Tavsiye Et. Yazdır

Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri

 

Doç. Dr. Ferhat SAYIM

e-mail: f_sayim@hotmail.com,

Dersin Amacı 

Dersin amacı Lisansüstü eğitim vb. bir sebeple araştırma yapacak ya da raporlayacak katılımcıların bu yöndeki metod bilgisi ve pratik becerilerinin arttrılmasıdır. Öğrencilere bilgi aktarımı ile birlikte çeşitli yazım pratikleri uygulatmak suretiyle akademik çalışmalar yapma konusunda altyapı oluşturma ve becerilerini artırmaya dönük çalışmalar yapılacaktır.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrencilerin şu becerileri kazanması hedeflenmektedir;

  • Bu dersin sonunda öğrenci araştırma süreci ve akademik yazımın neleri içerdiğini, hangi basamaklardan geçildiğini, zorluk ve kazanımlarını bilebilecektir.
  • Bu dersin sonunda öğrenci kendi akademik kariyerine ilişkin rotasını belirlemek üzere seçeceği anabilim dalındaki olanakları ve fırsatları tanımlayabilecektir, etkinlikleri gündemine alabilecektir;
  • Bu dersin sonunda öğrenci temel düzeyde akademik çıktı elde etmek için gerekli donanımları elde edebilecektir;
  • Bu dersin sonunda öğrenci, ders kapsamında tanıdığı akademisyenler ve örnek çalışmalar vasıtasıyla akademik dünyaya dair bilgilerini derinleştirecektir,
  • Bu dersin sonunda öğrenci seçilen bir anabilim dalında akademik kişi, etkinlik ve yazımlara ilişkin veritabanı oluşturabilecek  ve güncelleyebilecektir.
  • Bu dersin sonunda öğrencinin araştırma yürütme ve yazım konusunda bilgisi artacak küçük te olsa akademik yazımı deneyimlemiş olacaktır.

Dersin İşleniş Yöntemi

Öğretim üyesi dersin başlıklarına ilişkin bazı bilgilendirmelerde bulunacaktır. Belirlenen başlıklarda öğrencilere bazı uygulama çalışmaları verilecek ve bunların gerçekleştirilmesinde yol göstericilik yapacaktır. Öğrencilere akademik çevrenin ve çıktı üretiminde kullanılan yöntemlerin tanıtımı yapılarak seçilen bir alanda özellikle bazı bilgilere erişme ve bu bilgileri sistematik şekilde bir araya getirmek için bazı bilgisayar programı bilgileri verilerek bu bilgileri kullanmaları öğretilecektir. Öğrencilerin bir alanla ilgili kişi, etkinlik ve yayımlara ilişkin veritabanı oluşturması gösterilecektir. Ayrıca akademik yazımlara ilişkin uygulama örnekleri uygulamalı bir şekilde ele alınacaktır. Dersler sırasında yazım pratikleri vb. uygulamalar birlikte yapılacak ve değerlendirilecektir. Bütün bu çalışmaların mümkün olduğunca elektronik ortam ve database ler üzerinden yapılması için de kendilerine bir takım şifreler teminine çalışılacaktır.Öğrenciler kendilerinden istenen örnek çalışmalarına ilişkin çıktıları da sunarlar.

Kitap

Ders Uygulama Kitabı: Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri; Seçkin Yayınları, 2015, Ferhat SAYIM

Derse Katılım Kuralları

Öğrencilerin dersleresürekli ve aktif katılımı beklenmektedir.  Konuların daha iyi anlaşılması adına öğrencilerin ders içi uygulamalara katılmaları, soru sormaları ve tartışmalara da iştirakleri beklenmektedir. Öğrencilerin derste başarılı olabilmeleri için ders harici haftalık internet taraması ve çalışma yapması ve gerekmektedir.

Değişiklikler

Ders içerik formu dersle ilgili temel bilgiler vermekle birlikte öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde değişiklikler yapabilecektir. 

Değerlendirme Çizelgesi
 
%
Vize
30
Final
40
Ödev
20*
Katılımcılık 10*
Toplam
100

*Kalabalık sınıflarda ve ödev verilmemesi durumunda ödev ve katılımcılık oranları vizeye %10 ve finale %20 dağıtılır- Ders Hocasının Tercihi ve Değerlendirme Kriterlerini Sınıfa Açıklaması ile Vize ve Final Notları Hazırlatılan Dönem Çalışmaları Üzerinden Verilebilir.

Ders İçeriği

Period

Konu

1.       Hafta

Araştırmacı ve Akademik Kurumlar-Kişler-Çalışmalar: Temel Kavramlar ve Örnek İncelemeler

2.       Hafta

Araştırma Konusunun Tespiti

3.       Hafta

Kaynak Tarama

4.       Hafta

Kaynakları Okuma Süreci ve Okuma Stratejileri

5.       Hafta

Makale-Yazı Analizi-Başarılı Alıntılama ve Özetleme Pratikleri

6.       Hafta

Makale-Yazı Analizi-Başarılı Alıntılama ve Özetleme Pratikleri

7.       Hafta

Yazım Süreci-Bilgi ve Materyallerin Yazım Sırasında Organizesi

8.      Hafta

Ara Sınav Haftası

9.       Hafta

Ana Düşüncenin Desteklenmesi ve Yazı Türleri

10.   Hafta

Üç Adımlı Yazım Süreci

11.    Hafta

Tez-Proje ve Araştırma Raporları İçin süreçler

12.    Hafta

Saha Çalışmaları – Genel Bilgiler

13.    Hafta(Veri Derleme için son gün)

Anket Hazırlama ve Uygulama Pratikleri

14.    Hafta

Saha Çalışması Analiz Yöntemleri

15.    Hafta

 

Araştırma Sonucunun Belirlenmesi ve En Çok Yapılan Tez-Proje Yazım Hataları- Tez’Proje Kontrol Tablosu

 

Ders Notları Türü Erişim(2016-2017 Eğt. Yılından İtibaren)
Araştırma ve Yazım Yöntemleri İlk Bölüm 48 PPT Slaytı ve Ek Notları  Derslerde Erişim
Araştırma ve Yazım Yöntemleri İkinci Bölüm 78 PPT Slaytı ve Ek Notları Derslerde Erişim
Araştırma ve Yazım Yöntemleri Üçüncü Bölüm 60 PPT Salytı ve Ek Notları Derslerde Erişim
Ekstra Salytlar 60 PPT Slaytı Gerektiğinde Derslerde Erişim

******Vize Uygulaması Duyurusu*****

Araştırma Yöntemleri Dersi; Etkin Okuma ve Yazım Öncesi Özetleme Uygulaması(12 Nisan 2016 Tarihinde Teslim Edilecek)

Kurallar:

1.Öğrenciler en az 5 akademik makale ve 5 akademik kitap ilgili bölümü için aşağıda belirtilen formatta, “yazı analizi” çalışması yapacaktır.

2.Makalelerin seçileceği ana konu daha önce hocalarıyla birlikte kararlaştırdıkları konu olacaktır.

3.Kararlaştırılan konu yoksa ya da ısrarla değiştirilmek isteniyorsa; vize asistanı Koray ASLAN arkadaşınız ile irtibata geçilmesi suretiyle alınabilecektir. Koray arkadaşınız konu değişiminde bulunmayacak ısrarlı konu değişimlerini bana bildirecek ve benim onayımla konu değişecektir. Konunun derste konuşulan kriterlere uygunluğunu derslere katılmış ve dinlemiş kişilerin değerlendirebileceği varsayılmaktadır.

4.Konu ile ilgili olarak kitabınızdaki yönergelere uyarak yaptığınız anahtar kelime çalışması çerçevesinde bulduğunuz makalelerden en az 5 tanesini analiz için belirleyin.

5.Makaleler akademik bir mecra da yayınlanmış olacak ve en azından 7 sayfa civarı olacak. Ele aldığınız makalelerin düzgün bir kaynakçasının olması giriş, kavramların tanıtılması, sonuç vb. kısımlarının olması, akademik kişi ya da akademik dilde yazılmış olması gibi kriterler çalışmanın akademik sayılması için bir kriter olabilecektir.  

6.Temel konunuz özellikle iktisadi vb. bir alanda veri setleri içeriyorsa seçtiğiniz makalelerin çok eski olmaması ve güncel veri içerdiğine dikkat edin.  

7.Çalışmalar bu yönergede ifade edilen kurallara uygunluğun yanı sıra, hem belirlenen kriterlere uygun ana konuya uygunluk hem doldurulan kısımlardaki başlıklara uygunluk, hem cümlelerin kısalığı ve düzgünlüğü açılarından da değerlendirilmeye çalışılacaktır.

8.Çalışmalar vize günü ve saatinde vize sınav tutanağına imza atmak suretiyle teslim edilecektir.

9.Çalışmaların telli bir dosyaya yerleştirilmesi hatta sadece zımbalanarak sıralı ve tetkike hazır bir şekilde teslim edilmesi yeterlidir. Cilt, her bir sayfanın ayrı şeffaf dosyaya konması vb. gereksiz uygulamalara kesinlikle girmeyin. Çalışmanın ilk sayfasında kimlik bilgilerinizin ve sınıf bilginizin olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca her bir makale analizinin ve eklemişseniz makalelerinizin ilk sayfasının sağ üst kenarını bir miktar katlamak suretiyle erişime kolay hale getiriniz.

10.Çalışmada formatta belirtilen başlıkların “kalın”, sizin eklediğiniz kısımların ise “normal” punto olmasına dikkat edin. Bakıldığında başlıklar belli ve görünür olsun. Formatta yazı alanını tanımlamak için kullanılan ……….. benzeri kısımları ve kullanmadığınız alt başlıkları kaldırmayı unutmayın. Çalışmanızın son halinin görselliğini kontrol edin farklı yazı stilleri, internetten kopyalarken oluşan fazladan “enter” vb. durumları kaldırmak suretiyle çalışmanızı güzelleştirin. 

11.Yazı tipi olarak Times New Roman ve 11 punto karakter kullanın. Hizalama iki tafra yaslanmış olarak ayarlanmalıdır.

12.Çalışmada gerek destek ifadelerini eklerken, gerekse de analiz formunun diğer kısımlarını doldururken çok fazla alıntı ekleyip sayfa sayısını gereksiz yere arttırmayın. Bir makalenin analizi 5 sayfayı aşmamalıdır. Dolayısıyla 5 makale için maksimum sınır 25 sayfadır. Ancak bu maksimum sınırdır. Çok daha az olabilir. Kapsamı atlamadan, güzel bir şekilde özetlenmiş çalışma değerlidir. Analiz kısımlarından sonra en sona PDF vb. dosyası olmayan makale ve kitap kısımlarını da PDF dosya haline getirip bütün kaynak dosyalarını mail atılması gerekmektedir. Kitapları, ya da makaleleri PDF yaparken kapak ve Yazar, Yayınevi, Basıldığı yer, Kaçınıcı Basım, ISBN vb. kısımlarını da PDF dosyaya eklediğinizden emin olun. Bu bilgileri olmayan kaynak PDF i yok sayılacaktır. PDF dosyası çok yüksek boyutta olan ancak internette indirme linki olan makalelerin bilgileriyle birlikte bu linkleri gönderilebilir. Mail atmaya hazır bir şekilde dosyalayın. Çalışmalarınızla birlikte mail atın.

13.Her bir makale için formattaki her bir sorunun cevabını yazmaya çalışın. Bütün aramalarınıza rağmen özellikle destekleyici detayların organizesiyle ilgili bazı soruların karşılığının olmadığını düşünüyorsanız başlığı silmeden “bu çalışmada bu yöntem görülememiştir” yazısı ekleyin.

14.Yaptığınız çalışmaları bilgisayara özenli bir şekilde kaydettiğinizden emin olun. Sonrasında bu dosyaları yeniden kullanmanız ve en son hocanıza mail atmanız söz konusudur. Bu konuda kaydolmamış, bulamıyorum, silinmiş vb. mazeretler kabul edilmeyecektir. Yedeklediğinizden emin olun.

15.Çalışmada makalelerden ya da kitaplardan aynen alıntı yapılabilir ve bu gayet normaldir. Alıntı yapmaktan çekinmeyin ve kendi ifadelerinizle yazmak için çaba sarfetmeyin. Sadece ara bağlantı cümlelerini kendiniz yazmaya gayret edin. Alıntı yapacağınız yerin başına “Aşağıdaki metin …şuna örnek için veya şunun için alıntılanmıştır..” vb. deyip alıntı yapın. Bu konuda asıl önemli olan altta belirtilen yazım kurallarına uymaktır ve alıntının sonuna, aldığınız yerin sayfasını yazmaktır. Çalışmada;

Yazının Kaynağı

Yazı Şekli

Örnek

Tamamen Aynen Alıntı

İtalik

“Yapılan karşılaştırma sonucunda da 49 adet hizmet üretim maliyetinin SUT Ek 7 Diş Tedavileri Fiyat Listesinde yer alan fiyatların üzerinde kaldığı görülmüştür. Maliyetleri, SUT fiyatının üzerinde tespit edilen hizmetlerin genel olarak üretim miktarlarının az 

olması, maliyetlerinin bu denli yüksek çıkmasına yol açmıştır.” (Aras, 2010, s:5)

 

Metni değiştirdiğiniz ya da kısalttığınız ancak özünde alıntı olan metin

İtalik ve altı çizili

Araştırma sonucunda, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik olarak 7 ayrı bilimsel disiplin 

altında 12 klinikte sunulan 103 adet hizmetin ağırlıklı ortalama birim maliyetleri hesaplanıp; SUT ile  karşılaştırılması yapılmıştır.(Aras, 2010, s:5)

 

Sizin kurduğunuz cümle, açıklama, çıkardığınız ana fikir vb.

Normal

Bu araştırma incelendiğinde, çalışmanın giderek yaygınlaşmakta olan ADSM’lerde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin

birim maliyetlerinin Ankara’da mevcut Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hesaplanması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. 

 

 

16.Çalışmada alıntı yaparken otomatik word özelliğini kullanın. Başvurular menüsünden kaynakları yönet ksımından her bir kaynağı bir kere ekliyorsunuz. Sonra her alıntı yapmanız gerektiğinde yine başvurular bölümünden “alıntı ekle”yi tıklayıp listeden daha önce eklemiş olduğunuz ilgili kaynağı seçiyorsunuz. Parantez içi metin alıntısı otomatik olarak metninize eklenecektir. Sonra bu parantez içi alıntı kısmını sağ tıklayıp “alıntıyı düzenle”yi seçiyorsunuz. Çıkan kutucukta alıntı yaptığınız sayfayı girip tamam diyorsunuz. Artık alıntınız sayfayı da içerecektir. Bu işlemler 2007 ve üstü wor programında ve docx. Formatında kayıtlanmış dosyalarda çalışmaktadır. Dolayısıyla şu an piyasada bulunan wordlerin çok büyük kısmı sorunsuz çalışmaktadır. Çalışmayı yaparken bu özelliği kullanmakta büyük sıkıntı çekerseniz vakit kaybetmeyin, geçici olarak manuel olarak allıntılarınız yapın. Daha sonra hocanıza ya da yapabilen arkadaşlarınıza sorup öğrendiğinizde dönüştürürsünüz.

17.Önce her bir makale ya da kitap ilgili kısımı için aşağıdaki makale analizi formunun bölümlerini doldurmanız sonra bunları ana dosyada birleştirmeniz önerilir. Ancak sizden sadece ana dosya ve kullandığınız makalelerin pdf'i istenecektir.  

18.Öğrenciler  yaptıkları makale analizine ilişkin formda doldurdukları cevapları "00 nolu Baslangıc Dosyası"ndaki formatta bir araya getireceklerdir.(Format dosyada kurallardan sonra başlamaktadır.)

19.Bu bir araya getirme ve sonrasında yapılacak kontrol işlemlerinin nasıl olacağı “11 nolu-Makaleleri Birleştirme Uygulamasi.pdf” adlı dosyada ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

20.Asıl önemli olan nokta,“11 nolu-Makaleleri Birleştirme Uygulamasi” adlı dosyada anlatılan düzeltme, düzenleme ve sıralama işlemleridir. Bu yüzden“11 nolu-Makaleleri Birleştirme Uygulamasi” adlı dosyanın mutlaka ama mutlaka çok iyi tetkik edilmesi gerekmektedir.

21.11 Nolu dosyanın sayfa sayısının uzun olması kesinlikle gözünüzü korkutmasın, dosyada özellikle renkli yazılmış yada renklendirilmiş kısımları okuyup anlamanız önem arz etmektedir. İşlemlerin nasıl yapılacağı canlı bir uygulama üzerinden anlatıldığı için dosyadaki sayfa sayısı uzamıştır.

22.Çalışma bu şekilde düzeltildikten, gerekli ekleme ve çıkarmalar yapıldıktan sonra çalışmanın bitmiş hali 22 nolu dosyadaki gibi olmalıdır.

23.Önemli olan çalışmanızın çok uzun olması değil, makalelerdeki önemli yerleri usulunce almış olmanız ve her paragrafın sonuna nereden alındığını yazmış olmanızdır.

24.Bir başka önemli nokta paragrafların sırasını mantıklı bir şekilde değiştirmek, konu akış bütünlüğü olacak şekilde harmanlamanız ve mümkün mertebe aynı kaynak alıntılarını arka arkaya getirmeyip araya başka kaynakları da güzelce yerleştirebilmenizdir.

25.Yeni yazınız artık makale analizi ödevi değil. Yani sadece 5 ayrı makalenin analizi ödevi değil. Artık siz yeni bir yazı meydana getiriyorsunuz. “Giriş”, “Gelişme” “Sonuç”uyla yeni bir yazı. Anlam bütünlüğü olan ve seçtiğiniz konuda temel bilgileri ve literatürü ortaya koyan bir inceleme yazısı ortaya çıkarıyorsunuz. Bunu unutmayın.Çalışmada kendi kendinizin müfettişi olacaksınız. Yani okuyucu gözüyle değerlendireceksiniz. Okuyucu bu kısımı okursa ne der diye kendinize soracaksınız. Okuyucuya “Burayı anlamadım”-“Burada niye birden şu konuya geçmiş, ne alakası var”, “Anlam bütünlüğü bulamadım” “Bu terim ne demek ki” vb. eleştriler dedirtecek hatalar vermemelisiniz.

26.Çalışmalarınızın yeterli zenginliğe kavuşabilmesi için beşten daha fazla sayıda kaynağa atıfta bulunmak gerekmektedir. Dolayısıyla tam analizinin yaptığınız 5 makalenin dışında yeni kaynaklardan da atıfta bulunmanız gerekmektedir. Ancak bu yeni kaynaklar için ilk beş makalede yaptığınız analiz çalışmasını yapmanız gerekmiyor. Sadece lazım olan ilgili yer yada yerlerini alıp atıfta bulunmanız yeterlidir. Bu alıntı yaptığınız yerler kitap ya da akademik makale olabilir ve bunları da kaynakça kısmına yazmanız gerekmektedir. Bu şekilde alıntı yapacağınız makalenin çalışmanın üst sınırı bulunmuyor. Ancak en az beş yeni kaynağı bu şekilde ekleyin. Yani 5 analizini yaptığınız makalenin yanında sadece bir paragraflık alıntı da yapmış olsanız en az beş yeni kaynak ekleyeceksiniz. 12 Nisandaki ilk teslim için bu mecbur tutulmamıştır. Ancak güzel bir çalışma ortaya çıksın diyorsanız ve daha sonrasını da şimdiden karşılamak istiyorsanız kaynak sayınızı bu şekilde arttırmanız önerilir. Yapılacak yeni alıntılarla asıl çalışmanızı zenginleşirken bir yandan da çalışmanızda arka arkaya paragraflarda  aynı kaynaklara atıf yapıyor olma eleştrisi de bertaraf edilecektir. Okuyucunun iyi bir yazı akışıyla karşılaşması için sıralamanın ve araya alınan paragrafların birbiriyle ve akışla uyumlu olması gerektiğini unutmayın.

27. Öğrencilerin bir kısmının da bilerek yaptığı önemli bir hata alıntı yaparken kendi kullandığı kaynaktaki alıntıları da aynen kopyalayıp o alıntıyı da kendisi yapmış gibi göstermek ve hatta hiç görmediği o kaynağı kaynakçasına da eklemek.  Bu kesinlikle tolerans gösterilmeyecek ve zayıf alınmasına sebep olabilecek bir yanlıştır. Kendinizin görmediği bir kaynağa atıfta bulunmayın. O kaynağa ulaşmaya çalışın. Ulaşamıyorsanız da metnin asıl yazarının hakkını da zedelemeyecek şekilde alıntınızı düzenlemeniz lazımdır. Örneğin sizin incelediğiniz makalede geçen ve bir başkasının yaptığı tanımı alıyorsunuz. Tanımın sonuna"..... şeklinde tanımlamalara rastlanmaktadır(Sizin Aldığınız yere Atıf)." şeklindeki bir ekleme vb. bir düzenleme en azından sizin aldığınız tanımın yazarının aldığınız kişi olmayıp, sadece onun çalışmasında geçtiğini de düşündürebilecektir.

28.Asıl Önemli Çalışma; Kopyalamadan Sonra 11 Nolu Dosyadaki Kontrol-Düzeltme- Sıralama Ekleme ve Çıkartmalar ile sıralama ve zenginleştirme çabasıdır. Bu Çalışma İçin Yeterli Vakit Ayırdığınızdan Emin Olun

 

29.Çalışmanın bitmiş hali tek word dosyası halinde f_sayim@hotmail.com adresine mail atılacaktır. Mail atılırken alıntı yapılan makaleler de mailde dosya olarak gönderilecektir. Ayrıca sadece sizin yaptığınız derleme çalışmanın çıktısı alınarak sınav günü ve saatinde imza karşılığı teslim edilecektir. Bu dosyanın tesliminde makalelerin çıktısını getirmenize gerek yoktur. Onları sadece mail atın.

 

 

Makale Analizi Formu

********Bundan Sonraki Kısım Her Bir Makale İçin Ayrı Ayrı Doldurulur. Ana Konu her bir makalenin başında tekrarlanır. Bu formlar vize için verilen makale birleştirme ödevinin yapılmasında kullanılabilecektir.******


Ana Konusu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1.      Makalenin Adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.      Makalenin Yazarı/ları:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.      Makalenin alındığı yer ve yayımlandığı yer(aynı ise bir kez yazın ayrıca internetten alındıysa linki de ekleyin):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.      Bu makalenin konusu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.      Bu makalenin hedef kitlesi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

6.      Bu makalenin amacı:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.      Bu makalede şu kavramlar için tanımlar verilmiş ya da yapılmıştır.(Çalışmada özellikle ilk bölümlerde bazı kavramlar tanıtılmaktadır. Hangi kavramların tanımlarının yapıldığını yazın ve her bir kavram için en beğendiğiniz bir tanımı alıntılayın. Özetleyebilirsiniz)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.      Bu makalede şu konu ya da başlıklarda destekleyici detaylar ardışık sıralama metodu ile verilmiştir (Özetleyerek yazabilirsiniz): (**Yıllara dayalı verileri aktaran tabloları ardışık sıralamaya değil listeleme metoduna örnek gösterin.)

 Ardışık ya da Kronolojik Yapı ile Açıklanan 1. Konu ve Ana hatlarıyla nasıl açıklandığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Ardışık ya da Kronolojijk Yapı ile Açıklanan 2. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.  Bu makalede şu konu ya da başlıklarda destekleyici detayları vermede karşılaştırma ve zıtlıklarla ifade metodu kullanılmıştır: (Özetleyerek yazabilirsiniz)

Karşılaştırma ve zıtlıklarla ifade ile açıklanan 1. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Karşılaştırma ve zıtlıklarla ifade ile açıklanan 2. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.      Bu makalede şu maddeler ve listeler(neyin listesi olduğunu da yazarak) kullanılmak suretiyle ana fikir desteklenmeye çalışılmıştır.(Özetleyerek yazabilirsiniz-aşağıdaki başlıkları gerektiği kadar kopyalayıp ekleyin)

 

 

Listelenen yada maddelenen 1.husus:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Maddeler:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Listelenen yada maddelenen 2.husus:…………………………………..

Maddeler:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

11.  Bu makalede şu konu ya da başlıklarda destekleyici detayları vermede sebep-sonuç ilişkisi belirtme metodu kullanılmıştır: (Özetleyerek yazabilirsiniz)

Sebep-sonuç ilişkisi belirtme ile açıklanan 1. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Sebep-sonuç ilişkisi belirtme ile açıklanan 2. Konu ve ana hatlarıyla nasıl açıklandığı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

12.  Bu makalenin özeti şu şekildedir

(Özellikle sonuç paragrafları olmak üzere makaledeki bütün önemli,  bilgi ve fikir verilen paragrafların derste gösterildiği şekliyle kendi ifadelerinizle ana fikirlerini bulup buraya arka arkaya paragraflar halinde yazın-Unutmayın ana fikir konudan farklıdır ve yazarın neyi bilmemizi istediği ve neye yönlendirmek istediği sorularına cevap verir. Burada yapacağınız özet makalelerin başındaki özetlerden genelde farklıdır ve ana fikirlerin ifade edilmesi istenmektedir.):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Konu Listesi


İSİM/SOYİSİM KONU  
SEYİT AHMET CORUT HASTANE YÖNETİMİNDE HİYERARŞİ SORUNLARI -
KORAY ASLAN AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR  
ALPER AKDEMİR SAĞLIK KURUMLARI İÇİN PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI  
MELİKE GÜLER SAĞLIK KURUMLARI İÇİN FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI  
BİRGÜL DAL SAĞLIK KURUMLARINDA BİNA VE YERLEŞKE STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ  
NUR AYYILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN METODLARI -
ELİF SEDA ALTINBAŞ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA YAPILAN ÖDEME YÖNTEMLERİ  
ZEYNEP ÇELEBİ SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  
SELİN KURNAZ SAĞLIK KURUMLARINDA İ.K. PLANLAMASI VE İŞGÖREN BULMA/SEÇME SÜREÇLERİ  
GAYE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA İNSANGÜCÜ EĞİTİMİ  
IŞIL KOÇAL SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PERFORMANS DEĞERLEMESİ  
RANA DAVARCIOĞLU SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER -
MELİKE SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM SÜREÇLERİ  
CELAL EMRE UYAN SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMI  
OĞUZHAN DEMİR SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULANABİLECEK TEMEL STRATEJİLER  
TUĞBA YILDIZ SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ  
BETÜL GÜNDÜZ SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  
HASAN SELİM UZUN HASTANELERDE BİNA YÖNETİM SİSTEMİ  
SENA UZUNER HASTANELERDE BİNA YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA  
SAMET KILIÇ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNDE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI  
EMRECAN KARAKAŞ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE HASTA HAKLARI  
YELDA ERCAN MALPRAKTİS  
ALİ GÖKHAN CANASLAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  
İREM VARIŞ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE OUTSOURCİNG  
NURETTİN KÜTÜKÇÜ BENCHMARKİNG  
EYÜP FİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ YÖNETİMİ
KEMAL GÜMÜŞ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ  
BERHAN ATAKAN AFET YÖNETİMİ  
FURKAN ARSLANOĞLU TÜRKİYE'DE SAĞLIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE GENEL SORUNLAR  
FARUK ALDANMAZ SAĞLIK KURUMLARINDA OTELCİLİK HİZMETLERİNİN KAPSAMI VE YÖNETİMİ  
MEVRA ÖZDEMİR ABD'DE SAĞLIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ  
SİNEM VATANSEVER SAĞLIK KURULUŞLARINDA KANTİN vb… BAĞIMSIZ BİRİMLERİN PLANLANMASI VE YÖNETİMİ  
  SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜNTÜLEME, TETKİK vb… BİRİMLERİN AYRI YÖNETİLMESİ  
TOLGAHAN ERDEM SAĞLIK KURUMLARININ PLANLANMASINDA MERKEZİ YAKLAŞIM VE YAŞANAN GÜÇLÜKLER  
SEDA GÜLERYÜZ SAĞLIK KURUMLARININ MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİNİN YÖNETİLMESİ  
CANSU REİS SAĞLIK KURUMLARINDA ACİL SERVİS VE POLİKLİNİKLERİN YERLEŞİMİ VE YAŞANAN SORUNLAR  
AYBERK ÖREN SAĞLIK KURUMLARINDA SATIN ALMA YÖNETİMİ  
ŞEYMA ADIGÜZEL AMBULANS VE ACİL SAĞLIK SERVİSİ HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU  
SÜMEYYE BAKIR ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ORGANİZASYON VE YÖNETİM SORUNLARI  
ZEYNEP GÖKSEL SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE ORGANİZASYON VE YÖNETİM SORUNLARI -
SELİN DOĞAN ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA DOKTOR KONTRATLARI VE SORUNLARI  
İSMAİL TAŞKESTİ SAĞLIK KURUMLARINDA DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ  
ALİ USTA SAĞLIK KURUMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE ÇALIŞMALARI  
DÜŞLEM KIRIK BRANŞ HASTANELERİNDE YAŞANAN YÖNETİM SORUNLARI  
  SAĞLIK KURULUŞUNDA ÜRETİM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL SORUNLAR  
ECE ATAY SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALZEME YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR  
ASLI ŞİMŞEK SAĞLIK KURUMLARINDA VERİMLİLİK YÖNETİMİ  
ASLIHAN ŞENAYDIN SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERFORMANS VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ  
GÖKÇE GÜNDOĞDU ÜLKE İKTİSADİ PLANLARINDA SAĞLIK YATIRIMLARI VE PLANLANMASI  
  SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME METODLARI  
  MALİYET MİNİMİZASYON YÖNTEMİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI  
  MALİYET-ETKİLİLİK ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI  
  MALİYET-FAYDA ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI  
BAHATTİN YILDIRIM MALİYET-DEĞER ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI  
  SAĞLIK VE SAĞLIK STATÜSÜ TANIMLAMALARI  
FATİH SULTAN ÖZTÜRK SAĞLIK EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ  
  SÜRDÜRÜLEBİLİR İKTİSADİ KALKINMA KONULARI VE SAĞLIK YATIRIMLARI İLİŞKİSİ  
  HAYATIN KALİTESİ KAVRAMI VE SUBJEKTİF SAĞLIK  
  EN ÇOK KULLANILAN SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ VE BAŞARI KRİTERLERİ  
MEVRA ÖZDEMİR SAĞLIK SİGORTACILIĞINDA YAŞANAN SORUNLAR  
BİRGÜL DAL SAĞLIK SİGORTACILIĞININ DENETLENMESİ YOLLARI  
  SAĞLIK SİGORTACILIĞINDA TEMEL PAKETLER  
     
Ayşe Terzioğlu   -

Final ve Bütünleme Açıklaması

1- Vizedeki tüm kurallar geçerli
2- Çalışmanın adı makale+kitap çalışması olacak
3- Saha çalışmaları, makalelerde bahsedilen eski saha çalışmalarında da o makaleye atıfta bulunmak şartıyla sıralanacak. ( bizim gördüğümüz makaleye atıfta bulunulacak )
4- Saha çalışması sonuçtan önceki bölüm olacak. Saha çalışması ve sonuç başlığı altında yazılacak
5- Çalışmanızda ortalama yarım sayfada bir alt başlıklar kullanılacak
6- İncelenen makalelerdeki saha çalışmaları bizim çalışmamızda  ' bu alanda yapılmış saha çalışmaları ' başlığı altında alt alta sıralanacak ve her bir sıraya numaralandırma yapılacak . ( 1, 2 vs )
7- Saha çalışmaları sıralanırken kim tarafından , nerede , ne zaman, kim ya da hangi kurumlar üzerinde ve kısaca hangi metotla yapıldığı ifade edildikten sonra sonuçlara değinilecek
8- En az 5 makale ve 5 kitap olmak üzere toplam 14 kaynak olacak
9- Son teslim 3 Haziran(Final)
 

Yorumlar   

 
tugceaysal.ikt@gmail.com
# SAYFA 19 VE 35 ARALIĞItugceaysal.ikt@gmail.com 12-12-2015 18:07
SAYFA 19:KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR;
Yoğun nüfus sebebiyle çocukların sürekli evde olmasından dolayı yapacağı aktivitelerin daha kısıtlı hale gelmesine neden olur ve evde durarak sürekli televizyon izlemesine neden olmaktadır.Dışa rı çıkma istek ve faaliyetleri kısıtlanır.
SAYFA 20:
ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR;
Marmara bölgesinde sanayinin fazla olması ve çocukların günlerini genelde evde geçirmelerinden dolayı televizyona yönelirler.
SAYFA 21:
ALANINIZLA İLGİLİ ÇOCUKLARIN ZEKA GELİŞİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR;
Son 30 yılda hayatımıza yaklaşan televizyon aracının binlerce yıllık annelik ve çocuk eğitiminin üzerinde meydana getirdiği değişiklikler konusunda bilinçlendirilmek.
SAYFA 34:ANA FİKİR TANIMLANMASI
AŞAĞIDAKİ METNİN ANA FİKRİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN;
ANA FİKİR;Mal ve hizmet dağılımının toplum üzerindeki etkisinin insanların beklentilerine göre değişmesi. Bu talebin hızlı değişmeyeceği talebin sıfırlanmasıdır . Yavaş değişeceğidir.
SAYFA 35:İFADE EDİLMEMİŞ ANA FİKİRLERİ BULMA
ANA FİKİR;Finansal araçların talebi soyuttur. ve güvene dayanmaktadır.Ç ok hızlı bir şekilde değeri artık düşebilir finansal araçların değeri soyut olan güven kavramına dayandığı içindir.
 
 
tugceaysal.ikt@gmail.com
# SAYFA 36-52 ARALIĞItugceaysal.ikt@gmail.com 12-12-2015 18:20
SAYFA 36:İFADE EDİLMEMİŞ ANAFİKİRLERİ BULMA.
OKUDUĞUNUZ METİNDEKİ BÖLÜM VE PARAGRAFLARA İLİŞKİN ANA FİKİRLERİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN; Finansal araçlara olan talep çok hızlı artış ve iniş gösterebilir. Çocukların TV izlemelerindeki zekâ gelişimlerinin anne baba davranışları ve etkileriyle en aza indirilmesi ve en büyük etkinin onlara düşmesidir.
SAYFA 50:PARAGRAFLARD A KONU CÜMLESİ VE YAZIMI
AŞAĞIDAKİ VERİLEN PARAGRAFLARIN HER BİRİ İÇİN BİR KONU CÜMLESİ YAZINIZ;1-)Üret im ihtiyacı doğrultusunda(o ptimum üretim)talebe yönelik gerçekleşir
SAYFA 51:
2-)Koruyucu sağlık hizmetlerin faydalarının ölçümü çok zordur.
ALTTAKİ PARAGRAFLARI OKUYUN VE DESTEKLEYİCİ CÜMLELER ALTINI ÇİZİN;3.Paragra ftaki ''bu hesaplamalar'' yazan cümle burada açıklanandır.
SAYFA 52:DESTEKLEYİCİ CÜMLELER
iSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADIR.
a-)Nüfusun yoğun olmasından dolayı
b-)Sanayi bölgesi olması ve iş alanının geniş olması
c-)Eğitim seviyesinin yüksek olmasından dolayı
ÜLKE BİLİMİN GELİŞMESİ İLE ÜLKEDEKİ KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ,İLETİ ŞİM VE ÜST AMAÇLARIN BELİRLENMESİ FAALİYETLERİNİN ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR.
a-)Bilimin gelişmesiyle kurumlar arası işbirliği vardır.
b-)İletişim imkanlarının nasıl yapılacağı geniş kitlelere anlatılmalıdır.
 
 
tugceaysal.ikt@gmail.com
# SAYFA 53-58 ARALIĞItugceaysal.ikt@gmail.com 12-12-2015 18:27
SAYFA 53:SONUÇ CÜMLELERİ
Bütün bunlar İstanbul'un ileride de başkent olacağını göstermiştir.Ek onomiyi İstanbul yönetmektedir(y eniden paragrafa başlama)
SAYFA 54:PARAGRAF BÜTÜNLÜĞÜ ÇOK GURURLANDIĞINIZ BİR AN; Evde ilk tatlımı yaptığım zaman herkesin çok beğenmesi ve lise yıllarımda aldığım onur belgeleri, takdir belgeleri beni çok onurlandırmıştı.
SİZİN EN SEVDİĞİNİZ MÜZİK,FİLM,EDEB İYAT YA DA SANAT TÜRÜ; Resim en sevdiğim sanat dalıdır.
Çizerken bana dinlenme hissi verir zamanın nasıl geçtiğini anlamam ve bu becerimin gelişmesi için eğitim almalıyım.
SAYFA 57:GEÇİŞ KELİMELERİ
Üniversitede 1. yılımı okuduktan sonra yaz tatilinde yatay geçiş yapmaya karar verdim kararımı netleştirdikten ertesi gün internetin başına geçip başvuru tarihlerine ve kontenjanlara baktım.Benim puan ve şartlarıma uyan üniversitelere başvurularımı yaptım.Aradan 1 ay geçti ve daha sonra Yalova üniversitesine başvurum kabul edildi. Benden istenilen gerekli belgeleri öğrenci işlerine getirdim daha sonra dekan yardımcımızın yanına gönderilip gerekli evraklarımı imzalattım.Dold urmam gereken evrakları imzaladım.Her aşama tamamlandıktan sonra Yalova üniversitesine eğitimime başladım
SAYFA 58:GEÇİŞ KELİMELERİ İKTİSADA GİRİŞ DERSİNİN İÇERİĞİNİ ÖNEM SIRASINA GÖRE KONULAR İFADE ET;
İktisada giriş dersinin en önemli içeriği öğrencilere kıt kaynaklarla sınırsız isteklerin nasıl arzulandığı arz ve talebin hangi şartlarda eşitleneceği arz arttığı konusunda bilgi vermektedir.
 
 
tugceaysal.ikt@gmail.com
# SAYFA 59-60 ARALIĞItugceaysal.ikt@gmail.com 12-12-2015 18:34
SAYFA 59:EŞİT SIRALI PARAGRAFLAR İYİ VEYA KÖTÜ BİR ÜRETİM BİRİMİNİN KALİTE/KALİTESİ ZLİK ÖZELLİKLERİ;
İhtiyaçlarımızı karşılamak için çeşitli mallar satın alırız. Bu malların kaliteli, sağlam, dayanıklı ve temiz olmasına dikkat etmeliyiz.Satın aldığımız malların karşılığını, çalışarak kazandığımız paralarla öderiz. Alacağımız malın kaliteli olması gerekir.Aldığın ız malın üzerinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Damgası olup, olmadığına dikkat etmeliyiz.Aldığ ımız yiyecek maddelerinin üzerindeki üretim ve son kullanım tarihlerine dikkat etmeliyiz. Üretim tarihi ne zaman yapıldığı, son kullanım tarihi ürünün en son tüketileceği tarihi gösterir.
SAYFA 60:BİLGİ VE MATERYALLERİN MEKAN SIRALANMASINDA İFADE EDİLMESİ OKULUNUZUN KÜTÜPHANESİNİ TARİF EDİNİZ;Kütüphan enin kapısından ilk girildiğinde ilk olarak bir alarm sistemi bulunmaktadır.D aha sonra sol kitap alım satım işlemi yapılan yer kürsü bulunmaktadır,s ağ tarafta ise öğrencilerin ders çalışabileceği ortam ve koltuklar kitaplık masa ve sandalyeler bulunmaktadır,b irde mutfak vardır.ilk giriş kapısından girince uzun koridordan dümdüz yürürken sağ tarafta yeni gelen kitaplar için bir raf bulunmaktadır ve personellerin odaları bulunmaktadır sol tarafta ise bilgisayarlar vardır aşağıya inildiğinde ise bilgisayar ve öğrencilerin kitapları kolay bulabilmesi kitaplıklar bulunmaktadır ders çalışmak içinde masa ve sandalyeler vardır.
 
