Tavsiye Et. Yazdır

Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri

 

Doç. Dr. Ferhat SAYIM

e-mail: f_sayim@hotmail.com,

Dersin Amacı 

Dersin amacı Lisansüstü eğitim vb. bir sebeple araştırma yapacak ya da raporlayacak katılımcıların bu yöndeki metod bilgisi ve pratik becerilerinin arttrılmasıdır. Öğrencilere bilgi aktarımı ile birlikte çeşitli yazım pratikleri uygulatmak suretiyle akademik çalışmalar yapma konusunda altyapı oluşturma ve becerilerini artırmaya dönük çalışmalar yapılacaktır.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrencilerin şu becerileri kazanması hedeflenmektedir;

  • Bu dersin sonunda öğrenci araştırma süreci ve akademik yazımın neleri içerdiğini, hangi basamaklardan geçildiğini, zorluk ve kazanımlarını bilebilecektir.
  • Bu dersin sonunda öğrenci kendi akademik kariyerine ilişkin rotasını belirlemek üzere seçeceği anabilim dalındaki olanakları ve fırsatları tanımlayabilecektir, etkinlikleri gündemine alabilecektir;
  • Bu dersin sonunda öğrenci temel düzeyde akademik çıktı elde etmek için gerekli donanımları elde edebilecektir;
  • Bu dersin sonunda öğrenci, ders kapsamında tanıdığı akademisyenler ve örnek çalışmalar vasıtasıyla akademik dünyaya dair bilgilerini derinleştirecektir,
  • Bu dersin sonunda öğrenci seçilen bir anabilim dalında akademik kişi, etkinlik ve yazımlara ilişkin veritabanı oluşturabilecek  ve güncelleyebilecektir.
  • Bu dersin sonunda öğrencinin araştırma yürütme ve yazım konusunda bilgisi artacak küçük te olsa akademik yazımı deneyimlemiş olacaktır.

Dersin İşleniş Yöntemi

Öğretim üyesi dersin başlıklarına ilişkin bazı bilgilendirmelerde bulunacaktır. Belirlenen başlıklarda öğrencilere bazı uygulama çalışmaları verilecek ve bunların gerçekleştirilmesinde yol göstericilik yapacaktır. Öğrencilere akademik çevrenin ve çıktı üretiminde kullanılan yöntemlerin tanıtımı yapılarak seçilen bir alanda özellikle bazı bilgilere erişme ve bu bilgileri sistematik şekilde bir araya getirmek için bazı bilgisayar programı bilgileri verilerek bu bilgileri kullanmaları öğretilecektir. Öğrencilerin bir alanla ilgili kişi, etkinlik ve yayımlara ilişkin veritabanı oluşturması gösterilecektir. Ayrıca akademik yazımlara ilişkin uygulama örnekleri uygulamalı bir şekilde ele alınacaktır. Dersler sırasında yazım pratikleri vb. uygulamalar birlikte yapılacak ve değerlendirilecektir. Bütün bu çalışmaların mümkün olduğunca elektronik ortam ve database ler üzerinden yapılması için de kendilerine bir takım şifreler teminine çalışılacaktır.Öğrenciler kendilerinden istenen örnek çalışmalarına ilişkin çıktıları da sunarlar.

Kitap

Ders Uygulama Kitabı: Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri; Seçkin Yayınları, 2015, Ferhat SAYIM

Derse Katılım Kuralları

Öğrencilerin dersleresürekli ve aktif katılımı beklenmektedir.  Konuların daha iyi anlaşılması adına öğrencilerin ders içi uygulamalara katılmaları, soru sormaları ve tartışmalara da iştirakleri beklenmektedir. Öğrencilerin derste başarılı olabilmeleri için ders harici haftalık internet taraması ve çalışma yapması ve gerekmektedir.

Değişiklikler

Ders içerik formu dersle ilgili temel bilgiler vermekle birlikte öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde değişiklikler yapabilecektir. 

Değerlendirme Çizelgesi
 
%
Vize
30
Final
40
Ödev
20*
Katılımcılık 10*
Toplam
100

*Kalabalık sınıflarda ve ödev verilmemesi durumunda ödev ve katılımcılık oranları vizeye %10 ve finale %20 dağıtılır- Ders Hocasının Tercihi ve Değerlendirme Kriterlerini Sınıfa Açıklaması ile Vize ve Final Notları Hazırlatılan Dönem Çalışmaları Üzerinden Verilebilir.

Ders İçeriği

Period

Konu

1.       Hafta

Araştırmacı ve Akademik Kurumlar-Kişler-Çalışmalar: Temel Kavramlar ve Örnek İncelemeler

2.       Hafta

Araştırma Konusunun Tespiti

3.       Hafta

Kaynak Tarama

4.       Hafta

Kaynakları Okuma Süreci ve Okuma Stratejileri

5.       Hafta

Makale-Yazı Analizi-Başarılı Alıntılama ve Özetleme Pratikleri

6.       Hafta

Makale-Yazı Analizi-Başarılı Alıntılama ve Özetleme Pratikleri

7.       Hafta

Yazım Süreci-Bilgi ve Materyallerin Yazım Sırasında Organizesi

8.      Hafta

Ara Sınav Haftası

9.       Hafta

Ana Düşüncenin Desteklenmesi ve Yazı Türleri

10.   Hafta

Üç Adımlı Yazım Süreci

11.    Hafta

Tez-Proje ve Araştırma Raporları İçin süreçler

12.    Hafta

Saha Çalışmaları – Genel Bilgiler

13.    Hafta(Veri Derleme için son gün)

Anket Hazırlama ve Uygulama Pratikleri

14.    Hafta

Saha Çalışması Analiz Yöntemleri

15.    Hafta

 

