Tavsiye Et. Yazdır

1.Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi

Özetlerin Son Gönderim Tarihi  15.05.2016
Kabul Edilen Bildiri Özetleri  15.06.2016
Bildiri Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi  15.07.2016
Kongre Kayıt İşlemleri   
Erken Kayıt Son Tarih 15 Ağustos 2016
Geç Kayıt 01.09.2016
Kongre Tarihi  27-28 Eylül 2016
Sosyal Etkinlik 26-29 Eylül 2016
Bildiri Dili  Türkçe, İngilizce ve Rusça

 

Akademik Alanlar
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Etkinlik Tarihi
26 Eylül 2016
29 Eylül 2016
Başvuru Metni Son Tarih
15 May 2016
Tam Metin İçin Son Tarih
15 Temmuz 2016

Anasayfa

ANASAYFA

Tarihi çok eski dönemlere dayanan Sağlık Turizmi son yıllarda turizm destinasyonu içerisinde büyük bir önem kazanmış ve ülkelerin hizmet ihracat kalemlerinde önemli bir pay almaya başlamıştır. Tüm dünya da yaklaşık 100 miyar dolarlık ciroya sahiptir. Ayrıca bir sağlık turistinden elde edilen gelir normal turistin yaklaşık 10-15 katıdır. Sağlık turizminde rekabetin giderek yoğunlaşması bu alanda hizmet sunan kurum ve kuruluşları ve ülkeleri işbirlikçi rekabet stratejilerini uygulamaya zoryalayacaktır.

Bedensel ve ruhsal iyileştirme ve bireysel refah düzeyini arttırmak için bir yerel ortamı dışına çıkılarak yapılan organize seyahatler olarak adlandırılan sağlık turizmi, literatürde genellikle medikal, termal ve yaşlı, engelli turizmi olarak üç ana kategoride ele alınmaktadır. Globalleşen dünyamızda ulaşım ve iletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler, yaşlı nüfus oranındaki artışlar, maliyet baskıları ve uzayan bekleme süreleri, insanların daha sağlıklı yaşama isteği ve toplumların bilinçlenmesi sağlık turizmine olan ilgiyi her geçen gün artırmaktadır. Asya ve Avrupa ülkeleri arasında sağlık turizmi amaçlı hasta mobilitesinin kolaylaşması insanların daha kaliteli ve güvenli hizmete daha uygun fiyatlarla erişmelerini sağlayacaktır. Bu durum aynı zamanda ülke ekonomileri açısından da artan sağlık harcamalarına karşı tasarruf sağlanmasına neden olacaktır.

27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi müşterek “1. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi” düzenlemektedir. 26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Kazakistan Türkistan da düzenlenecek olan bu kongre Sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip Avrupa ve Asya ülkeleri arasında sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak olması yanı sıra aynı zamanda ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel bağların gelişmesine de katkı sağlayacağı ümit edilmektedir. Ayrıca Sağlık turizmi alanında çalışma yapan akademisyenler, sağlık ve turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm partnerlar arasında bilgi paylaşımına da imkan verecektir. Böylece bu alanda yaşanan sorunlar tespit edilecek ve ortak çözüm önerileri geliştirilebilecektir.

Kongreye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunar, sağlık turizmine gönül veren tüm tarafları kongreye davet ederim.

 

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı

Tarihler

Önemli Tarihler
Özetlerin Son Gönderim Tarihi  15.05.2016
Kabul Edilen Bildiri Özetleri  15.06.2016
Bildiri Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi  15.07.2016
Kongre Kayıt İşlemleri   
Erken Kayıt Son Tarih 15 Ağustos 2016
Geç Kayıt 01.09.2016
Kongre Tarihi  27-28 Eylül 2016
Sosyal Etkinlik 26-29 Eylül 2016
Bildiri Dili  Türkçe, İngilizce ve Rusça

 

Duyurular

Duyurular

Eklenmedi

Online Gönderi

Online Özet-Tam Metin Gönderimi

Akademik Kongre/Sempozyum vb. Özet ve Tam Metin Gönderim Kuralları İçin Yazarlara Bilgi Yada Yazım Kuralları Kısmını İnceleyin. Akademik İndex Özet-Bildiri Değerlendirme Sistemine Dahil Olan Etkinliklere Özet/Tam Metin Gönderimi İçin Aşağıdaki Linki Tıklayın

Online Sistemimize Dahil Olan Etknliklere; Online Özet/Tam Metin Gönderimi İçin Tıklayın...  (Bu Linkte Online Sisteme Dahil Olan Etkinliklere Bildiri Gönderilebilmektedir.)

Etkinliğin İsmi
1.Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!