 
tugceaysal.ikt@gmail.com
# SAYFA 65-74 ARALIĞItugceaysal.ikt@gmail.com 12-12-2015 18:39
SAYFA 65:SEBEP/SONUÇ YAZILARI
BELİRLENEN BİR KONUNUZLA İLGİLİ SEBEP SONUÇ İFADE EDECEK ŞEKİLDE KONU CÜMLESİ,DESTEK CÜMLELERİ VE SONUÇ CÜMLESİNDEN OLUŞAN BİR KISA PARÇA YAZINIZ;17 Ağustos 199 yılında meydana gelen Gölcük depreminde dükkan iş yerleri evler ve daha birçok alan zarar görmüştür buda insanların işsiz kalmasına insanların evsiz kalmasına sebep olmuştur ve o bölgenin çabuk toparlanamaması na ekonomisinin git gide kötüleşmesine neden olmuştur.
SAYFA 70:YAYGIN OLARAK KULLANILABİLECE K TANIMLAYICI KELİMELER
KONYA şekerinin rengi beyazdır.Şekli ise hem yuvarlak hemde silindiri andırır.Büyüklü ğü çok fazla değildir ve kalındır.Tat olarak pamuk gibi ve fazla şekerlidir.Doku ve yüzey olarak serttir.
SAYFA 74:YAZILARDA DÜŞÜNCENİN İFADE EDİLMESİ
Ben şunun karşısındayım:Ç ocukların kuralsız ve kendi başlarına her kanalı izlemelerinin karşısındayım.B en şunun lehindeyim,tara ftarıyım:Anne ve babanın koymuş olduğu kurallar ve verdiği örnekler aracılığıyla TV izlenmesine izin verilmelidir.Şu na inanıyorum ki:Aileler bilinçlendirile rek bu tür sorunlar azaltılabilir.
SAYFA 74:YAZILARDA DÜŞÜNCENİN İFADE EDİLMESİ
Ben şunun karşısındayım:Ç ocukların kuralsız ve kendi başlarına her kanalı izlemelerinin karşısındayım.
Ben şunun lehindeyim,tara ftarıyım:Anne ve babanın koymuş olduğu kurallar ve verdiği örnekler aracılığıyla TV izlenmesine izin verilmelidir.
Şuna inanıyorum ki:Aileler bilinçlendirile rek bu tür sorunlar azaltılabilir.
 
 
tugceaysal.ikt@gmail.com
# SAYFA 75-79 ARALIĞItugceaysal.ikt@gmail.com 12-12-2015 18:40
SAYFA 75:FİKİR PARAGRAFININ YAZILMASI İKİNCi
FİKİR PARAGRAFININ YAZILMASI; İlk olarak çocukların gelişiminde Aile daha sonra okul öncesi eğitimleri önemlidir.Her şeyden evvel okul hayatından önce ailenin vermiş olduğu eğitim koymuş olduğu kurallar vermiş olduğu örnekler önemlidir.Başta gelen sorunlardan biride ailenin eğitimsiz yada bilinçsiz olmasıdır.İkinc i olarak ise aileden iyi yetişemeyen çocuğun okul hayatına çekinerek ve korkarak başlamasına neden olu.Önemli olan yollardan biri çocuğu küçükken eğitime ve okul hayatına hazırlamaktır.D iğer bir yol olumlu örnekler ve kurallar verilerek bir yol izlenmelidir.So nraki yıl ise okul öncesi dönemidir örneğin;aileden çekingen yetişen yada kuralsız yetişmiş bir çocuk okul hayatında başarısız olabilmektedir.
SAYFA 79:İKİNCİ ADIM:YAZMA
6.ADALET SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ;Suç olarak adlandırılan ve toplumdaki düzeni bozduğu varsayılan bir eylemin, gerçekleşip gerçekleşmediği nin araştırıldığı bir faaliyet olarak tanımlanan "Ceza Adaleti" son derece önemlidir. Eğer işlenmiş bir suç varsa, bunun en kısa sürede tespit edilmesi ve suçlunun da cezalandırılmas ı her şeyden evvel toplumdaki düzenin sağlanması bakımından gereklidir.Bütü n Ülkelerin ceza adalet sisteminde "tutuklama" vardır, olması da doğaldır. Ancak kim için, hangi koşullarda ve sürelerde tutuklamanın söz konusu olacağının ilkelerinin ortaya konulması ve uygulanması şarttır.
 
 
serpilmor
# SAYFA 19 52 ARALIĞIserpilmor 16-12-2015 00:02
SAYFA19:
KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR;
Madde ve alkole ulaşımın kolaylığı sebebi ile bu tür maddelerin kullanımının çok küçük yaşlara kadar inmesidir. Madde kullanan gençler, sosyalleşemeyip içe kapanık olmalarının yanı sıra çevre ile iletişim kuramamaktadırlar.
SAYFA 21:
ALANINIZLA İLGİLİ GENÇLERİN ZARARLI MADDELERE YÖNELİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR;
Anne-babanın gence karşı tutumlarında
tutarsızlıklar, aşırı sertlik veya aşırı rahatlık, uygun denetimin sağlanmaması, gencin davranışlarının anne-baba tarafından izlenmemesi gibi durumlar gençleri zararlı alışkanlıklara sevk etmektedir.
SAYFA 34:
ANA FİKRİN TANIMLANMASI; Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını karşılaması ile değerli olmasıdır.
SAYFA 35:
İFADE EDİLMEMİŞ ANA FİKİRLERİ BULMA;
Finansal araçların güvene dayalı değer kazanmasıdır. Aynı zamanda fiziki değerinin çok üstünde bir fiyatlama ile finansal verlıkların soyut nitelik taşımasıdır.
SAYFA 50:
PARAGRAFLARDA KONU CÜMLESİ VE YAZIMI AŞAĞIDAKİ VERİLEN PARAGRAFLARIN HER BİRİ İÇİN BİR KONU CÜMLESİ YAZINIZ;
1.) Piyasadaki mal ve hizmetler tüketici talebine göre belirlenir.
SAYFA 51:
2-)İhtiyacını karşılayan birey talebini keser.
ALTTAKİ PARAGRAFLARI OKUYUN VE DESTEKLEYİCİ CÜMLELER ALTINI ÇİZİN;
3.Paragra ftaki ''bu hesaplamalar'' yazan cümle açıklanan kısmı oluşturmaktadır.
SAYFA 52:
DESTEKLEYİCİ CÜMLELER iSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADIR.
- Ülke genelinde yoğun olarak yerli ve yabancı turistin İstanbul'u tercih etmesi
- Borsa - İstanbul'un İstanbul'da olması
- Eğitim seviyesinin yüksek olması

ÜLKE BİLİMİN GELİŞMESİ İLE ÜLKEDEKİ KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ,İLETİ ŞİM VE ÜST AMAÇLARIN BELİRLENMESİ FAALİYETLERİNİN ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR.
- Bilimsel çalışmaların TÜBİTAK tarafından destekleniyor oluşu
 
 
Karataşoğlu
# SAYFA 19-35 ARALIĞIKarataşoğlu 16-12-2015 22:30
SAYFA 19: KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR; (Düzenlenmemiş Hali):Kalabalık laşan kent nüfusu ile birlikte okullardaki öğrenci sayısında yüksek oranda artış görülmüştür. Sınıfların kalabalıklaşmas ı ile birlikte uygulamalı eğitim yerini ezberci eğitime bırakmıştır.Çün kü okullarda gerekli fiziki yapı ve donanım ihtiyacını karşılayacak yeterli finansman bulunmamaktadır . (Düzenlenmiş Hali):Kalabalık laşan sınıflar,donanı m ve fiziki yapı eksiklikleri, rehberlik sisteminin yetersizliği ve mesleğe yönelik uygulama gerekmesine rağmen ezberci eğitim verilmesi. SAYFA 20: ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR; (Düzeltilmemiş Hali):Ülkemizin tüm bölgeleri aynı eğitim koşullarına sahip değildir. Daha az gelişmiş bölgelere doğru gidildikçe eğitimde nitelik ve kalite daha fazla düşmektedir. Okul sayısının azlığı ve öğretmen eksikliği istihdam odaklı eğitimden ziyade temel eğitimi de zorlaştırmıştır .(Düzeltilmiş Hali):Nüfus dağılımının dengesizliği ve bölge şartları eğitim imkanlarını zorlaştırıyor. SAYFA 20: ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR ve SORUNLAR: Mesleki eğitim kurumlarının eğitim sistemimiz içindeki payı ve kalitesi oldukça düşüktür.Rehber lik sistemi gelişmediğinden öğrenci başarı oranları düşüktür. (Düzenlenmiş Hali):Orta öğretim ve MYO'larda kalite sorunu yaşanmaktadır. Öğrencilerin yetenekleri konusunda ulusal sistem yoktur.Okullard a alt yapı sorunu vardır. SAYFA 21: ALANINIZLA İLGİLİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EKSİKLİĞİ KONULARI ve SORUNLARI: Ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yeterince verilmemektedir . Bu durum öğrencilerin eğitsel kararlar vermesini güçleştirip yanlış tercihlerle akademik ve mesleki başarısını düşürür. SAYFA 27: ANAHTAR KELİME TESPİTİ ÇALIŞMASI; 1.Anahtar Kelime:Mesleki Eğitim. Bu kelimeyle ilgili bulunan kaynak: Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar. 2.Anahtar Kelime:İstihdam .Bu kelimeyle ilgili bulunan kaynak: Türkiye’de İstihdamın Yapısının Değerlendirilme si. 3.Anahtar Kelime:Verimli İstihdam.Bu kelimeyle ilgili bulunan kaynak:Eğitim - İstihdam İlişkisinin Kuramsal Çerçevesi.SAYFA 34: ANA FİKRİN TANIMLANMASI: Ürün ve hizmetler, ihtiyaçları kadar insan için değerlidir ve bu mal ve hizmetler çok hızlı değişmemektedir . SAYFA:35 ANA FİKRİ BULMA: Finansal ürünlerin fiyatlanması soyut olan güven kavramı ile olur.
 
 
Karataşoğlu
# SAYFA 36-70 ARALIĞIKarataşoğlu 17-12-2015 12:00
SAYFA 36: OKUDUĞUNUZ METİNDEKİ ANA FİKRİ BULUN: Üretim teknikleri değişiyor. Teknoloji gelişiyor ve bu durum teknolojinin kullanımı ve teknik uygulama gibi durumlar eğitimi daha gerekli kılıyor. Verimlilik sadece makineden değil insan çalışmasından da elde edilir. Bu nedenle teknolojinin üzerinde durulduğu gibi insana verilen eğitiminde üzerinde durulmalıdır. Eğitim sadece belli dönemler okulda değil hayatın hayatın her alanında olmalıdır. SAYFA 50: PARAGRAFTA KONU CÜMLESİ ve YAZIMI: Üretim kararı talebe bağlı olarak belirlenir SAYFA 52:
DESTEKLEYİCİ CÜMLELER iSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADI R. *Türkiye'nin en yüksek tüketim ve ticaret oranı İstanbul'dadır. * Finansal kuruluşların büyük bölümü İstanbul'da bulunur. *Uluslararası ticari işlemler İstanbul merkezli yürütülür.
ÜLKE BİLİMİN GELİŞMESİ İLE ÜLKEDEKİ KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ,İLETİ ŞİM VE ÜST AMAÇLARIN BELİRLENMESİ FAALİYETLERİNİN ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR. *Teknolojinin gelişmesiyle haberleşme ağı genişlemiştir. *Ulaşım kolaylaşmıştır. SAYFA 58: BİLGİ VE MATERYALLERİN ÖNEM SIRASINA KONMASI; Şiir seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır. İlk dikkat edilmesi gereken husus şiirin bir duygu vermesi ve duygunun anlaşılması için yalın yazılmış olmasıdır. Ayrıca kelimelerin uyumunun insanları cezbetmesi gerekir. SAYFA 60: BİLGİ VE MATERYALLERİN MEKAN SIRALANMASINDA İFADE EDİLMESİ( OKULUN GİRİŞİ): Okulun giriş kapısından girerken sağ tarafta giriş kontrolünü sağlayan güvenlik görevlileri bulunur.Sağ ve sol kısmında iki ayrı fakülte binası mevcuttur.Fakül telerin çevresinde ve bahçenin tam ortasında oturma alanları bulunur. Bahçenin çeşitli yerlerinde kulüp stantları bulunur.SAYFA 65: SEBEP / SONUÇ YAZILARI; Fabrikanın kapanması şehir ekonomisinin çökmesine neden yol açar? Çünkü istihdam oranı düşer. Bu gelir azalışına sebep olur. Ekonomik durgunluk yaşanır. İstihdam alanının daha fazla olduğu yerlere doğru göç hareketleri yaşanır. Sadece fabrikada çalışan insanlar değil o bölgede ticaret yapan insanlar da etkilenir. İflaslar yaşanır. Ana ürün bulmakta zorlanılabilir.
SAYFA 70: BETİMLEYİCİ YAZILAR; Yalova küçük, sessiz ve kalabalık olmayan bir şehirdir.Temiz havası ve muhteşem bir denizi vardır. Genellikle düz ve geniş yolları vardır.
 
 
Özlem
# SAYFA 19-57 ARALIĞIÖzlem 17-12-2015 14:05
SAYFA 19:
KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR:
Helal gıda tespiti ve teşviki SAYFA 20: Alanınızla ilgili ulusal konular ve sorunlar:Sertif ikaların güvenirliliği konusu. SAYFA 21:Alanınızla ilgili uluslararası konular ve sorunlar(Düzenl enmiş Hali):Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün anlayışıyla ekonomik sistemde toplumsal beklentilerle uyumlaştırılmas ının ya da uyumlaştırılmam asının swot analizi. SAYFA 27:ANAHTAR KELİME TESPİTİ ÇALIŞMASI;Helal gıda,haram,hela l,teşvik.SAYFA 34:ANA FİKRİN TANIMLANMASI:Ür ün ve hizmetlere duyulan ihtiyaç miktarı hızlı bir şekilde değişiklik göstermez.SAYFA :35;ANA FİKRİ BULMA:Finansal araçların fiyatlanması soyut kavramlar olan inanç ve güvene bağlıdır.SAYFA 36:OKUDUĞUNUZ METİNDEKİ ANA FİKRİ BULUN:Tüketicil erin satın alma kararına etki eden birçok
faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri de kültürel
faktörler içinde sayılan dini inançlardır. Tüketiciler
ürün satın alırken dini inançlarının etkisi
altında kalarak karar verebilmektedir ler. Bu
noktada helal ürün kavramı önem kazanmaktadır.S AYFA 50:PARAGRAFTA KONU CÜMLESİ ve YAZIMI:Üretim talebe bağlı olarak değişir. SAYFA 52:DESTEKLEYİCİ CÜMLELER; iSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADI R. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu şehridir.Şehrin nüfusu 2013 verilerine göre 14160.4767'dir. Fabrika ve iş imkanları çok fazladır. ÜLKE BİLİMİN GELİŞMESİ İLE ÜLKEDEKİ KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ,İLETİ ŞİM VE ÜST AMAÇLARIN BELİRLENMESİ FAALİYETLERİNİN ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR.Bi limin gelişmesi ile ülkede uluslararası alanlarda ülkenin hedef ve amaçlarının belirlenmesinin gerçekleştirilm esi kolaylaşır.SANA TSAL FAALİYETLERİN SANAT İÇİN Mİ YOKSA İNSAN İÇİN Mİ YAPILACAĞI BİR TARTIŞMA KONUSUDUR:Sanat kendini ifade etmektir. SAYFA 53:İSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADI R.Sonuç cümlesi:Tartışm asız ekonomik bir başkenttir. SAYFA54:SİZİN EN SEVDİĞİNİZ MÜZİK,FİLM,EDEB İYAT YA DA SANAT TÜRÜ:Benim e sevdiğim edebiyat türü şiirdir.Çünkü şiirlerde iç yaşayışlar ifade edilir.Üstü kapalı ve yoruma açık ifadeler kullanıldığı için şiir tercihimdir. Özellikle Cahit Zarifoğlu sevdiğim şairlerden birisidir.SAYFA 56-57:1.sınıfta ydım.Daha çok küçüktüm.Bulund uğumuz yerde okul sıkıntısı olduğu için birçok okul değiştirmek zounda kaldım.Beni olumsuz etkilemişti.Dah a sonra 4.snıfa geçtiğimde bulunduğumuz yerden taşındık.Sınıfa ilk girdiğimde adaptasyon sorunu yaşamıştım ve içimde garip hisler vardı.Büyüdükçe oraya daha çok alışmış ve sevmiştim.Sonra ilkokul ve ortaokul bölümü tamamlanmıştı.L iseye ilk adımı attım.Lisemi çok sevmiştim.Orada ki arkadaşlarım çok samimi ve gerçekti.Onlard an ayrılmak zor olmuştu.Ünivers iteye başladım ve üniversite hayatımda dönüm noktalarına sebep oldu.Üniversite unutamayacağım anılarımdan biri,hatırladık ça özleyeceğim alanlardan biri olarak kalacak.
 
 
Özlem
# SAYFA 58-70 ARALIĞIÖzlem 17-12-2015 14:44
SAYFA 58 BİLGİ VE MATERYALLERİN ÖNEM SIRASINA KONMASI;Fındık toplamaya başlarken giyinme şekli önemlidir.Çünkü fındık toplarken toz,toprak,böce k vs.insanı rahatsız eden durumlar ortaya çıkabilir.İkinc i olarak fındıkta el becerisi ve hızlı toplamak gereklidir.Ve biraz güç isteyen bir şeydir.Özellikl e dalları indirmede güç gerektirir.En önemlisi de sabır gerektiren bir iştir.Çünkü durmadan toplaman gerekir,özellik le işçi olarak çalışıyorsan.SA YFA 60:BİLGİ VE MATERYALLERİN MEKAN SIRALANMASINDA İFADE EDİLMESİ(OKULUN GİRİŞİ):İİBF kapısından içeri girdiğimizde koridor ikiye ayrılır.Girişte karşı odalarda memurlar görev almaktadırlar.K apıdan sola döndüğümüzde koridorda Erasmus odası bulunur.Daha ileriye gittiğimde kütüphaneye ulaşmış olurum.Koridoru n sağ tarafında ise sınıflar sıralanır.SAYFA 65:SEBEP / SONUÇ YAZILARI;Doğal afetlerin oluşumu sonrasında birçok işyeri zarar görür.Olduğu bölgelerde yıkıntılara,çök melere,maddi hasarlara sebep olur.İşsizlik artar.Ekonomide sıkıntılar yaşanır.Üretim- tüketim,ulaşım, eğitim ve birçok alanda aksaklıklara yol açar.
SAYFA 70: BETİMLEYİCİ YAZILAR;Sakarya düz bir araziye sahiptir.Temiz, doğal,sessiz sakin yerleri vardır.Sanayini n gelişmeye elverişli olduğu bölgelerdendir. Kışın soğuk olur..Nüfusu artan kalabalık bir şehir olma yolundadır.Muht eşem bir göle sahiptir.
 
 
serpilmor
# SAYFA 53 70 ARALIĞIserpilmor 17-12-2015 15:45
SAYFA 53:
SONUÇ CÜMLELERİ;
Giderek artan ekonomik hacmi ile ilerki dönemlerde de İstanbul ekonominin başkenti olmaya devam edecektir.
SAYFA 54:
PARAGRAF BÜTÜNLÜĞÜ ÇOK GURURLANDIĞINIZ BİR AN;Lise döneminde düzenlenen resim yarışmasında dereceye girmem ve dönem sonlarında aldığım 'Taktir', 'Teşekkür' belgeleri beni gururlandırmıştı.
SİZİN EN SEVDİĞİNİZ MÜZİK,FİLM,EDEB İYAT YA DA SANAT TÜRÜ; Edebiyatın hayatımda çok eşsiz bir yeri vardır. Kaleme aldığım birçok şiir ve hikayelerin oluşu ileriki hayatımda amatör yazar olabiliceğim kanısını oluşturuyor.
SAYFA 57:
GEÇİŞ KELİMELERİ;
Yalova, Türkiye Cumhuriyeti'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Marmara Denizi kıyısındaki il, İstanbul'a bağlı iken 6 Haziran 1995'de il olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk yaşamının ilk kez 19 Ağustos 1929 tarihinde geldiği Yalova'da belirli dönemlerde ikamet etmiş, Yalova'da yaptırdığı, bugün merkez ilçe sınırları içindeki Atatürk Araştırma Enstitüsü içinde bulunan Yürüyen Köşk ve Termal ilçesinde bulunan evi müze olarak halkın yoğun ilgisiyle ziyaret edilmektedir
SAYFA 58:
BİLGİ VE MATERYALLERİN ÖNEM SIRASINA KONMASI;
Ders çalışmaya başlamadan önce ilk olarak ders çalışmaya uygun bir ortam hazırlanmalıdır . Dikkat kaybına neden olacak, gözü yoracak kalabalıklıklar dan arındırılmış bir masa tercih edilmelidir.Bu verimli ders çalışma için çok önemli bir unsurdur. İkinci olarak ders çalışılacak ortamın ısısının iyi ayarlanmış olması gerekir. Ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalıdır.
SAYFA 59:
EŞİT SIRALI PARAGRAFLAR İYİ VEYA KÖTÜ BİR LİSENİN/ ÜNİVERSİTENİN KALİTE/KALİTESİ ZLİK ÖZELLİKLERİ;
Üniversitenin fiziki koşulları bir öğrenci için çok önemlidir.Öncel ikle bir üniversitenin kampüsü olmalı ve fakülte binaları bakımlı olmalıdır.Kütüp hane dökümanlarının yetersiz olması ders çalışma ortamlarının dar olması öğrenci açısından motivasyon kaybına neden olmaktadır.
SAYFA 60:
BİLGİ VE MATERYALLERİN MEKAN SIRALANMASINDA İFADE EDİLMESİ OKULUNUZUN KÜTÜPHANESİNİ TARİF EDİNİZ;
Okulun çıkış kapısından çıktıktan sonra sağ dönüp ana caddeye gelene kadar düm düz gidip ışıklara gelince yolun karşısına geçince Öncü Fırın Cafe'ye ulaşabiliriz.
SAYFA 65:
SEBEP/SONUÇ YAZILARI
BELİRLENEN BİR KONUNUZLA İLGİLİ SEBEP SONUÇ İFADE EDECEK ŞEKİLDE KONU CÜMLESİ,DESTEK CÜMLELERİ VE SONUÇ CÜMLESİNDEN OLUŞAN BİR KISA PARÇA YAZINIZ;
2014 yılında Pakistan'da yaşanan Tsunami olayında birçok insan yaşamını yitirdi.Evler ve iş yerleri ağır tahribat aldı. Ülke ekonomisi olumsuz etkilendi.
SAYFA 70:
YAYGIN OLARAK KULLANILABİLECE K TANIMLAYICI KELİMELER;
Giresun,içinde yeşilin ve mavinin her tonunu barındırır. Havası sert olsa da insanları güler yüzlü ve sevecendir.
 
 
Özlem
# SAYFA 74-79 ARALIĞIÖzlem 17-12-2015 15:47
SAYFA 74:YAZILARDA DÜŞÜNCENİN İFADE EDİLMESİ:Ben şunun karşısındayım:İ nsanların her bulduğu şeyi yemesine karşıyım.
Ben şunun lehindeyim,tara ftarıyım:İnsanl arın bu konuda bilinçlendirilm esi taraftarıyım.
Şuna inanıyorum ki:Helal gıda konusunda teşvik olsa olumlu sonuçlar olabilir.
Şuna karşı çıkıyorum:Bilin çsizce tüketime karşıyım.
Şunu destekliyorum:T espit edilmesini destekliyorum.
Benim düşüncem:Birey olarak bu konuda herkesin birşeyler yapmasını istiyorum ve doğru buluyorum.
Benim düşünceme göre:Helal gıda konusunda hassasiyetimizi daha çok artırmalı ve daha çok bilinçlenmemiz gereklidir.Ayrı ca Müslüman bir ülke olarak buna daha çok dikkat etmeliyiz.Pasif iyi olmak yerine aktif iyilerden olup tüm insanlık için birşeyler yapmalıyız.
SAYFA 75:İlk olarak helal gıda tüketiminde bilinçsizce ve savurgan bir tavır sergilemekte olduğumuzu unutmamak gerekir.Helal sertifikalı ürünler doğru ve sağlıklı beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır.İn sanlar için bir farkındalık oluştumak konumun en temel amaçlarından birisidir.Tespi t ve teşvik unsurları ana maddelerdendir. Çünkü insanları bilinçlendirmek ,uyandırmak ve çalışmalar yapmak sağlık ve dini hassasiyet açısından önemli bir yere sahiptir.
SAYFA 76 ALIŞTIRMA:SOSYA LLEŞME ORTAMLARI VE SOSYAL MEDYA:Sosyalleş me ortamları malesef günümüzde facebook,twitte r,instagram vb sosyal ağlar olarak algılansa da ben buna karşıyım. İnsanların hayatları hakkında onları tanımadan birçok bilgiye sahip olabiliyor ve müdahale edebiliyorsun. Açıkcası bunu doğru bulmuyorum.İnsa nlar yanındaki insanla konuşacağı yerde bunu sosyal medyada paylaşmayı gerekli görüyor.İnsanla r birbirleriye konuşmaz,dertle şmez,birşeyleri paylaşamaz hale geldi.Sosyalleş mek sadece sosyal medyada saatlerce takılmak değildir.Belki bir arkadaşınla sohbet etmek,onunla dertleşmek,ders tek olak,doğanın güzelliklerini farketmek,çeşit li yerleri gezmek,çeşitli faaliyet ve aktivitelerde bulunmak,insanl ara yararlı işlerde bulunmak,çocukl arla vakit geçirmek olabilir.İnsanı n ruhunu doyuran ve ona huzur veren işler tercih edilmelidir.
 
 
yazarfsx
0 # Ayşegül Balçınyazarfsx 19-12-2015 15:35
SAYFA 19:KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR;
E-ticarette vergilendirme sorunu
SAYFA 22:KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ
ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE FONLAR;Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı,dünya ticaret örgütü
ULUSAL KALKINMA AJANSLARI;Ankar a kalkınma ajansı
SANAYİ VE TİCARET ODALARI; istanbul yeminli mali müşavirler odası
SAYFA 23:ÜST KURULUŞLARIN ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ
BÖLGESEL PLANLAR;Ankara iş dünyasında e-ticaret ve e-ihracat farkındalığı oluşturmak ve ilin hem yerli hem ihracat potansiyelini harekete geçirmek
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TEŞVİK KONULARI VE ÖNCELİKLERİ;199 8'de e-ticaretin vergilendirilme sine iilişkin kararlar alınmış
SAYFA 27:BAŞARILI İNTERNET TARAMASI İÇİN ALIŞTIRMA
VERİTABANI ve MAKALE HAVUZU TESPİT ÇALIŞMASI
WEB KAYNAĞI; www.academia.edu
SİTEDEN FAYDALANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER;üye olmak
ANAHTAR KELİME; e-ticaret,vergi,dropship
BULUNAN KAYAK TÜRLERİ VE SİTELERİ; makale,http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/biyoistatistik(13).pdf
SAYFA 28:ULAŞILAN KÜTÜPHANE;Yalov a il halk kütüphanesi,Yal ova üniversitesi kütüphanesi
BULUNAN KAYNAK TÜRLERİ VE SAYILARI ;2 KİTAP
SAYFA 34:AŞAĞIDAKİ METNİN ANAFİKRİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN;İnsanla rın beklentilerine göre mal ve hizmet dağılımının toplum üzerindeki etkisinin değişmesi
SAYFA 35:AŞAĞIDAKİ METNİN ANAFİKRİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN;Finansa l türlerin fiyatlaması soyut olan güven kavramı ile olur.
SAYFA 50:PARAGRAFLARD A KONU CÜMLESİ VE YAZIMI AŞAĞIDAKİ VERİLEN PARAGRAFLARIN HER BİRİ İÇİN BİR KONU CÜMLESİ YAZINIZ
1-Piyasa mekanizmasında talep en uygun üretim seviyesi ve malına belirlemek için kullanılır
2-Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü zordur.:SAYFA 52
DESTEKLEYİCİ CÜMLELER iSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADIR
-Deniz ve kara trafiğine elverişli bir şehir olması sebebiyle ticareti kolaylaştırmaktadır
-Her yıl milyonlarca turist ziyaret etmektedir.
ÜLKE BİLİMİN GELİŞMESİ İLE ÜLKEDEKİ KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ,İLETİ ŞİM VE ÜST AMAÇLARIN BELİRLENMESİ FAALİYETLERİNİN ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR.
-Bilimin ortaya koyduğu bilgiler, yapılan yeni çalışmalarla desteklenip olgunlaştırılabilir.
-Gerek bireysel gerek toplumsal sorunlara akılcı ve mantıksal çözümler getirebilmenin yolu, bilimsel düşünme ve bilimsel uygulamalardan geçer.
SANATSAL FAALİYETLERİN SANAT İÇİN Mİ YOKSA İNSAN İÇİN Mİ YAPILACAĞI BİR TARTIŞMA KONUSUDUR.
Atatürkün dediği gibi 'Medeniyet şahikasının merdivenidir sanat'
SAYFA 53:SONUÇ CÜMLELERİ
İSTANBUL ÇOGUMLUKLA EKONOMİK BAŞKENT OLARAK TANIMLANMAKTADIR.
-Tartışmasız ekonomik bir başkentir
 
 
yazarfsx
0 # Ayşegül Balçınyazarfsx 19-12-2015 15:38
SAYFA 54:SİZİN EN SEVDİĞİNİZ MÜZİK FİLM EDEBİYAT YA DA SANAT TÜRÜ;En sevdiğim film türü fantastik ve bilim kurgudur. çünkü dünya dışı yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayal gücünü sınırlarını aşan konular oldukça ilgimi çekmektedir.
SAYFA 57:GEÇİŞ KELİMELERİ
Kâzım Koyuncu 7 Kasım 1971 tarihinde doğmuştur. Geleneksel Karadeniz müziği ile Rock'n'Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını yaratan Laz müzisyen. 33 yaşında akciğer kanserinden vefat etmiştir. Müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başlamıştır. 20 yaşında iken Ali Elver ile "Dinmeyen" adlı özgün müzik grubunu kurmuş ve profesyonel müzik hayatı başlamıştır.
SAYFA 59:EŞİT SIRALI PARAĞRAFLAR
Bulgur pilavı yaparken ilk olarak soğanları pembeleşene kadar kavurur daha sonra küp küp doğradığım havuçları koyar ikisini birlikte biraz kavurduktan sonra yeşil ve kırmızı biberi koyar hepsini kavurduktan sonra önceden yıkadığımız bulgurları da ekler ve hepsini tereyağında kovurmaya devam ederim. İyice kavurduktan suyunu ekler kısık ateşte pişiririm.
SAYFA 60 :BİLGİ VE MATERYALLERİN MEKAN SIRALANMASINDA İFADE EDİLMESİ OKULUNUZUN KÜTÜPHANESİNİ TARİF EDİNİZ
Okul kapısından girdiğimizde sağ tarfata güvenlik sol tarafta ise kantin bulunmaktadır. Bahçeye doğru ilerlediğimizde bahçenin ortasında oturma yerleri bulunmakatadır. Sağ tarafta İİBF sol tarafta meslek yüksekokul bulunmaktadır.
SAYFA 65:SEBEP/SONUÇ YAZILARI
BELİRLENEN BİR KONUNUZLA İLGİLİ SEBEP SONUÇ İFADE EDECEK ŞEKİLDE KONU CÜMLESİ,DESTEK CÜMLELERİ VE SONUÇ CÜMLESİNDEN OLUŞAN BİR KISA PARÇA YAZINIZ
Köprü ve alt yapının zarar görmesi neticesinde şehirde ulaşım sorunu yaşanır,bir çok iş yeri zarar görür, şehrin turistik faliyetlerinde azalma meydana gelir. Bunun neticesinde ekonomik ve sosyal problere yol açar.
SAYFA 70: YAYGIN OLARAK KULLANILABİLECE K TANIMLAYICI KELİMELER
Benim memleketimin yürümekte dahi zorlanacağınız diklikte yamaçları,temiz havası masmavi denizi, ve sıcak insanları ile gezmeye görülmeye değer muazzam bir yerdir.
 
 
aysu
# 17. VE 35. SAYFA ARALIĞIaysu 19-12-2015 17:54
SAYFA 17 ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPİTİ: İlk olarak ihtiyaç tespiti yapılmalıdır. Sonrasında literatür taraması ve ardından da bir hipotez geliştirerek ortaya bir fikir atarız. Yeni bir araştırma konusu seçersek, alanda fazla araştırma olmadığı için yeni alanda uzmanlaşmış oluruz.
SAYFA 18 KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar: Şehirlerdeki yoğun nüfus çalışma hayatında rekabete neden olur. Ortaya çıkan rekabet bireylerin birbirlerine zarar vermesine neden olur. Zarar gören çalışanda psikolojik rahatsızlıklar baş gösterir.
SAYFA 20 Alanınızla ilgili bölgesel konular ve sorunlar: Marmara bölgesinde iş imkânları daha fazla olmasına rağmen bireyin geçimini sürdürmesi zordur. Daha çok çalışmak zorunda kalabilir. Bu nedenle çok çalışmak bireyi psikolojik rahatsızlığa sürükleyebilir.
SAYFA 22 Konu ile ilgili Ulular arası Kuruluşlar ve Fonlar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
KAYNAK TARAMA SAYFA 27 Veri Tabanı, Makale Havuzu, Web Kaynağı: psikolojiportal i.com, wikipedia.org, psikoterapi.inf o.tr
Anahtar Kelime: Mobbing, psikolojik taciz
SAYFA 34 ANA FİKRİN TANIMLANMASI Aşağıdaki metnin ana fikrini tespit etmeye çalışın: Üretilen malların değeri insanların beğeni ve beklentilerine göre zamanla yavaş yavaş değişecektir. Değer hızla sıfırlanmaz.

SAYFA 35 Ana fikir: Finansal araçlara olan güven toplumsal yönlendirmelerl e, hızlı şekilde değerinin çok üstünde ve altında olabilir.
 
 
aysu
# 50. ve 58. SAYFA ARALIĞIaysu 19-12-2015 18:03
SAYFA 50 PARAGRAFLARDA KONU CÜMLESİ VE YAZIMI Üretilen mal ve hizmetler bireylerin ihtiyaçlarına bağlıdır.

SAYFA 51 Sağlık hizmetlerinin bireye faydasını ve zararını ölçmek zordur.


ALTTAKİ PARAGRAFLARDA Kİ DESTEKLEYİCİ CÜMLELERİN ALTLARINI ÇİZİNİZ:Ülkeler in çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur. Bu ekleme ile birlikte WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir. Bu oran 2007 yılı için %60 düzeyinde olmaktadır.

SAYFA 52 HER BİR KONU CÜMLESİ İÇİN ÜÇ TANE DESTEKLEYİCİ VE SONUÇ CÜMLESİ YAZIN.

1-İstanbul çoğunlukla Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.

A-Yıllık ihracatın %25’i İstanbul’dan yapılmaktadır.
B-İstihdamın büyük kısmı İstanbul’dadır.
C-Eğitim seviyesi en yüksek ildir. Sonuç Cümlesi: Verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere, ekonominin kalbi İstanbul’dur.

SAYFA 54 KONU VE DESTEK CÜMLELERİNİ KULLANARAK PARAGRAF YAZIN.

KONU:Sizin en iyi ya da en kötü işiniz. Yemek yapmayı beceremem. Yemek konusunda fazla bir tecrübem yok. Bu yüzden arkadaşlarım tarafından yemeklerim beğenilmez.

SAYFA 57 İlginizi Çeken Ünlü Birisi Hakkında Bilgi Bularak Bir Kronoloji Oluşturun ve Bir Paragraf Yazın. Victor Hugo, 26 Şubat 1802 Fransa’da doğmuştur. En büyük ve ünlü Fransız yazarlardan biri kabul edilir. Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu romanlarıyla tanınır. Gençliğinde şiddetli bir kral yanlısı olsa da, görüşü yıllar içinde değişmiştir. Hugo 1885’te 83 yaşındayken zatürreden ölmüştür.

SAYFA 58 İlginizi Çeken Bir Konuyu Geçiş Kelimelerini Kullanarak Bir Paragraf Yazın. Mıhlama yapmak için her şeyden evvel köy tereyağı, ikinci olarak mısır unu, üçüncü olarak peynir gerekir. En önemlisi tereyağında mısır ununu pembeleşene kadar kavurmaktır. Son olarak üzerine su ekleyerek pişmesini bekliyoruz. Afiyet olsun.
 
 
aysu
# 60. VE 75. SAYFA ARALIĞIaysu 19-12-2015 18:07
SAYFA 60 BİLGİ VE METARYALLERİN MEKÂN SIRALAMASINDA İFADE EDİLMESİ Okulunuzun Kantinini Geçiş Kelimeleri İle Tarif Ediniz. Kapıdan içeri girdiğinizde sağ tarafta oyun bölümü sol tarafta ise masa ve sandalyeler vardır. Masa ve sandalyelerin önünde cam bulunmaktadır. Bir kaç metre ilerledikten sonra sağ tarafımızda ürünler vardır. Kahve ve tost makinası tezgâhın arkasında durmaktadır.

SAYFA 65 SEBEP-SONUÇ YAZILARI Belirlediğiniz Konu İle İlgili Sebep Sonuç İlişkisini İfade Edecek Şekilde Konu Cümlesi, Destek Cümleleri Ve Sonuç Cümlesinden Oluşan Bir Parça Yazın. Doğal afetlerin yarattığı yıkımlar birçok işyerinin zarar görmesine neden olur. Sel afetine maruz kalmış bir iş yeri faaliyetini durdurmak zorunda kalabilir. Sonuçlar birçok iş yeri için aynı durumdaysa işçiler işsiz kalır ve piyasada işsizlik artar.

SAYFA 70 YAYGIN DUYUSAL KELİMELER Tanımlayıcı Kelimeler Kullanarak Bir Nesneyi Tanımlayınız. Karayemiş Karadeniz bölgesinde yetişen bir meyvedir. Karayemiş, ağaçta yetişir ve siyah renklidir. Şekli yuvarlak ve küçüktür. Tadı çok tatlı değildir. Ağızda mayhoş bir tat bırakır. Yüzeyi pürüzsüz ve parlaktır.

SAYFA 74 YAZILARDA DÜŞÜNCENİN İFADE EDİLMESİ -Ben şunun karşısındayım: Japonya’daki uzun ve ağır çalışma saatlerine karşıyım. -Ben şunun lehindeyim, taraftarıyım: İnsanlara değer verilmesi gerektiği taraftarıyım. -Benim düşünceme göre: Bir yazıyı değerli kılan yanlışının olmamasıdır. -Şuna karşı çıkıyorum: Bencil olmaya karşı çıkıyorum.

SAYFA 75 FİKİR PARAGRAFININ YAZILMASI Japonya’daki uzun ve ağır çalışma saatlerine karşıyım. Nihayetinde çalıştırılanlar ın insan olduğu unutulmamalıdır . Örnek; ağır çalışma saatlerinden dolayı ölüm ve intiharlar görülmektedir. Her şeyden evvel ölüm ve intiharlar doğrudan bireyin ailesini etkilemekte ve dolayısıyla toplumsal bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ciddi bir toplumsal sorun olmakla birlikte en iyi çözüm yolları bulunmalıdır.
 