Araştırma Sonucunun Belirlenmesi ve En Çok Yapılan Tez-Proje Yazım Hataları- Tez’Proje Kontrol Tablosu

 

Ders Notları Türü Erişim(2016-2017 Eğt. Yılından İtibaren)
Araştırma ve Yazım Yöntemleri İlk Bölüm 48 PPT Slaytı ve Ek Notları  Derslerde Erişim
Araştırma ve Yazım Yöntemleri İkinci Bölüm 78 PPT Slaytı ve Ek Notları Derslerde Erişim
Araştırma ve Yazım Yöntemleri Üçüncü Bölüm 60 PPT Salytı ve Ek Notları Derslerde Erişim
Ekstra Salytlar 60 PPT Slaytı Gerektiğinde Derslerde Erişim

******Vize Uygulaması Duyurusu*****

Araştırma Yöntemleri Dersi; Etkin Okuma ve Yazım Öncesi Özetleme Uygulaması(12 Nisan 2016 Tarihinde Teslim Edilecek)

Kurallar:

1.Öğrenciler en az 5 akademik makale ve 5 akademik kitap ilgili bölümü için aşağıda belirtilen formatta, “yazı analizi” çalışması yapacaktır.

2.Makalelerin seçileceği ana konu daha önce hocalarıyla birlikte kararlaştırdıkları konu olacaktır.

3.Kararlaştırılan konu yoksa ya da ısrarla değiştirilmek isteniyorsa; vize asistanı Koray ASLAN arkadaşınız ile irtibata geçilmesi suretiyle alınabilecektir. Koray arkadaşınız konu değişiminde bulunmayacak ısrarlı konu değişimlerini bana bildirecek ve benim onayımla konu değişecektir. Konunun derste konuşulan kriterlere uygunluğunu derslere katılmış ve dinlemiş kişilerin değerlendirebileceği varsayılmaktadır.

4.Konu ile ilgili olarak kitabınızdaki yönergelere uyarak yaptığınız anahtar kelime çalışması çerçevesinde bulduğunuz makalelerden en az 5 tanesini analiz için belirleyin.

5.Makaleler akademik bir mecra da yayınlanmış olacak ve en azından 7 sayfa civarı olacak. Ele aldığınız makalelerin düzgün bir kaynakçasının olması giriş, kavramların tanıtılması, sonuç vb. kısımlarının olması, akademik kişi ya da akademik dilde yazılmış olması gibi kriterler çalışmanın akademik sayılması için bir kriter olabilecektir.  

6.Temel konunuz özellikle iktisadi vb. bir alanda veri setleri içeriyorsa seçtiğiniz makalelerin çok eski olmaması ve güncel veri içerdiğine dikkat edin.  

7.Çalışmalar bu yönergede ifade edilen kurallara uygunluğun yanı sıra, hem belirlenen kriterlere uygun ana konuya uygunluk hem doldurulan kısımlardaki başlıklara uygunluk, hem cümlelerin kısalığı ve düzgünlüğü açılarından da değerlendirilmeye çalışılacaktır.

8.Çalışmalar vize günü ve saatinde vize sınav tutanağına imza atmak suretiyle teslim edilecektir.

9.Çalışmaların telli bir dosyaya yerleştirilmesi hatta sadece zımbalanarak sıralı ve tetkike hazır bir şekilde teslim edilmesi yeterlidir. Cilt, her bir sayfanın ayrı şeffaf dosyaya konması vb. gereksiz uygulamalara kesinlikle girmeyin. Çalışmanın ilk sayfasında kimlik bilgilerinizin ve sınıf bilginizin olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca her bir makale analizinin ve eklemişseniz makalelerinizin ilk sayfasının sağ üst kenarını bir miktar katlamak suretiyle erişime kolay hale getiriniz.

10.Çalışmada formatta belirtilen başlıkların “kalın”, sizin eklediğiniz kısımların ise “normal” punto olmasına dikkat edin. Bakıldığında başlıklar belli ve görünür olsun. Formatta yazı alanını tanımlamak için kullanılan ……….. benzeri kısımları ve kullanmadığınız alt başlıkları kaldırmayı unutmayın. Çalışmanızın son halinin görselliğini kontrol edin farklı yazı stilleri, internetten kopyalarken oluşan fazladan “enter” vb. durumları kaldırmak suretiyle çalışmanızı güzelleştirin. 

11.Yazı tipi olarak Times New Roman ve 11 punto karakter kullanın. Hizalama iki tafra yaslanmış olarak ayarlanmalıdır.

12.Çalışmada gerek destek ifadelerini eklerken, gerekse de analiz formunun diğer kısımlarını doldururken çok fazla alıntı ekleyip sayfa sayısını gereksiz yere arttırmayın. Bir makalenin analizi 5 sayfayı aşmamalıdır. Dolayısıyla 5 makale için maksimum sınır 25 sayfadır. Ancak bu maksimum sınırdır. Çok daha az olabilir. Kapsamı atlamadan, güzel bir şekilde özetlenmiş çalışma değerlidir. Analiz kısımlarından sonra en sona PDF vb. dosyası olmayan makale ve kitap kısımlarını da PDF dosya haline getirip bütün kaynak dosyalarını mail atılması gerekmektedir. Kitapları, ya da makaleleri PDF yaparken kapak ve Yazar, Yayınevi, Basıldığı yer, Kaçınıcı Basım, ISBN vb. kısımlarını da PDF dosyaya eklediğinizden emin olun. Bu bilgileri olmayan kaynak PDF i yok sayılacaktır. PDF dosyası çok yüksek boyutta olan ancak internette indirme linki olan makalelerin bilgileriyle birlikte bu linkleri gönderilebilir. Mail atmaya hazır bir şekilde dosyalayın. Çalışmalarınızla birlikte mail atın.

