ve Bölgesel Etkileri

Yönetim ve Politika

 • Yerel- Bölgesel Ağlar ve İşbirlikleri
 • Yönetişim ve Katılım Uygulamaları
 • Devlet-Sivil Toplum İlişkileri
 • Küreselleşme ve Kamu Sektörü Reformları
 • Kamu Sektöründe Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri ve Örnek Uygulamalar
 • Kamu Politikaları ve Politika Transferi
 • Yerel Yönetimler Arasında İşbirliği
 • Bölgesel Çevre Yönetimi ve Risk Faktörleri

Uluslararası İlişkiler

 • Karadeniz ve Balkan Jeopolitiği
 • Karadeniz’e Komşu Ülkelerarası İşbirliği
 • Bölgesel Uluslararası Örgütler
 • Kesişen Çıkarlar ve İşbirliği Olanakları
 • Karadeniz’den Balkanlara Enerji Politikaları ve Arz Güvenliği
 • Bölgesel Güvenlik Politikaları
 • Sanır aşan Suçlar ve Yasadışı Göç

KURULLAR

Onursal Başkan

Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Prof. Aleksandar NIKOLOVSKI

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Hasan VERGİL
Doç. Dr. Mirko TRIPUNOSKI

Düzenleme Kurulu Başkanları

Doç. Dr. Özcan SEZER
Doç. Dr. Gökhan DÖKMEN

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN
Prof. Dr. Robert DIMITROVSKI
Prof. Dr. Blagoja SPIRKOVSKI
Prof. Dr. Nazmi MALIQI
Prof. Dr. Nano RUZIN
Prof. Dr. Hasan VERGİL
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE
Doç. Dr. Mirko TRIPUNOSKI
Doç. Dr. Şermin ŞENTURAN
Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK
Doç. Dr. Rasim İlker GÖKBULUT
Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞÜKRÜOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şenay IŞIN

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ercan UYGUR
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN
Prof. Dr. Hasan VERGİL
Prof. Dr. Robert DIMITROVSKI
Prof. Dr. Blagoja SPIRKOVSKI
Prof. Dr. Nazmi MALIQI
Prof. Dr. Nano RUZIN
Prof. Dr. Turhan KORKMAZ
Prof. Dr. Fuat OĞUZ
Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN
Prof. Dr. Ahmet BEŞKAYA
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Prof. Dr. İsmail CERİTLİ
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ
Doç. Dr. Mirko TRIPUNOSKI
Doç. Dr. Özcan SEZER
Doç. Dr. Gökhan DÖKMEN

Sekreterya

Arş. Gör. Mehmet YOLCU
Arş. Gör. Damla ÖZ
Arş. Gör. İlknur UNCUOĞLU
Arş. Gör. Halime GÖKTAŞ KULUALP
Arş. Gör. Mehmet AVCI
Arş. Gör. Erdem GÜDENOĞLU
Arş. Gör. Seda YILMAZ
Arş. Gör. Nurdan ÇOLAK
Arş. Gör. Neslihan KARAKOÇ
Arş. Gör. Selim ERTAN
Arş. Gör. Tuğçe BAYRAM
Arş. Gör. Merve Zeynep KİMSESİZ
Arş. Gör. Aykut YAĞLIKARA
Arş. Gör. Uğur URSAVAŞ

Tarihler

Önemli Tarihler

 

Özet Gönderim Başlangıcı: 17 Şubat 2014

Özet Gönderimi için Son Tarih: 25 Mayıs 2014

Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 2 Haziran 2014

Tam Metin Gönderimi için Son Tarih: 4 Ağustos 2014

Erken Kayıt İçin Son Tarih: 30 Haziran 2014

Geç Kayıt için Son Tarih: 3 Ağustos 2014

Sempozyum Tarihi: 3-4-5 Eylül 2014

Yer ve Katılım Bilgileri

Katılım-Konaklama vb. Bilgiler

KONAKLAMA

Sempozyum boyunca aşağıdaki otellerde kalabilirsiniz.

DEDEMAN ZONGULDAK

Otelden sempozyum yerine yürüyerek on dakikada ulaşabilirsiniz.

Tek Kişilik Superior Oda (BB): 50$
Çift Kişilik Superior Oda (BB): 75$

Bagaj Ücreti (Giris-Çıkış Dahil): Bedelsiz

 • Yukarıda belirtilen oda fiyatları oda başına ve gecelik fiyatlardır.
 • Konaklama fiyatlarımıza açık büfe kahvaltı dahildir.
 • KDV oranında olabilecek değişiklikler fiyatlara ayni oranda yansıtılacaktır.
 • Oda fiyatlarımız komisyonsuz ve net fiyatlardır.

