Tavsiye Et. Yazdır

Dersin Adı ve Kodu               : Yönetim Muhasebesi  

Öğretim Üyesi                                     : Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM

Telefon (Dahili)                       : 5185                                                                                                 

E-mail                                    : f_sayim@hotmail.com

Web sitesi                               : www.ferhatsayim.net

Görüşme Saatleri                  :

 

Dersin amacı 

                                                                                       

Yönetim Muhasebesi özetle, planlama ve denetim sürecinde kullanılabilir bilgiler sağlayan muhasebe alt sistemi olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede Yönetim Muhasebesi, finansal muhasebe kaynaklarından ve gerek gördüğü diğer disiplinlerden topladığı bilgileri yönetimin, gereksinimleri için kullanılabilecek veriler durumuna sokar. Bilanço, gelir tablosu, maliyet çözümlemesi, maliyet sistemleri ve denetimi konularına yer verilmektedir. Ayrıca, toplam maliyet hesaplama sistemleri, standart maliyetlendirme, doğrudan ve mahsup maliyeti, karar vermede ilgili gelir ve masraflar üzerinde durulmaktadır.

İşletmeler artan rekabet karşısında ayakta kalabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için bir yandan kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanırken bir yandan da maliyetlerini belirli sınırlar içerisinde tutmak ve kontrol etmek zorundadırlar. Etkin maliyet ve kaynak yönetimi artık günümüz işletmelerinde en önemli yönetim problemlerinden birisi haline gelmiştir ve rekabette işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu sebeple, bir işletmede en tepe yönetimden en alt seviyeye kadar tüm çalışanların işletmenin maliyetleri hakkında bilgiye sahip olmaları ve bu maliyetleri etkin şekilde yöneterek geleceğe dönük planlamalar yapmaları önemlidir.

Bu dersin amacı, organizasyonlardaki yöneticilerin planlama, kontrol, karar alma fonksiyonlarını yerine getirebilmelerinde önemli bir bilgi olan maliyet bilgisinin nasıl belirlendiğini ve nasıl kullanıldığını anlatabilmektir. 

 

Öğrenme Çıktıları    

Dersin İşlenmesinde İzlenecek Yöntem

-Yöneticilerin planlama, kontrol, karar alma fonksiyonlarını yerine getirebilmelerinde önemli bir bilgi olan maliyet bilgisinin nasıl belirlendiğini ve nasıl kullanıldığını anlatılması;

-Yönetim muhasebesinin niteliği, yönetimdeki yeri, maliyet hacim ilişkileri, toplam ve birim maliyet fonksiyonları, maliyet-hacim ilişkileri, saptama yöntemleri, maliyet hacim-kâr analizleri ve bunların yönetim kararlarına uygulanmasının anlatılması şeklinde ifade edilebilir.

 

Referans Kaynaklar

•Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Tekdüzene Uygun Bir Sistem Yaklaşımı, Prof.Dr. Kamil Büyükmirza, Gazi Kitabevi

Maliyet Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını Kitabı Şu Linkten İndirebilirsiniz....

Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU, Münir ŞAKRAK; Türkmen Kitabevi, İstanbul 2002

Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, Gazi Kitabevi,

Derse Devam Konusunda Takip Edilecek Prosedür

Yönetmelik gereği derse katılım zorunludur.  Derse devamlılık ve aktif katılım bu dersten başarılı olmanın önemli bir kriteridir. 

 

Derse İlişkin Değişiklikler

Dersin öğretim üyesi dersin işleniş şekillerinde ve içeriğinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Bu müfredat sadece genel çerçeveyi oluşturmaktadır.

Ders İçeriği  

 

Periyod

 

Ünite

 

 

 

 

 

 

 

Konu

Materyal

Görev

Değerlendirme

1.hafta

1

Yönetim muhasebesine giriş, yönetim muhasebesinin niteliği, işletme yönetimindeki yeri

Ders Kitabı ve Kaynak Kitaplar

 

 

2.hafta

2

Maliyet fırsat maliyeti, gider ve zarar ayırımı, giderlerin fonksiyon ve çeşit esasına gore sınıflandırılması

3.hafta

 

Giderlerin saptanması ve izlenmesi, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, diğer giderler

4.hafta

 

Giderlerin gider yerlerine dağıtımı, basit dağıtım yöntemi, basamaklı dağıtım yöntemi, turlama, matematiksel dağıtım yöntemi

5.hafta

 

Giderlerin mamullere yüklenmesi, sipariş maliyet yöntemi. evre maliyet yöntemi

6.hafta

 

Giderlerin mamüllere yüklenmesi, faaliyet bazında maliyetlendirme, birleşik vey an mamullerin maliyetlendirilmesi

7.hafta

 

Ara sınav

8.hafta

 

Maliyet hacim ilişkileri, sabit, değişken ve karma giderler, maliyet hakim ilişkilerinin saptanması

9.hafta

 

Maliyet hacim  kar analizleri

10.hafta

 

Maliyet hacim kar analizleri

11.hafta

 

Tam maliyet normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri

12.hafta

 

Tam maliyet normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri

13.hafta

 

Standart maliyet ve sapma analizleri

14.hafta

 

Işletme bütçeleri

15.hafta

 

Stok planlaması ve kontrol

 

Değerlendirme Yöntemi ve Araçları   

Sınavlar derste gerçekleştirilen sunumlar ve sorumlu öğretim üyesinin aktarımları kapsamında oluşturulacaktır. Bu anlamda derse ilişkin kaynaklar referans amaçlı olarak dikkatlice kullanılmalıdır. Derse ilişkin puanlama kısaca aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Ara sınav %40 ve Final sınavı%60

 

Derslere Katılım ve Ödevler 

Öğrencilerden derse katılım beklenmektedir. Derse katılım başarı puanını etkileyecektir. Öğrencilerden, soru sormaları ve kendilerine verilen konularda sınıfta aktif katılımları beklenmektedir.Bu yolla karşılıklı etkileşim içinde daha faydalı olması hedeflenmektedir. Dersteki katılımcılık seviyesi sınav puanlarına katkı sağlayacak şekilde objektif bir sistem kullanılabilir.

 

 

Akademik Sahtekarlık:

Akademik sahtekarlık kesinlikle tolere edilmeyecektir. Bu anlamda her hangi bir akademik sahtekarlık sergileyen öğrenci (kopya, intihal v.b.) en düşük not ile cezalandırılır.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!