13.Her bir makale için formattaki her bir sorunun cevabını yazmaya çalışın. Bütün aramalarınıza rağmen özellikle destekleyici detayların organizesiyle ilgili bazı soruların karşılığının olmadığını düşünüyorsanız başlığı silmeden “bu çalışmada bu yöntem görülememiştir” yazısı ekleyin.

14.Yaptığınız çalışmaları bilgisayara özenli bir şekilde kaydettiğinizden emin olun. Sonrasında bu dosyaları yeniden kullanmanız ve en son hocanıza mail atmanız söz konusudur. Bu konuda kaydolmamış, bulamıyorum, silinmiş vb. mazeretler kabul edilmeyecektir. Yedeklediğinizden emin olun.

15.Çalışmada makalelerden ya da kitaplardan aynen alıntı yapılabilir ve bu gayet normaldir. Alıntı yapmaktan çekinmeyin ve kendi ifadelerinizle yazmak için çaba sarfetmeyin. Sadece ara bağlantı cümlelerini kendiniz yazmaya gayret edin. Alıntı yapacağınız yerin başına “Aşağıdaki metin …şuna örnek için veya şunun için alıntılanmıştır..” vb. deyip alıntı yapın. Bu konuda asıl önemli olan altta belirtilen yazım kurallarına uymaktır ve alıntının sonuna, aldığınız yerin sayfasını yazmaktır. Çalışmada;

Yazının Kaynağı

Yazı Şekli

Örnek

Tamamen Aynen Alıntı

İtalik

“Yapılan karşılaştırma sonucunda da 49 adet hizmet üretim maliyetinin SUT Ek 7 Diş Tedavileri Fiyat Listesinde yer alan fiyatların üzerinde kaldığı görülmüştür. Maliyetleri, SUT fiyatının üzerinde tespit edilen hizmetlerin genel olarak üretim miktarlarının az 

olması, maliyetlerinin bu denli yüksek çıkmasına yol açmıştır.” (Aras, 2010, s:5)

 

Metni değiştirdiğiniz ya da kısalttığınız ancak özünde alıntı olan metin

İtalik ve altı çizili

Araştırma sonucunda, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik olarak 7 ayrı bilimsel disiplin 

altında 12 klinikte sunulan 103 adet hizmetin ağırlıklı ortalama birim maliyetleri hesaplanıp; SUT ile  karşılaştırılması yapılmıştır.(Aras, 2010, s:5)

 

Sizin kurduğunuz cümle, açıklama, çıkardığınız ana fikir vb.

Normal

Bu araştırma incelendiğinde, çalışmanın giderek yaygınlaşmakta olan ADSM’lerde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin

birim maliyetlerinin Ankara’da mevcut Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hesaplanması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. 

 

 

16.Çalışmada alıntı yaparken otomatik word özelliğini kullanın. Başvurular menüsünden kaynakları yönet ksımından her bir kaynağı bir kere ekliyorsunuz. Sonra her alıntı yapmanız gerektiğinde yine başvurular bölümünden “alıntı ekle”yi tıklayıp listeden daha önce eklemiş olduğunuz ilgili kaynağı seçiyorsunuz. Parantez içi metin alıntısı otomatik olarak metninize eklenecektir. Sonra bu parantez içi alıntı kısmını sağ tıklayıp “alıntıyı düzenle”yi seçiyorsunuz. Çıkan kutucukta alıntı yaptığınız sayfayı girip tamam diyorsunuz. Artık alıntınız sayfayı da içerecektir. Bu işlemler 2007 ve üstü wor programında ve docx. Formatında kayıtlanmış dosyalarda çalışmaktadır. Dolayısıyla şu an piyasada bulunan wordlerin çok büyük kısmı sorunsuz çalışmaktadır. Çalışmayı yaparken bu özelliği kullanmakta büyük sıkıntı çekerseniz vakit kaybetmeyin, geçici olarak manuel olarak allıntılarınız yapın. Daha sonra hocanıza ya da yapabilen arkadaşlarınıza sorup öğrendiğinizde dönüştürürsünüz.

17.Önce her bir makale ya da kitap ilgili kısımı için aşağıdaki makale analizi formunun bölümlerini doldurmanız sonra bunları ana dosyada birleştirmeniz önerilir. Ancak sizden sadece ana dosya ve kullandığınız makalelerin pdf'i istenecektir.  

18.Öğrenciler  yaptıkları makale analizine ilişkin formda doldurdukları cevapları "00 nolu Baslangıc Dosyası"ndaki formatta bir araya getireceklerdir.(Format dosyada kurallardan sonra başlamaktadır.)

19.Bu bir araya getirme ve sonrasında yapılacak kontrol işlemlerinin nasıl olacağı “11 nolu-Makaleleri Birleştirme Uygulamasi.pdf” adlı dosyada ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

20.Asıl önemli olan nokta,“11 nolu-Makaleleri Birleştirme Uygulamasi” adlı dosyada anlatılan düzeltme, düzenleme ve sıralama işlemleridir. Bu yüzden“11 nolu-Makaleleri Birleştirme Uygulamasi” adlı dosyanın mutlaka ama mutlaka çok iyi tetkik edilmesi gerekmektedir.

21.11 Nolu dosyanın sayfa sayısının uzun olması kesinlikle gözünüzü korkutmasın, dosyada özellikle renkli yazılmış yada renklendirilmiş kısımları okuyup anlamanız önem arz etmektedir. İşlemlerin nasıl yapılacağı canlı bir uygulama üzerinden anlatıldığı için dosyadaki sayfa sayısı uzamıştır.