 
Emrah
# EMRAH ÖZDEMİREmrah 20-12-2015 01:14
SAYFA 19 KUTU 1
Kamusal ve özel yatırımlarda inşaata yönelimin fırsat maliyeti.
Büyük kentlerde yaşanan trafik yoğunluğunun ve düzensizliğinin ülke ekonomisine etklileri.
SAYFA 20 KUTU 1
Tarımsal faaliyetlerin etkinliği.
Bireysel enerji tasarrufu farkındalığının önemi.
Finansal okur-yazarlık gerekliliği.
SAYFA 20 KUTU 2
Tasarruf eğiliminin önemi ve iyileştirilmesi .
İstihdamın arttırılmasına engel teşkil eden mikro sorunlar.
Enflasyonist ortamlarda tüketici davranışlarının olumsuz etkileri.
Ekonomik büyüme ile ilgili faktörlerin iyileştirilmesi nde dış ticaretin önemi.
SAYFA 21 KUTU 1
Döviz kuru müdahalelerinin esnekliği.
Dış ticaret açığının finansmanı.
Ekonomik büyümede siyasi istikrarın önemi.
SAYFA 22 KUTU 1
Uluslararası kuruluşlar ve fonlar
1.İMF , Dünya Bankası
2.Japon fonları
3.Avrupa yatırım fonu
4.Uluslararası finans kurumu
Ulusal kalkınma ajansları
1.İstanbul kalkınma ajansı
2.Ulusal ajans
3.Avrupa yatırım fonu
4.Uluslararası finans kurumu
Ulusal teşvik kuruluşları
1.KOSGEB
2.Maliye bakanlığı destekleri
3.Ar-Ge indirimi
4.Ekonomi bakanlığı teşvikleri
Sanayi ve ticaret odaları
1.İSO
2.Bursa ticaret ve sanayi odası
3.Kocaeli sanayi ve ticaret odası
4.Ankara ticaret odası
Kamu ve özel kurumlar , sivil toplum kuruluşları , araştırma enstitüleri
1.Türkiye bilişim derneği
2.Türkiye genç iş adamları derneği
3.TÜSİAD
4Tarımsal araştırmalar enstitüsü
 
 
Emrah
# EMRAH ÖZDEMİREmrah 20-12-2015 01:16
SAYFA 23 KUTU1
Ulusal planlar.
1.Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, yeni yöntemler.
2.İstihdam düzenlemeleri ,yatırım teşvikleri.
3.Bölgesel gelişmişlik farkının azaltılması.
4.Ticari ve esnek kanunlar , adalet sisteminin iyileştirilmesi.
Bölgesel planlar.
1.Bölgesel üretim fizibilitesi.
2.Üretici desteklemeleri , rehberlik.
3.İhraç ürünleri ,planlama-üretim.
4.İstihdam yaratma.
Ulusal kuruluşların teşvik konuları ve öncelikleri.
1.Katma değeri fazla ve ihracat payı çok olan ürünler üretimi.
2.KDV istisnası
3.Vergi indirimi.
4.Yatırım yeri desteği.
Uluslararası kuruluşların teşvik konuları ve öncelikleri.
1.Dış açık destekleri ve serbest piyasa.
2.Uluslararası yatırımcı kolaylığı.
3.Gümrük vergisi düzenlemeleri (wto).
4.Liberalizm.
Ticaret ve sanayi odaları öncelikleri.
1.Nitelikli çalışan sayısı.
2.Kanuni düzenlemeler.
3.Üretimde hammadde kolaylığı.
4.Ulaşım güvenliği.
Mesleki kuruluşların öncelikleri.
1.Mesleki eğitim programları ve kalifiye eleman yetiştirilmesin in önemi.
2.Kanunda ilgili meslekler lehine düzenlemeler.
3.Meslek erbabları arasında dayanışma ve işbirliği.
4.Kaliteli hizmet sunumu.
Kişisel veya kurumsal öncelikleri.
1.İyi eğitim alıp kendini geliştirmek.
2.Alanında uzman ve nitelikli personele sahip olmak.
3.Populer çalışmalarla dünyada imaj yaratmak ve saygınlık kazanmak.
4.Ülke yararına , araştırmalara öncülük etmek.
SAYFA27 KUTU1
Veri tabanı ve makale havuzu tespit çalışması;
www.academia.edu :Kayıt olunup akademik yazarların eserlerine ulaşılabilir.
www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/sonuc.php : üyelik istemez grup dizin araması yeterlidir
ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/elektronik-bilgi-kaynaklarımız :tubitak merkezli makale araştırma veri tabanı , üyelik gerekmez arama bölümüne ilgili kelimeleri girmeniz yeterlidir.
SAYFA34 KUTU1
Anafikir tespiti 1 ; Ürün ve hizmet üretimine insan ihtiyac ve taleplerinin etkisi.
Anafikir tespiti 2 ;Toplumsal yönlendirmeler ile fiziki değerinin çok üstünde yer alan bir soyut fiyat ortaya çıkabilmektedir.
SAYFA50 KUTU 1
1.Mal ve hizmet üretiminde kişi-tüketici talepleri göz önüne alınmaktadır.
Soru:Tüketici talepleri üretimi yönlendirebilirmi?
SAYFA 51 KUTU2
Alıştırma 4.2.2.1 destekleyici cümleler;Ülkele rin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.WHO istatistiklerin e göre.
 
 
Emrah
# EMRAH ÖZDEMİREmrah 20-12-2015 01:17
SAYFA52 KUTU1

.Bu hususta ülkede ileri gelen finans ve ticari şirketlerin ana müşterileri burada yer almaktadır.
.Ülke genelinde en çok göçü alarak Türkiye'nin en kalabalık şehriolmasıda bunu destekler niteliktedir.
.Jeopolitik konumunun da etkisi ile deniz ve kara trafiğinde etkili bir şehirdir.Buda ticareti desteklemektedir.
SAYFA52 KUTU2
.Kitle iletişim araçları ve internet kullanımın gelişmesi sayesinde kurumların çalışmaları kolaylaşmaktadır.
SAYFA52 KUTU3
.Nitekim sanatı icraa eden insandır ve bunu diğer insanların beğenisine sunmak bu sayede övgü toplamak için yapar.
SAYFA53 KUTU1
Sonuç cümlesi :Böyle şehirlerin yapısını , konjöktürünü korumak ve desteklemek hem bireylerin hemde devletin sorumluluğundadır.
SAYFA 56 Alıştırma 4.3.1.2.
Ford ilk olarak 1800 lü yıllarda ABD'de içten yanmalı motorun icadı ile Hanry Ford tarafından hayata geçirildi.1800 lü yılların sonuna kadar ABD' de çok büyük satış rakamlarına ulaştı.1929 ekonomik buhranı ile sarsılıp satışları yarı yarıya düştü ,birçok üretimhanesini kapattı.Regan dönemi arz yanlı politikalar sayesinde ayağa kalktı.1950 lere gelindiğinde piyasada birden fazla rakibi vardı pazarlama ve ar-ge çalışmaları sayesinde ayakta kalmayı başardı.2000 li yıllarda üretim kapasitesini geliştirip birden çok dalda araç üretmeye başlamıştır.Gün ümüzde ise dünya otomobil üretim hacminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
SAYFA60 KUTU1
Okul girişinin sağ tarafında güvenlik kulubesi sol tarafında ise kantin girişi yer almaktadır , tam karşıda ise iki bina arası boşluk vardır.Girişten 10 metre ilerledikten sonra sağlı sollu iki adet bina bulunmakta , binaların önünde ise birer adet çardak bulunmaktadır.
SAYFA65 KUTU1
Kentteki fabrikanın faaliyetlerini durdurması sonucunda binlerce birey şehirdeki işsizler ordusuna dahil olmuşlardır.Bu kişilerin diğer sektörler ve ekonomik işleyiş içerisinde bir zincir halkası olarak bulunmalarından dolayı bir çok esnaf ve işverende bu olaydan olumsuz etkilenmişlerdi r.Sonuç olarak şehir ekonomisi ağır darbe almıştır.
SAYFA70 KUTU1
Uludağ ; Bursa şehir yerleşiminin üzerinde dik bir şekilde yükselen bir oluşumdur.Dağ zirvesinde hava temiz ve genellikle soğuktur.Yer yer tepeliklerin oluşturduğu zirvede geniş düzlükler de yer almaktadır.Kışı n beyazlara bürünen yüzey , duman benzeri bulutlarla kaplanır.Anlık değişen hava muhalefeti ve rüzgarlarda cabasıdır.
 
 
mustafasadikoglu
# Mustafa Sadıkoğlumustafasadikoglu 21-12-2015 16:14
Sayfa 19 Kutu1
İstanbul yoksulluk türlerinin yaşandığı alanlar açısından da farklılıkların bulunduğu bir kenttir. İstanbul’da yoksulluğun nedenleri arasında göç, eğitim, fırsatı yakalayamamak, sosyal dışlama olarak ifade edilebilir.
Sayfa 20 Kutu 1
Marmara Bölgesi Türkiye’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgedir. Bu sebeple Marmara Bölgesinde yoksullar arasında gelir ve tüketim eşitsizliklerin in yüksek olmasını ifade eden yoksulluğun şiddeti daha fazladır.
Sayfa 20 Kutu 2
Türkiye’de yapılan araştırmalara göre yoksulluğun yaygın olduğu görülmektedir. Türkiye nüfusunun %15 i yoksul olduğu kabul edilmiştir.
Sayfa 21 Kutu 1
Dünyada her yık 11 milyon kişinin açlık ve yetersiz beslenme yüzünden öldüğü tahmin edilmektedir. Dünyada açlık sorunun derinleşmesinin ve bu konudaki endişelerin artmasının nedenleri ; üretin yetersizliği, doğal koşullardaki olumsuzluluklar , tekelleşme, savaşlar, enflasyon, eğitim yetersizliği, küresel ısınma ve mali istikrarsızlık gibi nedenler.
Sayfa 22 Kutu 1
Uluslar arası kuruluşlar ve fonlar
1.Birleşmiş Milletler
2.Dünya Bankası
3. İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı Uluslar arası Para Fonu
4.Avrupa Birliği
Ulusal Kalkınma Ajansları
1.Ankara Kalkınma Ajansı
2.Güney Marmara Kalkınma Ajansı
3.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
4.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tubitak-Kosgeb vb. Ulusal Teşvik kuruluşları
1.Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu
2.İŞGEM
3.TEYDEB
4.TUBİTAK
Sanayi ve Ticaret Odaları
1.Ankara Sanayi Odası
2.Adana Sanayi Odası
3.Kocaeli Sanayi Odası
4.İstanbul Ticaret Odası
Kamu ve özel kurumlar sivil toplum kuruluşları araştırma Enstitüleri vb.
1.Tüik
2.YMSADPK
3.TEPAY
4.İŞKUR
Sayfa 23 Kutu 1
Ulusal Planlar
1. Kalkınmanın ülke safhına dengeli olarak yayılması
2. Yerel potansiyelin harekete geçirilmesi
3. Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması
4. Yoksulluğun azaltılması
Bölgesel Planlar
1.Sosyal içerme ve yoksullukla mücadele
2.Gelir dağılımının geliştirilmesi
3.Eğitim sisteminin geliştirilmesi
4.Sağlık sisteminin etkinleştirilmesi
Ulusal Kuruluşların teşvik konuları ve öncelikleri
1.Vergi politikaları
2.Yatırım teşvikleri
3.Mali destekler
4.Aktif işgücü politikaları
Uluslar arası Kuruluşların teşvik konuları ve öncelikleri
1.Ülkelere kaynak sağlamak.
2.İktisadi büyüme
3.Gümrük vergisi teşvikleri
4.Gelir dağılımında adaleti sağlamak.
 
 
mustafasadikoglu
# Mustafa Sadıkoğlumustafasadikoglu 21-12-2015 16:15
Sayfa 27 Kutu 1
Veri tabanı, makale havuzu vb. web kaynağı
iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/archive/yoksulluk
www.acarindex.com/.../makale
www.aso.org.tr/.../kaynak
Sayfa 27 Kutu 2
Anahtar Kelime
Yoksulluk
Yoksullukla mücadele
Gelir dağılımının iyileştirilmesi
Sayfa 34 Kutu 1
Anafikir: İnsanın ve toplumun fiziksel ruhsal ihtiyaçlarını üretilen mal ve hizmet üzerindeki etkisi
Sayfa 35 Kutu 1
Anafikir: Birçok finansal ürünün fiyatlaması üzerindeki soyut olan güven kavramının etkisi.
Sayfa 50 kutu 1
Talebi oluşturan en önemli faktör bireylerin ihtiyaçlarıdır.
Sayfa 51 Kutu 1
Sağlık hizmetlerinin faydasını ölçmek oldukça zordur.
Sayfa 52 kutu 1
-Bunun nedeni olarak ulaşım ağının gelişmiş olması söylenebilir.
-İşgücü oldukça fazladır.
Sayfa 52 Kutu 2
Tübitak ve okullar iş birliği yapınca proje sayısı artmaktadır.
Sayfa 53 Kutu 1
Sonuç cümlesi: Nereden bakarsanız bakın Türkiye’nin ekonomik başkenti İstanbul’dur.
Sayfa 54 Kutu 1
Çok gurulandığıım an : Futbol turnuvasında kazandığımız madalya.
Sayfa 56 alıştırma 4.3.1.2
1204 yılında latinlerin işgaline uğrayan konstantinopoli s latin imparatorluğunu n başkenti olmuştur. Latin egemenliğinden sonra 1453’e kadar Bizans İmparatorluğunu n başkenti olmuştur. 25 Mayıs 1543’de İkinci Mehmet tarafından fethedilmesinde n sonra Osmanlı dönemi başlamıştır. 1923’de Ankara’nın Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak seçilmesiyle İstanbul başkenti olma özelliğini yitirmiştir.
Sayfa60 Kutu 1
Kapıdan girdiğimiz zaman karşı koridorun sağında öğrenci işleri, solunda ise Atatürk büstü yer almaktadır. Sağda ve solda sınıfların olduğu uzunlamasına birer koridor vardır. Sol koridorun sonunda kütüphane bulunmaktadır.
Sayfa 65 Kutu 1
İkinci dünya savaşı sonrası birçok ülke ekonomik sorunlarla başbaşa kalmıştır ve birçok fabrikalar kapanmıştır. Bunun sonucunda bireyler işsiz kalmış ve şehir ekonomisinde çöküntü meydana gelmiştir.
Sayfa 70 Kutu 1
Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanmaktadır. Bu nedenle sıcaklık iç kesimlere kadar girebilmektedir . Ortalama yükseltisi 500 metre civarındadır. Yazları sıcak ve kurak , kışları ılık ve yağışlıdır. Temiz deniziyle turistleri kendine çeken Ege, her mevsim kalabalıktır.
 
 
canarat
# Selahattin can arat sayfa 19-35 aralıgıcanarat 21-12-2015 18:11
konu:nufusun cografi olarak dagılımının yarattıgı genel sorunlar
sayfa 19-21 : 1.Konu tespitinde dikkate alınacak üst başlıkların belirlenmesi
a)Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorular:
su kirliligi,kişi basına düsen alanın azalması,gürült ü,hava kirliligi,calış ma kosulları
b)Alanınızla ilgili bölgesel konular ve sorunlar:Tüik yalova nufusunun türkiye yas ortalamasının üstünde oldugunu acıkladı.
c)Alanınızla ilgili ulusal konular ve sorunlar:Türkiy ede kırdan kente gçö sorunu vardır bu da nufusun cografi olarak dagılımını etkilemektedir.
d)Alanınızla ilgili uluslararası konular ve sorunlar: Cin (ücretler düsük sebebi fazla nufus )

sayfa 22-23
1.Konu tespitinde dikkate alınıcak üst kuruluşların belirlenmesi:
a)konu ile ilgili kuruluş türleri:
içişleri bakanlıgı ,nufus işleri genel müdürlügü , türkiye istatistik kurumu
2.Üst kurulusların önceliklerinin belirlenmesi:
a)öncelik belirleyen plan yada kurumlar :
tarım tesvik politikaları,ci nde 1 cocuk yapılabilirken 2. cocuga izin verilmesi,cevre kirliliginin azaltılması

sayfa27
1.Veri tabanı ,makale havuzu vb web kaynagı:
www.nvi.gov.tr

sayfa32
1.Bildiklerinizi listeleyin:
sehirlerdeki su kirliligi sebebleri,büyük sehirlerde trafık sorunları

sayfa 34-35
1.Asagıdaki metnin anafikrini tespit etmeye calısın:Mal ve hizmetlerin miktarı cok hızlı bir sekilde degişmemektedir .degişim mal ve hizmet ikamesine baglıdır.
2.Asagıdaki metnin anafikrini tespit etmeye calısın :Finansal ürünler insanların o fınansal araclarına olan güvenine bagldır.
 
 
canarat
# Selahattin can arat sayfa41-60canarat 21-12-2015 18:13
1.Okumaya degerlendirme tablosu ve arastırma
makalenın adı : suyun önemi
konusu:türkiyede su potansiyeli
amacı:suyun yasam ortamının oluşması için temel ögelerden oldugunu ispatlamak
hedef kitlesi:bilimse l calısmalar
destekleyici detayların listelenmesi:tü rkiyee kişi basına yıllık 1555 mküp su tüketimi vardır.
destekleyici detayların ardısık sıralaması :4.dereceden kirlenen sularımız marmara,sakarya,meric
sebeb sonuc ilişkisi :nufus artısları suyun kirlilik oranlarını arttırmıstır.
zıtlıklar:bazı havzalarda kirlilik az iken bazı havzalarda yüksektir.
özeti:dünyada nufus artısı beraberinde suyun kirliligini getirmiştir.bu konuda önlemler alınmazsa gelecekte dünya susuz kalıcaktır.

sayfa52-60
1.bosluk:istanbul türkiyenin en kalabalık sehridir.istanb ulavrupayla asya arasında köprü görevindedir.is tanbulda iç gümrüklerin sayısı cok fazladır
4 .bosluk:sonuc cümlesi: kurumlar arasındaki işbirligindeki gelişmeler bilimdeki gelişmeleri hızlandırmaktadır.
syf 54 alıstırma: en sevdiginiz müzik yada film: en sevdigim film türü korkudur.korku filmlerinin müziklerini severim.
syf56
aliştirma: ferrarinin kurucusu enzo cocukken ailesi yoksuldur zamanla arabalarla ilgili geliştirdigi fikirlerle genclik dönemi zengin olarak gecirmiştir.ölü münü ardından adı araclarıyla yasamaya devam etmektedir.
syf 60:alıstırma
benim evimin karsısında geniş bir cadde vardır.caddenin altında cok güzel bir cafe vardır cafenın dısında bu caddede bircok dükkan bulunmakta.
 
 
canarat
# Selahattin can arat sayfa 65-79canarat 21-12-2015 18:59
syf 65:alıştırma:
sebeb:fabrikanın kapanması
etki:sehir ekonomisinde çöküntü
konu cumlesi:sehirle rde ki kapanan fabrıkalar sehir ekonomisine büyük zarar vermektedir.
sonuç cümlesi:sehirle rde kapanan fabrikalar işsizlikde artıslara neden olarak, sehir ekonomilerini cöküntü icine sokmaktadır.
syf70:
alıstırma: Yalovadaki ara sokaklar cok dardır.Yalovada ki sokaklar ,istanbula göre daha temizidr.Yalova da bu aylarda havalar oldukca soguk.Yalovadak i deniz kirliligi nedeniyle yazları plajları turizim amaclı kullanılamamaktadır.
syf75:
alıstırmalar:fikir paragrafı yazılması:
Öncelikli olarak soylemeliyim ki sehirlerde kapanan fabrıkalar herseyden evvel issizligi etkilemekde.İki nci olarak kapanan fabrıkalar sehir ekonomilerini önemli olarak etkilemektedir.
syf76:
aliştırma:Asagıdaki konuların birinde fikirlerinizi ifade eden bir paragraf yazın:
Para biriktirmenin sınırları,harca ma mı,tasarruf mu?
Bence para biriktirmenin sınırları harcamaları azalmaktır.harc amalarımızı azalttıgımız taktırde elimizde kalan fazla para bizim tassaruflarımızdır.

syf79:alıstırma:
Güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilme si:için ilk olarak güvenlik egitimi verilmelidir.da ha sonra teknolojik gelişmelerden yararlanılmalıd ır.
 
 
Pınar
# SAYFA 19-35 ARALIĞIPınar 23-12-2015 00:38
SAYFA 19: KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR; (Düzenlenmemiş Hali):Nükleer enerjinin ekonomi ve kalkınmada rolü ve çevreye verdiği zarar ve riskleri.
(Düzenlenmiş Hali):Nükleer enerji konusunda negatif dışsallıklarıny eterince hesaplanmadığı konusundadaki şüphelerim.
SAYFA 20:ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR:Nüklee r santrallerın güvenli inşa edilmemesi halinde bölgedeki canlılara ve çevreye ciddi zararlar vermesi.
SAYFA 20: ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR VE SORUNLAR:Çernob il kazasından sonra radyoaktif dozlarının salınımları sonucunda Karadeniz bölgesinde yaşayan insanların kanser tehdidi altında kalmaları.
SAYFA 21:ALANINIZLA İLGİLİ ULUSLARARASI KONULAR VE SORUNLAR:Çernob il nükleer kazanın ardından komşu ülkelerin radyoaktif dozların etkisi altında kalması.
SAYFA 27: ANAHTAR KELİME TESPİTİ ÇALIŞMASI:1. Anahtar Kelime;Nükleer Enerji Kazaları. Bu kelimeyle ilgili bulunan kaynak;Büyük Nükleer Kazalar ve Nükleer Enerji Teknolojisinin Evriminde Doğurdukları Sonuçlar.2. Anahtar Kelime;Nükleer Enerji. bu kelimeyle ilgili bulunan kaynak; Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Türkiye'de Nükleer Enerji Gerçeği.
SAYFA 34: ANAFİKRİN TESPİTİ:Üretile n Ürün ve hizmetler İnsan İhtiyaçlarını Karşıladığı Sürece Deeğişmemektedi r.
SAYFA 35:ANAFİKRİN TESPİTİ:Finanas al Ürünlerin fiyatlanması güven kavramı ile olmaktadır.
 
 
aybikeaknc
# 19-41sayfaları arasıaybikeaknc 23-12-2015 01:18
Ödevime sporla başladım daha sonra konuyu değiştirdim.
Sayfa 19 Kentsel konu ve sorunlar:
Karate sporunun yaygın olmaması ve bununla birlikte çalışma alanlarının kısıtlı tutulması.
Bölgesel sorunlar: bölgeler arası yapılan maçlarda teşvikin az olması gereken özenin gösterilmemesi .
Sayfa 22 uluslararası kuruluş ve fonlar: Dünya karate federasyonu www.wkf.net
Sayfa 27 veritabanı ve makale tespit havuzu:
www.karate.gov.tr (üye olunarak sporcu kartı çıkartılmalı ) www.wkf.net (Dünya, Türkiye ve ulusal maçlarda görev almak )
Anahtar kelime tespiti: Maç reklamanı (www.karate.gov.tr) Maç tarihleri (site ve facebook sayfası) Hakem ve sporcu listesi (Organizasyon kurulu)
Sayfa 28 Ulaşılan kaynak türleri: Delioğlu karate ve spor kulubü kütüphanesi (kitap-makale) Karatetürk E-Dergi(dergi, kitap, haber)
Sayfa 34 Anafikir tespit çalışması: (Benim verdiğim cevap) Toplumun ihtiyaçları beğeni ve beklentilere göre karşılanır . nüfus artışı da bunu tetikler.(Sınıf ta verilen cevap ve sizin uygun gördüğünüz) Mal ve hizmetlerin miktarının çok hızlı değişmeyeceği,i htiyaç sürdüğü için değer sıfırlanmayacaktır.
(Yazar beni bir şeye inandırmaya çalışıyor)
Sayfa 35 Anafikir tespiti: Finansal ürünün fiyatlanması soyut olan güven kavramı ile olmaktadır.
Sayfa 36 makale anafikri: Karatede insanların kişilikleri gelişmektedir. Ailede başlanan eğitimin ve zamanla çocukları belli bir kalıba soktuğu, daha sağlıklı birer birey yetiştirdiğini bilmemizi istiyor.
Sayfa 41 Makale:
Adı:Ateş üstünde kaynayan su
Konusu: Karatenin faydaları, aile-birey katkısı ile ilgilidir.
Amacı:Genç nesili spora bağlama ve karakter gelişimini sağlamaktadır.
Hedef kitlesi: Sporcular, aileler ve yeni nesil.
Sebep-sonuç:Karakter gelişmesinde sporcunun belli bir yere gelebilmesi için antrenman yapılması anlatılmaktadır.
Zıtlık: Spor bilincini alan bir bireyin diğerlerine göre daha saygılı ve hoşgörülü olduğudur.
Özet: Antrenman yaparak sadece karate tekniklerini değil,bilgi,tec rübe,davranış kültürüve görgünün de geliştiğini bilmemizi istiyor.
 
 
aybikeaknc
# 50-70 sayfaları arasıaybikeaknc 23-12-2015 01:22
Sayfa 50:Mal ve hizmetler bireyin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre şekillenir. Piyasa mekanızmasında talep en uygun üretim seviyesini ve malını kullanmak için vurgulanır.
Sayfa 58 En iyi yaptığın iş : Hakemlikte en önemli unsur adil olabilmektir.İk inci olarak maç sırasında jest ve mimiklerin etkili olabilmesi önemlidir.Üçünc ü sırada reflekslerini etkili kullanması gerekir.Süreyi sporcular arasındaki teknikleri seçebilmek gerekir.Son olarak da tataminin gerçek hakimi olduğunu,verdiğ i kararlarla ispatlaması gerekir.
Sayfa 60 Mekansal sıralama: Okuldan içeriye girdiğimiz gibi güvenlik birimiyle karşılaşmaktayı z . hemen solumuzda okul kantini yer almaktadır . kantinin az ilersinde MYO görülmektedir. MYO'nun tam karşısında İİBF yer almaktadır. MYO ve İİBF'nin ortasında ise oturma alanları mevcuttur. Ve bahçenin geri kalan kısımları araçlar için park alanı olarak ayrılmıştır.
Sayfa 65:Doğal afet olursa birçok iş yeri zarar görür. Örneğin deprem olduğunda sallantının şiddetiyle iş yerlerinde çöküntü, çatlama gibi sorunlar meydana gelir. Camları kırılır,mallar ziyan olur. Böylelikle ürünlerini satamaz. (Burada ekonomiye de yer vermiştim fakat başlığa sadık kalmadığından düzeltme yaptınız.)
Sayfa 70 yaygın olarak kullanılan tanımlayıcı kelimelerle cümle kurma: Kocadere köyü kırsal bir alandan oluşmaktadır.Et rafta dağların oluşu muhteşem bir manzara oluşturmaktadır . Havası ise gayet temizdir. Fazla kalabalık olmadığı için gayet sessiz ve sakin bir yapısı vardır. Dar görünen köy yollarının sonunda geniş tarlalar ortaya çıkmaktadır.
 
 
Pınar
# SAYFA 37-70 ARALIĞIPınar 23-12-2015 03:17
SAYFA 50 PARAGRAFTA KONU CÜMLESİ VE YAZIMI: piyasadaki mal ve hizmetler tüketici tercihlerine göre şekillenir.
SORU:Üretimde arz -talep ilişkisi var mıdır?
SAYFA 51 DESTEKLEYİCİ CÜMLELER:Ülkele rin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.
SAYFA 52 İSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADI R:İstanbul başta sanayisi ve birçok sektörde gelişmiş bir şehirdir. fabrikaların çokluğu şehrin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.it halat ve ihracatın en çok yapıldığı şehirdir.
SAYFA 53: İSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADI R:İstanbul'un ekonomi açısından gelişmiş olması nüfusun artmasına yol açmıştır.
SAYFA 54:SİZİN EN SEVDİĞİNİZ MÜZİK, FİLM, EDEBİYAT YA DA SANAT TÜRÜ: Benim en sevdiğim yazar Sabahattin Ali'dir. Sabahattin Ali deyince her şeyden önce aydınlığa, ışığa, insanın ve toplumun mutluluğuna adanmış bir yaşam ve eğilmeyen, boyun eğmeyen güçlü bir karakter geliyor aklıma.
SAYFA 60 MEKANSAL SIRALAMA: Okulun giriş kapısından girerken sağ tarafta güvenlik görevlileri ve sol tarafta kantini bulunmaktadır.B iraz ilerledikten sonra sağ tarafta İİBF binası ve sol tarafta MYO yer almaktadır.
SAYFA 65: Fabrikaların kapanması şehir ekonomisine çöküntüye neden olur.Fabrikalar ın kapanması istihdam oranını düşüreceğinden işsizlik oranında artışa neden olur.İşsizliğin artmasıyla bölge nüfusu istihdamın gelişmiş olduğu bölgelere kayar.
SAYFA 70 YAYGIN OLARAK KULLANILAN TAMAMLAYICI KELİMELERLE CÜMLE KURMA:Yalova küçük, ulaşımı kolay, yeşilin her tonunu barındıran ormanları olan, sessiz, kalabalık olmayan bir şehirdir.
 
 
Kadir
# Sayfa 19-41 aralığıKadir 23-12-2015 08:50
ÜNİTE1
S:19
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR:Yalova da islami finans ürünlerinin tanınmaması
S:20
ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR:Finans piyasalarının etkinliğinin İstanbul ile sınırlı kalması
ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR VE SORUNLAR :Türkiyenin müslüman bir ülke olmasına rağmen islami finans ürünlerinin yeterli işlem hacmine sahip olmaması
S:21
ALANINIZLA İLGİLİ ULUSLARARASI KONULAR VE SORUNLAR:İslami finans ürünlerinin uluslararası finansal ürünler içindeki hacminin sınırlı olması .
S:22
KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ:
Uluslarası Kuruluşlar:İsla mi Ticaret ve Sanayi Odası, İslami Banklar Uluslararası Birliği

Ulusal kalkınma ajansları:Türki ye Katılım Bankaları Birliği
ÜNİTE 3
S:32
BİLDİKLERİNİZİ LİSTELEYİN(ALAN INIZLA İLGİLİ 5 EN ÖNEMLİ ŞEY)
Türkiye de İslami finansın işlem hacminin neden artırılamadığı
Sukuğun İslami finans varlıkları içinde önemli bir yere sahip olduğu
2008 Küresel Finansal krizinde İslami finansın işlem hacminin pek daralmadığı
İslami finans varlıklarının sadece müslüman ülkelerde kullanılmadığı
Dünyaca ünlü bankalarında islami finans ürünlerini kullandığı
S:34
Metnin ana fikrinin tespit edilmesi :Üretimin talebe gecikmeyle cevap vermesi
S:35
Metnin ana fikri :Spekülasyon
S:41
 
 
Kadir
# sayfa 41 -57 aralığıKadir 23-12-2015 08:51
OKUMA VE DEĞERLENDİRME TABLOSU VE ALIŞTIRMA
MAKALENİN ADI:Faizsiz finans nedir?Faizsiz finansın yapısı
1)Bu makalenin konusu :İslami finans ile geleneksel finansın karşılaştırılma
2)Makalenin amacı:İslami finansın ülkelerdeki makro ekonomik değişkenlerin işlerliğini kolaylaştırması nın gösterilmesi
3)Bu makalenin hedef kitlesi:islami finans hakkında genel bilgi edinmek isteyen
6)Bu makalede destekleyici detaylar sebep –sonuç ilişkisiyle verilmiştir:İsl ami finans sistemindeki kar zarar ortaklığı sayesinde reel sektörlerle birebir ilişkili olması sebebiyle ekonomik balon yaratmayacağı savunulur
7)Destekleyici detayların karşılaştırma ve zıtlıklarla verilmesi:Günüm üz kapitalist finans sisteminde faiz ve spekülasyon ekonomik balonlara neden olurken,islami finansta belirsizliklerd en kaynaklanan kazanca yol açan spekülasyon yasaktır.
8)Makalenin özeti şu şekildedir:İsla mi finansın kar-zarar ortaklığı,belirsizliklerd en kazanç sağlama yasağı gibi kendine has yöntemlerinin aşırı dalgalanmaları önlemesi
ÜNİTE:4
S:50
1.ALIŞTIRMA PARAGRAFIN İLK CÜMLESİ :Serbest piyasa düzeninin genel işleyişinin açıklanması
Destekleyici cümleler
Alıştırma :
S:52
İstanbul çoğunlukla Türkiyenin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r(kitapta verilen cümle)
Finansal işlem hacminde 1.sırayı alır
İnşaat ve konut yatırımlarının en yüksek sırayı alması bunu ispatlar
Hizmet sektöründeki gelişmişlik bunun ispatıdır.
2.konu: Ülkede bilimin gelişmesiyle ile ülkedeki kurumlar arası işbirliği,ileti şim ve üst amaçların belirlenmesi faaliyetlerinin arasındaki ilişki olduğu söylenebilir(ki tap cümlesi)
Bilime olan ilginin artırılmasında ülkedeki kurumların etkisi büyüktür.
S:53
İstanbul çoğunlukla Türkiyenin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r(kitap cümlesi)
Sonuç cümlesi:Giderek artan yatırım hacmi İstanbulun ileriki dönemlerde de Türkiyenin ekonomik başkenti olacağını gösteriyor.
 
 
Kadir
# sayfa 57-70 aralığıKadir 23-12-2015 08:52
S:57
Zamana bağlı kronoloji sıralama :Klasiklere özgü olan her arz kendi talebini yaratır ve devletin piyasaya müdahale etmemesi düşüncesi 1929 buhranında işe yaramadı.Bu dönemde keynesin öne sürdüğü talep yönlü politikalar ABD’yi kısa dönemde krizden çıkarmıştır.Bu politikaların etkisi 1970li yıllara kadar devam etmişti.
S:58
İlgili olunan konu hakkında ilgili bilgiler verilmesi
Elektrikçilikteki en önemli husus pratik olmaktır.İşleyi şin nasıl olduğunu ve karşılaşılabili nicek sorunlar hakkında kolayca çözüm üretmek önemlidir.2.En önemli husus ise dikkatli olmaktır.Elektr ik kazaları ani bir şekilde gerçekleşir ve ölümcül sonuçlar doğurur.Diğer bir husus ise sabırlı olmaktır.Son önemli husus ise yeterli seviyede malzeme bilgisine sahip olmaktır.
S:60
Yer tarifi
Okulun girişinden hemen sola döndüğünüzde kantine yönelmiş olursunuz .Eğer okulun girişinden içeriye yönelirseniz kamelyaları görürsünüz.Sağ tarafınızda iktisadi ve idari bilimler fakültesinin binası ,sol tarafınızda ise meslek yüksek okulu bulunur.
S:65
Sebep-Sonuç ilişkisi ile ilgili paragraf
Herhangi bir şehirdeki fabrikaların kapanması insanların işsiz kalmasına yol açar. Bir şehirdeki fabrikaların kapanması şehrin ekonomisini zayıflatır. Çünkü fabrikaların kapanması üretim artışı ve işsizliği azaltıcı olmak üzere 2 ekonomik etkisi vardır. Fabrikaların kapanmasıyla şehirden göç başlar ve şehrin ekonomisi çöküşe geçer.
S:70
En az 6 kelimeyle bir yerin tanımlanması
Kurtköy yeşilin 4mevsim sürdüğü bir yerdir.Dağların arasında düz bir yerde bulunmaktadır.Y üzölçümü oldukça küçüktür .Bahar aylarında doğanın kendini yenilemesiyle havası tazelenir.
 
 
Ozge009
# Özge GürdalOzge009 23-12-2015 21:06
s.19, Konu:Engelliler in hayata entegrasyonları nda daha yapılabilecek çok şey olduğu konusundaki düşüncelerim.
s.20, Sorunlar: Önyargı,çevrese l düzenlemeler, eğitim, istihdam.
s.34, Anafikir: Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin miktarının çok hızlı bir şekilde değişmediği.
s.35, Anafikir:Finans al araçların değeri soyut olan güven kavramına dayanmaktadır ve çok hızlı bir şekilde değer değiştirebilmektedir.
s.36, Okuduğunuz metindeki bölüm ve paragraflara ilişkin anafikirleri tespit etmeye çalışın.
Mal ve hizmetlere olan talep hızlı değişmez.Finans al araçlara olan talep ise hızlı değişir ve soyut kavramlara dayanır.
s.50-51,Verilen paragraflar için konu cümlesi yazınız.
1)Mal ve hizmetler bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenir.
2)Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü çok zordur.
s.51, Paragrafta verilen destekleyici cümleler: "Bu hesaplamalarda kamuya ait sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan sağlık harcamaları da devlet harcamalarına eklenmektedir.B u ekleme ile birlikte WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir.Bu oran 2007 yılı için %60 düzeyinde olmaktadır".
s.52,İstanbul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlamaktadır.
-İstanbulun metropol şehir olması
-Eğitim seviyesi yüksek bir il olması
-Sanayi fabrikalarının çoğunluğunun burada bulunması
s.53, Ekonomiyi İstanbul yönetmektedir.T üm göstergeler İstanbul'un gelecekte de ekonomik başkent olacağını işaret etmektedir.
s.57, Çizime olan ilgim ilk olarak 7. sınıfın başlarında resim öğretmenimin teşvikiyle oldu.Önceleri bu yeteneğimin farkında değildim.Fakat öğretmenimin yardımıyla kısa zaman sonra resim yarışmalarına katılacak düzeye geldim.
s.58, İktisada giriş dersinde en önemli kavramlar arz ve taleptir.Bunlar ın ne olduğu öğrencilere kavratılır ve bunlar arasındaki dengeden bahsedilir.
s.59, Mekansal sıralama kullanarak paragraf oluşturma
Kütüphane iki kattan oluşmaktadır.Ka pıdan girildiğinde sağ tarafta öğrencilerin rahat ders çalışabilmeleri için masa ve sandalyeler,onl arın yanında ise çeşitli akademik dergilerin bulunduğu kitaplık ve bunları rahat okuyabilmek için koltuklar ve sehpaların yer aldığı bir alan bulunmaktadır.B u alandan çıkıldığında yine sağ tarafta personel odaları mevcuttur.Sol tarafta ise kütüphane görevlisinin masası ve öğrencilerin kullanımına sunulmuş bilgisayarlar,b ulunmaktadır. Kütüphanenin alt katında ise bölümlere ayrılmış kitaplıklar ve öğrencilerin rahat ders çalışmalarına olanak sağlayan çalışma masaları mevcuttur.
 
 
Ozge009
# Özge GürdalOzge009 23-12-2015 21:33
s.65, Sebep sonuç ilişkisini ifade edecek şekilde konu cümlesi,destek cümleleri ve sonuç cümlesinden oluşan kısa bir parça yazın.
Şehir ekonomisindeki çöküntü bölge sanayisinin gelişmesini olumsuz etkiler.Fabrika ların kapanmasıyla şehir nüfusundaki istihdam düzeyi düşer.Düşen istihdam düzeyi gelir düzeyini düşürür.Ekonomi deki canlılık azalır.
s.70, Yaygın duyusal kelimelerden yararlanarak tanımlama
Zeytin oluşurken önceleri yeşildir.Olgunl aştıkça rengi siyaha döner.Küçük ve oval şekli vardır.İçinde çekirdeği bulunur.Tadı işlem görmediği zaman acıdır.İşlem gördükçe lezzetlenir.
s.74,Engellilerin sosyal hayatta yeterli değeri gördükleri görüşünün karşısındayım.
Engellilerin sosyal hayatta diğer vatandaşlar kadar etkin olabilmeleri gerektiği görüşündeyim.
Şuna inanıyorum ki, engelli bireyler sosyal destek sağlayarak, rehabilite ederek, ortak yaşam alanlarında düzenlemeler yaparak ve istihdama katarak sosyal hayatta yer almalarını sağlayabiliriz.
Engelli bireylerin farklı olduğu görüşüne karşı çıkıyorum.
Herkesin birer engelli adayı olduğu görüşünü destekliyorum.
Benim düşüncem, engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını, ortak alanlarda çeşitli düzenlemeler yaparak,önyargı larımızdan arınarak, istihdamlarını sağlayarak yapabileceğimizdir.
Benim düşünceme göre, engelliler başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebildikle rinde sosyal hayatlarında daha mutlu olabileceklerdi r.
 
 
Abdullah Tepetam
# SAYFALAR : 19 - 36 ARALIĞINDAKİ TABLOLARAbdullah Tepetam 23-12-2015 23:59
SAYFA 19-21
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR:
Mülteci sorunu; işsizlik, ev sahiplerinin talebin artmasını fırsat bilerek kira fiyatlarını artırmaları, sosyal hayata adapte olamayan mültecilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik güçleri olmaması, her köşe başında bulunmalarına bağlı olarak ana ülke insanlarında oluşan güvenlik endişesi de dahil olmak üzere bu sorunun çözümü için geliştirilen politikaların yeterliliği hakkındaki şüphelerim.
ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR:
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde işçi ücretlerinin düşmesi, işsizliğin artması ancak buna karşın kiraların yükselmesi, güvenlik endişesi ve kaos ortamının oluşması.
ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR VE SORUNLAR:
Mültecilere bir takım öncelikler verilmesi ve bunun neticesinde vatandaşların huzursuz olması.
ALANINIZLA İLGİLİ ULUSLARARASI KONULAR VE SORUNLAR:
Uluslararası iş birliğinin yetersiz olması neticesinde mülteci yükünün belirli bir coğrafyaya,ülke ye yük olması.
ALANINIZLA İLGİLİ SOSYAL KONULAR VE SORUNLAR:
Mülteciler ile yöre insanının iletişim eksikliği neticesinde sokaklarda olması muhtemel karışıklıklar.
SAYFA 22-27
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE FONLAR:
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
Uluslararası Göç Örgütü
UNİCEF
Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi
ULUSAL KALKINMA AJANSLARI:
Mülteci Hakları Koordinasyonu
Mültecilerle Dayanışma Derneği
İnsan Kaynağını Geliştirme Programı
ULUSAL TEŞVİK KURULUŞLARI:
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi
ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
AFAD
KIZILAY
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
ANAHTAR KELİME- BULUNAN KAYNAKLAR:
Mülteci - Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü
Mülteci Sorunu - Türkiye Sığınma Sisteminin Sosyal Boyutu
SAYFA 34-35
ANA FİKİRLER:
1.METİN : Mal ve hizmetlere olan talep yavaş yavaş değişir.
2.METİN : Finansal araçlara olan talep değişimi hızlıdır.
SAYFA 36
OKUDUĞUNUZ METİNDEKİ ANA FİKİRLERİ TESPİT EDİN:
Mülteci hareketinin yapıldığı ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik dinamiklerini etkilediği savunulmuştur.
 