Ayrıntılı bilgi:
http://www.dedeman.com/otel-zonguldak/dedeman-zonguldak.aspx

Adres: İncivez Mahallesi , Milli Egemenlik Caddesi 128, 67000 Zonguldak – Türkiye
Telefon: +90 (372) 291 00 00 | Fax: +90 (372) 291 00 01
Email: zonguldak@dedeman.com

 

EMİRGAN HOTEL

Otelden sempozyum yerine taksiye binerek on dakikada ulaşabilirsiniz.

Tek Kişilik Oda (BB): 90TL
Çift Kişilik Oda (BB): 130TL

Ayrıntılı bilgi:
http://www.emirganhotel.com/

Adres: Yayla Mh., Kapuz Cd No:39, 67030 Zonguldak – Türkiye
Telefon: (372) 253 1212 | GSM: (541) 267 6701
E-posta: rezervasyon@emirganhotel.com

Bagaj Ücreti (Giris-Çıkış Dahil): Bedelsiz

 • Yukarıda belirtilen oda fiyatları oda başına ve gecelik fiyatlardır.
 • Konaklama fiyatlarımıza açık büfe kahvaltı dahildir.
 • KDV oranında olabilecek değişiklikler fiyatlara ayni oranda yansıtılacaktır.
 • Oda fiyatlarımız komisyonsuz ve net fiyatlardır.

ULAŞIM

Zonguldak’a doğrudan uçak seferi bulunmamaktadır. Uluslararası katılımcılar İstanbul veya Ankara’dan kara yoluyla Zonguldak’a ulaşabilirler.

Ulasim

İstanbul’dan Zonguldak’a ulaşmak için araç kiralayabilir veya otobüse binebilirsiniz. Otobüs terminaline ulaşmak için metro veya taksiyi kullanabilirsiniz. İstanbul’dan Zonguldak’a ulaşım yaklaşık olarak 5-6 saat sürmektedir.

İstanbul’dan Zonguldak’a otobüs seferi bulunan firmalar:

Pamukkale
Telefon: 0850 333 35 35
Online Rezervasyon: https://www.pamukkale.com.tr/Bilet.php

Ulusoy
Telefon: 444 1 888
Online Rezervasyon: http://www.ulusoy.com.tr/

Kamil Koç
Telefon: 444 0 562
Online Rezervasyon: https://www.kamilkoc.com.tr/biletsatinal

Metro
Telefon: 444 3 435
Online Rezervasyon: https://online.metroturizm.com.tr/BuyTicket.aspx

İstanbul Seyahat:
Telefon: 0850 222 59 59
Online Rezervasyon:  https://online-bilet.istanbulseyahat.com.tr/

 

Ankara’dan Zonguldak’a ulaşmak için araç kiralayabilir veya otobüse binebilirsiniz. Otobüs terminaline ulaşmak için Havaş otobüslerini veya taksiyi kullanabilirsiniz. Ankara’dan Zonguldak’a ulaşım yaklaşık olarak 3-4 saat sürmektedir.

Ankara’dan Zonguldak’a otobüs seferi bulunan firmalar:

Pamukkale
Telefon: 0850 333 35 35
Online Rezervasyon: https://www.pamukkale.com.tr/Bilet.php

Kamil Koç
Telefon: 444 0 562
Online Rezervasyon: https://www.kamilkoc.com.tr/biletsatinal

Metro
Telefon: 444 3 435
Online Rezervasyon: https://online.metroturizm.com.tr/BuyTicket.aspx

Duyurular

Duyurular

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri özet ve tam metinlerinizi kabep@beun.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Online Gönderi

Diğer

İLETİŞİM

e-mail        :kabep@beun.edu.tr

web adresi: kabep.beun.edu.tr/en – kabep.beun.edu.tr/tur

Online Özet-Tam Metin Gönderimi

Akademik Kongre/Sempozyum vb. Özet ve Tam Metin Gönderim Kuralları İçin Yazarlara Bilgi Yada Yazım Kuralları Kısmını İnceleyin. Akademik İndex Özet-Bildiri Değerlendirme Sistemine Dahil Olan Etkinliklere Özet/Tam Metin Gönderimi İçin Aşağıdaki Linki Tıklayın

Online Sistemimize Dahil Olan Etknliklere; Online Özet/Tam Metin Gönderimi İçin Tıklayın...  (Bu Linkte Online Sisteme Dahil Olan Etkinliklere Bildiri Gönderilebilmektedir.)

Etkinliğin İsmi
1ST BLACK SEA AND THE BALKANS ECONOMIC AND POLITICAL STUDIES SYMPOSIUM

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!