22.Çalışma bu şekilde düzeltildikten, gerekli ekleme ve çıkarmalar yapıldıktan sonra çalışmanın bitmiş hali 22 nolu dosyadaki gibi olmalıdır.

23.Önemli olan çalışmanızın çok uzun olması değil, makalelerdeki önemli yerleri usulunce almış olmanız ve her paragrafın sonuna nereden alındığını yazmış olmanızdır.

24.Bir başka önemli nokta paragrafların sırasını mantıklı bir şekilde değiştirmek, konu akış bütünlüğü olacak şekilde harmanlamanız ve mümkün mertebe aynı kaynak alıntılarını arka arkaya getirmeyip araya başka kaynakları da güzelce yerleştirebilmenizdir.

25.Yeni yazınız artık makale analizi ödevi değil. Yani sadece 5 ayrı makalenin analizi ödevi değil. Artık siz yeni bir yazı meydana getiriyorsunuz. “Giriş”, “Gelişme” “Sonuç”uyla yeni bir yazı. Anlam bütünlüğü olan ve seçtiğiniz konuda temel bilgileri ve literatürü ortaya koyan bir inceleme yazısı ortaya çıkarıyorsunuz. Bunu unutmayın.Çalışmada kendi kendinizin müfettişi olacaksınız. Yani okuyucu gözüyle değerlendireceksiniz. Okuyucu bu kısımı okursa ne der diye kendinize soracaksınız. Okuyucuya “Burayı anlamadım”-“Burada niye birden şu konuya geçmiş, ne alakası var”, “Anlam bütünlüğü bulamadım” “Bu terim ne demek ki” vb. eleştriler dedirtecek hatalar vermemelisiniz.

26.Çalışmalarınızın yeterli zenginliğe kavuşabilmesi için beşten daha fazla sayıda kaynağa atıfta bulunmak gerekmektedir. Dolayısıyla tam analizinin yaptığınız 5 makalenin dışında yeni kaynaklardan da atıfta bulunmanız gerekmektedir. Ancak bu yeni kaynaklar için ilk beş makalede yaptığınız analiz çalışmasını yapmanız gerekmiyor. Sadece lazım olan ilgili yer yada yerlerini alıp atıfta bulunmanız yeterlidir. Bu alıntı yaptığınız yerler kitap ya da akademik makale olabilir ve bunları da kaynakça kısmına yazmanız gerekmektedir. Bu şekilde alıntı yapacağınız makalenin çalışmanın üst sınırı bulunmuyor. Ancak en az beş yeni kaynağı bu şekilde ekleyin. Yani 5 analizini yaptığınız makalenin yanında sadece bir paragraflık alıntı da yapmış olsanız en az beş yeni kaynak ekleyeceksiniz. 12 Nisandaki ilk teslim için bu mecbur tutulmamıştır. Ancak güzel bir çalışma ortaya çıksın diyorsanız ve daha sonrasını da şimdiden karşılamak istiyorsanız kaynak sayınızı bu şekilde arttırmanız önerilir. Yapılacak yeni alıntılarla asıl çalışmanızı zenginleşirken bir yandan da çalışmanızda arka arkaya paragraflarda  aynı kaynaklara atıf yapıyor olma eleştrisi de bertaraf edilecektir. Okuyucunun iyi bir yazı akışıyla karşılaşması için sıralamanın ve araya alınan paragrafların birbiriyle ve akışla uyumlu olması gerektiğini unutmayın.

27. Öğrencilerin bir kısmının da bilerek yaptığı önemli bir hata alıntı yaparken kendi kullandığı kaynaktaki alıntıları da aynen kopyalayıp o alıntıyı da kendisi yapmış gibi göstermek ve hatta hiç görmediği o kaynağı kaynakçasına da eklemek.  Bu kesinlikle tolerans gösterilmeyecek ve zayıf alınmasına sebep olabilecek bir yanlıştır. Kendinizin görmediği bir kaynağa atıfta bulunmayın. O kaynağa ulaşmaya çalışın. Ulaşamıyorsanız da metnin asıl yazarının hakkını da zedelemeyecek şekilde alıntınızı düzenlemeniz lazımdır. Örneğin sizin incelediğiniz makalede geçen ve bir başkasının yaptığı tanımı alıyorsunuz. Tanımın sonuna"..... şeklinde tanımlamalara rastlanmaktadır(Sizin Aldığınız yere Atıf)." şeklindeki bir ekleme vb. bir düzenleme en azından sizin aldığınız tanımın yazarının aldığınız kişi olmayıp, sadece onun çalışmasında geçtiğini de düşündürebilecektir.

28.Asıl Önemli Çalışma; Kopyalamadan Sonra 11 Nolu Dosyadaki Kontrol-Düzeltme- Sıralama Ekleme ve Çıkartmalar ile sıralama ve zenginleştirme çabasıdır. Bu Çalışma İçin Yeterli Vakit Ayırdığınızdan Emin Olun

 

29.Çalışmanın bitmiş hali tek word dosyası halinde f_sayim@hotmail.com adresine mail atılacaktır. Mail atılırken alıntı yapılan makaleler de mailde dosya olarak gönderilecektir. Ayrıca sadece sizin yaptığınız derleme çalışmanın çıktısı alınarak sınav günü ve saatinde imza karşılığı teslim edilecektir. Bu dosyanın tesliminde makalelerin çıktısını getirmenize gerek yoktur. Onları sadece mail atın.