 
Abdullah Tepetam
# SAYFALAR: 36 - 75 ARALIĞINDAKİ TABLOLARAbdullah Tepetam 24-12-2015 00:13
SAYFA 41-42
Makale Adı: Suriyeli Mülteciler; TR'nin Müstakbel Vatandaşları
Konusu: Suriye'deki iç savaş ve bu savaşın etkileri neticesinde Türkiye'nin izlediği politikalar.
Hedef Kitlesi: Vatandaşlar,İlg ili Kurumlar
Listeleme Metodu: Gelişme kısmında savaşın etkileri bu metotla aktarılmıştır.
Ardışık Sıralama: İç savaşın derinleştiği ve Türkiye'nin politikasının değiştirildiğin in aktarıldığı kısımda kullanılmıştır.
Sebep-Sonuç Metodu: Sonuç kısmında Suriyelilerin Türkiye'ye geliş sebepleri ve bunun sonuçları bu metotla aktarılmıştır.
Karşılaştırma: AB ülkeleri ve Türkiye mülteci sayıları karşılaştırılmıştır.
Özet : Mülteci sorunu etkileri itibariyle oldukça geniş bir sorundur. Ülkelerin koordinasyon başarısı bu geniş sorunun çapını küçültmektedir. Günümüzde görülmektedir ki mültecilere karşı daha etkili ve ihtiyaçlara cevap veren politikalar geliştirilmekte dir. Bu politikaların eş güdümlü olarak yürütülmesi mültecilerin adaptasyon sorununu ortadan kaldıracaktır.

SAYFA 50-51
GİRİŞ CÜMLELERİ:
1. METİN: Mal ve hizmetlerin talebinde ihtiyaç önemli bir unsurdur.
2.METİN: Bireyler sabırsız davranıp hemen fayda beklerler.

SAYFA 52
İSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADI R :
Yurt içi işçi göç hareketlerinin en çok bu şehre yapılması bu iddiayı kanıtlamaktadır.

SAYFA 57
2 Ağustos 1967 günü İdmanocağı ile İdmangücü birleşerek Trabzonspor'u oluşturmuştur.. ..

SAYFA 58
Türkiye ekonomisinin iyileştirilmesi için öncelik olarak üretimin özendirilmesi, yatırımların desteklenmesi gerekir.

SAYFA 59
Kapıdan girdiğinizde tam karşınızda bir alan bu alanın sağında öğrenci işleri yanlarında ise memur odaları sizi karşılar. Sağ ve sol taraflarınızda derslikler bulunur.

SAYFA 65
Köprü ve alt yapının zarar görmesi şehrin boşalmasına sebep olabilir. İnsanlar sürekli sel taşkınlarıyla uğraşmak yerine o bölgeden başka bir yerlere gidebilirler.

SAYFA 75
FİKİR PARAGRAFI:
Mülteciliğin sanki uzaydan gelen bir olguymuş gibi sunulmasının karşısındayım. Mültecilik öncelikle her hür kişinin küreselleşen dünyanın getirdiği hırslar neticesinde düşebileceği bir konumdur.
 
 
Emrah Ormancı
# SAYFA : 19 - 42 ARASI ÇALIŞMALAREmrah Ormancı 24-12-2015 14:18
SAYFA 19-21 ARALIĞI
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR
Dershane fiyatlarının yüksek olması fakir öğrencilerde fırsat eşitsizliğine yol açacağı konusundaki şüphelerim.
ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR
Yalova'nın çevresindeki illerin metropol konumunda olması ve bunun sonucu olarak da her alanda olduğu gibi eğitimde de fiyatlar yüksek belirlenmekte ve Yalova ilindeki dershane ücretleri de bundan etkilenmektedir.
ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR VE SORUNLAR:
Eğitimdeki fırsat eşitsizliği neticesinde öğrenim görme imkanı olmayan ve bu nedenle de başka alanlara meyleden öğrencilik çağındaki gençlerin olması ulusal bir sorun doğurabilir.
ALANINIZLA İLGİLİ ULUSLARARASI KONULAR VE SORUNLAR:
Eğitimin önündeki engellerin kaldırılmaması olası güvenlik problemlerine neden olabilmektedir.
SAYFA 22
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE FONLAR:
İMF
Dünya Bankası
UNESCO
ULUSAL KALKINMA AJANSLARI:
MEB
İstanbul Kalkınma Ajansı
ULUSAL TEŞVİK KURULUŞLARI:
TÜSİAD
TESEV
SANAYİ VE TİCARET ODALARI:
İSO
İTO
ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ:
Eğitimsen
TEV
ÇEV
SAYFA 27
ANAHTAR KELİME - BULUNAN KAYNAK
Eğitimde fırsat eşitsizliği - Kapital
Eğitime katılım - TR'deki Eğitime Katılım Üzerinde Gelirin Etkisi
SAYFA 34-35
METİNLERİN ANA FİKİRLERİ:
Metin 1 : Toplumun mal ve hizmetlere olan talebi hızlı bir şekilde değişmez, nüfusun artması veya toplumun beğenisinin değişmesiyle değişir.
Metin 2 : Finansal araçların değeri soyut olan güvene bağlıdır ve çok hızlı bir şekilde değişebilir.
SAYFA 41
Makalenin Adı: TR'deki Eğitime Katılım Üzerinde Gelirin Etkisi
Makalenin Konusu: Ailenin geliri ile çocuğun eğitime katılımı arasındaki ilişkinin yönü.
Makalenin Amacı: Bu eğitimdeki eşitsizliği giderici kapsamlı eğitim politikalarının geliştirilerek eğitimin her kesime uygun bir şekilde verilmesi.
Hedef Kitlesi : Gelir düzeyi düşük olması nedeniyle eğitimden yoksun kalanlar, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gidermekle yükümlü ilgili kurum ve kuruluşlar
Listeleme: Gelişme bölümünde tablolarla listeleme metodu kullanılmıştır.
Ardışık Sıralama: Ailenin gelir durumu ve eğitime katılım arasında önemli fark vardır. En düşük gelir grubu farkı fazla, gelir düzeyi arttıkça bu fark azalmaktadır
Sebep-Sonuç: Sonuç olarak yüksek gelire sahip ebeveynlerin çocuklarının eğitime katılımı daha yüksektir.
Karşılaştırma : 1975 yılında en zengin aile çocuklarının en yoksul aile çocuklarının eğitime devam durumları bu metotla aktarılmıştır.
Özet: Türkiye'de eğitimin ticari bir hizmet olarak kabul edilmesi yüksek öğrenim kurumlarına devamın merkezi sınav sistemlerine bağlanması eğitimi ailenin ekonomik gücüne bağımlı hale getirmektedir.Ç eşitli araştırmalar sonucunda yüksek gelir düzeyine sahip kişilerin çocuklarının eğitime katılımı da yüksektir.
 
 
Emrah Ormancı
# SAYFA : 42-75 ARASI ÇALIŞMALAREmrah Ormancı 24-12-2015 14:52
SAYFA 50
GİRİŞ CÜMLELERİ:
1. METİN: Üretimin miktarı talep doğrultusunda gerçekleşir.
2. METİN: Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü çok zordur.
SAYFA 52
İSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADIR:
Çalışan nüfusun büyük bir bölümünün burada olması, bankacılık sektörünün kalbi olması bunu kanıtlamaktadır.
SAYFA 57
Kurucusu Dedeli Köyünden Kadı Süleyman efendi'nin oğlu Nuri Bey'dir.Nuri Bey I.Dünya savaşı'nda Hindistan'da savaşırken İngilizlere esir düşmüştür.Esir olduğu süre zarfında futbolu tanımış ve serbest kaldıktan sonra Bafra'ya dönmüştür.Bir süre öğretmenlik yapmış ve savaş sonrası 1930'da Kırmızı-Beyaz Renklerle Bafra Kızılırmak İdman Kulübünü kurmuştur.
1930 Bafraspor Kuruldu.Bafra'd a futbolun çok sevilmeye başlanması ve futbolcu sayısının artması neticesinde 2.bir futbol takımı kuruldu.Sarı Siyah renklerden oluşan bu takım,Kurucular ı Hasan Dikmen,Mustafa Engin,Burhan Tökgöz,Cemil Kurefa Döneminden oluşmuştur.
1938 Bafra Gençlik Spor Kulübü Kuruldu.Bafra Gençlerbirliği' nin Kırmızısı İle 1930 Bafraspor'un siyahı alınarak Kırmızı-Siyah Renklerle kurulan tek kulübün başkanlığına Mahmut Barutçu getirilmiştir.K ulübün renkleri daha sonra Kırmızı-Laciver t olarak değiştirilmiştir.
SAYFA 58
Osmanlı İmparatorluğu’n un 7’nci padişahı olan II. Mehmet diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethine imza atan ve daha sonra ‘Büyük Türk’ olarak anılan dönemin en önemli padişahlarından biridir.
Sayfa 60
Okulun ana giriş kapısına geldiğiniz zaman sizi sağ tarafta güvenlik karşılamaktadır . Güvenliğe sırtınızı verdiğinizde tam karşınızda sonu kantin olan düz ve dar bir yol size bakmaktadır. Girişin hemen karşısında ise çardaklar bulunmaktadır. Güvenlik tarafında İİBF binası, kantin tarafında ise MYO bulunmaktadır.
SAYFA 65
Fabrikalar günümüz koşullarında önemli bir şekilde iş gücü istihdamında bulunmaktadır. İş gücüne kucak açan fabrikanın kapatılması ile birlikte işsizlik artmaktadır. İşsizlikle birlikte ekonomide kötüye gidişler başlamıştır. Bir ülkenin ekonomisinin iyi olmasının koşullarından biri de işsizliğin olmaması yani tam istihdam koşullarının gerçekleşmesi gerekir. Çünkü işsizlik artarsa bu sosyal devlet anlayışı gereği devlete bir külfet getirmektedir. Bu yüzden yapılması gereken fabrikaları kapatmak değil açmaktır.
SAYFA 70
Bafra pidesi şekil olarak uzun,ince ve kenarları oval biçimindedir. Yumurtalı, pastırmalı ve kıymalı olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Ancak pide üzerindeki tereyağının yoğun olması ve dışının kıtır olmasından dolayı herkese hitap etmeyebilir.
SAYFA 75
İyi eğitim almanın, gelir durumuyla ilişkilendirilm esine karşıyım. Gelir durumuna göre eğitim farklılıklarını n olmasının değil, eşit eğitimin taraftarıyım.
 
 
emel yıldızdoğan
# sayfa 19-57 arası çalışmalaremel yıldızdoğan 24-12-2015 18:06
Sayfa 19: Alanınızla ilgili kentsel sorunlar; tutuklu çocukların %50’si okulda idareci ve öğretmenlerin kötü davranış gördüğünü belirtmektedir. Okul ortamından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle çocukların başarı düzeylerine etki ederek onların okuldan uzaklaşmalarına , norm dışı tutum ve davranışlara neden olmaktadır.
Sayfa 20: Alanınızla ilgili bölgesel sorunlar; öğretmenlerin mesleki gelişimi için düzenlenen etkinlikler ve öğretmenlerin mesleki gelişim çabaları yetersiz kalmaktadır. Son iki yılda hizmet içi eğitime katılım oranı %40’tır. Öğrencilerin %45’i öğretmenlerin bilgisayar, tepegöz, projeksiyon gibi araçları hiç kullanılmadığı belirlenmiş. Alanınızla ilgili ulusal sorunlar; öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesi, standartların oluşturulması ve kurumlar arası iş birliğinin oluşturulması amacıyla kurulan Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi bugüne kadar kuruluş amaç ve görevini yerine getirememiştir. Öğretmen yeterliliklerin in belirlenmesi ve uygulanmasında çağın gerisindeyiz. Genel kültür, özel alan eğitimi ve pedogojik formasyon bilgisinin birbirinden bağımsız olarak ele alınması çağın gerektirdiği niteliklere sahip öğretmen yetiştirilmesin i engellemektedir . Devlet, eğitim için gerekli bütçeyi ayıramamaktadır.
Sayfa 34: Metnin anafikri; mal ve hizmetlerin talep edilen miktarı hızlı değişmez ve sıfırlanmaz.
Sayfa 35: Metnin anafikri; finansal araçların değeri soyut olan güven kavramına dayandığı için çok hızlı değer değişebilmektedir.
Sayfa 36: Mal ve hizmetlere olan talebde ki değişimler yavaş bir şekilde gerçekleşirken, finansal araçlara olan talep çok hızlı değişebilir.
Sayfa 50-51: Paragraflarda konu cümlesi ve yazımı ;(1) israfın olmadığı optimum üretim ihtiyaç doğrultusunda talebe göre gerçekleşir. (2) Koruyucu sağlık hizmetlerinin bireylere sağladığı fayda bilinemez.
Sayfa 52: İstanbul çoğunlukla Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r. Firmaların ve sanayi kuruluşlarının toplandığı bir bölge olması, çoğu bankaların genel merkezinin burda olması, tarihi ve turistik faaliyetlerin bölgeye turist çekmesidir.
Sayfa 53: Sonuç cümlesi; Bütün bunlar İstanbul’un gelecekte ekonomik başkent olacağını göstermektedir.
Sayfa 54: Sizin en iyi ya da kötü işiniz ; yemek yapmayı beceremem. Yaptığım yemekler genelde beğenilmemekted ir. Bu konuda deneyimim azdır. Daha fazla deneyime ihtiyacım var. Bu becerimin gelişmesi için daha çok çalışmalıyım. En iyi arkadaşınız; Ayşe benim en iyi arkadaşımdır. Ayşe ile 10 yıldır tanışıyoruz. Çok az tartışmışlığımı z vardır. Aynı zamanda akrabamdır ve çocukluğumuz beraber gelmiştir.
Sayfa 57: (Geçiş kelimeleri ile ilgili araştırma.) Eylül ayında kayıt için geldiğimde bölüm sekreteri beni önce öğrenci işlerine yönlendirdi. Öğrenci işlerine gittiğimde evraklarımı teslim ettim. Daha sonra beni bölüm başkanına yönlendirdi ve özel durum sebebiyle rektörlüğe gitmemi söyledi. Ertesi gün rektörlüğe gittim.
 
 
emel yıldızdoğan
# sayfa 58-75 arası çalışmalaremel yıldızdoğan 24-12-2015 18:08
Sayfa 58: (geçiş kelimeleri alıştırma ) Omlet yaparken en önemli husus yağın ayarlanmasıdır. Sonrasında ise tavanın ısısının iyi ayarlanmış olması da çok önemlidir. Ayrıca yakmamakta bir başka önemli husustur.
Sayfa 60: kütüphane kapısından girdiğimizde sağ tarafta dergilerin olduğu çalışma alanı bulunmaktadır. İkinci kapıyı geçtiğimizde sol tarafta memurlar bulunmaktadır. Aynı hizada pencerelerin önünde bilgisayarlar vardır. Kapıdan girdiğimizde sağ tarafta, memur masasının karşısında kütüphanenin bir kısmını görmekteyiz. Giriş kapısından düz bir şekilde yürüdüğümüzde koridorun sonunda merdivenlerle alt kata inmekteyiz. Alt katta merdivenlerin karşısında çalışma masaları yer almaktadır. Merdivenlerden sol tarafımızda ise kitapların bulunduğu kısmı görmekteyiz.
Sayfa 65: Fabrikaların kapanması şehir ekonomilerinin çökmesine neden olmuştur. Fabrikada çalışan kişilerin işsiz kalmaları bunun en temel sebebidir. Çünkü bireylerin issiz kalmaları yeterli tüketimi gerçekleştireme melerine sebep olmuş aynı şekilde esnaflarda bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdi r. Gelirin azalması ve yetersiz tüketim ile ekonomide bir takım sorunlar meydana gelmiştir.
Sayfa 70: limon, genelde sarı ancak nadirde olsa yeşil renklide olan bir meyvedir. Şekli oval ve biraz küçüktür. Ferah bir kokusu vardır. Tadı ekşidir. Yüzeyi biraz pütürlü ve biraz yumuşaktır.
Sayfa 74: Ben şunun lehindeyim; eğitim sisteminde görev alan öğretmenlerin meslek öncesinde pedogojik eğitimi ve çağın koşullarına uygun materyalleri kullanma üzerine daha fazla ders almaları bununla beraber göreve başlamadan önce yapılan stajın daha uzun yapılması taraftarıyım. Şuna inanıyorum ki; öğretmenlere verilen eğitim programları ve meslek öncesi eğitimlerin kalitesi artırılırsa bununla doğru orantılı olarak öğrencilerinde başarı düzeyleri yükselecektir.
Sayfa 75: eğitim sisteminde görev alan öğretmenlerin mesleki eğitim, öğretmen adaylarının ise meslek öncesi eğitim almaları taraftarıyım. İlk olarak günümüzde değişen teknoloji ve bunun beraberinde eğitim sistemindeki değişimlerin kavranması, bireylerin bilgilendirilme si gerekmektedir ki öğrencilere bu doğrultuda eğitim verilebilsin. Herşeyden evvel yeterli bilgi donanımına sahip olmayan öğretmenler yetersiz kalarak, eğitimde ulaşılması beklenen verimliliğe daha geç ulaşılacaktır. Ayrıca kendini yeterli görmeyen öğretmenler zamanla eksikliklerinin farkına varacak ve bu durum hem kendisi hem de öğrencilere olumsuz yansıyacaktır. Bununla beraber mesleki tükenmişlik gibi sorunlarında ortaya çıkması olası sonuçlar arasında olucaktır.
 
 
Oğuzhan
# Sayfa 19-43 Arası Çalışmalar -Oğuzhan DURNAOğuzhan 24-12-2015 20:08
Sayfa 19 Kutu 1 -İnsanların çevre kirliliğine olan duyarsızlığı ve bilinçsizliği nedeniyle artan çevre kirliliğinin insanların yaşamını olumsuz etkilediği konusundaki şüphelerim.
Sayfa 20 Kutu 1 -Marmara bölgesi sanayisinin gelişmiş olmasıyla birlikte fabrikaların fazla oluşu ve gerekli tedbirlerin alınmamamış olması ve düzgün denetim yapılmaması
Sayfa 20 Kutu 2 -Tarım arazilerinin imara açılması ve bundan rant sağlanması
Sayfa 21 Kutu 1 -Ülkelerin nükleer yarışına girmesi ve bunun çevreye olan zararı
Sayfa 22 Kutu 1 -Uluslar arası Kuruluş ve Fonlar 1-Greenpeace 2-Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
Sayfa 23 Kutu 1 -Ulusal Planlar 1-Denetimleri arttırmak 2-Tarım arazilerini imara açılmasını engellemek -Bölgesel Planlar 1-Sanayi bölgelerinin şehir dışına çıkarılması 2-Tarım arazilerinin korunması
Sayfa 27 Kutu 2 Çevre Kirliliği
Sayfa 34 Kutu 1 -İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin miktarlarının ani bir değişimi olmaktadır.
Sayfa 35 Kutu 1 -Finansal araçların değerinin inanç ve güvene bağlı olduğunu,yani soyut olduğunu ve çabuk yitirilebilir olduğu gibi çabukta kazanılabileceği.
Sayfa 41-42-43 -Makalenin Adı:AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE
-Makalenin konusu:: Avrupa Birliği Çevre Politikası, Türkiye Çevre Politikası ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Süreci
-Makalenin amacı:Türkiye’d e çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek adına yürütülen politikaların yetersizliğine dikkat çekmek ve bu konuda acilen bir adım atılmasını ve gereken önemin verilmesini sağlamak amacı taşımaktadır.
-Makalenin hedef kitlesi:Çevre ve şehircilik bakanlığı, çalışmalarını çevre kirliliği üzerine yapan öğretim görevlileri, çevre kirliliği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanlar, akademisyenler.
-Listenmesi metodu: 1.Çevre Eylem Programı Eylem Programı'nda yer alan ilkeler:- Kirliliğin kaynakta önlenmesi- Topluluk politikasının gelişmekte olan ülkelere olan etkisinin dikkate alınması
-Sebep-sonuç ilişkisi belirtme:Sınai ve evsel faaliyetler çoğunlukla fosil yakıtların yanmasına sebep olur, bu türden yanma kükürt dioksit salınımına neden olur. Hava kalitesinin korunup geliştirilmesi için AB’nin azaltmaya çalıştığı çevreyi en fazla kirletici maddeler sülfür dioksit, karbondioksit, karbon monoksit, kurşun ve kurşun bileşikleridir. Karbondioksit gibi kimyasalların emisyonu sera etkisine ve böylece küresel ısınmaya yol açmaktadır.
-Karşılaştırma ile ifade edilmesi:Center for Global Development düşünce kuruluşunun desteğiyle dünya genelinde yapılan araştırmaya göre karbon salınımında kişi başına pay hesap edildiğinde Avusturyalıları n ilk sırayı aldığı görülmüş,ikinci sırayı ise ABD almıştır.Karbon gazı salınımında ülkeler sırasıyla; ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya, Almanya, Avustralya, Güney Afrika, İngiltere ve Güney Kore’dir.
 
 
Oğuzhan
# Sayfa 50-75 Arası Çalışmalar - Oğuzhan DURNAOğuzhan 24-12-2015 20:09
Sayfa 50 Kutu 1 - Mal ve hizmetler bireyin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre şekillenir
Sayfa 51 Kutu 1 –Sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü çok zordur.
Sayfa 52 Kutu 1 –Türkiye nüfusunun çoğunluğu İstanbul ve çevre illerdedir.-San ayileşme açısından Marmara bölgesi diğer bölgelere göre daha çok gelişmiştir.-Ba nkaların genel merkezi İstanbul’dadır.
Sayfa 53 Kutu 1 -İstanbul ekonomik başkent olarak gösterilmektedir
Sayfa 54 Kutu 1 –En iyi arkadaşınız-En iyi arkadaşım Sercan. Bugüne kadar hiç aramız bozulmadı, çocukluktan beri arkadaşız, kafa yapılarımız aynı.
Sayfa 57 Kutu 1 – Liseler arası müzik yarışmasında sahneye çıktığımızda ilk önce enstrümanlarımı zı kurduk daha sonra akortlarımızı yaptık ve ana sahne için ses denemelerini gerçekleştirdik .
Sayfa 58 Kutu 1 –Makarna yaparken en önemli husus makarnayı ne kadar haşladığınızdır . Çok haşlanırsa hamur gibi az pişerse de çok sert olmaktır. Sonrasında ise soslar ve sunum gelmektedir.
Sayfa 60 Kutu 1 – Bahçesinde boks oyuncağı bulunur, içeriye girildiğinde karşınızda langırt vardır, girişte hemen sağ duvarda televizyon vardır, sol taraf yarı camla kaplıdır ve sandalye ve masalar oradadır.
Sayfa 65 Kutu 1 –Fabrikanın kapanması ile birlikte o şehirdeki fabrikanın yapmış olduğu tüm ticari faaliyetlerin sona ermesi, çalışanlarının işsiz kalması ve bunun sonucunda genel işçilerin yaptığı harcamaları azaltması şehirdeki bütün ekonomiyi yavaşlatır ve çökmesine sebep olur.
Sayfa 70 Kutu 1 –Trabzon’un havası temiz ve serindir. Dağlık bölge olduğu için çarpık kentleşme olmuştur ve sokakları dardır. Doğası muhteşemdir. Sanayisi çok gelişmemiştir.
Sayfa 75 Kutu 1 –Ebeveynlerin her ikisinin de çalışmasının çocuk gelişimi üzerinde olumsuz etkileri vardır. İlk olarak çocukların ebeveynleriyle daha az vakit geçirmesi başta gelen olumsuz etkilerdendir. Ailelerin çocuklarıyla bağlarının zayıfladığı nihayetinde kabul görmüş bir kanıdır. Ayrıca bu durum çocuklarda yalnız kalmışlık hissi uyandırmaktadır .
 
 
mervemelis
# sayfa 19-57 arası çalışmalarmervemelis 27-12-2015 12:41
sayfa 19: tek bir hastane olmasından kaynaklı hasta kalabalığından kaynaklanan aksaklıkların oluşturduğu memnuniyetsizlik
sayfa 20 kutu 1: belli hastane tercihlerinin hastanelerin işleyişinde yarattığı sorunlar
sayfa 22: dünya sağlık örgütü,sağlık bakanlığı
sayfa 27: acil servis hasta karşılama-pdf,m akale,acil srviste hasta memnuniyeti- pdf,makele
sayfa 34: mal ve hizmetlerin talep edilen miktarı hızlı değişmez ve değerde sıfırlanmaz.
sayfa 35: finansal araçların değeri soyut olan güven kavramına dayalıdır ve bu hızlı bir şekilde (çabuk inip-çıkabilir) değer değişebilir.
sayfa36: mal ve hizmetlere olan talep çok hızlı değişmez.ihtiya ç oldukça değişir.
finansal araçlara olan talep çok hızlı artış ve iniş gösterebilir.
sayfa 50: mal ve hizmetlerin talebi bireylerin ihtiyaçlarına göre belirlenir.
sayfa 51 kutu 1: koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü çok zordur.
sayfa 51 kutu 2: konu- en büyük rolü kamu sektörü
destekleyici cümle-ülkelerin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur...
sayfa 52 kutu 1: a) hizmet sektörünün ve işletme çokluğu sayesinde çokça iş olanağı vardır.
b) bu sayede İstanbul diğerlerine göre daha gelişmiştir.
c) bu çokluk ve gelişme istanbul'da para hareketliliğin hızlı ve fazla olmasına sebeptir.
sayfa 52 kutu 2: a) bilimin gelişmiş ülkelerde bu gelişmiştir.
b) TÜBİTAK'daki yarışmalar okulları geliştiriyor.
sayfa 53 kutu 1: sonuç cümlesi; bütün bunlar İstanbul'un gelecekte ekonomi başkenti olacağını gösterir.
sayfa 54 sizin en sevdiğiniz müzik,film,edeb iyat ya da sanat türü: ben klasik müzik dinlemeyi çok severim. insanı dinlendirdiğine inanıyorum. müzik dinlerken kendimi rahatlamış hissederim.
sizin en iyi ya da en kötü işiniz: lisede arkadaşımla beraber katıldığım yarışma en kötü işimdir. yeterince hazırlanamadığı mız için istenilen sonucu alamamıştık.
sayfa 57 kutu 2: istanbul birçok kültürü barındırmasının temel sebebi uzun zamandır üzerinde farklı birçok toplumun yaşamasındandır .bunu dönemlere ayırırsak eğer ilk olarak tarih öncesi çağlar oluşturur. daha sonra kuruluş Dönemidir.üçünc ü olarak byzantion dönemidir.sonra ki konstantinopoli s dönemidir. dördüncü dönem konstantiniyye diye adlandırılır. nihayetinde İstanbul dönemi ile devam eder.
 
 
mervemelis
# sayfa 58-74 arası çalışmalarmervemelis 27-12-2015 13:09
sayfa 58 kutu 1: iktisada giriş dersinin konularının önemine göre sıralayın
en önemli kısım öğrencilere talep ve arz anlatılabilmesi dir. konuların anlaşılması açısından bu iki unsur kavranmalıdır. bu hususlardan sonra önemli olan fiyat ve üretimin bunlar ile bağlantısının anlaşılması ve birbirleri arasındaki ilişkilerin anlaşılmasıdır. ayrıca fiyat ile ilgili olan ceteris paribus konusuna değinilmelidir.
sayfa 60: kütüphanenin içine girince bir koridor görürüz ilk olarak. biraz ilerleyince sağ tarafında küçük bir alan var. kapısı olmayan bu alnda ilk masalar sıralanmıştır. yan tarafında oturma grubu ve dergilik bulunmaktadır. kütüphanenin ilerisinde sağ tarında emmurun masası ve onun sırasında bilgisayar masaları yer almaktadır. sol tarafında ise sıra sıra dizilmiş kitaplıklar bulunmaktadır.
sayfa 65: şehirde yer alan fabrikanın kapanması sonucunda birçok işçi işsiz kalmıştır. işsiz kalan işçilerin yeni iş bulamaması aileleri zor durumda bırakmıştır. gelirleri olmayınca eskisi gibi alışverişlerini yapamazlar. bu da piyasada durgunluğa sebep olur. malları satamayan esnaf fiyatları düşürmeye yönelir. ancak yeni iş olanağı olmadığı sürece şehirde düzgün bir ekonomi yani alım-satım, paranın dönmesi imkansız olacaktır.
sayfa 70: izmit'te var olan sanayi kalabalığı yüzünden hava kirlidir. bacalardan çıkan dumanlar temiz havayı bozmaktadır. yeni getirilen hava filtreleri zorunluluğu ile bu durm önlenmeye çalışılmıştır.
sayfa 74: şuna inanıyorum ki; hastaya gösterilen ilgi ve alaka onun memnuniyetini arttıracak ve hızlı iyileşmesine katkı sağlayacaktır.
şunu destekliyorum; doktorların iletişim becerilerini iyi bir şekilde hasta ile kullanması hastanın memnuniyetini arttıracaktır.
 
 
Özcan
# Özcan KayaÖzcan 29-12-2015 00:39
Sayfa 19 kutu 1
İşlek cadde ve sokaklarda temizliğin yetersiz kalması çöplerin çöp kutularına fazla gelmesi ve geri dönüşümün azlığı
Sayfa 20 kutu 1
Sanayi faaliyetlerinn yaşam alanlarına yakın olması
Sayfa 20 kutu 2
Doğal kaynakların kirlenmesi buna bağlı olarak gelişen sorunlar
Sayfa 21 kutu 1
Gelişmiş ülkelerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini gelişmekte olan ülkelere yüklemesi
Sayfa 22 kutu 1
Uluslar arası Kuruluşlar ve Fonlar
1. Kyoto protokolü
2. Stockholm Bildirgesi
3. Greenpeace
4. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
Kamu ve Özel Kurumlar Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Enstitiüleri vb.
1. TEMA
2. Çevre ve Orman Bakanlığı
3. ÇEVKO
4. TÜÇEV
Sayfa 23 kutu 1
Ulusal Planlar
1. CITIES sözleşmesi
2. Ramsar Sözleşmesi
3. Basel Antlaşması
4. Bern Sözleşmesi
Bölgesel Planlar
1. Sürdürülebilir Kalkınma
2. GAP Projesi
3. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi
4. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı
Ulusal Kuruluşların Teşvik Konuları ve Öncelikleri
1. Kaynak ülke ve güzergah çeşitliliği
2. Nükleer enerjiden faydalanma
3. Yenilenebilir kaynakların kullanılması
Uluslar arası Kuruluşların Teşvik Konuları ve Öncelikleri
1. Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulması
Sayfa 27 kutu 1
Veri Tabanı, Makale Havuzu vb. Web Kaynağı

Academia.edu akademik alanda sanal belgeler
Tema.org.tr Türkiye’nin çevresel projeleri hakkında haber ve görüşler
Sayfa 27 kutu 2
Anahtar Kelime
Çevre Sorunları
Kirlilik
Küresel ısınma
Emisyon

Sayfa 34 kutu 1
Toplu ve toplumdaki bireylerin fiziksel veya ruhsal açıdan üretilen mallar ve hizmetlere olan etkisi
Sayfa 35 kutu 1
Finansal araçların değeri soyut olan güven kavramı ile ilintilidir.
Sayfa 50 kutu 1
Bireyin piyasa dengesi üzerindeki yeri nedir?
Sayfa 51 kutu 1
Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydasının ölçümü oldukça zordur.
Sayfa 51 kutu 2
Bu hesaplamalarda kamuya ait sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan sağlık harcamaları da devlet harcamalarına eklenmektedir. Bu ekleme ile birlikte WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir. Bu oran 2007 yılı için %60 düzeyinde olmaktadır...
Sayfa 52 kutu 1
Borsa İstanbul burada bulunmaktadır.
Uluslarası çapta büyük bir limanı bulunmaktadır.
Büyük sirketlerin merkezi burada bulunmaktadır.
Sayfa 53 kutu 1
Sonuç cümlesi: Ticaret ve yatırım giderek artması İstanbul’un gelecektede Türkiye’nin ekonomik başkenti olacağını gösteriyor.
 
 
Özcan
# Özcan KayaÖzcan 29-12-2015 00:40
Sayfa 57 kutu 1
Hipster’ların atası Beatnikler 1950’li yıllarda kendilerini gösterdiler. Toplumun normlarına entellektüel savlarla karşı çıkmaktalardı. Onları 60’larda Hippie’ler takip etti. Normları reddetmek bir yana, gerek kıyafetleri gerek de tavırları ve sıradışı müziğe duydukları tutkuyla kendi ütopyalarını yaratmak istediler. 80’lerde ise Yuppie’ler Hippie’lerin işgüç sahibi olmuş yetişkinleri olsalar da hala liberal görüşlerini kaybetmemiş kişilerdir. 2000’lere gelindiğinde Yuppie’ lerin çocukları liberal görüşlerle büyütüldü ve bu kuşak maddi açıdan sıkıntı yaşamadığından dolayı teknolojiyi yakından takip etti ve internet aracılığıyla tüketim toplumunu hiç sorgulamadan benimseyen, bireyselliği farklı olmak olarak algılayan acayip görünümlü bizim “Hipster” ‘lar ortaya çıktı.
Sayfa 59 Kutu 1
İyi bir doktor hastanın tüm şikayetini bölmeden hasta bitirene kadar dinlemeli, hastanın tedavi için yaptığı bir yanlışı ona açık bir dil ile yanlış olduğunu nedeniyle birlikte açıklamalıdır. Tam muayne yapmadan ve gerekli olan tüm araçları ve prosedürleri uygulamadan sadece hastanın sözüne dayanarak tedavi etmemelidir. Tam tersi hastayı hiç dinlemedende tedaviye başlmamalıdır.
Sayfa 60 Kutu 1
Hemen sağ tarafta bulunan dinlenme odasında, 3 koltuk ve sehba, diğer tarafında ise 4’er kişilik çalışma masaları bulunmakta. Düz gidildiğinde ise kütüphanenin ana bölümüne girilmekte. Bu bölümün hemen girişinde kayıt masası ve yanında bilgisayarlar karşılarında ise kitaplıklar ve memur odaları var. Giriş kısmından odanın sonuna doğru ilerlendiğinde alt kata inen bir merdiven bulunmakta bu katta yine kitaplıklar ve karşısında çalışma masaları bulunmakta.
Sayfa 70 kutu 1
İç Anadolu Bölgesi diğer bölgelere kıyasla daha düz bir coğrafi yapıya sahiptir. Yaz aylarında gündüzleri sıcak geceleri ise serin ve soğuktur. Kırsal kesim genellikle sessiz ve sakin bir yapıya sahiptir.
 
 
ipek16
# SAYFA 19-41 ARALIĞIipek16 29-12-2015 22:35
Sayfa 19:ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR
İnternet,bilgisayar,cep telefonu,tablet gibi teknolojik aletleri kullananlar fazlalaşmıştır ve bu yüzden teknoloji kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.
Sayfa 20:ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR
Bulunduğumuz bölge şu anda tam teknolojinin fazla olduğu ve diğer yörelere bölgelere göre artış gösteren bir bölgedir.
Sayfa 22:ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE FONLAR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sayfa 27:ANAHTAR KELİME TESPİTİ ÇALIŞMASI
İnternet,bilgisayar,telefon,tablet,teknoloji.
Sayfa 34:Metnin anafikrini tespit etmeye çalışma.
Anafikir:Talep çok hızlı değişmemektedir .Mal ve hizmetlerin talep edilen miktarı hızlı değişmez ve sıfırlanmaz.
Sayfa 35:Metnin anafikrini tespit etmeye çalışma.
Anafikir:Ürün fiyatlamaları soyut bir nitelik taşır.Finansal araçların değeri soyut olan güven kavramına dayanır.
Sayfa 36:Okuduğunuz metindeki bölüm ve paragraflara ilişkin anafikirleri tespit etmeye çalışalım.
İnternet zararlı mı? İnternetin iyi yönleri olduğu gibi kötü zararlı yönleri de vardır.Tabi bunları kullanmasını bilmek gerek.Bu tamamen bizim elimizde olan birşeydir. Bu yüzden internet kullanımını her yaşta çocuğa iyi yönleriyle aşılamak gerek.Teknoloji kötü yönde kullanılmamalı.
Sayfa 41:OKUMA DEĞERLENDİRME TABLOSU VE ALIŞTIRMA
Makalenin adı:Okuma zorlukları
Makalenin konusu:Bazı insanların okumakta zorluk çektiği ve bunların küçük yaşlardan itibaren bazı sorunlardan kaynaklandığını konu alıyor.
Makalenin amacı:Her zaman güzel okumak.Güzel okumak için de çok fazla araştırmak ve okumak gerektiğidir.Gü zel okumanın yollarını göstermiş.
Makalenin hedef kitlesi:Bu makale büyüklere,anne babalara,yetişk inlere hitap etmiştir.
Makalenin şu kısmında/kısıml arında destekleyici detayların listelenmesi metodu seçilmiştir:Baz en de çocuklar okulda iyi öğretilmediği için okuma öğrenemez.Ayrıc a bazı çocuklar okumaktan hoşlanmayabilir ,başka şeylerle uğraşmak onlar daha mutlu edebilir.
 
 
ipek16
# SAYFA 50- 57 ARALIĞIipek16 29-12-2015 23:20
Sayfa 50:PARAGRAFLARD A KONU CÜMLESİ VE YAZIMI
Üretimin talebe bağlı olarak gerçekleştiğini ifade ediyor.
Piyasa mekanizmasında talep en uygun üretim seviyesini ve malını en uygun şekilde kullanır.
Sayfa 51:PARAGRAFLARI OKUYUN VE DESTEKLEYİCİ CÜMLELERİN ALTINI ÇİZİN.
Anafikri:Sağlık harcamalarının finansmanında en büyük rolü kamu sektörü üstlenmektedir.
Destekleyici cümle 1:Ülkelerin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.
Destekleyici cümle 2:Bu ekleme ile birlikte WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir.
Sayfa 52: KUTU1=3 TANE DESTEKLEYİCİ CÜMLE YAZIMI
Her geçen gün fiyatları artan bir şehirdir.
Bu yüzden nüfus oranı hızla artmaktadır.
Tarımdan,hayvancılıktan çok herkes ekonomiye yönelmiştir.
Sayfa 53: KUTU1= SONUÇ CÜMLESİ YAZIMI
sonuç cümlesi:Fabrika ları ithalatı ve ihracatı yönünden en kalabalık şehirdir.
KUTU2= sonuç cümlesi=Bilimin gelişmesi ile ortaya değişik icatlar çıkmıştır.
KUTU3= sonuç cümlesi=Sanatsa l faaliyetler hem insanın kendini mutlu hissetmesi için hem de sanatsal olarak yapılan bir çalışmalar bütünüdür.
Sayfa 54: KUTU3=SİZİN EN SEVDİĞİNİZ MÜZİK,FİLM,EDEB İYAT YA DA SANAT TÜRÜ
En sevdiğim film türü korku filmidir.Her nerede olsa korku filmi izlerim.Çünkü çok ilgi çekici geldiğinden hoşuma gider.Korku filmlerinin neredeyse çoğunu izlemişimdir.Bo ş bulduğum zamanlarda izlediğim tek film türüdür.
Sayfa 57:GEÇİŞ KELİMELERİYLE BURSA'NIN TANITIMI VE KRONOLOJİK SIRA OLUŞTURMA
Bursa 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında Marmara Denizinin güneydoğusunda yer alan, toplam il nüfusu 2000 Yılı Genel Nüfus Tespit sonuçlarına göre 2.125.140 ile Türkiye'nin 4. büyük kentidir.
Bursa ili doğuda Bilecik, Adapazarı, kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Eskişehir, Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir.
Denizden yüksekliği 100 metre olan Bursa, genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizinin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ'ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır.
İlin en sıcak ayları Temmuz - Eylül, en soğuk ayları ise Şubat - Mart'tır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 706 mm.dir. İlde ortalama nispi nem % 69 civarındadır.İl in yüzey şekilleri, birbirlerinden eşiklerle ayrılmış çöküntü alanlarıyla, dağlar halindedir. Çöküntü alanlarının başlıcalarını İznik ve Uluabat gölleriyle Yenişehir, Bursa ve İnegöl ovaları oluşturmaktadır .Toplam yüzölçümü 10.891 km2 olan Bursa ili topraklarının % 17'sini ovalar oluşturmaktadır .
 
