Tavsiye Et. Yazdır

 

Course Name/Code         : Yöneticiler için Finans

Instructor                           : Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM

Telephone   (internal)     :

E-mail                                  : f_sayim@hotmail.com

Webpage                             :

Office Hours                      :

Aim of The Course  (Dersin Amacı)

           

İşletme yöneticileri işletme yönetimi ile ilgili kararlarını sağlıklı bir şekilde  alabilmek için finansal  bilgilere  ihtiyaç duyarlar. Bu dersin amacı da işletmelerde orta ve üst kademealınan kararlarda etkili olan işletme finansınıntemel prensiplerini ve temelleri hakkında yeterli bilgiye sahip olarak finansal planlama ve analiz yapabilme becerisini öğrenciye kazandırmaktır.

 

Course Outcomes  (Dersin Çıktıları)

           

Bu dersin sonunda öğrencilerin;

1.Temel finansal terimleri bilme

2.Finansal analiz tekniklerini kullanabilme

3. Finansal raporlama yapabilme

4. Mali tabloları anlayıp yorumlayabilme

5. Finansal bilgileri yönetim kararlarında kullanabilme yetilerine sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

Metot ve Materyal  (Metot)

Dersler sözlü ders anlatımı ve örnek çözümleri yoluyla işlenecektir. İhtiyaca bağlı olarak bazı bilgisayar programları kullanılabilecektir.

Hocanın Notları

Finansal Yönetim, Hüseyin DAĞLI, Derya Kitabevi

Finansal Yönetim, Niyazi Berk, Türkmen Kitapevi

Hasan Bakır, Cumhur Şahin, “Yöneticiler için Finansal Tablolar Analizi”, 2009

Attendance Procedure(Devam Prosedürü)

Öğrencinin derse devamlılığı  dersteki başarısı için önemli şartlardan birisidir. Derse zamanında gelmek ve ders akışını düzenli olarak takip etmek ve mevzuata ilişkin gereklilikleri yerine getirmek öğrencinin sorumluluğundadır. Devam edilmeyen dersler öğrencinin başarısını negatif yönde etkileyecektir.

Course Adjustments and Changes:(Düzeltme ve Değişiklikler)

Bu içerik Yöneticiler için Finans dersi için genel bir rehber niteliğindedir. Dersi veren öğretim üyesi ihtiyaca uygun şekilde ders işleyişi sırasında içerikte bir takım değişiklikler  yapabilme hakkını saklı tutar.

 

Course Schedule - Contents of the Accounting I Class

Period

Unit

Topic

Material

Assignment

Assessment

1. hafta

Temel Finans ve Ekonomi Bilgisi

 

 

 

 

2. hafta

Genel ekonomik değerlendirmeler

·         Reel – Nominal faiz

·         Serbest Piyasa Ekonomisi - Kapitalizm

·         Enflasyon- Deflasyon

·         Devlet- Banka ilişkisi

·         Cari işlemler dengesi-Dış ticaret dengesi

·         Devalüasyon

·         Sabit kur – değişken kur

·         Likidite

·         Makroekonomi - mikroekonomi

·         Güncel ekonomik ve finansal terimler vb.

 

 

 

 

 

3. hafta

Finansal Bilgi Sistemi,

Yönetimin bilgi gereksinimi

Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi

 

 

 

 

4. hafta

Mali Tablolar

Bilanço ve Analizi.

 

 

 

 

5. hafta

Gelir Tablosu Ve Analizi.

 

 

 

 

6.hafta

Mali Analiz Teknikleri.Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi

 

 

 

 

7. hafta

Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz) Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)

 

 

 

 

8. hafta

ARA SINAV

 

 

 

 

9.hafta

Oran (Rasyo) analizi,Likidite OranlarıMali Yapı Oranları

 

 

 

 

10.hafta

Temel Finansal Kurumlar ve Araçlar

 

 

 

 

11. hafta

Bankacılık Piyasası, Türleri ve İşleyişine İlişkin Bilgiler

 

 

 

 

12. hafta

Finansman Metodları

 

 

 

 

13. hafta

Genel tekrar

 

 

 

 

14.hafta

FİNAL

 

 

 

 

 

Evaluation Methods and Tools    (Değerlendirme Yöntemleri ve Araçları)

Dersin sınavı powerpoint sunumları, örnek olay çözümlerini kapsayacak şekilde yapılır. Buna ek olarak derste önerilen kaynak kitaplar ve öğretim üyesinin üzerinde durduğu konular da sınavların kapsamı dahilindedir. Aksi belirtilmedikçe sınavlar  bir ara sınav bir de final sınavı şeklinde yapılacaktır. Ancak dersi seçenlerin sayısına bağlı olarak sınav yerine ödev ya da proje hazırlanması istenebilecektir.

Değerlendirmenin özeti aşağıdaki gibidir.

Ara sınav: 30%,  Final : 40% Katılım-Uygulama-Ödev:%30

 

Class Participation and Assignment(Derse Katılım ve Ödev)

Bu dersi alan öğrencilerkavramları anlayabilmek için sorular sorarak kendi öğrenme süreçlerini hızlandırmış olacaklardır. Derse katılım etkin öğrenmenin bir parçasını oluşturmaktadır. Ders sırasında belli bir süre güncel finansal konulara değinilebilecek ve sorular cevaplanacaktır.

 

Academic Dishonesty:(Akademik Dürüstlük)

Her öğrenciden akademik dürüstlüğe uyması beklenmektedir. Akademik sahtekârlık üniversite yasa ve yönetmeliklerine aykırıdır ve bu nedenle asla kabul edilmeyecektir. Akademik sahtekarlık konularının (kaynak göstermeksizin kopyalama, kopya, intihal, vb) bir parçası olduğu belirlenen herhangi bir öğrencinin etik dışı davranışlar gösterdiği kabul edilerek  dersten "F" notu verilecektir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!