 

 

Makale Analizi Formu

********Bundan Sonraki Kısım Her Bir Makale İçin Ayrı Ayrı Doldurulur. Ana Konu her bir makalenin başında tekrarlanır. Bu formlar vize için verilen makale birleştirme ödevinin yapılmasında kullanılabilecektir.******


Ana Konusu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1.      Makalenin Adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.      Makalenin Yazarı/ları:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.      Makalenin alındığı yer ve yayımlandığı yer(aynı ise bir kez yazın ayrıca internetten alındıysa linki de ekleyin):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.      Bu makalenin konusu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.      Bu makalenin hedef kitlesi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

6.      Bu makalenin amacı:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.      Bu makalede şu kavramlar için tanımlar verilmiş ya da yapılmıştır.(Çalışmada özellikle ilk bölümlerde bazı kavramlar tanıtılmaktadır. Hangi kavramların tanımlarının yapıldığını yazın ve her bir kavram için en beğendiğiniz bir tanımı alıntılayın. Özetleyebilirsiniz)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.      Bu makalede şu konu ya da başlıklarda destekleyici detaylar ardışık sıralama metodu ile verilmiştir (Özetleyerek yazabilirsiniz): (**Yıllara dayalı verileri aktaran tabloları ardışık sıralamaya değil listeleme metoduna örnek gösterin.)

 Ardışık ya da Kronolojik Yapı ile Açıklanan 1. Konu ve Ana hatlarıyla nasıl açıklandığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Ardışık ya da Kronolojijk Yapı ile Açıklanan 2. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.  Bu makalede şu konu ya da başlıklarda destekleyici detayları vermede karşılaştırma ve zıtlıklarla ifade metodu kullanılmıştır: (Özetleyerek yazabilirsiniz)

Karşılaştırma ve zıtlıklarla ifade ile açıklanan 1. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Karşılaştırma ve zıtlıklarla ifade ile açıklanan 2. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.      Bu makalede şu maddeler ve listeler(neyin listesi olduğunu da yazarak) kullanılmak suretiyle ana fikir desteklenmeye çalışılmıştır.(Özetleyerek yazabilirsiniz-aşağıdaki başlıkları gerektiği kadar kopyalayıp ekleyin)

 

 

Listelenen yada maddelenen 1.husus:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Maddeler:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Listelenen yada maddelenen 2.husus:…………………………………..

Maddeler:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

11.  Bu makalede şu konu ya da başlıklarda destekleyici detayları vermede sebep-sonuç ilişkisi belirtme metodu kullanılmıştır: (Özetleyerek yazabilirsiniz)

Sebep-sonuç ilişkisi belirtme ile açıklanan 1. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Sebep-sonuç ilişkisi belirtme ile açıklanan 2. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

12.  Bu makalenin özeti şu şekildedir

(Özellikle sonuç paragrafları olmak üzere makaledeki bütün önemli,  bilgi ve fikir verilen paragrafların derste gösterildiği şekliyle kendi ifadelerinizle ana fikirlerini bulup buraya arka arkaya paragraflar halinde yazın-Unutmayın ana fikir konudan farklıdır ve yazarın neyi bilmemizi istediği ve neye yönlendirmek istediği sorularına cevap verir. Burada yapacağınız özet makalelerin başındaki özetlerden genelde farklıdır ve ana fikirlerin ifade edilmesi istenmektedir.):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Konu Listesi