 
bugrablc
# sayfa 19-41bugrablc 29-12-2015 23:37
sayfa19: köyden kente göçe bağlı sorunlar, tarım alanlarının kentlerin dışına yönlendirilmesi , tarım arazilerinin imara açılması
sayfa20: bölgesel sorunlar, tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi nedeniyle çok sayıda verimsiz küçük küçük toprakların oluşması. belli bölgelerde nüfus yoğunluğu nedeniyle tarım topraklarının azalması bazı bölgelerde ekonomik nedenlerle çiftçinin toprağını bırakması. Ulusal sorunlar, yerli tohum meselesi. yerli ilaç gübre teknolojimiz yok. çiftçinin ekonomik sorunları var. mazotu pahalıya alıyorlar verim düşük. gençler toprakla uğraşmak istemiyor.
sayfa22: uluslar arası sorunlar, çok fazla tarım toprağımız olmasına rağmen tarım ürünleri ihtal ediyoruz cari açığımızı arttırıyor. ürünlerimiz uluslar arası kalitede değil. teknolojik olarak gerideyiz.
sayfa22: uluslar arası kuruluşlar ve fonlar, Avrupa kalkınma bankası, BM kalkınma programı, dünya bankası, gelişmekte olan ülkeler endüstrileşme fonu. ulusal kalkınma ajansları, doğu Anadolu kalınma ajansı, Trakya kalkınma ajansı, Mevlana kalkınma ajansı, fırat kalkınma ajansı. teşvik kuruluşları, tarım kredi kooperatifleri, orman su işleri bakanlığı, gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı, TOBB destekleri. kamu ve özel kuruluşlar sivil toplum kuruluşları vb, tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğü.
sayfa23: ulusal planlar, tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planı, ulusal biyolojik çeşitlilik stratejisi ve eylem planı. bölgesel planar, GAP. ulusal kuruluşlar teşvik konuları ve öncelikleri, ziraat bankası tarımsal teşvik kredileri. ticaret ve sanayi odaları öncelikleri, üyeler arası iş birliği gelişmesi, meslek ahlakını disiplini ve dayanışmayı koruması, ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak.
sayfa27: web kaynağı tarımsal.com makaleler.mkutu p.gov.tr scholar.google. com.tr siteden faydalanmak için anahtar kelime yaz. anahtar kelime tarım bulunan kaynak makale, mevzuat.
sayfa 32: kendi listem, tarım topraklarının imara açılması, yerli tohum, mirasla bölünen toprak, kooperatif. tahminlerim OECD 2014 yılı aile çifçiliği yılı
sayfa34: anafikir, insanın ve toplumun fiziksel ruhsal ihtiyaçlarını üretilen mal ve hizmet üzerindeki etkisi.
sayfa35: finansal türlerin fiyatlaması soyut olan güven kavramı ile olur.
sayfa 41: makalenin adı, aile çiftçiliğine hangi açıdan yaklaşılmalı. makalenin konusu, BM 2014 yılını aile çiftçiliği yılı olarak kabul etmiştir. bu yılın aile çiftçiliği yapılarak israfın önüne geçileceği ve türkiyede tarımla ilgili sorunlar. makalenin amacı, temel amacı doğal kaynakların korunması ile açlık ve yoksullukla mücadele mücadelede aile çiftçiliğinin öneminin vurgulanması. hedef kitlesi, tarımla ilgili karar alıcı kişiler.
 
 
ipek16
# SAYFA 59-75 ARALIĞIipek16 29-12-2015 23:40
Sayfa 59:OKULDAKİ KÜTÜPHANENİN TANITIMINI YAPMA
Kütüphaneye girdikten sonra sol tarafta camın önünde kitapları veren ve teslim alan bir görevli vardır.Hemen onun hizasında 4-5 tane bilgisayarlar vardır.Sağ tarafta karşı tarafta ise türüne göre raf raf ayrılmış 5-6 tane kitap rafı vardır.Hemen aşağıda alt katta ise hemen karşı tarafta çalışma masaları bulunmakta.Merd ivenden indikten sonra sol tarafta ise daha ayrıntılı ders kitaplarına ve romanlara yer verilmiş raflar bulunmakta.
Sayfa 65:Dünyada doğal afetler her an her zaman olabilir.Bunlar a hazırlıklı olunmalıdır.Her türlü doğal afet can ve mal kaybına neden olmayabilir.Fak at bir yangında,selde, depremde ortaya çıkabilecek zararlar olabilir.Şiddet li olabileceği için birçok işyeri zarar görebilir.
Sayfa 70:Meyvelerden yeşil elmayı çok severim.Yuvarla k bir şekli vardır.Büyükçe olanları daha hoşuma gider.Mis gibi bir meyve kokusu vardır.Ekşimsi bir tadı vardır.Pürüzsüz yumuşak bir meyvedir.
Sayfa 74: Benim düşüncem.Toplum da teknolojik araç gereçler bu kadar yaygınlaşmasayd ı toplum daha iyi bir halde olurdu.
Sayfa 75:FİKİR PARAGRAFININ YAZILMASI
Teknolojinin artması ve teknolojik araçların çıkması insan ilişkilerini olumsuz yönde etkiler.Örneğin ;insanlar bilgisayar başındayken karşısındakini dinleyemez.Ayrı ca telefonlarda da aynı şekilde başını telefondan kaldırmayarak mesajlaşan bir insan karşıdaki kişi ile konuşurken ne anlattığını anlamaz ve duymaz.Bu şekilde insan ilişkileri git gide zayıflar ve insanlar birbirleriyle konuşamaz sohbet edemez hale gelir.
 
 
bugrablc
# sayfa41-74bugrablc 30-12-2015 00:56
destekleyici detaylar, ilaç ruhsatlaması diyince biz ülke olarak ithal ettiğimiz tarım ilaçlarının ruhsatlandırılm asını neye göre yapıyoruz. örneğin Avrupa bir firmadan gelen aynı aktif madde ile çinden gelen yine aynı içerikli aktif maddenin hastalık ve zararlara olan etkisinde ayrımı. bu sorunun çözülmesi bile küçük üreticilere bir nefes verecek.
karşılaştırma ve zıtlıklar, ailelere geleneksel ürünlerinizi koruyun derken onların organik üretime yönlendirmeye çalışırken yarış şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. aile çiftçiliği ülkeler açısından stratejik olarak da değerlendirilme li. özellikle ekonomisinde tarımın öneminin büyük olduğu bizim gibi ülkelerde aile çiftçiliğinin sosyo ekonomik-kültür el yönleri mutlak göz önüne alınmalıdır. makalenin özeti, BM gıda ve tarım örgütünün önerisi üzerine BM genel kurulunca 2014 yılı resmi olarak uluslar arası aile çiftçiliği yılı olarak kabul edilmiştir. israfın olmaması için aile çiftçiliği savunulmuştur toprakların verimli kullanılması için. başarılı bir aile çiftçiliği için ekolojik koşullar ile bölgesel özellikler önemlidir. doğal kaynaklarımızın varlığı korunması ve kullanılması aile çiftçiliği için önemli konulardan bir diğeridir. aile işletmelerinin ekonomik durumları modern anlamdaki teknolojilere ayak uydurabilecek durumda değil. ülkemizdeki en büyük eksikliklerden bir diğeri AB'ye uyum konusunda hızlı hareket etmek adına yapılan bazı uygulamaların hatalı olmasıdır.
sayfa51: koruyucu sağlık hizmetlerinin faydasının ölçümü çoğunlukla mümkün değildir.
sayfa 52: İstanbul çoğunlukla Türkiyenin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r. ticaret çoğunlukla burada gerçekleşmiştir . ticaretle ilgili önemli merkezleri vardır. fabrikaların çoğu istanbuldadır. banka genel merkezleri istanbuldadır.
sayfa 53:istanbul çoğunlukla... sonuç cümlesi: bütün bunlar gelecekte de istanbulun ekonomik başkenti olmasını sağlayacaktır.
sayfa54: en kötü işim garsonluk. çok çalışıp az kazancı var, bütün gün ayakta durmak gerekiyor, düşük seviyeli bir iş.
sayfa58: araştırma yöntemlerinin en önemli amacı araştırma konusunun tespiti, kaynak tarama, kaynak ölçme, yazmaya geçiş yöntemlerini göstermesi.
sayfa60: kütüphaneye girdiğinizde karşınızda sağ tarafta memur bankosu ve yanında bilgisayarlar var. sağ tarafınızda çalışma odası var. bilgisayarı geçip ilerlediğinizde karşınıza merdivenler çıkıyor. alt kata indiğinizde sol tarafınızda akademik kitaplar sağ tarafta duvar boyunca çalışma masaları var. devam ettiğinizde sol tarafta kitaplar var.
sayfa65: fabrikanın kapanması şehir ekonomisinde çöküntüye sebep olur. çünkü fabrikada çalışan işçiler işsiz kalacak ve şehirdeki pazar, piyasa da bundan etkilenecektir. fabrika kapanması bu nedenle sadece orda çalışanların işsiz kalmasına değil şehir ekonomisinin de çökmesine neden olur.
 
 
bugrablc
# 74bugrablc 30-12-2015 00:57
sayfa74: ben tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesine karşıyım. ben ailede çiftçilikle uğraşan kim varsa toprağın ona bırakılması tarafındayım. şuna inanıyorum ki verim artacaktır.
 
 
Vildan94
# sayfa 13-24Vildan94 30-12-2015 16:34
sayfa 13
Giriş bölümünde 8 adımda araştırmanın biçimsel sıralaması verilmiştir:
1. zekatın ekonomiye faydası
2. Hipotez: Katkısı vardır/yoktur. Yoksulluğun azaltılmasında önemli bir araçtır.
3. Ekonomi nedir? gelir dağılımı mı? literatürdeki yeri nedir?
Zekat nedir? uygulama tanımı ve dini tanımı
4. Anket mi yapacaksın, form mu, telefon mu, anket mi yapacaksın. İstatistik verilere mi bakıyorsun?
5. Data haline getiriyoruz. Yani verileri, bilgileri topluyoruz.
6. Hem halkın görüşünü hem de çevreden duyduğumuz örnekleri alıyoruz.
7. Yoksulluğun azaltılmasında faydalı demiştik. Halkın söyledikleri bizi haklı çıkardı mı? Eğer tersini söylerlerse yani doğruluğunu onaylamazsa bile başarısız olmaz.
8. Benim söylediğimin yanlış olduğu kanıtlandı. Artık başka sorunlar arayabilirim.

Araştırma niye yapılır? 2.madde örneği; 2014 girişli öğrencilerin durgunluğu, derse katılmaması.
4.madde örneği; 20 sene önceki araştırmada yağ yemeyin kilo yapar diyorlardı. şimdi ise vücuda olan faydaları araştırılıp ortaya konuldu. tereyağ tüketimi arttırılmalı denilmekte.
sayfa 14
5.madde örneği; Hangi tekniği kullanarak trafiği düzenlerim? aşılama oranını arttırmak için daha fazla çocuğa nasıl ulaşırım? cevap: Köyleri dolaşıp aşı yaparım ya da aşıları yapmaları için muhtarlara dağıtırım.
6.madde örneği; İlkokullarda dağıtılan sütü orta okullarda da dağıtsam nasıl olur?
7.madde örneği; tansiyonu ölçüp kayıt altına almak.
13.madde örneği; yaşam kalitesini arttırma yöntemleri.

Deneysel Metod örneği; İşe alacağım adayları gruplara ayırırım. Adayların stres altındayken nasıl davranışlar sergileyeceğini gözlemlerim.
Yoruma Dayalı Metod Örneği; mevzuat örneği, Konuyu araştırıp kanunlar inceleniyor. Boşluk var mı, yok mu araştırılıp kanundan izin bulmaya çalışılır.
Saha Araştırması örneği; İznik'te arena'da bulunan kemiklerin insanlara mı yoksa hayvanlara mı ait olduğunun araştırılması.
Sayfa 15
Gözlemsel Metod : Deneysel Metod'tan farkı; bunda doğal ortam şartları kullanılırken diğerinde ortamı biz oluşturuyoruz.
Anket Araştırması: Başlık: Yalova üniversitesi öğrencileri memnuniyeti.100 kişiyle anket yaptım. Bunlardan 90 tanesi 4.sınıf öğrencisi. O zaman bu anketin başlığı Yalova üniversitesi 4. sınıf öğrencilerinin memnuniyeti olur.Korelasyon ilişkisinde 1.bölüm bilgisi 2. memnuniyet derecesine bakılır. örneğin; yaş ortalaması ile memnuniyet derecesi arasındaki ilişki.
Teorik Araştırmalar: örneğin; bir ilaç insan vücudunun bir bölgesinde denenir ve o bölgede kıllanma yaptığı görülür. bu durumda o ilaç kellik için olduğu söylenerek piyasaya sunulabilir.
Sayfa 16
'Literatür taraması' kelimesine örnek; Yalova üniversitesinin kuruluş tarihi vs.gibi konularda okulla ilgili ilk araştırmalar ne zaman, ne kadar yapılmış.Litera türde bilgi topluyoruz.
 
 
Vildan94
# sayfa 16- 24Vildan94 30-12-2015 16:37
'Saha çalışması' kelimesi örneği; anket, gözlem, konuyla ilgili araştırma sonuçlarının toplanıp analiz edilmesi. Saha araştırması olmayan bir çalışma önemli görülmez.Örneği n; Bir konuda Türkçe kaynaklarda aradığın bilgi yoktu. Sen de yabancı kaynaklardan araştırma yapmışsındır. Bu şartları taşıyorsa önemlidir. yoksa saha araştırmasının hiçbir önemi yoktur.

Sayfa 15
Gözlemsel Metod : Deneysel Metod'tan farkı; bunda doğal ortam şartları kullanılırken diğerinde ortamı biz oluşturuyoruz.
Anket Araştırması: Başlık: Yalova üniversitesi öğrencileri memnuniyeti.100 kişiyle anket yaptım. Bunlardan 90 tanesi 4.sınıf öğrencisi. O zaman bu anketin başlığı Yalova üniversitesi 4. sınıf öğrencilerinin memnuniyeti olur.Korelasyon ilişkisinde 1.bölüm bilgisi 2. memnuniyet derecesine bakılır. örneğin; yaş ortalaması ile memnuniyet derecesi arasındaki ilişki.
Teorik Araştırmalar: örneğin; bir ilaç insan vücudunun bir bölgesinde denenir ve o bölgede kıllanma yaptığı görülür. bu durumda o ilaç kellik için olduğu söylenerek piyasaya sunulabilir.
 
 
Vildan94
# Sayfa 60-Vildan94 30-12-2015 17:20
sayfa 60 Alıştırma
Okulun giriş kapısından girdiğimizde sol tarafımızdaki toprağın üzerine atılmış taşlardan ilerlediğimizde kantine ulaşırız. Hemen karşımıza çıkan alan kantinin bahçe kısmıdır. Burada sırayla dizilmiş 4'er kişilik masalar bulunur. Sağ taraftaki kapıyı kullanıp içeri girdiğimizde karşımızdaki duvarda bisküvi, çikolata vs. bulunur. Girişin sağ orta kısmında küçük bir oyun alanı vardır. Langırt, box makinesi gibi. Yine girişte sol tarafta dizilmiş 4'er kişilik masalar varken hemen karşı tarafında ücret ödemek için kasa bulunmaktadır.

Ana Düşüncenin Desteklenmesi: Bu konuya örnek olarak; Sağlık reklamlarının genel halk üzerindeki etkisi bazen kötü şeylere yol açabilir. 'İzmir'de bir kişi reklamlarda gördüğü ilacı arkadaşına tavsiye etmiştir. Kişinin reçetesiz kullandığı bu ilaç ölümcül sonuçlandı.'
Ana düşünceyi destekleyecek örnek bir cümle daha: İlaçların reçetesiz satıldığı ülkelerin 10'unda Şu sonuçlara ulaşılmıştır.

sayfa 63
İkna Edici Tartışma Yazıları: ikna etmek için destek cümleler kullanılır.
Sebep Sonuç Yazıları : Bir kararın sonuçlarını ya da etkilerini açıklar.

sayfa 65 Alıştırma
Sahil kesiminde meydana gelen doğal afet sonucunda birçok iş yeri zarar görmüştür. Denizde çıkan hortum, insanların yerleşim alanlarına zarar vermekle birlikte birçok iş yerinde de maddi ve manevi kayıplara neden olmuştur. Hortumun etkisinin geçmesinin ardından iş yerlerine baktığımızda dışarıda bahçe kısmında bulunan masa ve sandalyelerin zarar gördüğünü aynı zamanda camekanların da kırıldığı gözlemlenmiştir . Ayrıca bölgede bulunan seyyar satıcıların da hem kendilerinin hem de satış yaptığı arabalarının yerle bir olduğu görülmüştür. Zarar gören bu insanların ciddi şekilde maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları vardır.

sayfa 65-66'da eleştirel yazılar başlığında geçen 'birincisi konu ya da çalışmanın sorularla birlikte özetidir.' cümlesine örnek: Avrupa Birliği organizasyon yaptı.Evrenin oluşum sürecini açıklıyor.
Bu birliğe hangi ülkeler katılmış, etkinliğin bütçesi ne kadar olmuş, ana sonuçlar nasıl paylaşılacak?
'İkincisi konunun sorular yoluyla analizidir' cümlesine örnek: Bu bütçeyle öngörülen sonuçlar uygun mu, araştırma hangi ülkede yapılıyor, dil sorunu ve güven sorunu nasıl çözülüyor

sayfa 70 alıştırma
Kiraz; ağaçta yetişen kırmızı bir meyvedir. Genellikle bir sapın ikiye ayrılmış, uçlarında bu kırmızı meyveler görülmektedir. Şekli küçük yuvarlaklar halindedir ve içinde küçük bir çekirdek çıkmaktadır. Kirazlar irili ufaklı olmaktadır. Tadı da gayet tatlıdır.
Süreç açıklayan yazılar: Abone olma süresi, makaleyi bulma süresi, yol tarif etme süresi.
 
 
Tyfngltkn
# Sayfa 19-65Tyfngltkn 30-12-2015 17:39
SAYFA 19: Köyden kente göçe bağlı sorunlar, tarım alanlarının kentlerin dışına yönlendirilmesi , tarım arazilerinin imara açılması

SAYFA 20: Bölgesel sorunlar, tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi nedeniyle çok sayıda verimsiz küçük küçük toprakların oluşması. belli bölgelerde nüfus yoğunluğu nedeniyle tarım topraklarının azalması bazı bölgelerde ekonomik nedenlerle çiftçinin toprağını bırakması. Ulusal sorunlar, yerli tohum meselesi. yerli ilaç gübre teknolojimiz yok. çiftçinin ekonomik sorunları var. mazotu pahalıya alıyorlar verim düşük. gençler toprakla uğraşmak istemiyor.

SAYFA 22: Konu ile ilgili Ulular arası Kuruluşlar ve Fonlar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
KAYNAK TARAMA

SAYFA 27:Veri Tabanı, Makale Havuzu, Web Kaynağı: psikolojiportal i.com, wikipedia.org, psikoterapi.inf o.tr
SAYFA 34: ANA FİKRİN TANIMLANMASI; Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını karşılaması ile değerli olmasıdır.

SAYFA 35: İFADE EDİLMEMİŞ ANA FİKİRLERİ BULMA; Finansal araçların güvene dayalı değer kazanmasıdır. Aynı zamanda fiziki değerinin çok üstünde bir fiyatlama ile finansal verlıkların soyut nitelik taşımasıdır.

SAYFA 50: PARAGRAFLARD A KONU CÜMLESİ VE YAZIMI AŞAĞIDAKİ VERİLEN PARAGRAFLARIN HER BİRİ İÇİN BİR KONU CÜMLESİ YAZINIZ
1-Piyasa mekanizmasında talep en uygun üretim seviyesi ve malına belirlemek için kullanılır
2-Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü zordur.

SAYFA 52: DESTEKLEYİCİ CÜMLELER iSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANMAKTADIR
-Deniz ve kara trafiğine elverişli bir şehir olması sebebiyle ticareti kolaylaştırmaktadır
-Her yıl milyonlarca turist ziyaret etmektedir.

SAYFA 59: Kapıdan girdiğinizde tam karşınızda bir alan bu alanın sağında öğrenci işleri yanlarında ise memur odaları sizi karşılar. Sağ ve sol taraflarınızda derslikler bulunur.

SAYFA 65: Köprü ve alt yapının zarar görmesi şehrin boşalmasına sebep olabilir. İnsanlar sürekli sel taşkınlarıyla uğraşmak yerine o bölgeden başka bir yerlere gidebilirler.
 
 
ealtindag
# SAYFA 19 - 70ealtindag 30-12-2015 17:59
Sayfa 19
İstanbul yoksulluk türlerinin yaşandığı alanlar açısından da farklılıkların bulunduğu bir kenttir. İstanbul’da yoksulluğun nedenleri arasında göç, eğitim, fırsatı yakalayamamak, sosyal dışlama olarak ifade edilebilir.
Sayfa 20
Marmara Bölgesi Türkiye’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgedir. Bu sebeple Marmara Bölgesinde yoksullar arasında gelir ve tüketim eşitsizliklerin in yüksek olmasını ifade eden yoksulluğun şiddeti daha fazladır.
Sayfa 21
Ülkelerin nükleer yarışına girmesi ve bunun çevreye olan zararı
Sayfa 22
Uluslar arası Kuruluş ve Fonlar 1-Greenpeace 2-Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
Sayfa 23
Ulusal Planlar 1-Denetimleri arttırmak 2-Tarım arazilerini imara açılmasını engellemek -Bölgesel Planlar 1-Sanayi bölgelerinin şehir dışına çıkarılması 2-Tarım arazilerinin korunması
Sayfa 27
acil servis hasta karşılama-pdf,m akale,acil serviste hasta memnuniyeti- pdf,makele
Sayfa 34
mal ve hizmetlerin talep edilen miktarı hızlı değişmez ve değerde sıfırlanmaz.
Sayfa 35
finansal araçların değeri soyut olan güven kavramına dayalıdır ve bu hızlı bir şekilde (çabuk inip-çıkabilir) değer değişebilir.
Sayfa 35
Finansal ürünün fiyatlanması soyut olan güven kavramı ile olmaktadır.
Sayfa 51
koruyucu sağlık hizmetlerinin faydasının ölçümü çoğunlukla mümkün değildir.
Sayfa 52
İstanbul çoğunlukla Türkiyenin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r. ticaret çoğunlukla burada gerçekleşmiştir . ticaretle ilgili önemli merkezleri vardır. fabrikaların çoğu istanbuldadır. banka genel merkezleri istanbuldadır.
Sayfa 53
istanbul çoğunlukla... sonuç cümlesi: bütün bunlar gelecekte de istanbulun ekonomik başkenti olmasını sağlayacaktır.
Sayfa 54
en kötü işim garsonluk. çok çalışıp az kazancı var, bütün gün ayakta durmak gerekiyor, düşük seviyeli bir iş.
Sayfa 58
araştırma yöntemlerinin en önemli amacı araştırma konusunun tespiti, kaynak tarama, kaynak ölçme, yazmaya geçiş yöntemlerini göstermesi
Sayfa 60
Bahçesinde boks oyuncağı bulunur, içeriye girildiğinde karşınızda langırt vardır, girişte hemen sağ duvarda televizyon vardır, sol taraf yarı camla kaplıdır ve sandalye ve masalar oradadır.
Sayfa 65
Fabrikanın kapanması ile birlikte o şehirdeki fabrikanın yapmış olduğu tüm ticari faaliyetlerin sona ermesi, çalışanlarının işsiz kalması ve bunun sonucunda genel işçilerin yaptığı harcamaları azaltması şehirdeki bütün ekonomiyi yavaşlatır ve çökmesine sebep olur.
Sayfa 70
Trabzon’un havası temiz ve serindir. Dağlık bölge olduğu için çarpık kentleşme olmuştur ve sokakları dardır. Doğası muhteşemdir. Sanayisi çok gelişmemiştir
 
 
MELTEMOZEL
# Sayfa 19-70MELTEMOZEL 30-12-2015 19:48
Sayfa 19- Alanınızla İlgili Kentsel Sorunlar: İş imkanı ve iş gücü vasfı arasındaki uyumsuzluk sorunu konusunda daha fazla yapılması gerekenler konusunda şüphelerim.

Sayfa 20- Bölgesel Sorunlar: Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da nüfusun iş gücüne yetişememesi.
Ulusal Sorunlar: İŞ-KUR gibi işçi ve işverenin daha kolay karşılaşmasını sağlayan kurumların beklenen etkiyi göstermemesi.

Sayfa 22- Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi:
-Uluslar arası Kuruluşlar ve Fonlar:
OECD
BM
-Ulusal Kalkınma Ajansları:
Türkiye İş Kurumu
Devlet Planlama Teşkilatı
Ekonomi Bakanlığı
-Sanayi ve Ticaret Odaları:
İTO
Yalova Ticaret Odası vb.

Sayfa 27- Anahtar Kelime: İşgücü arzı ve işgücü talebi uyumsuzluğu; Bulunan Kaynaklar: Toplam işgücü arzının, toplam işgücü talebinden fazla olması hali (yani işsizlik).

Sayfa 32- Bildikleriniz ve tahminleriniz hakkındaki listeniz:
İşveren ve işçi nasıl buluşturulabilir?
Aradaki uyumsuzluk nasıl giderilebilir?
İŞKUR bu konuda ne kadar çalışıyor?

Sayfa 34- Metnin Anafikri: Mal ve hizmetlerin miktarları çok hızlı bir şekilde değişmemektedir.
Konusu: Talep edilen mal ve hizmetlerin üretim miktarının değişim süreci.

Sayfa 35- Metnin Anafikri: Finansal varlıkların fiyatı çok çabuk değişiyor.
Konusu: Finansal araçlar birey ve toplumun güvenine bağlı olarak değer kazanır.

4. YAZMAYA GEÇİŞ
Sayfa 50: Alıştırma: Piyasadaki mal ve hizmetler talebe göre belirlenir.

Sayfa 52: Destekleyici Cümleler Alıştırma: İstanbul çoğunlukla Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
-Gün geçtikçe artan sanayi şirketleri de bunu desteklemiştir.
-Artan nüfus sonucu Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
-En çok işsizlik de ayrıca İstanbul’da görülmektedir.

Sayfa 53: Sonuç Cümleleri Alıştırma: İstanbul çoğunlukla Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
-Türkiye ekonomisinin yarıdan fazla payı İstanbul’da oluşmaktadır.

Sayfa 57: Bilgi ve Materyallerin Zaman Sırasına Konulması:
Albert Einstein; 1879 yılında doğan Einstein ilk yıllarını Münih’te geçirir. Daha sonra İsviçre’de üniversite ve Master yaptı. Fakat sonraki yıllarında iş bulmada güçlük yaşadı. Daha sonra Fizikte 4 makale yayınladı. Gelecek dönemde de 400’e yakın makalesiyle bilime katkı sağladı. Son olarak ise 1955 yılında hayata gözlerini kapadı.

Sayfa 70: İstanbul’un havası kışın genellikle kirli ve soğuktur. Nüfus açısından ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul aynı zamanda gelişen sanayisiyle de Türkiye'de ilk sıralardadır.
 
 
ferhat14
# Ferhat Özkanferhat14 30-12-2015 23:01
Sayfa 19 Kutu1
Kırsal kesimde yaşayan halkın tarımsal faaliyetlerle geçinimlerini sağlayamadığı durumda yeni iş imkanları için büyük yerleşim merkezlerine göç etmesi durumunda artan nüfus konut sorununu ortaya çıkarır.
Sayfa 20 Kutu1
Marmara bölgesi sanayi ürünü üretimi bakımından ön plandadır. Tarımsal faaliyetler daha çok yerleşim merkezine uzak ilçelerde yapılmaktadır.
Sayfa 20 Kutu2
Ülkemizde yoğun nüfus baskısıyla bozulan topraklar tarıma elverişli arazileri sınırlandırmıştır.
Sayfa 21 Kutu1
Ülkeler arası ticarette tarım ürünlerinde uygulanan vergiler ve kota uygulaması.
Sayfa 22 Kutu1
Uluslar arası kuruluşlar ve fonlar
1.Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü
2.T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
3.Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
4.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı
Ulusal Kalkınma Ajansları
1.İstanbul Kalkınma Ajansı
2.Mevlana Kalkınma Ajansı
3.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
4.Trakya Kalkınma Ajansı
Tubitak-Kosgeb vb. Ulusal Teşvik kuruluşları
1.TİGEM
2.KOSGEB
3.Devlet Kredi Kooperatifleri
4.Devlet Su İşleri(DSİ)
Sanayi ve Ticaret Odaları
1.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
2.Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
Kamu ve özel kurumlar sivil toplum kuruluşları araştırma Enstitüleri vb
1.T.C. Ziraat Bankası
2.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
3.Tarım ve Satış Kooperatifleri Merkez Birliği

Sayfa 23 Kutu1
Ulusal Planlar
1.Tarım ürünü üretimi artırılarak ithalatın azaltılması
2.Kaliteli tarım ürünü yetiştirilerek ithal eden değil ihraç eden konumda olma.
3.Kırsal kesimde istihdam sağlanması.
Bölgesel Planlar
1.Tarım ürünleri bölgelere ayrılarak bölgesel ürün üretimi gerçekleştirilmeli
2. Köyden şehre göçü azaltmak ve işgücünü artırmak.
Ulusal Kuruluşların teşvik konuları ve öncelikleri
1.Ziraat bankası tarımsal teşvik kredileri
2.Düşük faizli tarımsal krediler
3.Hibe

Uluslar arası Kuruluşların teşvik konuları ve öncelikleri
1.Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)
2.Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek
3.Eğitim ve projeler geliştirir seminer düzenler.
 
 
ferhat14
# Ferhat Özkanferhat14 30-12-2015 23:03
Sayfa 27 Kutu1
Veri tabanı, makale havuzu vb. web kaynağı
www.tarimdunyasi.net/?p=4031
www.iktisadi.org/.../
Sayfa 27 Kutu2
Tarımsal faaliyetler
Konut sorunu
Dış ticaret
Sayfa 34 Kutu1
Anafikir: Toplumun ve bireylerin yeni üretilen mallara olan talebi kişilerin zevk ve tercihleri değişmesi veya nüfusun artmasıyla belli bir süre içinde değişecektir.
Sayfa 35 Kutu1
Anafikir: Finansal ürünlerin fiyatlamasında soyut olan güven kavramı öne çıkar.
Sayfa 50 Kutu1
Gelirin arz ve talep üzerine etkisi
Sayfa 51 Kutu1
Sağlık hizmetlerinin bireysel faydası büyüktür.
Sayfa 52 Kutu1
-Ekonomik faaliyetler İstanbul ve çevresinde gerçekleşir.
-Üretim ve tüketim diğer illere göre daha fazladır.
İstihdam fazladır.
Sayfa 52 Kutu2
Kurumlar arası faaliyetler kolaylaşmıştır.
Sayfa 56 alıştırma 4.3.1.2
Konstantinopoli s birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. 1453 yılına kadar Bizans imparatorluğunu n hüküm sürdüğü Konstantinopoli s 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Bu yıldan sonra Osmanlı devleti hüküm sürmüştür.
Sayfa60 Kutu 1
Kapıdan girdiğimiz zaman karşı koridorun sağında öğrenci işleri, solunda ise Atatürk büstü yer almaktadır. Sağda ve solda sınıfların olduğu uzunlamasına birer koridor vardır. Sol koridorun sonunda kütüphane bulunmaktadır.
Sayfa 65 Kutu1
Ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde hammadde fiyatları çok yükselmiş yükselen fiyatlar üretim maliyetlerini arttırmış artan maliyetler fabrikaların çalışmasını zorlaştırmış, bu krizi atlatamayan fabrikalar kapanmış ve şehir ekonomisi çökme noktasına gelmiştir.
Sayfa 70 Kutu1
Kocaeli Körfez bölgesi sanayi faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgedir. Fabrikaların bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine sebep olur. Yeni fabrikaların kurulması istihdam sağlamış fakat şehrin eskiye göre kalabalıklaşmas ına sebep olmuştur.
 
 
fed61t-s
# SAYFA 19-27 ARALIĞIfed61t-s 30-12-2015 23:15
KONUM: BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİM
FERHAT EMRE DEMİRBAĞ
SAYFA 19:KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR;
Yalova şehrinin Marmara bölgesinde olduğunda dolayı Türkiyedeki bölgesel teşvik uygulamasının gruplara ayrılmamış ve bölge içinde yer aldığı için teşvik sisteminden hak ettiği ölçüde SAYFA 20:
ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR;
Marmara bölgesinde yer alan büyük şehirler nüfus yoğunluğundan dolayı bölgesel teşvik uygulamasının yararlanamayan bölge olmuştur.
SAYFA 20: ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR ve SORUNLAR:
Türkiye gelişmekte olan ülke ekonomilerinde içinde olmasından dolayı katma değer üretecek sektörlere yatırımları teşvik etmesi gerektiğinden bölgesel teşvik uygulamasıyla birlikte türkiyedeki illeri 6 grupta sınıflandırarak girişimcilere bu bölgelere katma değer sağlayacak yatırımlar maddi teşvik sağlamaktadır fakat etkinliğiyle ilgili ciddi şüpheler vardır.
SAYFA 21: ALANINIZLA İLGİLİ ULUSLARARASI KONULAR ve SORUNLAR:
Bölgesel teşvik uygulamaları uluslararası anlamda da ciddi önem taşımaktadır. Konuyla ilgili ulus devletlere kredi sağlayan IMF ve WORLD BANK gibi kuruluşlar vardır fakat sorun az gelişmiş ülkelere sağlanmayan kaynak tahsisinin bu kurumlar tarafından yeterli derecede yapılmamasıdır.
SAYFA 21: ALANINIZLA İLGİLİ SEKTÖREL KONULAR ve SORUNLAR:
Yukarıdaki soruların cevaplarında da değindiğim üzere hem katma değer fazla hem bölgeki yapısal yaşam koşullarını etkilemeyecek sekörlere tahsinin sağlamasın siyasi ve politik sorunlar da göze çarpmaktadır.
SAYFA 22,23,27
KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ:
Uluslararası Kuruluşlar: IMF, WORLD BANK, ASYA KALKINMA BANKASI
Ulusal Kuruluşlar: KALKINMA VE EKONOMİ BAKANLIKLARI ,KOSGEB
Yerel Kuruluşlar: YASİAD
KALKINMA AJANSLARI : İSTKA ,DOĞU MARAMARA K.A,SERKA
VERİTABANI:
1. ekonomi.gov.tr/.../...
2. www.trakyaabigem.org/.../
3. dengemusavirlik.com/.../
4. www.trakyaka.org.tr/.../
ANAHTAR KELİMELER: KALKINMA, TEŞVİK SİSTEMİ
 
 
fed61t-s
# SAYFA 32-60 ARALIĞIfed61t-s 30-12-2015 23:19
SAYFA 32:
1.Bildikleriniz i listeleyin:
1.1. B.T.U KURALLARI
1.2. B.T.U EKİNSİZLİĞİ
1.3 B.T.U ZARARLARI
1.4 B.T.U KALKINMAYA SAĞLADIĞI FAYDA
SAYFA 34-35
1.Asagıdaki metnin ana fikrini tespit etmeye çalışın : Mal ve hizmetlerin miktarı çok hızlı bir şekilde değişmemektedir değişim mal ve hizmet ikamesine bağlıdır.
2.Asagıdaki metnin ana fikrini tespit etmeye çalışın : Finansal ürünler insanların o fınansal araclarına olan güvenine bağlıdır.
SAYFA 50: PARAĞRAFLARDA KONU CÜMLESİ VE YAZIMI:
1. ALIŞTIRMA: Bireylerin fiyat –gelir mekanizmasıyla mal ve hizmetlere olan talebi üretimi belirler.
2. ALIŞTIRMA: Koruyucu sağlık hizmetlerinin bireylere ve toplum sağladığı fayda

SAYFA 52 1.ALIŞTIRMA :
A-Yıllık ihracatın büyük kısmı İstanbul’dan yapılmaktadır.
B-İstihdamın büyük bölümü İstanbul’dadır.
C-Nüfus yoğunluğu en yüksek ildir.
SONUÇ CÜMLESİ : İstanbul sayılan ve daha bir çok özelliği ile türkiyenin ekonomik başkentidir.
SAYFA 54: KONU VE DESTEK CÜMLELERİNİ KULLANARAK PARAGRAF YAZIN.
En gururlandığım an üniversiteyi kazandığım zamandı.
En utandığım zaman derslerden kötü aldığım zamanlardır.
En iyi iş öğrencilik en kötüsü hamallık
En iyi arkadaşım İbrahim akbaş
En sevdiğim film: Vali filmi en sevdiğim film merhum vali Recep Yazıcıoğlunun hayatını anlatıyor.
SAYFA 57:İlginizi Çeken Ünlü Birisi Hakkında Bilgi Bularak Bir Kronoloji Oluşturun ve Bir Paragraf Yazın
1967 yılında Trabzon da mahalle aralarında top oynayan çocuklardan kurulan takım 1973 de 1.lige çıktı ve 1. ligde de 1975 sezonunda ilk kez şampiyon oldular. 1975 yılından 1983 yılına kadar 6 şampiyonluk yaşandı. 1985 yılında sonrada çeşitli kupalar kazanılmıştır.
SAYFA 58:BİLGİ VE MATERYALLERİN ÖNEM SIRASINA KONMASI;
Ders çalışmaya başlamadan önce ilk olarak ders çalışmaya uygun bir ortam hazırlanmalıdır . Dikkat kaybına neden olacak, gözü yoracak nesnelerde arındırılmış ve üzeri temiz bir masa tercih edilmelidir. Bu verimli ders çalışma için çok önemli bir unsurdur. İkinci olarak ders çalışılacak ortamın sıcak olmaması gerekir soğuk ortamlarda konu ya daha iyi adapte olunuyor.
SAYFA 59 : İYİ BİR ÖĞRETMENİN KALİTELİ ÖZELLİKLERİ;
İyi bir öğretmen olunması için başta güleryüzlü ,samimi ve öğretmen keyif alan biri olmalı.
Diğer taraftan ise öğretmenlik yapacağı öğrencilerinin durumlarını bilmeli ve ona uygun bilgi düzeyine bilgileri aktarmalıdır.
SAYFA 60:BİLGİ VE MATERYALLERİN MEKAN SIRALANMASINDA İFADE EDİLMESİ OKULUNUZUN KÜTÜPHANESİNİ TARİF EDİNİZ;
Okuldan çıktıktan düz devam edip 400 metre sonra sağa döndükten sonra CUMHURİYET İLKOKULUNDA yukarı 100 gittikten sonra RADAR TALEBE YURDU varabiliriz.
 
 
fed61t-s
# SAYFA 70-75 ARALIĞIfed61t-s 30-12-2015 23:22
SAYFA 70: BETİMLEYİCİ YAZILAR;
Trabzonda masmavi denizi, çoğu zaman nemli bir yüzeye sahip olması , geçim kaynağı fındık ve çaydır. yükseltisi fazla olan ve arazi şartları engebeli dağlıktır, yüksek rakımlarda temiz ve güzel havası vardır.
SAYFA 74:YAZILARDA DÜŞÜNCENİN İFADE EDİLMESİ:
Ben şunun karşısındayım: Adaletsizliğin karşısındayım.
Ben şunun lehindeyim, taraftarıyım: Haklı direnişlerin yanındayım
Şuna karşı çıkıyorum: İnsanların güçlü diye haksızlığa sessiz kalmasına karşı çıkıyorum.
Şunu destekliyorum: Haklı direnişleri destekliyorum.
Benim düşüncem: İnsanlar ve kurumlar haklarını ne pahasına olursa olsun savunmalarıdır.
Benim düşünceme göre: Kurumlar oyun teorisindeki mahkumlar çıkmazındaki baskın strateji modeline göre karar almalıdırlar.
SAYFA 75: İnsanların veya kurumların kendilerine karşı yaptıkları haksızlıklara karşı çıkarak sonuçları nerelere varacağını planlayarak haklarını adalet önünde savunmalarını savunurum.
 
 
tuba.ozcelik52@gmail.com
# SAYFA 22-35 ARALIĞItuba.ozcelik52@gmail.com 31-12-2015 00:08
Sayfa 22
Uluslar arası kuruluşlar ve fonlar
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Avrupa Konseyi Uyuşturucu ile Mücadele için Pompidou Grubu, Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)
Ulusal kalkınma ajansları
T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM)”
Sayfa23
-Ulusal planlar:
1.Uyuşturucu alanında araştırma, bilgi ve veri toplama sistemleri sürekli olarak geliştirilecektir.
2. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri bilgiye dayalı, ölçülebilir ve dinamik bir gelişim içerisinde yürütülecek ve bu konularda yeni yaklaşımlar takip edilecektir.
3.Uyuşturucu alanındaki ulusal bilgi ağı güçlendirilecektir
-Ulusal kuruluşların teşvik konuları ve öncelikleri:
1.Kolluk birimleri arasındaki işbirliğini arttırmak
2.Kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu ile mücadele kapasitelerini güçlendirmek,
3. Narko-terör konusunda yürütülen çalışmaların etkinliğini arttırmak,
4. Uyuşturucu suçundan elde edilen yasa dışı gelirlerle etkin bir şekilde mücadele etmek
5. Uyuşturucu suç soruşturmaların da örgütün tüm unsurlarını deşifre etmeye yönelik suç öncesi ve suç sonrası çalışmalara ağırlık vermek,
6. Ülke içi uyuşturucu arzını önlemeye yönelik çalışmalara ağırlık vermek,
7. Hava, deniz ve demir yoluyla yapılan uyuşturucu madde kaçakçılığı ile de etkin bir şekilde mücadele etmek.
-Uluslararası kuruluşların teşvik konuları ve öncelikleri:
1.Uyuşturucu ile mücadele politikasında, kültürel farklılıklar da göz önünde bulundurulacak, uluslararası kuruluşların mücadele politikaları ile aynı doğrultuda çalışılacak ve onların çalışmaları desteklenecektir.
2.Uyuşturucu maddelerin arz ve talep azaltımı çalışmalarında ulusal ve uluslararası işbirliğine açık olunacaktır.
Sayfa27
-Veri tabanı ve makale havuzu tespit çalışması:
www.journals.com
www.Psikiyatriksosyalhizmet.co m
www.zile.com
Dergipark.ulakbilim
Siteye üye olmak gerekir ve konuyla ilgili bilgileri almak gerekir.
-Anahtar kelime tespiti
Madde bağımlılığı:makale
Korunma yolları: makale
Ailelerin bilgilendirilme si: örnek
Mücadele politikaları: kitap
Sayfa 34
Ana fikrin tanımlanması; metninin anafikri: İhtiyaçların karşılanmasında değişim.
Sayfa 35
İfade edilmemiş anafikirleri bulma: finansal araçlara olan güvenin toplumun yönlendirmesiyl e çok çabuk değişebilir.
Finansal araçların fiyatlaması soyut olan güven kavramıyla olur.
 