İSİM/SOYİSİM KONU  
SEYİT AHMET CORUT HASTANE YÖNETİMİNDE HİYERARŞİ SORUNLARI -
KORAY ASLAN AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR  
ALPER AKDEMİR SAĞLIK KURUMLARI İÇİN PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI  
MELİKE GÜLER SAĞLIK KURUMLARI İÇİN FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI  
BİRGÜL DAL SAĞLIK KURUMLARINDA BİNA VE YERLEŞKE STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ  
NUR AYYILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN METODLARI -
ELİF SEDA ALTINBAŞ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA YAPILAN ÖDEME YÖNTEMLERİ  
ZEYNEP ÇELEBİ SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  
SELİN KURNAZ SAĞLIK KURUMLARINDA İ.K. PLANLAMASI VE İŞGÖREN BULMA/SEÇME SÜREÇLERİ  
GAYE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA İNSANGÜCÜ EĞİTİMİ  
IŞIL KOÇAL SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PERFORMANS DEĞERLEMESİ  
RANA DAVARCIOĞLU SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER -
MELİKE SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM SÜREÇLERİ  
CELAL EMRE UYAN SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMI  
OĞUZHAN DEMİR SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULANABİLECEK TEMEL STRATEJİLER  
TUĞBA YILDIZ SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ  
BETÜL GÜNDÜZ SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  
HASAN SELİM UZUN HASTANELERDE BİNA YÖNETİM SİSTEMİ  
SENA UZUNER HASTANELERDE BİNA YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA  
SAMET KILIÇ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNDE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI  
EMRECAN KARAKAŞ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE HASTA HAKLARI  
YELDA ERCAN MALPRAKTİS  
ALİ GÖKHAN CANASLAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  
İREM VARIŞ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE OUTSOURCİNG  
NURETTİN KÜTÜKÇÜ BENCHMARKİNG  
EYÜP FİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ YÖNETİMİ
KEMAL GÜMÜŞ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ  
BERHAN ATAKAN AFET YÖNETİMİ  
FURKAN ARSLANOĞLU TÜRKİYE'DE SAĞLIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE GENEL SORUNLAR  
FARUK ALDANMAZ SAĞLIK KURUMLARINDA OTELCİLİK HİZMETLERİNİN KAPSAMI VE YÖNETİMİ  
MEVRA ÖZDEMİR ABD'DE SAĞLIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ  
SİNEM VATANSEVER SAĞLIK KURULUŞLARINDA KANTİN vb… BAĞIMSIZ BİRİMLERİN PLANLANMASI VE YÖNETİMİ  
  SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜNTÜLEME, TETKİK vb… BİRİMLERİN AYRI YÖNETİLMESİ  
TOLGAHAN ERDEM SAĞLIK KURUMLARININ PLANLANMASINDA MERKEZİ YAKLAŞIM VE YAŞANAN GÜÇLÜKLER  
SEDA GÜLERYÜZ SAĞLIK KURUMLARININ MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİNİN YÖNETİLMESİ  
CANSU REİS SAĞLIK KURUMLARINDA ACİL SERVİS VE POLİKLİNİKLERİN YERLEŞİMİ VE YAŞANAN SORUNLAR  
AYBERK ÖREN SAĞLIK KURUMLARINDA SATIN ALMA YÖNETİMİ  
ŞEYMA ADIGÜZEL AMBULANS VE ACİL SAĞLIK SERVİSİ HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU  
SÜMEYYE BAKIR ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ORGANİZASYON VE YÖNETİM SORUNLARI  
ZEYNEP GÖKSEL SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE ORGANİZASYON VE YÖNETİM SORUNLARI -
SELİN DOĞAN ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA DOKTOR KONTRATLARI VE SORUNLARI  
İSMAİL TAŞKESTİ SAĞLIK KURUMLARINDA DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ  
ALİ USTA SAĞLIK KURUMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE ÇALIŞMALARI  
DÜŞLEM KIRIK BRANŞ HASTANELERİNDE YAŞANAN YÖNETİM SORUNLARI  
  SAĞLIK KURULUŞUNDA ÜRETİM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL SORUNLAR  
ECE ATAY SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALZEME YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR  
ASLI ŞİMŞEK SAĞLIK KURUMLARINDA VERİMLİLİK YÖNETİMİ  
ASLIHAN ŞENAYDIN SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERFORMANS VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ  
GÖKÇE GÜNDOĞDU ÜLKE İKTİSADİ PLANLARINDA SAĞLIK YATIRIMLARI VE PLANLANMASI  
  SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME METODLARI  
  MALİYET MİNİMİZASYON YÖNTEMİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI  
  MALİYET-ETKİLİLİK ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI  
  MALİYET-FAYDA ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI  
BAHATTİN YILDIRIM MALİYET-DEĞER ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI  
  SAĞLIK VE SAĞLIK STATÜSÜ TANIMLAMALARI  
FATİH SULTAN ÖZTÜRK SAĞLIK EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ  
  SÜRDÜRÜLEBİLİR İKTİSADİ KALKINMA KONULARI VE SAĞLIK YATIRIMLARI İLİŞKİSİ  
  HAYATIN KALİTESİ KAVRAMI VE SUBJEKTİF SAĞLIK  
  EN ÇOK KULLANILAN SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ VE BAŞARI KRİTERLERİ  
MEVRA ÖZDEMİR SAĞLIK SİGORTACILIĞINDA YAŞANAN SORUNLAR  
BİRGÜL DAL SAĞLIK SİGORTACILIĞININ DENETLENMESİ YOLLARI  
  SAĞLIK SİGORTACILIĞINDA TEMEL PAKETLER  
     
Ayşe Terzioğlu   -

Final ve Bütünleme Açıklaması

1- Vizedeki tüm kurallar geçerli
2- Çalışmanın adı makale+kitap çalışması olacak
3- Saha çalışmaları, makalelerde bahsedilen eski saha çalışmalarında da o makaleye atıfta bulunmak şartıyla sıralanacak. ( bizim gördüğümüz makaleye atıfta bulunulacak )
4- Saha çalışması sonuçtan önceki bölüm olacak. Saha çalışması ve sonuç başlığı altında yazılacak
5- Çalışmanızda ortalama yarım sayfada bir alt başlıklar kullanılacak
6- İncelenen makalelerdeki saha çalışmaları bizim çalışmamızda  ' bu alanda yapılmış saha çalışmaları ' başlığı altında alt alta sıralanacak ve her bir sıraya numaralandırma yapılacak . ( 1, 2 vs )
7- Saha çalışmaları sıralanırken kim tarafından , nerede , ne zaman, kim ya da hangi kurumlar üzerinde ve kısaca hangi metotla yapıldığı ifade edildikten sonra sonuçlara değinilecek
8- En az 5 makale ve 5 kitap olmak üzere toplam 14 kaynak olacak
9- Son teslim 3 Haziran(Final)
 

Yorumlar   

 
aysu
0 # 17. VE 35. SAYFA ARALIĞIaysu 19-12-2015 17:54
SAYFA 17 ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPİTİ: İlk olarak ihtiyaç tespiti yapılmalıdır. Sonrasında literatür taraması ve ardından da bir hipotez geliştirerek ortaya bir fikir atarız. Yeni bir araştırma konusu seçersek, alanda fazla araştırma olmadığı için yeni alanda uzmanlaşmış oluruz.
SAYFA 18 KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar: Şehirlerdeki yoğun nüfus çalışma hayatında rekabete neden olur. Ortaya çıkan rekabet bireylerin birbirlerine zarar vermesine neden olur. Zarar gören çalışanda psikolojik rahatsızlıklar baş gösterir.
SAYFA 20 Alanınızla ilgili bölgesel konular ve sorunlar: Marmara bölgesinde iş imkânları daha fazla olmasına rağmen bireyin geçimini sürdürmesi zordur. Daha çok çalışmak zorunda kalabilir. Bu nedenle çok çalışmak bireyi psikolojik rahatsızlığa sürükleyebilir.
SAYFA 22 Konu ile ilgili Ulular arası Kuruluşlar ve Fonlar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
KAYNAK TARAMA SAYFA 27 Veri Tabanı, Makale Havuzu, Web Kaynağı: psikolojiportal i.com, wikipedia.org, psikoterapi.inf o.tr
Anahtar Kelime: Mobbing, psikolojik taciz
SAYFA 34 ANA FİKRİN TANIMLANMASI Aşağıdaki metnin ana fikrini tespit etmeye çalışın: Üretilen malların değeri insanların beğeni ve beklentilerine göre zamanla yavaş yavaş değişecektir. Değer hızla sıfırlanmaz.