 
tuba.ozcelik52@gmail.com
# SAYFA 52-70 ARALIĞItuba.ozcelik52@gmail.com 31-12-2015 00:10
Sayfa 52
Destekleyici cümleler
İstanbul çoğunlukla Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
İstanbul fabrika ve iş imkanının çokça olduğu bir şehirdir.
Türkiye’de nüfusun büyük bir çoğunluğu İstanbul’da yaşar.
Tarihi güzellikleriyle eşsiz bir şehirdir.
Sayfa 53
Sonuç cümleleri
İstanbul ekonominin can damarı,güzellik ler abidesi bir şehirdir.
Sayfa 54
Paragraf bütünlüğü
En sevdiğim film türü macera ve bilim kurgu filmleridir. Bu tür filmler olağanüstü,ilgi nç ve heyecan verici olduğu için sıkılmadan izlerim. Herkese izlemesini tavsiye ederim.
Sayfa 57
Geçiş kelimeleri: alıştırma: ebru sanatı
Tekne kitreli su ile doldurulur ilk olarak,uygun kıvam yakalanır. Hazırladığımız sıvı ince bir tülbent ile süzülür ve bu şekilde temizlenmesi sağlanır. Değişik renklerdeki toprak boyalarımız ezilerek uygun hale getirilir. Bu işlemden sonra meydana gelen çamur benzeri boyamıza sığır ödü katılarak 15 gün dinlendirme işlemi yapılır. Bekleme işleminden sonra mamül sulandırma işlemiyle kullanıma hazırdır.
Sayfa58
Bilgi ve materyallerin önem sırasına konulması: Omlet yapmak; ilk olarak yumurtayı iyice çırparız. Sonrasında 5gr tereyağını 50 derecelik ateşte eritip yumurtaları tavaya dökeriz ve pişene kadar karıştırırız. Omlet yapmada en önemli nokta ateşin derecesi ve tavaya koyduğumuz zaman pişene kadar karıştırmaya devam etmektir.
Sayfa 60
Bilgi ve materyallerin mekan sıralamasında ifade edilmesi: Okulun bahçesi; kapıdan girdiğimizde ilk olarak sol tarafta kantin bulunmaktadır. İkinci olarak içeriye doğru geldiğimizde sol tarafta MYO,sağ tarafta İİBF binaları bulunmaktadır. Üçüncü olarak bahçenin ortasında çiçek dikmek için alanlar mevcut olup fakültelerin önlerinde ise öğrenciler için oturma alanları mevcuttur.
Sayfa 65
Sebep-sonuç yazıları:Bir şehirde doğal afet olması sonucu birçok iş yeri zarar görür. İş yerlerinin zarar görmesi bazı maddi sıkıntılara yol açar. Bu nedenle insanlar geçinemez hale gelir.
Sayfa 70
Ordu ili diğer Karadeniz illerine oranla daha tepelik bir coğrafyaya sahiptir. Dağlık alanlar fazlasıyla mevcut olup temiz bir havası vardır. Küçük ve modern bir ildir.
 
 
gizempolatcan
# Sabire Gizem Polatcangizempolatcan 31-12-2015 00:13
SAYFA 19
-Kentsel şehirlerde iş imkanları kırsal şehirlere göre daha fazla olmasına karşın, kentsel şehirlerde olan rekabetçi sistem iş bulma olanağını azaltır.
SAYFA 20
-Batı ve Doğu olarak nitelendirilen Türkiye'de istihdam olanakları daha fazla olduğu düşünülerek Doğu'dan Batı'ya bir göç vardır.
-Türkiye genelinde yaşanılan işsizlik sorunu uygulanılan bazı politikalarla giderilmeye çalışılmaktadır.
SAYFA 21
-Dünya çapında birçok ülke yaşam standartlarını yükseltmek için istihdam olanaklarını arttırmaya çalışmaktadır.
SAYFA 22
-Uluslararası kuruluşlar ve fonlar:OECD, BM
-Uluslararası kalkınma ajansları:Türki ye İş Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ekonomi Bakanlığı
-Sanayi ve Ticaret Odaları:İTO, Yalova Ticaret Odası vb.
SAYFA 27
Web Kaynağı: www.dergipark.ulakbilim.gov.tr Bu sitede konuyla ilgili makalelere ulaşılabilmekte dir. Bilgilerden faydalanmak için herhangi bir şart yoktur.
Anahtar Kelime: İşsizlik, istihdam, rehaf kaybı
SAYFA 32
-Türkiye'de işsizlik boyutları nedir?
-İşsizliğin azaltılması için neler yapılabilir?
-Ülke genelinde kaybedilen refah kaybı sebepleri nelerdir?
SAYFA 34
Anafikir:Zaman içinde değişen mal ve hizmetlerin bireyler tarafından alışma, kullanım ve üretme süreci yavaştır.
SAYFA 35
Anafikir:Finansal araçlara olan güvenin toplumun yönderilmesi ile çok çabuk değişebileceği
SAYFA 50
1)Üretim bireylerin ihtiyacına göre belirlenir.
Soru:Tüketici talepleri üretimi yönlendirebilir mi?
2)Koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak zordur
Soru:Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydasının ortaya çıkma süresi ne kadardır?
SAYFA 52
1)-Nüfus yapısı olarak kalabalık bir şehir olması istenilen amaca ulaşmada kolaylık sağlamaktadır.
-Konum itibariyle şirketleri ve yatırımları üzerine çekme potansiyeli vardır.
2)-Sanatın tek bir amacı vardır; oda sanatın kendisidir. Sanatın başka bir amacı olamaz.
-Sanatı da sanatçıyı da yaratan toplumdur. Toplum olmasaydı sanat olmazdı. Toplumun bir parçası olan sanatçı da toplum için sanat üretir.
-Çağdaş yoruma açık bir o kadar da kapalı, üzerinde uzlaşılması imkansız bir konudur.
SAYFA 56
Florence Nightingale 12 Mayıs 1820'de doğmuştur. Modern hemşireliğin kurucusudur. Kırım Savaşı sırasında eğitim alan hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkmış, savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını yapmışlardır. Hemşireliğe son derece olumlu bir itibar kazandırmış. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için kendisine "Lambalı Kadın" denmiştir. 1860 yılında Nightingale, Londra'da St Thomas' Hospital'da kendi hemşirelik okulunun kurulmasıyla profesyonel hemşirelik vakfının temellerini atmıştır. Dünyada ilk modern sivil hemşire okulu olmuştur. Yeni hemşireler tarafından alınan Nightingale Andı ile adı onurlandırılmış tır. Doğum günü her yıl "Uluslararası Hemşireleri Günü" olarak kutlanmaktadır.
 
 
gizempolatcan
# Sabire Gizem Polatcangizempolatcan 31-12-2015 00:52
SAYFA 59
İyi bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin mezun olmasıyla gerçek hayata hazırlamada önemli rolü vardır. Üniversitenin kaliteli akademisyen kadrosu da iyi bir üniversite olmasında önemli bir etkendir.
SAYFA 60
Odanın sağ tarafında yemek masası, köşe koltuk ve hemen yanında kitaplık bulunmaktadır. Köşe koltuğun karşısında televizyon ve abajur bulunmaktadır. Odanın tam ortasında ise büyük bir halı vardır.
SAYFA 65
Türkiye’deki mevcut işsizliğin nedenlerine bakıldığında daha çok yapısal ve konjonktürel nedenlerin etkin olduğu görülmektedir. Krizler ve ekonomideki belirsizlikler işsizliğin artmasında etkili olmuştur. 2001 krizi özellikle bankacılık sektörünü vurduğundan çok sayıda beyaz yakalının, dolayısıyla eğitimli kişilerin işsiz kalmasına neden olmuştur
SAYFA 67
ABD ve Japonya’nın 1990’lı yıllardaki istihdama ilişkin oranları AB’ye göre çok daha iyi durumdaydı. Bu yıllarda, AB içinde bulunduğu ekonomik konjonktürü ve özellikle küresel rekabette ABD ve Japonya’dan kaynaklanan sert rekabet ortamını değerlendirerek , sosyal modelini daha verimli ve sürdürülebilir kılmak ve etkin bir istihdam politikası oluşturmak amacıyla Avrupa İstihdam Stratejisi oluşturma çabası içine girmiştir.
SAYFA 70
Yalova doğal güzellikleriyle birçok rengi bir arada bulundurur. Mavinin ve yeşilin ahengi bu şehri güzel yapan etkenlerden bir tanesidir. Küçük bir şehir olmasına karşı birçok turistin uğrak noktasıdır. Tarihsel açıdan bir çok olayın başrol oyuncusudur. Konum olarak düz bir coğrafi güzelliğe sahip olan Yalova, ulaşım imkanları gelişmiş bir şehirdir.
SAYFA 76
İnsanların çıkarları uğruna arkadaşlarına yanlış olanı söylemekten kaçınmaları onların 'güvenilmez insan' sıfatı yakıştırılmasın a sebep olur. Böyle insanlar genellikle arkadaşlık bağları zayıf olan insanlardır.
 
 
merve ecem
# Sayfa 19~50 arasimerve ecem 31-12-2015 09:51
Sayfa 19 alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar
istanbul sürekli istihdam nedeniyle göç almakta ancak tarihte hep üretim değil tüketim merkezi olarak geçmektedir. Üretimi fazla olmasina rağmen yetmediği için dışarıdan alıyor. Dişarıdan temin ettikleri su, avrupa yakasında Tekirdağ'a anadolu yakasında Düzce'ye kadar uzaniyor su havzası. Tarım, önem açısından son sıralarda kalmıştır hep. Hayvancılık kemtin günlük tüketimind yönelik çiftlik mandıra ve ağıllarda sığır besiciliği tavukçuluk ve balıkçılık üzerine yoğunlaşılmıştı r. Toplam ihracattaki payı %45,2 ithalattaki payı ise %52,5. Bu açıdan tüketimi fazladır. Tüketimi aşırı olan İstanbul diğer dış illerden alım yaparak su getirerek dengeyi de bozmakta. İstihdamı artırsa da tüketim ve pahalılaşmayı da artırmakta. Böylelikle İstanbul aşırı ve gereksiz tüketimi artırarak israfa yol açmakta.
Sayfa 20. Alanınızla ilgili bölgesel konular ve sorunlar
Bölgedeki yatırımlar ülke ekonomisindeki yeri nüfusu ve nüfus artış hızı sanayi bölgelerinin gelişimi göz önüne alındığında tüketim açısından büyük taleplerin olduğunu görmekteyiz. Kaynakalar kıt olduğu için elbet birgün tükenecek. Bölge hayvansal ve tarımsal gıdalara olan ihtiyacını yine yetmediği için dışarıdan alır. Nüfus konut sıkıntısına da yol açmaktadır.
Sayfa 20. Alanınızla ilgili ulusal konular ve sorunlar.
1983 de türkiyedeki 30 milyar liralık ekmek israf edilmiş. Bu 30 büyük fabrika 8 baraj maliyetine denk geliyor. 2013 yılında da toprak mahsülleri ofisinin yaptığı araştırmaya göre 1.3 milyarlik bir ekmek israfı olduğu ortaya çıkmış. Geçmiş ve bugün değrelendirildi ğinde bu konuya hep dikkat çekildiği ancak yeterince bilinçlenilmedi ğini bu soruna bir çözüm bulunamadığını görüyoruz.
Sayfa 21. Alanınızla ilgili uluslararası konular ve sorunlar.
İnsanlar aç kalmamak için tabiatla savaşa girmişler bir nevi. Günümüzde ekmek, su kadar zaruri bir ihtiyaç gibi görülen petrol de tükenecek endişesi yaratmış. Gelismis ülkelerde herhangi bir açlık problemi olmadığı için onlar daha lüks ve rahat için uğraşıyorlar ancak ne kadar lükse ulaşılmaya çalılsa o kadar israfın yapıldığını görüyoruz. Dünya gıda örgütünün yaptı araştaırmalara göre israf edilen veya kayba uğrayan miktar dünya gıda üretiminin üçte birine denk geliyor. ABD her yıl ekmeğin %30 unu israf ediyor gıdanın %40 ı israf ediliyor. Almanya' da her yıl 11 milyon ton gıda israf ediliyor. Örnekler çoğaltılabilir.
Sayfa 34. Aşağıdaki metnin anafikrini tespit etmeye çalışın.
Üretilen mal ve hizmetlerin miktarının değişmesi insanların taleplerine bağlıdır ve bu kısa sürelerde gerçekleşen birşey değildir.
Sayfa 35. Aşağıdaki metnin anafikrini tespit etmeye çalışın.
Finansal araçların değeri soyut olan güvene bağlıdır ve çok hızlı iniş çıkışlar gösterebilir.
Sayfa 50. Paragrafa konu cümlesi yazımı.
İsrafın olmadığı optimum üretim ihtiyaç doğrultusunda talebe göre gerçekleşir.
 
 
merve ecem
# Sayfa 51~60 arasımerve ecem 31-12-2015 10:03
Sayfa 51. Paragrafa konu cümlesi yazımı.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ve sonrası için katkılarının ölçümü pek kolay olmamaktadır.
Sayfa 52. Verilen konu cümlesi için 3 tane destekleyici cümle yazma.
1. Alıştırma
En fazla üretimin yapıldığı yerdir. Ticaretin en canlı olduğu şehirdir. Nüfusun en fazla olduğu şehirdir.
2. Alıştırma
Bilim dalları araştırmalarda birbirlerinden faydalanır. Tübıtak ile okullar işbirliği yaptığında proje sayısı artmaktadır. İletişim imkanları projenin nasıl yapılacağını daha yaygın kitlelere iletilmektedir.
Sayfa 53. Sonuç cümlesi yazma.
1. Alıştırma
Ekonomiyi istanbul yönetmektedir.
2. Alıştırma
Bunlar göstermektedir ki kurumlar arası işbirliğinin yeri önemlidir.
Sayfa 54. Verilen konulardan birini seçerek paragraf oluşturma.
En kötü işim ders çalışmaktır. Çok zor başlarım. Hemen dikkatim dağılır. Genelde sıkışık zamanlara bırakırım. Bu sebeplerden ders çalışmak benim için oldukça güçtür.
Sayfa 57. Geçiş kelimelerini kullanarak bir şehri anlatma.
Balıkesir ilk olarak Roma himayesindeydi, ikinci olarak Bizans, daha sonra Anadolu Selçuklu, ve sonrasında Karesi Beyliği, ardından nihayetinde Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. 
Sayfa 58. Önem sırasına göre anlatma.
Kek yaparken en önemli şey iyi kabarmasını sağlamaktır. Burada en önemli şey kabartma tozunun markasıdır. İkinci dikkat edilecek şey malzemelerin iyi çırpılmasıdır. Son olarak fırının önceden ısıtılmasına dikkat etmek gerekir.
Sayfa 60. Mekansal sıralama.
Kütüphanenin kapısımdan girdiğinizde sağ tarafta birinci bölümde dergiler ve okuma, çalışma yapabilmek için masalar bulunmaktadır. Sol tarafta kayıt işlemleri için kütüphane görevlisi ve masası bulunur. Biraz daha ilerlediğinizde sağ tarafta kaynak taraması için bilgisayar ve kitaplar bulunmaktadır, sol tarafınızda ise öğrencilerin kullanımı için bilgisayarlar vardır. İlerlemeye drvam ettiğinizde sağ tarafta bir personel odası ve aşağı inen merdivenler bulunmaktadır. Merdivenlerden aşağı indiğinizde ise sağ tarafınızda çalışma masaları ve sol tarafınızda kitaplar bulunmaktadır.
 
 
merve ecem
# Sayfa 65~75 arasımerve ecem 31-12-2015 10:05
Sayfa 65. Sebep sonuç ilişkisi alıştırması.
Bir fabrika kapanırsa şehrin ekonomisi bundan olumsuz etkilenir. Şehrin işsizlik oranı artacaktır. İşsiz kalan her kişi geliri olmadığı için yeni bir iş bulana kadar eskisi gibi harcama yapamayacaktır. Bu işçilerim harcamalarından gelir elde eden diğer esnaflar alışveriş yerleri olumsuz etkilenecektir. Eğer fabrika büyük bir istihdamda sağlıyorsa şehrin ekonomisinde çöküntü yaşanacaktır.
Sayfa 70. Duyusal kelimelerle tanim yapma.
Aldığım ıslak mendil, beyaz renkli dikdörtgen şeklinde ve gül kokuluydu. Küçük boyda ve yumuşak dokuluydu.
Sayfa 74. Verilen anahtar kelimelerle fikir üretme.
Ben şunun karşısındayım~A vm lerin tüketici davranışları üzerinde çoğunlukla olumsuz yönleri üzerinde duruluyor. Ben şunun lehindeyim tarafındayım.~A vm ler ekonominin çarkının sürekli dönmesini sağlıyor. Şuna inanıyorum ki.~Alışveriş merkezleri sosyalleşme açısından da olumlu katkılarda bulunur. Şuna karşı çıkıyorum.~Tüke tim toplumu oluşturulurken israfın arttığının görmezden gelinmesi.
Sayfa 75. Fikir paragrafının yazılması.
Alışveriş merkezleri birelerin sosyalleşme merkezi olarak da görülebilir. Alışverişe giden aileler çocuklar için ayrılan bölümde çocuklarının güvenle yaşıtlarıyla kaynaşmasına fırsat bulurlar. Kendileride diğer ailelerle sosyalleşrbilir ler. Bu bağlamda alışveriş merkezleri bir kamusal alan olarak da değerlendirileb ilir.oruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ve sonrası için katkılarının ölçümü pek kolay olmamaktadır.
 
 
Ozge1092
# Özge KamiloğluOzge1092 31-12-2015 12:37
SAYFA 20
Alanınızla ilgili ulusal konular ve sorunlar
Giderek artan tüketim kültürü anlayışı,yemekt en giyinmeye kadar benzeşmeyi,tekt ipleşmeyi doğurmakta ve yerel kültürleri tehdit etmektedir.

SAYFA 21
Alanınızla ilgili uluslarası konular ve sorunlar
Küreselleşme dünya ekonomisinin büyük bölümünü refahın paylaşımı açısından henüz kapsamamaktadır .Gelişmekte olan ülkelerin yarısı uluslarası ticaret,yatırım ve sermaye akışlarından uzakta kalmakta dış ticaret ve yatırımlar daha çok gelişmiş ülkelere yönelmektedir.B u durum ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyini derinleştirmekt e, küresel krizlere davetiye çıkarmaktadır.

SAYFA 22
Konu Tespitinde Üst Kuruluşlar
Egitim-sen
Meb
UNESCO

SAYFA 27
Veri tabanı ve Makale Havuzu Tespiti
egitimbilimtoplum.com.tr
Siteden faydanılması için üye girişi gerekmektedir.

Anahtar kelime tespiti
Küreselleşme,eğitimsel yoksunluk,değiş en değerler.


SAYFA 32
Bildikleriniz ve tahminleriniz hakkındaki listeniz
-Küreselleşmenin eğitim sistemine etkileri nelerdir?
-Olumlu yönlerini arttırmak,olums uz yönlerini bertaraf etmek için neler yapılabilir?
-Yetişkin eğitimi çocukların yetiştirilmesin de ne kadar önemlidir?

SAYFA 34
Aşağıdaki metnin anafikrini tespit etmeye çalışın.
Konu:Ürün ve hizmet üretimine bireylerin talebinin etkisi
Anafikir:Mal ve hizmet değerlerinin sıfırlanması-ik ame etkisi ihtiyaç sürdüğü müddetçe devam eder,yavaş değişir.

SAYFA 35
Aşağıdaki metnin anafikrini tespit etmeye çalışın.
Konu:Finansal araçlara bakılan güvenin çok çabuk değişebileceği.
Ana fikir:Finansal ürün fiyatlamasında güven kavramı soyut niteliktedir.

SAYFA 36
Okuduğunuz metindeki bölüm ve paragraflara ilişkin anafikirleri tespit etmeye çalışın.
Küreselleşme ile ön plana çıkan bilgi, bilgiyi kullanacak bireylerin
yetiştirilmesi ve her gün kendini yenileyen bilişim teknolojilerine ayak
uydurmak toplumlar için zorunluluk haline gelmiştir.

SAYFA 50
Konu cümlesi yazma
1-Piyasa mekanizmasında talep en uygun üretim seviyesi ve malını belirlemek
için kullanılır.
2-Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydası değişkendir.

SAYFA 56
İlginizi çeken ünlü/şehir/tekn ik
Sigmund Freud
6 Mayıs 1856'da Moravya'da doğmuştur.
Kişiliğin 5 farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren psikoanalitik kuramın kurucusudur.Ese rlerinden birisi Düşlerin Yorumu'dur.
 
 
Ozge1092
# Özge KamiloğluOzge1092 31-12-2015 12:56
SAYFA 59
İyi bir yönetici kalite/kalitesi zlik özellikleri
Yönetici kendini kolay ifade edebilen,kendin en güvenen özgüven sahibi bireylerden seçilmelidir. Kendini ifade edemeyen, içe kapanık yönetici olumsuz özellik sayılacaktır.Ay rıca öğretici/paylaş ımcı olmalıdır. Sinirli ve agresif yapıda olması paylaşımcı olmasına engel teşkil edecektir.

SAYFA 60
Cafe eski objelerle dizayn edilmiştir.İçer i girdiğinizde tam karşınızda şömine bulunmaktadır. Duvarda siyah-beyaz fotoğraflar, masanın üzerinde eski mecmualar gözünüze çarpar. Sol tarafınızda ise büyük bir gramafon vardır.

SAYFA 65
Sebep-sonuç ilişkisi
Bilgi toplumunun hızlı gelişimi toplumun genelinde bilgi seviyesinde artışı hem talep etmekte, hem de kolaylaştırmakt adır. Dolayısıyla, eğitimin sürekliliği ve gereğine inanan bireylere ihtiyaç vardır.

SAYFA 67
Karşılaştırma ve zıtlık
Bireysel yetenekler, iletişim becerileri, ekip çalışma yeterliği, sezgi, muhakeme, yaratıcılık ve hayal gücü yetenekleri ne programlarda yer almakta, ne de test araçlarımızca ölçülmektedir. Oysa günümüzde bu tür yetenekler değer kazanmaktadır.

SAYFA 70
En az 6 kelimeyi kullanarak bir yeri tanımlayınız.
Türkiye'nin 4. büyük şehri olan Bursa, doğal güzellikleriyle görülmesi gereken yerlerden biridir.Temiz hava almak için Uludağ'a çıkabilir ya da muhteşem deniz manzarası eşliğinde Mudanya'da kahvenizi yudumlayabilirs iniz.Her geçen gün kalabalıklaşan nüfusu ile sanayide önde gelen şehirlerdendir. Zamanla eski 'yeşil Bursa' tabirini yitirse de canlılığını kaybetmemiştir.

SAYFA 76
Konuların birinde fikirlerinizi ifade eden bir paragraf yazın.
Teknolojinin gelişmesiyle sosyal medyaya olan katılım artmıştır. Buna bağlı olarak yaşanan sahtekarlık ve dolandırıcılıkl arın fazlalaştığı aşikardır.Bunun için internet üzerinden gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.
 
 
meltem özkaynak
# sayfa 19-32 arasımeltem özkaynak 01-01-2016 17:20
KONU: SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ(Derste hocayla birlikte konu belirlenmiştir)
Sayfa 19
Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar:
Sosyal medya üzerinden özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yürüyüş ve propaganda hızlı biçimde organize ediliyor.
Sayfa 20
Alanınızla ilgili bölgesel konular ve sorunlar:
Sosyal medya beraberinde bilgi kirliliği getirmekte örneğin; Marmara bölgesinde beklenen deprem hakkında doğru yanlış yorumlar yapılmakta ve insanları telaşa sürüklemekte.
Alanınızla ilgili ulusal konular ve sorunlar:
Sosyal medyayı kullanarak sanal ilişkilerin kullanılması, sapkın düşünce ve amaçlar uğruna kullanılması, sanal alemde tanışmak sureti ile kurulan sağlıksız arkadaşlıklar ve evlilikler, dolandırıcılık, işlenilen suçun paylaşımı giderek yaygınlaşan sorunlardandır.
Sayfa 21
Alanınızla ilgili uluslararası konular ve sorunlar:
Sosyal medyadaki anlık bilgi akışı, sürekli gelen yorum ve beğeniler, sosyal medyanın başından ayrılmayı zorlaştırıyor. Öte yandan sosyal medya mecralarının çoğalması, hepsine ayrı ayrı vakit ayırmak zorunda kalınması, akıllı telefonlar, bağımlılığı körükleyen etkenler olarak karşımızda durmakta.
Sayfa 22
Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi
Uluslararası Kuruluşlar ve Fonlar
whatsapp,facebook,twitter.
Ulusal Kalkınma Ajansları
Turkcell,Avea,Vodafone.
Sanayi ve Ticaret Odaları
UTSO,KTSO
Sayfa 24
Konumuzla ilgili başlık hocayla birlikte seçilmiştir:
(5) Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi
Sayfa 27
Veri Tabanı, Makale Havuzu vb. Web Kaynağı
-tez.yok.gov.tr/ULUSALTEZMERKEZİ: siteden faydalanmak için üyelik gerekir.
-http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/
-google akedemik: son ikisi için üyelik şartı yoktur.
Anahtar Kelime Tespiti çalışması
Anahtar Kelime: Sosyal medya nedir, sosyal medyanın tarihçesi, sosyal medyanın tüketiciler üzerindeki etkisi, tüketici tercihleri, tüketici davranışları.
Sayfa 28
Ulaşılan Kütüphane
Yalova Üniversitesi Kütüphanesi:
Sosyal Medya Patlaması
Sayfa 32
Bildiklerinizi Listeleyin
-Sosyal medyanın tüketiciler üzerindeki etkisi nedir?
-Tüketici algısı değişiyor mı?
-Sosyal medyanın olumsuz etkisinin yanında olumlu yanları var mı?
 
 
meltem özkaynak
# sayfa 33-51 arasımeltem özkaynak 01-01-2016 20:05
Sayfa 33
BİÖ Tablosu
Ne Biliyorum(B)
Sosyal medya sanal bir ortamdaki paylaşımlardır. Sosyal medyanın araçları facebook, twitter, ınstagramdır. Sosyal medyada kişiler kimliklerini gizleyerek yorumlar yapabilirler. Sürekli bilgi akışı sunmaktadır.
Ne Bilmek İstiyorum(İ)
Sosyal medyanın başka araçları var mı?
Sosyal medyanın tüketiciler üzerindeki etkisi?
Tüketici neden yerinde alışveriş yerine sosyal medyayı tercih ediyor?
Tüketici algısı değişiyor mu?
Ne Öğrendim(Ö)
Sosyal medya araçlarından facebook,twitte r, ınstagramın yanında wikiler, you tube,forum, blog ve microbloglar vardır.
Tüketiciler yerinde alışveriş yerine sosyal medyayı tercih etmelerinin sebebi; fiyat avantajı,ürün çeşitliliği, evden çıkmadan alışveriş, kullanıcı yorumları ve mahrumiyettir.
sayfa 34
Anafikir:
Ürün ve hizmetlerin üretiminin artması yada azalması bunları elde etmek için gösterilen çabanın artması ya da azalması ile ilintili olmaktadır.
Sayfa 35
Anafikir:
Çoğu finansal ürünün fiyatlaması soyut olan güven kavramı ile olmaktadır.
sayfa 36
Okuduğum makaledeki bölüm ve paragraflara ilişkin anafikirleri tespit etme:
Sosyal medya; kullanıcıların kendilerini ifade ettikleri ve diğer kullanıcılar ile bağlantıda kaldığı yeni bir sanal medyadır. Sosyal medya pazarlaması ise; bu yeni medyada tüketicinin interaktif katılımına dayalı olan yeni bir pazarlama anlayışıdır.
Sosyal medya araçlarında bulunan içerikler tüketici davranışını ve sosyal medya
pazarlamasını şekillendirmekt edir. Tüketiciler sosyal medyadaki kullanıcı veya firma tarafından oluşturulmuş içeriklerden satın alma noktasında etkilenmektedir ler. Böylece, sosyal medyada bir ürün/hizmetin ne kadar ve nasıl konuşulduğu işletmeler için önemli hale gelmektedir.
Sayfa 50
Konu 1) Piyasa mekanizmasında talep en uygun üretim seviyesi ve malını belirlemek
için kullanılır.
Soru 1) Tüketici talepleri üretimi yönlendirir mi?
Sayfa 51
Konu 2) Koruyucu sağlık hizmetlerinin fayda ya da zararlarını ölçmek zordur.
Konu 2) Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydası nasıl ölçülür,bireyle rin kendi meslekleri bun da etkili midir?
Destekleyici cümleler
Alıştırma
Bu ekleme ile birlikte WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir. Bu oran 2007 yılı için %60 düzeyinde olmaktadır..
 
 
meltem özkaynak
# sayfa 52-59meltem özkaynak 01-01-2016 21:43
Sayfa 52
İstanbul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
-İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik yapma özelliğinin yanı sıra, her dönem ekonomik merkez olma özelliğini de koruyan az sayıda şehirden biridir.
- Sigorta şirketlerinin neredeyse hepsinin merkezi İstanbul'da. Serbest Bölge niteliği de taşıyan Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul merkezli ve hızla dünyanın sayılı borsaları arasında yükseliyor. Ayrıca bir altın borsası var.
Ülkede bilimin gelişmesi ile ülkedeki kurumlar arası iş birliği,iletişi m ve üst amaçların belirlenmesi faaliyetlerinin arasında ilişki olduğu söylenebilir.
-Bilim ve tekniğe önem verildikçe teknoloji gelişir.
Sanatsal faaliyetlerin sanat için mi yoksa insan için mi yapılacağı bir tartışma konusudur.
-Sanat sanat içindir tezini savunanlar olduğu kadar sanat insan içindir görüşünü savunanlar da vardır.
-Sanat sanat için diyenler yetenekler kişilere doğuştan verilir ve bu yetenekler sadece sanat için kullanılması gerektiğini düşünürler.
- Sanat insan içindir diyenler ise sanatın insan için bir faydası olması gerektiğini söylerler.
Sayfa 53
Sonuç Cümleleri
İstanbul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
-Hiç kuşkusuz İstanbul ekonominin kalbinin attığı yerdir.
Sayfa 54
En iyi arkadaşınız.
En iyi arkadaşım Şule'dir. Onunla Yalova da tanıştım. Şule'yi diğerlerinden ayıran en önemli özeliği ise başkaları hakkında hiç kötü düşünmemesidir. Onda hayran olduğum şeylerden biri de her konu hakkında bilgi sahibi olması.Ortak noktamız az olsa da tek dayanak noktam Şule'dir.
Sayfa 57
İlgimi çeken kişi
İsmet ÖZEL
19 Eylül 1944'de Kayseri'de doğdu. Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuvarı’ nda Fransızca okutmanlığı yaptı.1963’ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başlandı. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2005’te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği'nin kurucusu ve hâlen genel başkanıdır.
Sayfa 58
Önem sırasına göre anlatma
Yüz maskesinin kullanımı;
Maskeyi kullanmadan önce yüzünüzü yıkayın. Yıkadıktan sonra hafif kurulayın ve nemli kalsın. Daha sonra maskeyi yüzünüze bastırmadan oval hareketlerle masaj yaparak uygulayın ve üç dk. bekletin. En son aşama yüzünüzü bol suyla durulayın. Ek olarak üç dakikadan fazla bekletmeyin!
Sayfa 59
iyi doktorun özellikleri
İyi bir doktor sinirli olmamalı, herkesle birebir ilgilenmelidir. Hastalık nedeniyle stres altında olan kişiye doktoru güler yüzüyle güven aşılamalı, hastalığı en kısa zamanda atlatacağına dair moral verilmelidir. Samimi içten yaklaşmalı ve kişinin içinde bulunduğu psikolojiyi anlayarak yumuşak ve sevecen olmalıdır.
 
 
meltem özkaynak
# Sayfa 60-70 arasımeltem özkaynak 01-01-2016 22:53
Sayfa 60
Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi
Z06 daki sınıftan kütüphanenin yol tarifi:
Sınıftan çıkınca sola dön. Koridorun sonunda hemen merdivenleri göreceksin. Merdivenleri çıkınca hemen sağa dön. Koridorun sonuna kadar yürü solunda kütüphaneyi görmüş olacaksın.

Sayfa 65
Önce finansal kriz olarak başlayan ve daha sonra ekonomik etkilerinin de görülmesiyle finansal krizden borç krizi haline dönmüş olan kriz bugün başta Yunanistan, Portekiz ve İtalya gibi AB ülkelerini şiddetle etkisi altına almıştır ve krizin etkileri en çok Yunanistan’da hissedilmektedi r. Diğer taraftan, Euro bölgesinden atılmaktan devletin resmen iflasına kadar pek çok kötü senaryo konuşulmaktadır . Kısacası şöyle ifade edebiliriz ki; 2008’de başlayan küresel finansal kriz Avrupa’da bir borç krizine dönüşmüştür. Tüm dünyada görülen ekonomik yavaşlama ve buna bağlı olarak vergi gelirlerinin azalmasından dolayı Yunanistan dışında pek çok ülkeyi etkilemesine rağmen Yunanistan’da iflasın eşiğine kadar getirmesinin nedeni Yunanistan’ın geçmişten beri gelen ve sürekli artarak devam eden mali dengesizlikleridir.
Sayfa 67
Karşılaştırma ve Zıtlık İfade Eden Yazılar
Anıların, kişinin kendisi hakkında bilgi ve yaşamında kesitler verilmesi nedeniyle zaman zaman günlük gibi yazı türleri ile karıştırıldığı olmaktadır. Anı ve günlük, ikisinde de kişinin hayatından kesitlere yer verilir, yaşadıkları anlatılır. Günlük, gün be gün not alınarak, o gün yaşananların tutulduğu yazı türüdür. Anı ise üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun hatırlandığı takdirde geçmiş tarihli bir olayın kaleme alınabilmesinde n doğan yazı türüdür.
Sayfa 70
Yaygın Olarak Kullanılabilece k Tanımlayıcı Kelimeler
Karadeniz kırsal nüfusun en fazla olduğu ve en fazla yağış alan bölgemizdir. Temel geçim kaynağı tarımdır. Dağların kıyıya çok yakın olması ve denize paralel uzanması nedeniyle
girinti ve çıkıntıları azdır. Bitki örtüsü ormanlıktır. Dağların denize bakan yamaçlarında daha gür ormanlıklar bulunur. İç kesimlerde ise daha seyrektir.
 
 
GülşahK
# Gülşah KaraaslanerGülşahK 01-01-2016 23:48
SAYFA 19
-Üniversite öğrencilerinin yanlış meslek seçimi, meslek seçimini etkileyen nedenler, sonucunda yaşanan verim kaybı, işsizlik sorunu.
SAYFA 22
-Kamu ve Özel Kurumlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler
-Tübitak
SAYFA 27
Anahtar kelime: Meslek Seçimi. Bulunan Kaynaklar:
-Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
-Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısına İlişkin Tutumları Üzerine Bir Uygulama
SAYFA 27
Veritabanı ve Makale Havuzu Tespit Çalışması:
www.academia.edu Üyelik gerektirir.
www.eğitimajansi.com Üyelik gerektirmez,doğ rudan erişim.
www.dergipark.gov.tr Üyelik gerektirmez.
SAYFA 34
Konu: Talep edilen mal ve hizmetlerin miktarının değişim süresi
Anafikir: İnsan ihtiyacını karşılayan mal ve hizmetlerin miktarı çok hızlı şekilde değişmemektedir.
SAYFA 35
Konu: Finansal araçlar birey ve toplumun güvenine bağlı olarak değer kazanır.
Anafikir: Finansal ürünlerin fiyatlaması inanç ve soyut olan güven kavramına göre olmaktadır.
SAYFA 36
Makalenin Anafikri: Demografik faktörler, öğrencilerin okudukları bölümleri ve seçtikleri meslekleri önemli oranda etkilemektedir.
SAYFA 50
Konu cümlesi: Piyasadaki mal ve hizmetler talebe göre belirlenir.
Soru: Piyasada üretim talebe göre mi belirlenir?
SAYFA 51
Konu cümlesi: Koruyucu sağlık hizmetleri bireye zamanla etkisini gösteren bir fayda sağlar.
Soru: Koruyucu sağlık hizmetlerinin birey açısından faydası ölçülebilir mi?
SAYFA 51
Paragraftaki destekleyici cümleler:
-Ülkelerin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.
-WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir. Bu oran 2007 yılı için %60 düzeyinde olmaktadır.
SAYFA 52
Destekleyici cümleler:İstanb ul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
-Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanan İstanbul'u her yıl milyonlarca turist ziyaret etmektedir.
-Türkiye mal ve hizmet üretiminin temel noktası konumundadır.
-Hem deniz hem de kara trafiği için uygunluğu sebebiyle ticaretin ana merkezi durumundadır.
Ülkede bilimin gelişmesi ile ülkedeki kurumlar arası işbirliği, iletişim ve üst amaçların belirlenmesi faaliyetlerinin arasında ilişki olduğu söylenebilir.
-Özellikle İnternet kurumlar arası işbirliklerinde önemli rol oynamaktadır.
SAYFA 53
Sonuç Cümleleri: İstanbul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
-Türkiye için İstanbul ticaretin ana merkezi konumundadır.
-Her yeni bilimsel gelişme kurumlar arası iletişimi daha da artırmaktadır.
 