SAYFA 35 Ana fikir: Finansal araçlara olan güven toplumsal yönlendirmelerl e, hızlı şekilde değerinin çok üstünde ve altında olabilir.
 
 
aysu
0 # 50. ve 58. SAYFA ARALIĞIaysu 19-12-2015 18:03
SAYFA 50 PARAGRAFLARDA KONU CÜMLESİ VE YAZIMI Üretilen mal ve hizmetler bireylerin ihtiyaçlarına bağlıdır.

SAYFA 51 Sağlık hizmetlerinin bireye faydasını ve zararını ölçmek zordur.


ALTTAKİ PARAGRAFLARDA Kİ DESTEKLEYİCİ CÜMLELERİN ALTLARINI ÇİZİNİZ:Ülkeler in çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur. Bu ekleme ile birlikte WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir. Bu oran 2007 yılı için %60 düzeyinde olmaktadır.

SAYFA 52 HER BİR KONU CÜMLESİ İÇİN ÜÇ TANE DESTEKLEYİCİ VE SONUÇ CÜMLESİ YAZIN.

1-İstanbul çoğunlukla Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.

A-Yıllık ihracatın %25’i İstanbul’dan yapılmaktadır.
B-İstihdamın büyük kısmı İstanbul’dadır.
C-Eğitim seviyesi en yüksek ildir. Sonuç Cümlesi: Verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere, ekonominin kalbi İstanbul’dur.

SAYFA 54 KONU VE DESTEK CÜMLELERİNİ KULLANARAK PARAGRAF YAZIN.

KONU:Sizin en iyi ya da en kötü işiniz. Yemek yapmayı beceremem. Yemek konusunda fazla bir tecrübem yok. Bu yüzden arkadaşlarım tarafından yemeklerim beğenilmez.

SAYFA 57 İlginizi Çeken Ünlü Birisi Hakkında Bilgi Bularak Bir Kronoloji Oluşturun ve Bir Paragraf Yazın. Victor Hugo, 26 Şubat 1802 Fransa’da doğmuştur. En büyük ve ünlü Fransız yazarlardan biri kabul edilir. Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu romanlarıyla tanınır. Gençliğinde şiddetli bir kral yanlısı olsa da, görüşü yıllar içinde değişmiştir. Hugo 1885’te 83 yaşındayken zatürreden ölmüştür.

SAYFA 58 İlginizi Çeken Bir Konuyu Geçiş Kelimelerini Kullanarak Bir Paragraf Yazın. Mıhlama yapmak için her şeyden evvel köy tereyağı, ikinci olarak mısır unu, üçüncü olarak peynir gerekir. En önemlisi tereyağında mısır ununu pembeleşene kadar kavurmaktır. Son olarak üzerine su ekleyerek pişmesini bekliyoruz. Afiyet olsun.
 
 
Yıldırımmm
0 # Üniversite mezunlarının istihdam sorunu ve eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiYıldırımmm 08-01-2016 16:01
Ali YILDIRIM örgün öğretim
Sayfa 19
Kırdan kentte göçlerin artmasıyla birlikte kent nüfusu ve buna bağlı olarak rakamları hızla yükseldi.
İstihdam kentlerin büyük bir sorunu haline geldi. Eğitimle birlikte kalifiyeli eleman yetiştirme yoluna baş vuruldu.Lakin bu tercih istenilen sonuçları vermedi çünkü eğitim kurumları piyasanın beklentilerini karşılayamıyord u .
Sayfa 25 not
Eğer araştırma için kaynak fazla ise araştırma keyifli hale gelir lakin kaynaklarımız kıt ise araştırma çileye döner.
Sayfa 35
Finansal araçların kazandığı değer toplumun inanç ve güvenine bağlıdır ve çok hızlı bir şekilde değer değişebilir.
sayfa 50
Bireylerin fiyat-gelir mekanizması ile mal ve hizmetlere olan talebi üretimi belirler.
sayfa 59 araştırma
İyi bir pazarlamacının diksiyonu ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır.
Sayfa 60
Oturduğum caddede sokak aralarına sapmaksızın ilerlediğinde caddenin sonun da sağ kaldırım tarafında pastane vardır
Sayfa 70
Doğuda ki illere kıyasla batman gelişmiş bir şehirdir.Yazın sıcak ,kışın soğuk bir iklime sahiptir.insanl arı sıcakkanlıdır.M uhteşem bir yemek menüsü vardır.Sanayi olarak Petro-kimya gelişmiştir.
 