 
GülşahK
# Gülşah KaraaslanerGülşahK 02-01-2016 00:08
SAYFA 56
Geçiş Kelimeleri:
Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de Edirne'de doğdu. 1921'de ailesiyle birlikte Edremit'e göçtü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanıp Almanya'ya giderek iki yıl orada okudu. Daha sonra Aydın ve Konya'da Almanca öğretmenliği yaptı. İlk olarak 1926-1928 yılları arası Servet-i Fünun, Güneş, Hayat, Meşale gibi dergilerde yazdı. Daha sonra 1936 yılında üç perdelik bir oyun yazdı. Çeşitli öykü, roman, çeviri, denemeleri bulunan yazar 1948'de hayatını kaybetti.
SAYFA 60
Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi:
Kütüphane binanın sağ tarafında yer alır. İçeri girdiğinizde sağ tarafta küçük bir etüt odası vardır. Sol tarafında memur masası yer alır. Ve karşısında kitapların bulunduğu raflar vardır. Kütüphanenin kalan kısmı zemin katta yer almaktadır.
SAYFA 65
Sebep-Sonuç Yazıları:
Fabrikaların kapanması sonuç olarak şehir ekonomisinde çöküntüye neden olur ve birçok insan işsiz kalır. İşsizliğin artması sonucu nüfus şehirden istihdam alanlarına doğru kayar.
SAYFA 70
Esenköy temiz havaya sahip, fazla kalabalık olmayan, şirin ve renkli bir tatil beldesidir. Sakin bir ortamı vardır. Fazla geniş olmayan sahil yollarında yer yer kumsallar yer alır. Ancak yazları yaşanan nemli hava, insanlar için zaman zaman sıkıntı oluşturmaktadır .
 
 
sümeyye1234
# Sayfa 19-59 arasısümeyye1234 02-01-2016 23:28
KONU:Kredi kartlarının kullanımı
Sayfa:19
Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar
Kredi Kartlarının bilinçsizce kullanılması insan hayatını önemli ölçüde etkilemektedir.
Sayfa:20
Alanınızla ilgili bölgesel konular ve sorunlar
Kredi kartlarının kullanımının fiyatları yükseltici etki yaptığı ve bununda tüketime etkisi
Sayfa:21
Alanınızla ilgili uluslararası konular ve sorunlar:
Kredi kartlarındaki taksitlendirmen in insanları daha çok tüketime yönlendirerek borç ödeyememe eşiğine getirir.
Sayfa:22
Konu tespitinde dikkate alınacak üst kuruluşların belirlenmesi
Uluslar arası kuruluşlar ve fonlar:
OECD,WHO,BM
Ulusal kalkınma ajansları:Türki ye iş kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı
Sayfa:23
Üst kuruluşların önceliklerinin belirlenmesi
-Ulusal Planlar:Yasal düzenlemelerin yapılması,Toplu msal farkındalık yaratmak
Sayfa:27
Anahtar Kelime:Yabancı Kuralı,Futbol Ekonomisi
Yabancı sınırlamasının Türk futboluna etkileri
Sayfa:34 Anafikir:Mal ve hizmete olan talebin hızlı değişmeyeceği yavaş değişeceği, sıfırlanmayacağı
Sayfa:35 Anafikir:Finans al araçların değeri soyut olan güvene dayalıdır ve çok hızlı bir şekilde artıp düşebilir.
Sayfa:36 Alıştırma:Kredi Kartı nedir,Kredi kartının bilinçsizce kullanılması,Kr edi Kartının tüketim harcamalarına olan etkisi
Sayfa:50 Alıştırma 1:Üretim ihtiyaçlar doğrultusunda talebe yönelik gerçekleşir.
Sayfa 51:Alıştırma 2:Sağlık hizmetlerinin bireye faydasını ya da zararını ölçmek zordur.
Alıştırma:Destekleyici cümle:Ülkelerin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.
Sayfa:52 1.KUTU:Banka genel merkezleri oradadır.Fabrik aların çoğu oradadır.Alışve riş merkezleri ve turizmin çok olması.
2.KUTU:Bilimin gelişmesinde kurumlar arası işbirliğinin rolü vardır.
Sayfa:53 1.KUTU:Bütün bunlar istanbul un gelecekte de ekonomik başkenti olacağı görülmektedir.
Sayfa:57 Burak Özçivit Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır.Şua n da mankenliği bırakmıştır.İlk oyunculuk deneyimini eksi 18 dizisinde Genç Komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır.Şuan da ise 2015 yılında başlayan ve hala devam eden Kara Sevda dizisinde rol almaktadır.
Sayfa:58 Kakaolu Kek tarifi:Yumurtay ı çırpma kabına alıp şeker ilave ediyoruz ve mikser yardımıyla çırpmaya başlıyoruz.Sonr asında sıvı yağ ekliyoruz ve sonrasında sütü ilave ediyoruz 1 dakika kadar karıştırıyoruz. Sonra kaba 2,5 su bardağı un ekliyoruz ardından 2 yemek kaşığı kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekiyoruz.Çırpma ya devam ediyoruz.Daha sonra yağlanmış kalıba döküyoruz.Keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika pişmeye bırakıyoruz.
Sayfa:59 İyi bir yöneticinin kaliteli özelliği sorunlara iyi bir şekilde akılcı çözümler getirebilmesi.K alitesiz özelliği ise:sabırsız ve çabuk parlama özelliğine sahip olması
 
 
sümeyye1234
# Sayfa 60-75 arasısümeyye1234 03-01-2016 00:11
Sayfa:60 Alıştırma:Okul girişinde güvenliğin olduğu sol tarafında kantinin ve az ilerlediğimiz zaman Yalova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.T am karşısında ise Yalova Üniversitesi İİBF bulunmaktadır.O kulun tam ortasında ise 2 tane çardak bulunmaktadır.
Sayfa:65 Alıştırma:Fabri kanın Kapanması
İnsanların işsiz kalmasına neden olur.Üretimin durmasına neden olur.Bu kişiler diğer sektörlere geçiş yapar.Sonuç olarak şehir ekonomisi ağır bir darbe almıştır.Alışve riş azalır çünkü gelir azalır.Bu da ekonomik çöküntü olarak adlandırılabilir.
Sayfa:70 Alıştırma:
Eminönü;kalabalık çarşısıyla geniş ihtiyaçların giderilmesi açısından son derece güzel bir özelliğe sahiptir.Her gün renkli ve canlı Eminönü yeni eski tarihi niteliklere sahip eserleri de barındıran bir yer.
Sayfa:71 Bir yazıyı doğruları değerli kılmaz.Bir yazıyı yanlışının olmaması değerli kılar.
Sayfa:74 Alıştırma: Kredi kartlarının sürekli kullanılmasının karşısındayım.Ç ünkü insanlarda alışveriş bağımlılığına yol açtığı taraftarıyım.Şu na inanıyorum ki insanlara kredi kartı kullanımının bilinci anlatılarak bilinçli bir kredi kartı kullanıcısı olunabileceğine inanıyorum.Özel likle 18*25 yaş grubunun kredi kartları kullanımının riskli olduğu yaş gruplarıdır.Bu yaş gruplarının hemen kredi kartı taleplerinin uygulanmasının karşısındayım.Ç ünkü bu yaş grubunun daha çok eğitilmesi konusunu destekliyorum.B enim düşüncem ise kredi kartlarının varlığı insanları daha çok tüketime yönlendirmekte bu da aslında insanları borca itmek demektir.Toplum sal huzursuzluk buradan kaynaklanmaktad ır.En önemlisi ise, bilinçli bir kredi kartı kullanıcısı olmaktır.
Sayfa:75 Alıştırma:İlk olarak Kredi kartlarının sürekli kullanılmasının karşısındayım.Ç ünkü insanlarda alışveriş bağımlılığına yol açtığı kanısındayım.He r şeyden evvel insanlara kredi kartı kullanımının bilinci anlatılarak bilinçli bir kredi kartı kullanıcısı olunabileceğine inanıyorum.ikin ci olarak 18*25 yaş grubunun kredi kartları kullanımının riskli olduğu yaş gruplarıdır.Bu yaş gruplarının hemen kredi kartı taleplerinin uygulanmasının karşısındayım.Ç ünkü bu yaş grubunun daha çok eğitilmesi konusunu destekliyorum.Ü çüncüsü ise kredi kartlarının varlığı insanları daha çok tüketime yönlendirmekte bu da aslında insanları borca itmek demektir.Toplum sal huzursuzluk buradan kaynaklanmaktad ır.En önemlisi ise, bilinçli bir kredi kartı kullanıcısı olmaktır.
 
 
Bahar
# Gülbahar Özdemir Sayfa 19 52 arasıBahar 03-01-2016 16:09
Sayfa 19
Kadının eğitim seviyelerinin düşük oluşu
Kadının kentte söz sahibi olmaması
Kadınların kendilerini erkeğe muhtaç hissetmeleri
Sayfa 20
Bölgesel ve ulusal sorun olarak yine ülke seviyesinin eğitim düşüklüğü, sosyo ekonomik durumlar
Sayfa 22
UNFPA (The United Nations Population Fund), UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS), EngenderHealth gibi HIV/AIDS’ten koruma ve üreme sağlığı konusunda erkeklere sorumluluklar yükleyen toplumsal cinsiyete duyarlı projeler geliştirmektedirler.
Yine aile içi şiddetle mücadelede ki diğer kurumlar şunlardır;
İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı
Sağlık Kuruluşları
Polis Merkezleri, Jandarma Karakolları
Cumhuriyet Savcılığı
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kuruluşları
Kadın Sivil Toplum Kuruluşları
Sayfa 27
www.dergipark.ulakbilim.gov.tr Bu sitede konuyla ilgili makalelere ulaşılabilmekte dir. Bilgilerden faydalanmak için herhangi bir şart yoktur.
Sayfa 32
Kadına yönelik şiddet nedenleri nelerdir?
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde neler yapılabilir?
Kadına yönelik şiddet türleri ve boyutları nelerdir?
Sayfa 34
SAYFA 34 Anafikir: Üretilen Ürün ve hizmetler İnsan İhtiyaçlarını Karşıladığı Sürece değişmemektedir .
SAYFA 35 Anafikir: Finansal ürünlerin fiyatlanması güven kavramı ile olmaktadır.
Sayfa 36
Kadına yönelik şiddetin evrenselliği ve şiddettin sağlık alanında ele alınması gerektiğidir.
Sayfa 50
Piyasa mekanizmasındak i talep en uygun üretim seviyesi ve malını belirlemek için kullanılır.
Üretim nasıl dengeye gelir?
Üretimde etkinlikle arz talep ilişkisi var mıdır?
Sayfa 52
İstanbul her dönem ekonomik merkez olma özelliğini korumuştur.
İstanbul birçok turistik alanıyla turistlerin ilgi odağıdır.
Bilime olan ilginin artırılmasında ülkedeki kurumların etkisi büyüktür.
Bilim ve tekniğe verilen önem teknolojinin hızla gelişmesini sağlar.
 
 
Şahım
# Eğitimin iktisadi kalkınmada ve işsizlikle mücadeledeki yetersizliğiŞahım 03-01-2016 16:10
ARAŞTIRMA NEDEN YAPILIR?
-Sorun var mı yok mu?
-kanıyı ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalara başvurulur.
-Uzmanlaşma amacıyla yapılan araştırmalar incelenir.
-Bir anormalliği çözmek.
-Bir hipotezi test etmek veya geliştirmek.
-İnsanı harekete geçiren etmenleri araştırmak.
ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ
1.Niteliksel araştırma
2.Niceliksel araştırma
3.Deneysel araştırma
4.Kütüphane araştırması
5.Saha araştırması
6.Gözlemsel metot araştırması (Tıp alanında çok kullanılır)
ÖRN: GÖZLEM =>OBEZİTE
Konunun biçimlendirilmesi
*Düzensiz, sağlıksız beslenme
*Hareketsiz yaşam
*Kilo sorunu
*Obezite
Uygulamaya yönelik tanımlama yöntemleri.
Veri toplama.
Toplanan verilerin analizi ve sınıflandırılması.
Syf:19 Açıklamalar kısa cümlelerden oluşmalı ve sorun odaklı açıklamalar yapılmalı.
Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar
İstanbul
Büyük şehirlerde sanayi,hizmet üretimi ağırlıklı.Nüfus yoğunluğu yetersiz iş imkanları sorunun gözler önüne seriyor. Üniversiteler ve eğitim kurumları üretim birimleri ile bağlantılı değil. verilen eğitim ve piyasa beklentileri örtüşmüyor.
 
 
Bahar
# Gülbahar Özdemir Sayfa 56 70 arasıBahar 03-01-2016 16:13
Sayfa 56
Cahit Sıtkı Tarancı
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en önemli şairlerinden birisidir.4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da dünyaya geldi.Diyarbakı r'da başladığı ilk eğitimin ardından aile geleneğinden ötürü orta öğrenim için Kadıköy Fransız Saint Joseph Lisesi'ne gönderildi. Lise öğrenimi için 1931 yılında Galatasaray Lisesi'ne geçti. İlk şiirleri Galatasaray Lisesi’nin “Akademi” isimli dergisinde ve Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı.1931 ’de girdiği Mülkiye Mektebi'nden ikinci senenin sonunda atılınca Yüksek Ticaret Okulu'na girdi ancak memuriyet sınavını kazanıp Sümerbank’ta çalışmaya başladıktan sonra bu okuldan da ayrılmak zorunda kaldı.Karabük’e atanması üzerine Sümerbank’ta başladığı memuriyetten ayrıldı; çalışma hayatını öykülerini yayımlamakta olduğu Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü.1953 yılında geçirdiği bir krizden sonra felç oldu. 1956 yılında tedavi ettirilmek üzere devlet tarafından Avrupa'ya götürüldü;zatül cenp hastalığına yakalanarak 12 Ekim 1956’da Viyana'da vefat etti.
Sayfa 60
Kütüphanenin kapısından girdiğinizde sağ tarafta dergiler ve etüt bölümü yer almaktadır. Sol tarafta kayıt işlemleri için memur ve masası bulunur. Biraz daha ilerlediğinizde sağ tarafta kaynak taraması için bilgisayar ve kitaplar bulunmaktadır, sol tarafınızda ise öğrencilerin kullanımı için bilgisayarlar vardır. İlerlemeye devam ettiğinizde sağ tarafta bir personel odası ve aşağı inen merdivenler bulunmaktadır. Merdivenlerden aşağı indiğinizde ise sağ tarafınızda çalışma masaları ve sol tarafınızda kitaplar bulunmaktadır.
Sayfa 65
Kadına yönelik şiddetin en temel nedenleri arasında erkeğin eşini kontrol edebilmesi için şiddet gösterdiğidir.K adına yönelik şiddet acı gerçek olsa da her dönemde var olduğu bilinmektedir.
Sayfa 70
Trabzon yaz kış serin bir ilimizdir. Duman kalkmayan dağ başlarının arasından süzülüp gelen suları buz gibi soğuktur.Sessiz sakin köyümün yolları engebelidir. Her tarafı adeta yeşile boyanmış memleketimin havası temizdir.
 
 
Şahım
# Eğitimin iktisadi kalkınmada ve işsizlikle mücadeledeki yetersizliğiŞahım 03-01-2016 16:16
Syf:20 Alanınızla ilgili bölgesel konular ve sorunlar
Marmara da sanayi ve hizmet sektörleri eksik istihdam da üretim yapıp karlarını katlamanın derdindeler, bu sebeple de istihdam boyutu her geçen yıl sınırlı kalmakta.
Alanınızla ilgili ulusal konular ve sorunlar
Üniv. eğitim müfredatının uzman personel ve yönetici yetiştirememesi . Mevcut hizmet dalları çok kapsamlı iken hizmet bu doğrultuda verilmiyor.
Syf:21 Alanınızla ilgili uluslararası konular ve sorunlar
İnsanların farklı bir eğitim alıp alanının dışında faaliyette bulunması verilen eğitimin başarısız ve kaynakların israf edildiğinin bir kanıtıdır.
SYF:25 * Eğer elde kaynak çok ise istenilen keyifli halde bulunur.
*Eğer kaynak kıtlığı varsa yapılan iş işkence olur. :)
Syf:34 Konu bu yazı ne ile alakalı?
Anafikir: yazar neyi bilmemizi istiyor?
Aşağıdaki metnin anafikrini tespit etmeye çalışın.
Konu:Ürün ve hizmet üretimine bireylerin talebinin etkisi
Anafikir:Mal ve hizmet değerlerinin sıfırlanması-ik ame etkisi ihtiyaç sürdüğü müddetçe devam eder,yavaş değişir
Syf:35 Anafikir tespiti
Pisadaki dalgalanmalar ile finansal araçlara olan güvende ani dalgalanmalar yaşanabilir.
syf:65 ALIŞTIRMA
1999 yılında yaşanan Marmara depreminde Türkiye'nin sanayi can evinden vuruldu. Enkazın kaldırılması, yaraların sarılması ve yaşanan zararın telafisi Türkiye ekonomisini derinden etkiledi.Sonuç olarak üretimin eski düzeye gelmesi için çok fazla emek gerekti.
Syf:80 ALIŞTIRMA
İlk olarak model dikimci iseniz bütün dikim makinelarının özelliklerini ve tecrübe numune getirilir yada dikim talimat formu ölçü ve kalıplar bu sayede çıkarılır. Makinelerin iğne ve tansiyon ayarları kumaşın cinsine göre ayarlanır. Dikim esnasında katalog veya numune ölçüleri esas alnır.
 
 
bedran.meric@gmail.com
# SAYFALAR: 19-38 ARALIĞINDAKİ TABLO ÇALIŞMALARIbedran.meric@gmail.com 03-01-2016 19:36
SAYFA 19-24 ARALIĞINDAKİ ÇALIŞMALAR
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR
Siyasi istikrarsızlık durumunda vatandaşlarda gelecekle ilgili şüpheler ve piyasada belirsizlik oluşacak, yatırımlarda durgunluklar baş gösterecektir. Yatırımların yapılmadığı kentlerde işverenler çalışanlarına düşük ücret, parasız izin ve en kötüsü de işten çıkarma yollarına başvurabilirler . Bu durum vatandaşların ekonomik ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyecektir.
ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR
Marmara bölgesini baz alacak olursak diğer bölgelere göre daha gelişmiş durumdadır. Bu durum diğer bölgeler den buraya yoğun göç olayına sebebiyet verecektir. Bundaki en önemli sebep başa gelen siyasilerin gelişmiş bölgelere yatırım harcamaları yapmasıdır. Yatırımlar ülke geneline eşit ve düzenli şekilde yapılırsa bölgeler arası gelişmişlik farkı ortadan kalkacak ve bu ve benzeri sorunlar ortaya çıkmayacaktır.
ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR VE SORUNLAR
Siyasi istikrarsızlıkl ardan ötürü ülkede yerli yabancı girişimcilerin ülke pazarına girme konusunda çekimser davranacaktır. Bunların sonucunda yatırımlar azalacak ve büyüme yavaşlayacaktır.
ALANINIZLA İLGİLİ ULUSLARARASI KONULAR VE SORUNLAR
Siyasi istikrarsızlıkl arın ulusal sorunları olduğu gibi küreselleşmenin etkisiyle bu sorunlar uluslararası boyut kazanmıştır. Siyasi istikrarsızlığı n yoğun olarak yaşandığı ülkeler uluslararası arenada söz sahibi olmaktan uzaklaşa bileceklerdir.
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE FONLAR
IMF, Dünya Bankası
ULUSAL KALKINMA AJANSLARI
GAP, Güney Ege Kalkınma Ajansları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı
SANAYİ VE TİCARET ODALARI
İTO, ATO, YTO, STO
ULUSAL PLANLAR
1-10. Kalkınma Planları, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
BÖLGESEL PLANLAR
Güneydoğu Anadolu Kalkınma Planı, Doğu Anadolu Kalkınma Planı
ANAHTAR KELİME TESPİTİ ÇALIŞMASI
İstikrarsızlık-Büyüme-Siyaset, Demokrasi ve Ekonomik Gelişme, Politik İstikrarsızlık- Ekonomik Büyüme İlişkisi: TÜrkiye Örneği

SAYFA 34-38 ARALIĞINDAKİ ÇALIŞMALAR
ANA FİKİRLER
METİN 1: Mal ve hizmetlere olan talep yavaş yavaş değişir.
METİN 2: Finansal araçların talebi soyut olan güven kavramına bağlıdır ve çok hızlı değer kazanıp kaybetmektedir.
OKUNAN METİNLERİN ANA FİKİRLERİNİN TESPİTİ
Siyasi istikrarsızlık doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Bu olumsuz etki siyasi kutuplaşmanın ve siyasi yozlaşmanın yüksek olduğu ülkelerde daha da belirgin olmaktadır.
 
 
bedran.meric@gmail.com
# SAYFALAR: 41-42 ARALIĞINDAKİ TABLO ÇALIŞMALARIbedran.meric@gmail.com 03-01-2016 20:02
SAYFA 41-42 ARALIĞINDAKİ ÇALIŞMALAR
Makalenin Adı: Siyasi İstikrarsızlık ve Ekonomik Performans: Türkiye Örneği
Makalenin Konusu: Siyasi istikrarsızlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki.
Makalenin Amacı: İstatistiksel veriler kullanılarak siyasi istikrarsızlık ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşimin ampirik çalışmalar yardımıyla ortaya konulması.
Makalenin Hedef Kitlesi:
Siyasiler,Bürokratlar, Devletin ilgili kurum ve kuruluşları, Ekonomistler, Kamuoyu
Listeleme Metodu: Büyüme literatüründe mevcut çalışmalar, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin farklı yönlerine vurgu yapmaktadır. İlk olarak, bazı çalışmalarda, doğrudan bir ilişkinin varlığına vurgu yapılmakla birlikte; çoğu çalışmada, dolaylı ilişkinin baskın olduğu savunulmaktadır . İkinci olarak, bazı çalışmalar siyasi istikrarsızlıkt an ekonomik büyümeye doğru bir ilişkinin varlığı üzerinde dururken; karşılıklı ilişkinin mevcudiyetini saptayan çalışmalar azımsanmayacak düzeydedir.
Ardışık Sıralama: Ekonomik büyüme literatüründe, siyasi istikrarsızlığı n büyüme üzerindeki etkisine vurgu yapan çalışmalar ön plana çıkmıştır. Bu çalışmaların çoğunda temel bulgu siyasi istikrara sahip ekonomilerin istikrarın ekonomilere göre daha hızlı büyüme gösterdikleridi r.
Sebep-Sonuç İlişkisi: Siyasi istikrarsızlığı n ekonomik büyüme açısından önemi, ülkelerin büyüme süreçlerine tarihsel bir açıdan bakıldığında daha iyi anlaşılabilmekt edir. Japonya ve Arjantin ekonomisi bu durum için iyi bir örnek oluşturmaktadır . 1960’lı yıllarda Arjantin ekonomisinde kişi başına düşen milli gelir Japon ekonomisinden çok yüksekti. Fakat aynı yıllarla başlayan ve Japonya’nın aksine, Arjantin’in siyasi tarihinde eksik olmayan siyasal şiddet, darbe ve istikrarsızlık Arjantin ekonomisini Japon ekonomisinin çok gerisinde bırakmıştır.
Karşılaştırma ve Zıtlıklar: Son dönemlerde, ekonomik büyüme literatüründe, siyasi istikrarsızlığı n büyüme üzerindeki etkisine vurgu yapan çalışmalar ön plana çıkmıştır. Bu çalışmaların çoğunda temel bulgu siyasi istikrara sahip ekonomilerin, istikrarsız ekonomilere göre daha hızlı büyüme gösterdikleridi r.
Makalenin Özeti: Siyasi istikrarsızlık bir yönetim boşluğudur. Siyasi istikrarsızlık ülkelerin ekonomilerini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Yapılan ampirik çalışmalarda siyasi istikrarsızlık ve reel gayri safi yurtiçi hasılanın birbirleri arasında uzun dönem denge ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Siyasi istikrarsızlığı n nedenleri arasında gelişmişlik düzeyi önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla hükümetlerin iktidarda kalma süreleri, programlarını yürütebilme yetenekleri ve seçimle işbaşına gelmeleri ekonomik gelişmişlik düzeyi tarafından belirlenebilmek tedir. Özellikle yüksek ekonomik gelişmişlik düzeyi ve büyüme oranlarının yönetim değişikliğini azaltacağı yönünde ampirik bulgular elde edilmiştir.
 
 
aybikeaknc
# DERSE KATILIMaybikeaknc 03-01-2016 20:29
Anafikri bulmaya çalışırken dikkat etmemiz gereken şey "yazar beni bir şeye inandırmaya çalışıyor." düşüncesidir.
Anafikir ve konuyu ayıran özellik:"Anafik ir,yazar neyi bilmemizi istiyor? Konu,neyle alakalı?" sorularına cevap verir. Amaç ise;"Niye bu yazıyı yazıyorum?" sorusunun cevabıdır.
Makaleyi okurken zamiri kaybetmemek önemlidir.
Konuyla ilgili ne biliyorum ve ne bilmek istiyorum ? gibi sorular sorularak makale incelenir.
Listeleme yöntemi yapılırken "...şundan dolayı:"diyerek maddelerinde listelenmesi önemlidir.
Ardışık sıralama varsa kronolojik sıralama yapılmalıdır.
sayfa 47deki yazmaya geçiş amaçlarındaki maddelerin örnekleri:
-Bilgilendirme(Dersler)
-Eğlendirmek(Programlar)
-Sorgulamak(Bilgi almak amaçlı sorgulamak)
-Tartışmak(Emin olmadığı konuda dinleyerek fikir edinebilir)
İstatistiklerin kullanılması gerçekçilik bakımından önemlidir.
sayfa 63 ikna edici yazılar:
Soruya doğru cevap vermek çok önemlidir ve sorulan sorunun tam cevabı olmalıdır. İkna edici konuşmalarda niye sorusunun cevabını vermek önemlidir.İkna etmek demek okuyucuyu meşgul etmek veya geçiştirmek değildir. Hocanın verdiği vana örneğinde olduğu gibi yönetici asıl konuyu anlamıyor, kendi anlamak istediği gibi anlayıp ikna etmeye çalışıyor.
sayfa 66 karşılaştırma ve zıtlık ifade eden yazılar: Elma ve armut gibi farklı şeyler değil birbirine yakın şeyler karşılaştırılmalıdır.
sayfa 67 Tanımlayıcı yazılar: Definitionda bir konu açıklanıyor. Descriptive başlığında ise bir kişi,yer,nesne, deney açıklanıyor.
Sayfa 71 Değerlendirme yazıları:Kesin ifadelerle yanlış bilgi yanlış yazıdır. Yanlışlığı belli edilmemelidir. aşırıya kaçıp inandırıcılığım ızı kaybedebiliriz. 9/10 doğru 1/10 yanlışsa o yazı yanlıştır.Bu oranın 10/10 doğru olması gerekir buna örnek olarak muhasebeyi verebiliriz . Dönem sonunda çıkan 2-3 lira oynamadan zarar gelmez diyemeyiz o hesap yanlıştır.
Anlatım-hikayeleme yazıları: 5N1K(ne, ne zaman, nerede, niye, nasıl, kim )sorularına verilen cevap olayların sağlamasıdır.Ka rşımızdakinin bizi anlayabilmesi için yazıların doğrularla dolu olması değil yanlışsız olması önemlidir.
Sayfa77 Beyin fırtınası: Fikrimizin olmadığı konularda aklımıza gelen bütün kelimeleri yazmak.Bisiklet örneğinde olduğu gibi:
-Sağlıklı yaşama
-Spor
-CO2
-Fiziksel yorgunluk
-Ter
-Trafik kuralları...
Kümeleme: Birbirine benzer özellik taşıyan maddeler bir araya getirilerek paragraf oluşturulur.
Fikirlerin organize edilmesi:İlk cümle fikir cümlesi, diğer cümleler onu desteklemelidir .
 
 
Gizemozdemir
# Gizem Özdemir sayfa 19-57 arasıGizemozdemir 03-01-2016 20:30
Sayfa 19
Terörün ekonomiyi olumsuz etkilemesi, terörün turizme olan etkisi
Sayfa 20
Turizmi etkilemesi açısından bölgesel ve ulusal olarak da en çok turizme uygun bölgelerin terörden etkilenmesi
Sayfa 22
NATO
Avrupa Konseyi
AGİT
KEİ
SECI
TMKF
Sayfa 27
Anahtar kelime: Terörün etkileri. Bulunan kaynaklar:
- Terör Faaliyetlerinin Turizm Sektörüne Etkilerinin Çözüm Önerileri Perspektifinde Değerlendirilmesi
- Terörizm ve Terörizmin Hedefi Olarak Turizm Endüstrisi
Sayfa 27
Veritabanı ve Makale Havuzu Tespit Çalışması:
www.acarindex.com Üyelik gerektirmez, doğrudan erişim.
www.dergipark.ulakbim.gov.tr Üyelik gerektirmez.
Sayfa 34
Anafikir: Üretilen mal ve hizmerlerin artması ya da azalması bunları elde etmek için gösterilen çabayla doğrudan ilişkilidir.
Sayfa 35
Anafikir: Finansal ürünlerin fiyatlaması, bireylerin soyut olan güven kavramına bağlı olarak değişir.
Sayfa 50
Konu cümlesi: Bireylerin talebi piyasadaki mal ve hizmeti belirler.
Soru: Piyasadaki mal ve hizmetlerin üretimi nasıl belirlenir?
Sayfa 51
Konu cümlesi: İşgücüne olan fayda belirsizdir.
Soru: İşgücüne olan fayda belirlenebilir mi?
Sayfa 51
Destekleyici cümleler:
-Sağlık harcamalarının finansmanında en büyük rolü kamu sektörü üstlenmektedir.
-WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir.Bu oran 2007 yılı için %60 düzeyinde olmaktadır.
Sayfa 52
Destekleyici cümleler: İstanbul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
-Özel bankaların, genel müdürlüklerin hepsi İstanbul’da bulunuyor.
-Ülke hava taşımacılığının merkezi durumunda
-Türkiye’nin en önemli ihracat ve ithalat kapısı durumunda.
Destekleyici cümleler: Ülkede bilimin gelişmesi ile ülkedeki kurumlar arası işbirliği, iletişim ve üst amaçların belirlenmesi faaliyetlerinin arasında ilişki olduğu söylenebilir.
-Bilimin gelişmesi teknolojinin gelişmesini de sağlar.
Sayfa 56
Burak Özçivit 24 Aralık 1984’te İstanbul’da doğdu. Aslen Gazianteplidir. 2001 yılında Kazım İşmen Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmaşında gelecek vadeden seçildi ve yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başladı. Şu anda ise mankenliği bıraktı ve oyunculuk yapıyor.
 
 
bedran.meric@gmail.com
# SAYFALAR: 57-75 ARALIĞINDAKİ TABLO ÇALIŞMALARIbedran.meric@gmail.com 03-01-2016 20:31
SAYFA 57
Türkiye'de Anayasal Sürecin Gelişimi: 1808 yılında ilan edilen Sened-i İttifak ile başlamıştır. II. Mahmut döneminde, Alemdar Mustafa Paşa tarafından hazırlanmıştır. Daha sonrasında Abdülmecit döneminde 3 Kasım 1893'da Mustafa Reşit Paşa tarafından Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanının tamamlayıcısı ve pekiştiricisi olan Islahat Fermanı Abdülmecit tarafından ilan edildi. Takip eden dönemde 23 Aralık 1876'da Mithat Paşa'nın hazırladığı Kanun-i Esasi ilan edildi ve ilk anayasa olarak anayasal tarihimize geçti. Sonrasında 1921, 1924, 1961 Anayasaları ilan edilmiştir. Günümüzde halen kullanılmakta olan 1982 Anayasası ilan edilmiştir.
SAYFA 65
Faaliyette bulunan fabrikanın kapanması başta bulunduğu şehir ekonomisi olmak üzere ülkede ekonomik aksaklıklara neden olacaktır. Faaliyetine devam eden bir fabrikanın kapanması sonucunda öncelikle bölge halkından fabrikada istihdam edilenlerin işsiz kalmasına yol açacaktır. Bölgede başka iş kolunun bulunmadığı varsayılırsa o bölgeden başka bölgelere göçler başlayacaktır. Bunun sonucunda hem göç veren bölgenin hemde göç alan bölgelerin ekonomileri olumsuz etkilenecektir.
SAYFA 74
Şuna inanıyorum ki; siyasi istikrara sahip demokratik ülkeler ekonomik kalkınma hedeflerine daha hızlı ve daha kısa sürede ulaşacaklardır.
SAYFA 75
Günümüzdeki demokratik ülkelerin en büyük arzusu siyasi istikrara sahip güçlü hükümet sistemlerine sahip olmaktır. bu ülkelerin demokratik ülke kazanabilmesi için ilk olarak siyasi yozlaşmadan arındırılmış demokrasi ortamını hazırlamış olmaları gerekmektedir. Bu ortamı hazırlamış ülkeler hedeflerine daha hızlı ulaşacaklardır. Ayrıca dünya genelinde söz sahibi konumuna geleceklerdir. Nihayet bu hedeflerine ulaşmış ülkeler vatandaşlarına yüksek kalite standartlarına uygun yaşam alanları sağlamış olacaklardır.
 
 
Gizemozdemir
# Gizem Özdemir sayfa 60-71 arasıGizemozdemir 03-01-2016 20:32
Sayfa 60
Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi:
Piknik alanı dümdüz devam eden yürüyüş yolunun sağ tarafında yer alır. Karşısında çocuk parkı hemen yan tarafında ise otopark vardır. Ağaçlarla çevrili bu alanın girişinde güvenlik bulunmaktadır.
Sayfa 65
Doğal afetlerin olması sonucunda birçok işyeri zarar görür. Böylece maddi kayıplar oluşur. Maddi kayıpların oluşması da hem işverenleri hem de çalışanları olumsuz etkiler.
Sayfa 70
Yalova, yazları sıcak kışları soğuk geçen bir ilimizdir. Kumlu plajları, renkli ve canlı geceleri ile moderndir. Hareketli yaz akşamları ve sakin geçen kışlarıyla da insana huzur verir. Kimisi dar kimisi de geniş olan temiz sokaklarıyla da sevilmeye ve görülmeye değerdir.
 
 
@selmanadsiz
# sayfa19-34@selmanadsiz 03-01-2016 20:42
SAYFA19
Ürünlerde ve konutlarda olan yüksek fiyatlandırma
sayfa 20(1.kutu)
bölgeler arası ulaşımın iklime dayalı ulaşımın kesilmesi ve ticaretin aksaması
sayfa 20 (2.kutu)
Dış göçlerden dolayı ülkemizde kaynaklanan fiyatlardaki yükselmeler
sayfa 21 (1.kutu)
ülkeler arasında yaşanan olumsuz olayların gerek siyasi gerek ekonomi üzerinden olumsuz etkilemesi
sayfa 22-23
uluslararası kuruluş ve fonlar :OECD,BM Nüfus fonu ,BM Dünya Gıda Programı
ulusal kalkınma ajansları: İstanbul kalkınma ajansı,Doğu Akdeniz kalkınma ajansı
kamu ve özel kurumlar : TC Ziraat Bankası
bölgesel planlar : GAP,DOKAP,Sürdü rülebilir Kalkınma
sayfa 27 (1.kutucuk)
dergipark.ulakbim.gov.tr akedemik makaleler bulunmasında yararlandığım site.
Academia.edu akademik alanda belgeler
sayfa 27 (2. kutucuk)
merkez bankası,fiyatla ndırma ,ülkelerarası ticaret
sayfa 34 : ihtiyaç kadar üretim olur.
 
 
@selmanadsiz
# sayfa 35-70@selmanadsiz 03-01-2016 20:44
sayfa 35: finansal ürünlerin çoğunun fiyatlaması soyut olan güven kavramı ile olmaktadır .
sayfa 50 :üretim bireyin talebine göre şekillenir.
sayfa 51 : sağlık hizmetlerinin faydasının ölçümü çok zordur.
sayfa 52 : özellikle turistik ve göz alan bir şehir olması bunun üzerinde büyük bir rol oynar. genellikle yazları turist akımına uğrayan bir şehirdir.ticare ti gelişmiş olması çok önemlidir.
sayfa 53 : Ticaret ve yatırımın giderek artması İstanbul’un gelecekte de Türkiye’nin ekonomik başkenti olacağını gösteriyor.
sayfa 60
Hemen sağ tarafta bulunan dinlenme odasında, 3 koltuk ve sehpa, diğer tarafında ise 4’er kişilik çalışma masaları bulunmakta. Düz gidildiğinde ise kütüphanenin ana bölümüne girilmekte. Bu bölümün hemen girişinde kayıt masası ve yanında bilgisayarlar karşılarında ise kitaplıklar ve memur odaları var. Giriş kısmından odanın sonuna doğru ilerlendiğinde alt kata inen bir merdiven bulunmakta bu katta yine kitaplıklar ve karşısında çalışma masaları bulunmakta.
sayfa 65:
doğal afetler her zaman birçok işyerinin zarar görmesine yol açar. Böylece hem mal kaybına hem de can kaybına sebebiyet vermektedir. örnek: bir işyerinde çıkan yangının mal ve can kaybına neden olması gibi. bundan dolayı doğal afetler hep zarar neden olur.
Sayfa 70:
Gaziantep sanayisiyle gelişmiş bir şehir olup kışları soğuk yazları sıcak bir iklime sahiptir.Sanayi si gelişmiş olduğundan nüfusu kalabalık ve göç alan bir şehirdir.Muhteş em tarihi eserlerine sahip olan şehir eski zamanlarda çoğu medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
 
 
Büşra
# Sayfa: 59-77 ArasıBüşra 03-01-2016 21:36
sayfa:59 Alıştırma:İyi bir öğretmenin kaliteli özellikleri- Öğrencilerine ve insanlara önyargısız davranabilmesi, Öğretmeyi sevmesi ve öğrenmeyi sevdirebilmesi, Sabırlı olması,Güler yüzlü olması.
sayfa:60 Alıştırma: Bahçeye girişte sağ tarafta güvenlik kulubesi bulunmakta. Girişte sol tarafta ise okul kantini bulunmaktadır. Biraz ilerlediğimiz zaman sol tarafta Yalova Üniversitesi MYO Fakültesi, sağ tarafta ise İİBF Fakültei bulunmaktadır.İ ki fakülte arasında okul bahçesinde iki tane çardak bulunmaktadır.
Sayfa:65 Alıştırma: Fabrikaların kapanması şehir ekonomisinde çöküntüye neden olur. İnsanların işsiz kalmasına üretimin durmasına neden olmaktadır.Sonu ç olarak şehir ekonomisi ağır bir darbe ile karşı karşıya kalır. Gelir azaldığı için alışveriş azalır. Buda ekonomik çöküntü olarak adlandırılır.
sayfa:70 Alıştırma: Masal Köy temiz havası, sessiz sakin bir yer olması ile dikkat çekmektedir. Masal Köyde tepelik bir alanda hizmet veren Organica Köy Kahvaltısı ile ünlüdür.
sayfa:71 Değerlendirme yazıları: Bir yazıyı doğruları değerleri kılmaz. Bir yazıyı yanlışının olmaması değerli kılar.
sayfa:74 Alıştırma: Kadınların sadece yemek yapan, eşiyle çocuklarıyla ilgilenmesi gereken kişiler olarak algılanmasına karşıyım. Kadınlara şiddet uygulayan insanların daha ağır cezalandırılmas ı taraftarıyım. Şuna inanıyorum ki bir gün şiddet uygulayan insanların cezası daha ağır olduğunda kadına şiddette son bulacaktır.
sayfa:75 Alıştırma: Kadına yönelik şiddet konusunda erkeklerin bilinçlendirilm esi taraftarıyım. Kadına yönelik şiddetin birincil nedeni erkekler olmasından dolayı şiddeti önleme çalışmaları erkekleri de kapsamalıdır. Aile içi şiddet konusunda bilgilendirildi klerinde toplum içerisinde pek çok erkek, ailede toplumda kadına yönelik şiddetin son bulmasında işbirliği yapacaklardır.
sayfa:77 Beyin Fırtınası: Sınıfta konu olarak`Konuşmak `seçildi ve bu konu üzerinden beyin fırtınası yapılarak, derdini anlatmak,kafa şişirmek,iletiş im kurmak, ihtiyaçlarını söylemek, bağırmak,gülmek ,dedikodu,ikna, vurgu gibi aklımıza gelen kelimeleri yazıp gruplar oluşturmaya çalıştık.
 
 
Büşra
# Sayfa: 19-34Büşra 03-01-2016 21:49
sayfa:19 Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar:
Ülke çapında kadın sığınma evlerinin her kentte yeterli sayıda mevcut olması ve buna yönelik kadın dayanışma toplulukları ile bu konuda birlik olunması sağlanılabilir.
sayfa:20 Alanınızla ilgili bölgesel konular ve sorunlar:Özelli kle ülkemizin Doğu Bölgesinde kadına yönelik şiddetin daha da fazla olduğu ve kadının toplumdan daha fazla dışlandığı görülmektedir.
Alanınızla ilgili ulusal konular ve sorunlar: Kadına yönelik şiddetin kanunlarda daha önemli bir yere sahip olması yani bu şiddete yönelik ceza yaptırımlarının arttırılması ve buna bağlı olarak caydırıcı etkilerinin oluşması.
sayfa:21 Alanınızla ilgili uluslararası konular ve sorunlar: kadına yönelik şiddet eğitim hayat standartları farketmeksizin uluslararası bir sorundur.
sayfa:22 Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi
Uluslararası kuruluşlar ve fonlar: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
Ulusal kalkınma ajansları:Aile Danışma Merkezi
Ulusal Teşvik Kuruluşları: Mor Çatı Sığınma Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı
Kamu ve Özel Kurumlar: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
sayfa:23 Üst Kuruluşların Önceliklerinin Belirlenmesi
Ulusal Planlar:Yasal düzenlemelerin yapılması, Toplumsal farkındalık yaratmak
Bölgesel planlar: Kadının sosyo-ekonomik konumunun güçlenmesi.
sayfa:27 Veri Tabanı, Makale Havuzu vb. Web Kaynağı:www.mor cati.org.tr, www.kadindayanismavakfi.org.tr /
Anahtar Kelime: Şiddet nedir, Şiddet türleri, Aile içi şiddet.
 