 
esralgaz
0 # Esra ILGAZ İ.Öesralgaz 09-01-2016 13:57
Sayfa 19 alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar; su kirliliği, hava ve gürültü kirliliği, madde bağımlısı çocuklar ve gençler
Sayfa 22 uluslararası kuruluş ve fonlar; 1-Dünya Bankası 2-IMF 3-Avrupa Yatırım Bankası 4-İslam kalkınma Bankası
ulusal kalkınma ajansları; 1-TÜBİTAK 2-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Sayfa 27 anahtar kelime; çevre sorunu, kirlilik, küresel ısınma
Sayfa 34 ana fikrin tanımlanması; mal ve hizmet dağılımının toplum üzerindeki etkisinin beklentilere göre değişmesi
Sayfa 35 ifade edilmemiş ana fikirleri bulma; finansal araçların fiyatlanması güvene bağlıdır.
Sayfa 36 alıştırma; finansal araçlara olan talep çok hızlı artış ve azalış gösterebilir.
Sayfa 48 yazım süreci; hedef kitlesine uygun metod
Sayfa 50 paragraflarda konu cümlesi ve yazımı alıştırma; optimum rejim ihtiyaç dogrultusunda talebe yönelik gerçekleşir.
Sayfa 51 alıştırma ; koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü çok zordur.
Sayfa 52 destekleyici cümleler alıştırma ; İstanbul çogunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r. -fabrikaların çogu İstanbul'dadır.
-bankaların çogu İstanbul'dadır.
-nüfusun yoğun olmasından dolayı
Sayfa 57 alıştırma; alıştırma ve tez yazım yöntemleri dersinde bir araştırma konusu hazırlığında ilk etap konunun tespitidir. daha sonra kaynak taraması gelir.
Sayfa 59 bilgi ve materyallerin mekan sıralamasında ifade edilmesi
Sayfa 60 alıştırma; kütüphane kapısından girince sağ tarafta koltuk takımı ve onun hemen yanında az sayıda çalışma masaları vardır. giriş kapısının direk karşısında ise kitap kayıt işlemlerini yapan görevlinin masası mevcut. görevli masasını aynı sırada bilgisayarlar takip etmektedir. bilgisayarların karşısında ise kitaplıklar yer almaya başlar.
Sayfa 65 sebep sonuç yazıları alıştırma; fabrikaların kapanması şehir ekonomisinde çöküntüye yol açar. fabrikaların kapanması bölge halkının işsiz kalmasına sebep olur. bölge halkının işsiz kalması sonucunda diğer bölgelere göç başlar. göç veren bölgede nüfus azaldığı için ekonomik faaliyetlerde azalır. buda bölgeyi olumsuz etkiler.
Sayfa 69 yaygın duyusal kelimeler; fındık:yeşil, yuvarlak, küçük, taze, yağlı besleyici, pürüzsüzdür.
Sayfa 71 Dipnot: bir yazıyı doğruları değerli kılmaz. bir yazıyı yanlışının olmaması değerli kılar.
 
 
Ömer
0 # Ömer DENİZYOLÖmer 10-01-2016 21:40
Sayfa 19, Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar; Trafik, terör, ekonomik buhran, eğitim.
Sayfa 22 Uluslararası kuruluş ve fonlar; 1-Dünya Bankası 2-IMF 3-Avrupa Yatırım Bankası 4-İslam kalkınma Bankası
Sayfa 27 Siteden faydalanmak için yapılması gerekenler; Kapsamlı arama sağlanmalı, konu ile alakalı kelimeler kullanılmalı, kurallı bir cümle oluşturulmalı.
Sayfa 27, Anahtar Kelime; Sinema sektörü, Türk Sineması, İzleyici kitlesi.
Sayfa 34, Ana fikrin tanımlanması; Ürün ve hizmetin toplum üzerinde nasıl bir değişime neden olduğu.
Sayfa 50, Paragraflara uygun konu cümlesi yazımı alıştırması; Birey taleplerinin üretime olan etkileri üzerinde durur.
Sayfa 51, Alıştırma; Sağlık hizmetleri geç de olsa fayda sağlamaktadır.
Sayfa 52, Konuyu destekleyici cümle oluşturma alıştırması; İstanbul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r.
-Boğaza sahip olduğu için gelir elde eder.
-Turistik açıdan zengindir.
-Bir çok fabrika barındırır.
Sayfa 54, En sevdiğiniz müzik,film edebiyat ya da sanat türü; Harry Potter en sevdiğim kitap serisidir. İçinde gerçekleşen fantastik olaylar dışında meydana gelen ve asıl anlatılmak istenileni anladığımdan beri benim için farklı bir yere sahiptir.
Sayfa 57, Yazmaya Geçiş Alıştırma; Joanne K. ROWLING kendi halinde sıradan bir edebiyat öğretmenidir. Bir akşam tren yolculuğu yaparken aklına gelen bir hikayeyi kurgulayarak kağıda dökmüştür. Sonunda tüm parçaları birleştirerek ortaya ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşını çıkarmıştır.
Sayfa 59, Betimleyici anlatımla paragraf oluturma; Kantin, okul girişinin hemen sol tarafında biraz ileride yer alır. Kantine girmeden önce göreceğiniz ilk şeylerden biri de masa ve sandalyelerdir, kantinin bahçesi diyebileceğimiz o alanda bulunurlar.
Sayfa 65, Sebep-sonuç paragram alıştırması; Doğal afetler, gerçekleştikler i alanda ve çevresinde büyük bir soruna yol açmaktadırlar. Örneğin; yaşanan bir depremi ele alalım. Yıkılan binalar bir çok insanı evsiz bırakacaktır daha da kötüsü enkaz altında kalanların da canlarına mâl olacaktır.
Sayfa 70, Tanımlayıcı kelime alıştırması;
Üniversitemize ait bir müzik stüdyosu bulunmaktadır. Stüdyonun duvarları siyah renkli yalıtım malzemesi ile sesleri absorbe etmesi için yapılmıştır. 30 metrekare genişliğe sahiptir.
 

Yazı-Yorum Eklemek İçin Yetkilendirilmiş Üyelik Girişi Yapılması Gerekmektedir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!