 
Büşra
# Sayfa: 34-59Büşra 03-01-2016 21:52
sayfa:34 Anafikir: Mal ve hizmete olan talebin çok hızlı değişmeyeceği sıfırlanmayacağı.
sayfa 35: Anafikir: Finansal araçların değeri soyut olan güvene dayalıdır ve çok hızlı bir şekilde değişiklik gösterebilir.
sayfa:36 Alıştırma: Kadına yönelik şiddetin nedenleri boyutları, kadına verdiği zararlar, kadına yönelik şiddetin Türkiye ve Dünya genelindeki durumu, Kadına yönelik şiddetle mücadele.
sayfa:50 Alıştırma: 1-)Üretim israfın olmadığı optimum üretim talebe yönelik gerçekleşir.
sayfa:51 Alıştırma 2-)Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü çok zordur.
Alıştırma: Destekleyici cümle 1-) Ülkelerin çoğunlukla sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.
sayfa:52 Alıştırma: Kutu1:-Fabrikal arın çoğu İstanbuldadır.- Banka genel merkezleri İstanbuldadır. -Alışveriş merkezleri ve turizmin çok olması.
Kutu2: Bilimin gelişmiş olan ülkelerde kurumlararası işbirliğinin gelişmiş olması bunu desteklemektedir.
sayfa:53 Alıştırma: Kutu1:Sonuç cümlesi: Bütün bunlar İstanbul`un gelecekte de ekonomik başkenti olacağı görülmektedir.
Sayfa:57 Alıştırma: Sezen Aksu Türk Pop müziğinin `Minik Serçesi`olarak bilinir.Kariyer inde 23 albüm çıkartmıştır. 1991 yılında `Gülümse` albümü ile Türk müzik tarihinde en fazla satan Türkçe albümlerden birisi olmuştur. 2011 de son albümü olan `Öptüm`albümünü çıkarmıştır.
 
 
sumerozkr
# sümer özkarasumerozkr 03-01-2016 22:10
SAYFA19
Özelleştirme ve Türkiyede’ki uygulamaları
Kamulaştırma sorunları
Özel mülkiyetle ilgili sorunlar
Türkiye’deki özelleşme, özelleştirme ve planlama sistemleri ve ilişkileri
SAYFA 20
Özelleştirmeden evvel haber verilip fiyatların arttırılması.
Bazı devlet şirketlerinin özelleştirirken değerinden düşük devredilmesi.
Ptt,türk telekom,ido,gib i devlet kuruluşlarının özelleştirilmesi
SAYFA22
1-taksan
2-gerkonsan
3-seka aksu işletmesi
4-sümer holding
1-ahiler kalkınma ajansı
2-Ankara kalkınma ajansı
3-batı karadeniz kalkınma ajansı
4-çukurova kalkınma ajansı
1-İDT
2-KİT
3-KİK
4-KHK
1-TOBB
2-İTO
3-BTSO
4-LTSO
1-TÜİK
2-TEPAY
3-İŞKUR
SAYFA23
1-Mallarınve hizmetlerin kalite,miktar, çeşitliğinin arttırılması
2-Halka açık şirketlerin teşviki
3-devlete gelir sağlaması
4-çalışanlara hisse senedini vermek suretiyle,iş verimliğinin arttırılması
SAYFA 27
Veri tabanı ve makale havuzu tespit çalışması;
www.tezyok.gov.tr ulusal tez merkezi tez araştırma veri tabanı,üyeli gerektirmez arama bölümüne ilgili kelimeleri giriniz.
 
 
abdurrahmansevim
# ABDURRAHMAN SEVİMabdurrahmansevim 03-01-2016 22:45
SAYFA19
1 — Gelir İdaresinin kaynaklanan sorunlar,.

2 — Vergi Denetim Kurumlarından kaynaklanan sorunlar,

3— Kanunların eksiklik ve yanlışlarından kaynaklanan sorunlar,,

4— Yargıdan Kaynaklanan Soruınlar
SAYFA 20
Vergi müfettişlerinin azlığı
Kontrol eksikliği
Vergi kaçakçılığı ve bavul ticareti
SAYFA 22
1.Dünya Bankası
2.Uluslar Arası Parafonu
3.İktisadi İş Birliği Ve Kalkınma Teşkilatı
4. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu
Ulusal Kalkınma Ajansları
1.Ankara Kalkınma Ajansı
2.Güney Marmara Kalkınma Ajansı
3.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
4.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tubitak-Kosgeb vb. Ulusal Teşvik kuruluşları
1.Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu
2.İŞGEM
3.TEYDEB
4.TUBİTAK
Sanayi ve Ticaret Odaları
1. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
2.(TÜRKİYE MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU) ve TMSK (TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU
3. TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
4.İstanbul Ticaret Odası
Kamu ve özel kurumlar sivil toplum kuruluşları araştırma Enstitüleri vb.
1.Tüik
2.YMSADPK
3.TEPAY
4.İŞKUR
SAYFA 23
1. Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
2. Etkinvergi Denetimi
3.Vergi müfettişi alımı arttırılması
SAYFA 27
Veri tabanı ve makale havuzu tespit çalışması;
www.tezyok.gov.tr ulusal tez merkezi tez araştırma veri tabanı, üyelik gerekmez arama bölümüne ilgili kelimeleri girmeniz yeterlidir.
ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/elektronik-bilgi-kaynaklarımız :tubitak merkezli makale araştırma veri tabanı , üyelik gerekmez arama bölümüne ilgili kelimeleri girmeniz yeterlidir.
SAYFA 34
Anafikir tespiti 1:Tüketimin değişmesi için toplumun yapısal olarak değişmesi gerekir
Anafikir tespiti2:Malın fiyatını belirleyen tüketilen toplum ve kalite değeri
SAYFA 50
Tüketimi azalan veya duran malların neden talep noksanlığı yaşadığı ?
Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçülmesi zorluğu
SAYFA 51
Alıştırma 4.2.2.1 destekleyici cümleler;Ülkele rin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.WHO istatistiklerin e göre.
SAYFA 52
KUTU 1
Bunun nedeni olarak ulaşım ağının gelişmiş olması söylenebilir.
İşgücü oldukça fazladır.
Başta sanayisi ve birçok sektörde gelişmiştir
KUTU 2
Ülkede bilimin gelişmesiyle ile ülkedeki kurumlar arası işbirliği,ileti şim ve üst amaçların belirlenmesi faaliyetlerinin arasındaki ilişki olduğu söylenebilir
Bilime olan ilginin artırılmasında ülkedeki kurumların etkisi büyüktür.
KUTU 3
Sanat toplumu bilgilendirmek , geliştirmek ve heyecanlandırma k içindir
 
 
Zuhaltekinkus
# ZuhalZuhaltekinkus 03-01-2016 22:48
SAYFA 19- ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR: Bilinçsiz ve tedbirsiz yapılan çarpık kentleşmenin getirdiği sorunlar bulunmaktadır. Bunlar doğal afetlere, doğa tahribatına sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda yanlış kentleşmenin sosyal ve ekonomik yönden de sorunları bulunmaktadır. İstihdamın yetersizliği, kültür çatışmaları, suç oranlarının artması vb.
SAYFA 20- ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR: Marmara bölgesinde daha yoğun ve sık bir yerleşmeye gereksinim vardır. Aksi takdirde daha düşük yoğunluk, su, enerji, kanalizasyon ve ulaşım gibi temel hizmetlerin maliyetini yükseltecektir.
SAYFA 22- SADECE ALANINIZLA İLGİLİ KURULUŞ TÜRLERİ: İmar ve İskân Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık, Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu, İl Özel İdareleri.
SAYFA 23- SADECE ALANINIZLA İLGİLİ OLAN ÖNCELİK BELİRLEYEN PLAN YA DA KURUMLAR: 1. 5 Yıllık Kalkınma Planı, GAP vb.
SAYFA 34- AŞAĞIDAKİ METNİN ANAFİKRİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN: Anafikir; Günümüzde mal ve hizmetlerin üretimi bireylerin talepleri doğrultusunda artış veya azalış göstermektedir.
 
 
Zuhaltekinkus
# ZuhalZuhaltekinkus 03-01-2016 22:50
SAYFA 35- AŞAĞIDAKİ METNİN ANAFİKRİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN: Anafikir: Günümüzde finansal araçlar ise bireylerin inanç ve güven duygularıyla doğru orantılıdır.
SAYFA 36- OKUDUĞUNUZ METİNDEKİ BÖLÜM VE PARAGRAFLARIN ANAFİKRİ: Kentleşme olgusu her ne kadar olumlu ve kalkınmaya yönelik gözükse de beraberinde getirdiği birçok sorun vardır. Kentleşmede önemli tedbirler alınmazsa bu sorunlar hayatı olumsuz etkileyecektir.
SAYFA 50- ALTTAKİ KONU CÜMLESİNİ BİR SORU HALİNE DÖNÜŞTÜRÜN: Üretim talebi dikkate alır mı?
SAYFA 51- ALTTAKİ KONU CÜMLESİNİ BİR SORU HALİNE DÖNÜŞTÜRÜN: Sağlık hizmetlerinin sağladığı faydaları ölçmek zor mudur?
SAYFA 51- ALTTAKİ PARAGRAFLARI OKUYUN VE DESTEKLEYİCİ CÜMLELERİN ALTINI ÇİZİN: Sağlık harcamalarının finansmanında en büyük rolü kamu sektörü üstlenmektedir. Ülkelerin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.
 
 
Zuhaltekinkus
# ZuhalZuhaltekinkus 03-01-2016 22:51
SAYFA 52- İSTANBUL ÇOĞUNLUKLA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BAŞKENTİ OLARAK TANIMLANIR: Her türlü ekonomik faaliyetin yapıldığı bir şehirdir. Pazar ve panayır imkânı güçlüdür. Çeşit çokluğu sayesinde ticareti gelişmiştir.
SAYFA 52- ÜLKEDE BİLİMİN GELİŞMESİ İLE ÜLKEDEKİ KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ, İLETİŞİM VE ÜST AMAÇLARIN BELİRLENMESİ FAALİYETLERİNİN ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR: Bilim doğrudan ülke ekonomisine ve kalkınmaya önemli ölçüde katkı sağlar.
SAYFA 57- ŞEHİR HAKKINDA KRONOLOJİ OLUŞTURMA: YALOVA’NIN GELİŞİMİ; Yalova önceleri epey küçük bir kasaba iken nüfusun artması ve gelişmesi ile birlikte il olmasına karar verilip daha da gelişmesi sağlandı. İlk olarak alışveriş merkezleri, kafe çeşitliliği, çevre ve mekân düzenlemeleri derken, günümüzde küçük ama çoğu ihtiyacı karşılayan bir il haline geldi. Üniversitenin açılmasıyla birlikte daha da gelişim gösterip, Turizm açısından da Arapların ilgi odağı olmayı başardı. Tarihi açıdan da belirli materyallere sahip olması (Atatürk Köşkü vb.) sebebiyle Yalova günümüzde dikkat çeken bir şehir konumuna gelmiştir.
SAYFA 58- DERSLERİN TEKNİK DÜZENİ İLE İLGİLİ PARAGRAF: İktisada giriş dersinin önem sırasına göre incelenmesi; En önemli husus arz-talep ilişkisini öğrencilere öğretebilmektir . İstatistik dersinin ise, öncelikli hususu verileri analiz etmeyi öğretip, yorumlamayı sağlamaktır.
 
 
Zuhaltekinkus
# ZuhalZuhaltekinkus 03-01-2016 22:52
SAYFA 59- AŞAĞIDAKİ KONULARDAN BİRİNİ SEÇEREK BİR PARAGRAF YAZIN: OKUL TARİFİ; Okulun girişinde tam sağ tarafta güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Sol tarafta ise kantin yer almaktadır. Biraz daha düz ilerleyince bahçenin sol tarafında İİBF, sağ tarafında iste MYO bulunmaktadır. İkisinin arasındaki boşluk bahçeyi oluşturmaktadır ve her ikisinin de önünde küçük birer kamelya bulunmaktadır.

SAYFA 65- SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİ DESTEK CÜMLELERİ İLE İFADE EDEN KISA BİR PARÇA: Doğal afetlerin yaşanması sonucu can ve mal kayıpları yaşanır. Bu doğrultuda insanlar zarar gördüğü bölgeden uzaklaşmak isteyebilir. Yani doğal afet riski yüksek olan bölgeler göç verecektir. Yaşanan mal kayıpları da insanları ve ekonomiyi olumsuz etkiler. Örneğin, 1999 depreminde birçok kişi evi yıkılınca Yalova’dan uzaklaşmayı çare olarak görmüştür.
SAYFA 70- TANIMLAYICI KELİMELER KULLANARAK BİR YER TANIMLAMA: Gittiğimiz piknik yeri dağlık, rüzgârlı ve sessiz sakin bir yerdi. Yakılan mangallar dumanlı bir hava yaratmıştı. Piknik atıkları çevreye atılmış kirli bir görüntü yaratmıştı ama doğa manzarası muhteşemdi. Temiz hava almak isteyenler için uygun bir yerdi. Hafta sonları gidildiğinde daha kalabalık bir ortam mevcut oluyordu.
SAYFA 74- ANAHTAR KELİMELER SEÇEREK METİN OLUŞTURMA: İnsanların sadece eğitim seviyeleri ile değerlendirilme sine karşıyım. Şuna inanıyorum ki, insanlar kendi istekleri doğrultusunda da gelişim gösterebilirler . Benim düşüncem, kişi kendini geliştirirse eğitim düzeyi çok da önemli değildir. Benim düşünceme göre, çok okumuş kimselerin bilemeyeceği şeyleri, az okumuş kimseler bilebilir.
 
 
sumerozkr
# Sümer özkarasumerozkr 03-01-2016 23:00
SAYFA 34
Mal ve hizmetlere olan talep yavaş yavaş değişir.Ve ihtiyaç kadar üretim olması gerekir.
SAYFA35
Malın tüketimini belirleyen toplum ve kalite değerleridir.Ço k hızla değer kaybı verir.
SAYFA 50
Tüketicilerin mal alımındaki önemli faktör nedir?
SAYFA 51
Koruyucu sağlık hizmetlerinin faydası nasıldır?
Ülkelerin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi söz konusudur.
SAYFA 52
İstanbul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadır.
İstanbul birçok turistik alanıyla turistlerin ilgi odağıdır.
Bilime olan teşvikin artmasında ülkedeki kuruluşların tesiri büyüktür.
Bilim ve tekniğe önem verildikçe teknoloji gelişir.
Toplumun bir parçası olan sanatçı da toplum için sanat üretir.
Sanat toplumu geliştirmek ve değer katması için vardır.
 
 
Yusuf
# YusufYusuf 03-01-2016 23:06
SAYFA 19-24 ARASI ALIŞTIRMALAR:
19- ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR: İstanbul’un nüfusunun kalabalık olması nedeniyle işsizlik ve dar gelirli olma durumu söz konusudur. Bu sebeple açlık ve yoksulluk şehir genelinde mevcuttur. Bu sorunun çözülmesinde en iyi yöntem paylaşmayı öğrenmektir.
20-ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR: Açlık ve yoksulluk oranları Marmara bölgesinde de ciddi bir sorun olarak yaşanmaktadır. Yine bunun sebebi bölgenin işsizlik durumu, dar gelirlinin giderlerini karşılayamaması sonucundandır. Devletin bu konuda gerekeni yapması lazımdır.
20-ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR: Ülke geneline bakıldığında açlık en önemli sorunlardan biridir. Çevremize baktığımızda sokakta yaşayan onlarca, binlerce insan görmekteyiz. Bunların yaşanmasına çaresiz kalmayıp elimizden geleni yaparsak bu sorunu minimuma indirebiliriz.
22-ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE FONLAR; Gıda Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Güvencesi Komitesi (CFS), UNİCEF
Ulusal Kalkınma Ajansları; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı.
 
 
Yusuf
# YusufYusuf 03-01-2016 23:08
Tubitak-Kosgeb vb. Ulusal Teşvik Kuruluşları; ARGE, TSE, TPE (Türk Patent Enstitüsü), TOBB,
Sanayi ve Ticaret Odaları; Pazar ve Ticaret Odası.
Kamu ve Özel Kurumlar Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Enstitüleri vb.; TÜSEV, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı), Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Kurumu.
SAYFA 27-40 ARASI ALIŞTIRMALAR:
27- ANAHTAR KELİME; Barınma sorunu, ekonomik sorun, işsizlik ve açlık sorunu.
Bulunan Kaynak Türleri ve Siteleri; Makale, dergi metinleri vb. Wikipedia.org, Google.com
34- AŞAĞIDAKİ METNİN ANAFİKRİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞINIZ: Metnin anafikri, ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmeti bireylerin talepleri belirler.
35-Anafikir; Finanslar araçların durumu ise bireylerin güvenmeleri ve inanmaları ile ifade edilir.
36- OKUDUĞUNUZ METİNDEKİ BÖLÜM VE PARAGRAFLARA İLİŞKİN ANAFİKİRLERİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN: Dünyada ve Türkiye’de açlık sorunu içler acısı bir haldedir. Açlığın en büyük sebebi ise işsizlik sıkıntısıdır. Açlığın giderilmesi için eğitim seviyesinden başlanarak işsizliğin çözümüne doğru gidilmelidir.
 
 
Yusuf
# YusufYusuf 03-01-2016 23:09
SAYFA 50-60 ARASI ALIŞTIRMALAR:
50- ALIŞTIRMA 2.1.1.: Üretilen her mal tüketilir mi? / Sağlık hizmetlerinin faydaları ölçülebilir mi?
52- ALIŞTIRMA 2.2.2.: İstanbul çoğunlukla Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r. Çok sayıda ekonomik işlemin yapılabildiği bir şehir konumundadır. Alışveriş-Pazar kapasitesi oldukça gelişmiş vaziyettedir. Ürün fazlalığı, farklılığı sayesinde ekonomik canlıdır ve ticarete elverişlidir.
-Ülkede bilimin gelişmesi ile ülkedeki kurumlar arası iş birliği, iletişim ve üst amaçların belirlenmesi faaliyetlerinin arasında ilişki olduğu söylenebilir. Buna göre, ülke ekonomisine bilimin doğrudan katkı sağladığı bilinmektedir.

54- ALIŞTIRMA 2.5.: EN SEVDİĞİNİZ MÜZİK,FİLM, EDEBİYAT YA DA SANAT TÜRÜ: En sevdiğim film türü macera ve aksiyon türleri. İzlerken kendimi filmi yaşıyormuş gibi hissettiriyor ve tat almamı sağlıyor.
59- ALIŞTIRMA 3.2.4.: Kampüsün kapısından girildiğinde sağ tarafta güvenliği görülmekte. Biraz ilerleyince alan 2’ye ayrılmış ve ortada bahçe, bahçenin ortasında da göbek bulunmakta. Göbeğin sağ tarafında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, sol tarafında ise Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.
 
 
Yusuf
# YusufYusuf 03-01-2016 23:10
SAYFA 65-75 ARASI ALIŞTIRMALAR:
65- ALIŞTIRMA 5.3.1. : SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ İFADE EDEN KISA BİR PARÇA; Fabrikaların kapanmasıyla insanlar işsiz kalır ve ekonomik sorundan dolayı başka şehirlere göç gerçekleşir. Bununla birlikte şehirlerde yaşam koşulları gerileyerek ekonomik sıkıntı başlar.
70- ALIŞTIRMA 5.7.1. : BİR YER BETİMLEMESİ: Memleketim Erzincan’ı tanımlayacak olursak, dik dağlarıyla, temiz havasıyla bilinir. Geniş ovalara sahiptir ve bitki örtüsü bakımından kırsal ve genel olarak soğuk bir şehirdir.
74- ALIŞTIRMA 4.6.1. : Ben şunun karşısındayım; Devlet büyükleri ve yetkili merciler yaşanan açlık ve yoksulluk karşısında duyarsız kalmamalıdır. Şunun taraftarıyım; Bütün açlık ve yoksulluk sorunu çözülemese de gerekenin yapılması ve oranların minimuma indirilmesi taraftarıyım. Şuna inanıyorum ki; Belediyeler başta olmak üzere her il ve ilçenin açlıkla mücadele eden bireylerine gerekli yardım ve desteği sağlaması gerekmektedir. Benim düşüncem; Herkes üstüne düşeni yapar ve bireyler de işsizlikle mücadeleye karşı eğitim seviyelerini yükseltmeye çalışırsa bu sorun oldukça azalacaktır.
 
 
ibrhmakbs
# 19-70 aralığıibrhmakbs 04-01-2016 13:39
ilk konum kentleşme ile tüketim eğilimi, sonra konumu değiştirdim
Sayfa 19 Kentsel konu ve sorunlar: kenleşme ile tüketime olan eğilim artmış ve organik gıda tüketiminden uzaklaşılmıştır.
Bölgesel sorunlar: Marmara Bölgesi tüketime eğilimin en çok olduğu bölgedir. Nüfus yoğunluğu bu bölgede fazladır.
Sayfa 22 uluslararası konular ve sorunlar: kontrolsüz tüketim ile oluşan gereksiz tüketimler, insanların marka takıntısı, teknoloji nedeniyle hızlı tüketim
Sayfa 27 veritabanı ve makale tespit havuzu: anahtar kelime; gereksiz tüketim, bulunan sonuçlar; gereksiz tüketim sonucu oluşan kirlilik
Sayfa 34 Anafikir tespit çalışması: (Benim verdiğim cevap) Toplumun ihtiyaçları beğeni ve beklentilere göre karşılanır . nüfus artışı da bunu tetikler.(Sınıf ta verilen cevap ve sizin uygun gördüğünüz) Mal ve hizmetlerin miktarının çok hızlı değişmeyeceği,i htiyaç sürdüğü için değer sıfırlanmayacaktır.
Sayfa 35 Anafikir tespiti: Finansal ürünün fiyatlanması sadece güven ile gerçekleşebilir.
Sayfa 36 makale anafikri: Tüketim sadece gerekli olduğu için yapılmalıdır. Aksi halde oluşan israflar kıtlığa neden olabilmekte.
Sayfa 41 Makale:
Adı: kentleşme eğilimi ile tüketimdeki artış
Konusu: kentleşme ile tüketim arasındaki ilişki
Amacı: bilinçsiz tüketimin önüne geçmek
Sebep-sonuç: kentleşmedeki artış ile tüketim hızla artmıştır.
Zıtlık: tüketim bilincine varmış bir birey diğer insanlar gibi sürekli yapılan gereksiz tüketimden kaçınır.
Özet: insanlar kentlere göçerek birbirleriyle yarışırcasına tüketim yapmaktadırlar. Sayfa 50:bireylerin fiyat-gelir mekanizması ile mal ve hizmetlere olan talebi üretimi belirler.
Sayfa 51:koruyucu sağlık hizmetlerinin bireylere ve toplam işgücüne sağladığı fayda başta bilinemez.
Sayfa 60:Okulun tek ve ön girişi bulunmaktadır. Girişte araç ve yaya giriş-çıkışı olarak ikiye bölünmüştür. Yaya girişinin sağ kısmında güvenlik ofisi bulunmaktadır. Girişin hemen sol tafındaki yol kantine gitmektedir. İçeri girdikten 7-8 metre sonra bahçe alanı bulunmaktadır.
Sayfa 65:Fabrikanın kapanması şehir ekonomisinte çöküntüye yol açar. Eğer fabrika kapanırsa üretim durur. Fabrikada çalışan insanlar işsiz kalır.Fabrikanı n oluşturduğu istihdam ortadan kalkar.
Sayfa 70: Antalya temiz, sessiz, sakin bir yerdir. Denizi kumludur. sanayi aşırı gelişmemiştir. Yazın sıcak ve kalabalık olur.
 
 
abdurrahmansevim
# 54 75 arasıabdurrahmansevim 04-01-2016 14:45
SAYFA 54
EN İYİ ARKADAŞIM : EMRAH AKBOLAT
ÇOK GURURLANDIĞIMIZ AN : Kendi paramla telefon aldığım güN
UTANDIĞINIZAN : Direksiyon sınavından kaldığım zaman
EN İYİ İŞİM : Arkadaş seçimim
EN KÖTÜ İŞİNİZ : Üniversite tercihi
EN SEVDİĞİM FİLM : KIZIL UÇURUM
SAYFA 56
Yavuz Sultan Selim; kudreti¸ imanı¸ cesareti ve mefkûresi ile Osmanlı padişahları arasında müstesna bir yere sahiptir. O, Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslâm halifelerinin ise, yetmiş dördüncüsüdür. Babası, Sultan İkinci Bayezid, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatun'dur. 1470 yılında Amasya'da doğmuştur.
SAYFA 59
İyi bir yöneticinin kaliteli özelliği sorunlara iyi bir şekilde akılcı çözümler getirebilmesi.K alitesiz özelliği ise:sabırsız ve çabuk parlama özelliğine sahip olması
SAYFA 60
Alıştırma:Okul girişinde güvenliğin olduğu sol tarafında kantinin ve az ilerlediğimiz zaman Yalova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.T am karşısında ise Yalova Üniversitesi İİBF bulunmaktadır.O kulun tam ortasında ise 2 tane çardak bulunmaktadır.
SAYFA 70
İstanbul dik yokuşları, dar sokakları, kirli havası ve kalabalık nüfüsü ile yaşanmayacak gini görünsede deninizi, tarihi yerleri ve modern yaşantı şekli ile yaşamaya değer olduğunu gösteririr
SAYFA 75
Hırsızlık ve gasp suçlarının yasalarla daha büyük ceza verilerek bu suçların önüne geçilmesini sağlamak gerekiyor .Hırsızlıktan sonra olay yerine çağırdığın polisin sana telkin vermeyi değil suçluyu bulmaya yönelik işler yapmasını ve klasikleşmiş şu cümleyi ''Biz onu yakaladık 3 ay yattı çıktı ''demesini önlemek için yasanın ağırlaştırılmas ı gerekiyor.
 
 
sumerozkr
# sayfa 54-75 arasısumerozkr 04-01-2016 14:46
SAYFA54
EN İYİ ARKADAŞIM:MUHAM MET GÖKTAŞ
ÇOK GURURLADIĞINIZ AN:Ehliyeti Aldığım Zaman
UTANDIĞINIZ ZAMAN: Direksiyon Sınavı 4.Kez Girdiğim Zaman
EN SEVDİĞİM FİLM: Bana Masal Anlatma
EN ÜNLÜ KİŞİ: Sultan Abdülmecid’in oğludur. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, bakımını Abdülmecid'in diğer çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi üstlendi. Piristû Kadın Efendi, Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamid'in eğitimiyle de yakından ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamid'i de beraberinde götürdü.
SAYFA 59
DOKTORUN ÖZELLİKLERİ
Herkesle birebir ilgilenmelidir.
Samimi içten yaklaşmalı ve kişinin içinde bulunduğu durumu anlaması
SAYFA 60
Kütüphanenin kapısımdan girdiğinizde sağ tarafta birinci bölümde dergiler ve okuma, çalışma yapabilmek için masalar bulunmaktadır. Sol tarafta kayıt işlemleri için kütüphane görevlisi ve masası bulunur. Biraz daha ilerlediğinizde sağ tarafta kaynak taraması için bilgisayar ve kitaplar bulunmaktadır, sol tarafınızda ise öğrencilerin kullanımı için bilgisayarlar vardır.
SAYFA 70
Eminönü;kalabalık çarşısıyla geniş ihtiyaçların giderilmesi açısından son derece güzel bir özelliğe sahiptir.Her gün renkli ve canlı Eminönü yeni eski tarihi niteliklere sahip eserleri de barındıran bir yer.
SAYFA 75
Ülkemizde her Gün yaklaşık 600 ve her Saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi de yaralanmaktadır.
Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Bu oran ortalama %94'lere kadar ulaşmaktadır.Al ınacak önlemler emniyet kemeri takılması,alkol süz araç kullanımı,hız limitlerini uymak,aşırı hızdan kaçınmak.
 
 
Ogun1
# SAYFA 19 70 arasıOgun1 06-01-2016 21:55
SAYFA 19 24 ARASI
Her gencin iyi kötü bir üniversite okumasıyla sanayi kuruluşlarında kalifiye eleman sıkıntısı yasanması
Bölgemizde yaşanan nüfus artışı her yönüyle sorun teşkil etmekte
Ülkemizin yoğun bir şekilde aldığı dış göç
İLGİLİ KURULUŞLAR
BM Nüfus fonu
SAYFA 34
ANAFİKİR: mal ve hizmetlerin miktarı yavaş yavaş değişir ve değer sıfırlanmaz.
KONU:mal ve hizmetlere insanların talebi
SAYFA 35
ANAFİKİR: finansal araçların kazandığı değer toplumun inanç ve güvenine bağlıdır ve çok hızlı bir şekilde değer değişebilir.
KONU:finansal araçların talebi
SAYFA 50
kutucuk-1 soru: üretim nasıl dengeye gelir?
konu cümlesi:piyasa mekanizmasındak i talep en uygun üretim seviyesi ve malını belirlemek için kullanılır.
SAYFA 51
kutucuk-2 soru:iş gücüne olan fayda belirlenebilir mi?
konu cümlesi:iş gücüne olan fayda belirsizdir.
SAYFA 51
destekleyici cümle:sağlık harcamalarının finansmanında en büyük rolü kamu sektörü üstlenmektedir.
SAYFA 52
kutucuk-1
İstanbul yüzyıllardır ticaret merkezi olmuştur.
Dünya ticaretinde de önemli rol oynar.
Türkiye ekonomisini kaybeder.
kutucuk-2
Ülkedeki kurumlar bilime olan ilgiyi artırmakta.
kutucuk-3
Evet bu konuda farklı görüşler ortaya konulabilir.
SAYFA 53
kutucuk-1
Türkiye için İstanbul ekonominin başkentidir.
kutucuk-2
Bilimsel gelişmeler kurumlar arası iletişimi artırır.
SAYFA 54
En sevdiğim film türü
macera türü filmleri severim.Sürükle yici olması hoşuma gidiyor.
SAYFA 60
Yalova üniversitesi kütüphanesi
Fakülteye girince sağda İİBF fakültesinde giriş kapısından girince sola dönülür.İlk katta yaklaşık 50 metre sonra sol tarafta bulunur.
SAYFA 70
Yaşadığım köy çok kalabalık sayılmazdı ve güzel yanı sanayi kuruluşlarından uzaktır.Bu da sessiz sakin bir ortam sağlar.Etrafı alcak dağlarla çevrili şirin bir köydür.Havası tertemizdir.Sul arı temiz,yaşamaya değer bir yerdir.
 
 
partoibrahim
# sayfa 19-56partoibrahim 07-01-2016 20:57
Sayfa 19
Kentlerde giderek artan mülteci sayıları ve buna bağlı olarak konut kiralarının ve konut fiyatlarının artması
Sayfa 20
Kentlere sığmayan mültecilerin kentlere yoğunluk vermesi kentlerdeki sorunların bölgesel olarak da görülmesi
Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ninde komşusu olması niteliğini taşımasıyla beraber ulusal sorunu haline getirmiştir
Sayfa 21
Suriye'deki güvensizlik ortamıyla beraber Suriyeli vatandaşlar ülkelerini terk ederek dünyada çeşitli ülkelere göç etmişlerdir.
Sayfa 22
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Uluslararası Göç Örgütü
Sayfa 27
www.dergipark.ulakbim.gov.tr
anahtar kelimeleri aramak
Sayfa 32
Finansal acıdan ülkemize olumsuz etkileri,insani açıdan vicdani sorumluluk.
Sayfa 34
Anafikir:Zaman içinde değişen mal ve hizmetlerin bireyler tarafından alışma, kullanım ve üretme süreci yavaştır.
Sayfa 35
Anafikir: Finansal araçlara olan güvenin toplumun yönderilmesi ile çok çabuk değişebileceği.
Sayfa 50
Talebin üretime etkisi
Sayfa 52
Türkiye'de bulunan üretici firmaların büyük bir çoğunluğu İstanbul'dadır.
Tarihi yapısı ile en çok turist çeken şehirlerimizin başında gelir.
Sanat tek başına bir anlam ifade etmez insanların beğenisini kazandığı zaman sanat ünvanını alır.
sayfa 54
Çok gururlandığınız bir an:
İlkokulda bilgi yarışmasında ek sorularda rakip sınıfı yendiğimiz an
Sizin en sevdiğiniz film türü:
Bilim-Kurgu filmleri çünkü yazarların olabilcek veya olağandışı konuları işlemesi beni çok etkilemektedir.
Sayfa 56
Henry Martin Ford, (d. 30 Temmuz 1863, Wayne County, Dearborn, Detroit, Michigan, ABD - ö. 7 Nisan 1947, ABD) otomobil üreticisi Ford Motor Company'nin kurucusu.
1879 yılında evinden ayrılarak makinistliği öğrenmek için yakınındaki Detroit'e yerleşen Ford, öğreniminden sonra Westinghouse Company'de iş bularak benzin motorları üzerine çalışmalar yaptı. Clara Bryant ile evliliğinden sonra maddi durumunu kendine ait bir kereste fabrikasıyla iyileştirdi. Thomas Alva Edison'in kurduğu Edison Illuminating Company'de1881 yılında mühendisliğe başladı. Dünyaca ünlü buluşcu Edison ile Ford sonraki yıllarda arkadaş oldular. Baş mühendisliğe terfisinden sonra yakıt motorları üzerindeki şahsi araştırmalarına yeterince zaman ve para ayırabilen Ford,Quadricycl e isimli aracının gelişimini 1896 yılında tamamladı. Söz konusu başarının ardından Edison Illuminating'de n ayrılarak, başka yatırımcılarla birlikte 1899 yılında Detroit Automobile Company'i kurdu. Kendi modellerinin üstünlüğünü göstermek amacıyla araçlarını başarıyla diğer üreticilerin araçlarıyla yarıştırdı. Ancak 1901'de Detroit Automobile Company iflas etti.
 
 
partoibrahim
# sayfa 56-70partoibrahim 07-01-2016 21:06
Sayfa 58
Fotosentez
Havadaki karbondioksit, güneş enerjisi kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek enerjili karbonhidratlar adönüştürülür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya çıkan oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda bu karbonhidratlar da depoladığı enerjiyi kullanır. Bu bitkilerle beslenen canlılar da bitkide bulunan karbonhidratlar dan enerji ihtiyaçlarını karşılarlar.
Fotosentezle her yıl yaklaşık olarak 200-500 milyar ton CO2 dönüşüme uğratılmaktadır . Bu nedenle fotosentezin önemi yalnız kalitatif değil ayrıca kantitafitir. Fotosentezle havanın karbondioksiti ve su, karbonhidratlar a dönüştürülür. Karbonhidratlar C elementine ek olarak H ve O2 elementlerini de içeren organik besin taşlarıdır.
Sayfa 59
İyi pazarlamacının diksiyonu,ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır.
Sayfa 60
Oturduğum yerde ana caddeden sokak aralarına sapmaksızın ilerlediğinde caddenin sonunda sağ kaldırım tarafında postahane vardır.
Sayfa 65
Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle oluşan göç hareketi; nedenleri itibariyle “siyasi”, şekli itibariyle “kitlesel”, taşıdığı şartlar itibariyle “zorunlu” (22,5 milyonluk nüfusun büyük bölümü tehlike altında olup, dört milyon insan yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kalmıştır.), coğrafi sınırlar itibariyle bir “dış göç” (BM’ye göre bir yıldan daha fazla süre ile gerçekleştirilm iş yer değiştirme ve yerleşme hareketi dış göç olarak kabul edilmektedir) hareketidir.
Sayfa 67
Suriyelilerin iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınmaları nedeniyle Türkiye’de genel olarak sağlık harcamalarında ciddi artışlar görülmüş ve toplumun diğer bireyleri açısından sağlık hizmeti almak zorlaşmış, eğitim harcamaları ile öğretmen başına düşen öğrencisi sayısı artmıştır. Devlet harcamalarındak i bu artışlara ek olarak işsizlik oranı artmış ve iş bulmak daha zor hale gelmiş, kaçak istihdam sonucu işçilere normalde ödenecek aylık ve yevmiyelerde düşüşler gözlemlenmiş ve yerel halk arasında iş kaybı oranı artış göstermiş, konut kiraları yükselmiş ve konut bulmak daha zor hale gelmiş, son olarak bazı malların fiyatların yükselmesi sonucu enflasyon oranı artış eğilimine geçmiştir.
Sayfa 70
Erzincan coğrafi olarak Türkiye'nin en düz şehirlerindendi r.Muhteşem doğal güzellikleri,se ssiz,sakin,temi z ve mütavazi şehirlerimizden dir.Kırsal kesimindeki ve şehir merkezindeki insanlar cana yakın ve misafirperverdi r.
 
 
HayriyeTaşdemir
# 16-51 AralığıHayriyeTaşdemir 07-01-2016 22:25
SAYFA 19 Küreselleşme yoksulluğa neden olmuş ve yoksulluk oranını arttırmıştır. Yoksulluk kırsaldan kente göçü arttırmış ve istihdam dışı bireylerin aldığı ücretler yetmeyip gecekondulaşmay a neden olmuştur. SAYFA 20 Toplumsal suç oranlarının artmasına neden olmuştur. Teröre bağlı olarak Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde kırsaldan kente olan göçle birlikte kırsaldan temel gıda transferini yapamamışlardır.
Yoksullara yapılan yardımların siyasi ranta dönüşüp yoksulluk düzeyinin üstünde gelire sahip olanların yararlanması ve yoksulluğun ahlaki yoksulluğa neden olması.
Küreselleşme ile gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler arasındaki gelir dağılımda büyük uçurumların olması. SAYFA 32 Yoksulluk nedir? Nedenleri nelerdir? Azaltmak için yapılabilecekle r. SAYFA 34 Talep edilen mal ve hizmetlerin üretim sürecinin uzun olması SAYFA 35 Finansal araçların bireylerin güvenine bağlı olarak değer kazanması.
SAYFA 51 Paragraftaki destekleyici cümleler Ülkelerin çoğunda sağlık hizmetlerinin ve genel sağlık sigortalarının kamu tarafından finanse edilmesi. WHO istatistiklerin e göre dünya genelinde kamunun payı 2005 yılı için %59 düzeyindedir.
 
 
HayriyeTaşdemir
# 52-56 AralığıHayriyeTaşdemir 07-01-2016 22:39
SAYFA 52 Destekleyici Cümleler -Türkiye ‘de turizmin en yoğun olduğu yerdir. -Sanayi ve ticaret açısından en gelişmiş yerlerden biridir. -Nüfusun ve yerleşimin en yoğun olduğu şehirdir. Ülkede bilimin gelişmesi ile ülkedeki kurumlar arası işbirliği, iletişim ve üst amaçların belirlenmesi faaliyetlerinin arasında ilişki olduğu söylenebilir. -Özellikle İnternet kurumlar arası işbirliklerinde önemli rol oynamaktadır. SAYFA 53 Sonuç Cümlesi -İstanbul başta ekonomik alanda olmak üzere tüm faaliyetleri bünyesinde toplamıştır. SAYFA 54 -İlkokulda öğretmenin yazımı beğendiğinden dolayı beni övmesi. Sizin en sevdiğiniz sanat -En sevdiğim müzik klasik müzik türüdür. Ruhu dinlendirir. Ders çalışırken ilham verdiğini de bazı kaynaklar destekler.
 
 
HayriyeTaşdemir
# 56-60 AralığıHayriyeTaşdemir 07-01-2016 22:44
SAYFA 56 Alıştırma -Sezen Aksu 1954 yılında doğmuştur. Selanik’ten mübadele ile gelen bir ailenin kızıdır. Denizli’de biraz yaşadıktan sonra İzmir’e taşınmışlardır. Burada tiyatro ve tarih eğitimleri almıştır. Altın ses yarışmasında 6. Olduktan sonra ilk albümünü yayınlamıştır. Sanatsal başarısı günümüzde de devam etmektedir. SAYFA58 Alıştırma -Çocukları mutlu etmek çocukları sevmekten geçer. En önemli husus budur. İkincisi mutlu etmek için onlara vakit ayırmak gerekir. Ayırdığımız vakit sırasında onların bizden istekleri olacaktır. Üçüncüsü sabırlı olmamız en önemli noktalardan biridir. Onlarla iyi anlaşmak için isteklerini yerine getirmek önemlidir. Dördüncüsü kendimizi onlara sevdirmekte bize en yardımcı olacak şey hediye almaktır.
 
 
HayriyeTaşdemir
# 60-70 AralığıHayriyeTaşdemir 07-01-2016 22:47
SAYFA 60 Alıştırma -Okulun kapısından girdiğimizde sağ tarafta karşımıza güvenlik çıkar. İlerlediğimizde sağ tarafta İİBF ve sol tarafta meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bahçenin ortasında iki tane oturmak için alanlar vardır. SAYFA 65 Alıştırma ---Doğal afet şehirde her yerin yıkılıp harap olmasına yol açar. Deprem bölgesinde olan şehirler sarsıntıdan daha fazla etkilenir. Evlerin temelinin sağlam olmaması yıkılmanın kolaylaşmasına neden olur. SAYFA 70 Alıştırma Kışın İnegöl’de sokağa çıktığınızda sisli hava sizi karşılar. Bacalarda çıkan dumanlar bu havaya katkı sağlar niteliktedir. Kirlenen havayı içinize çektiğinizde boğazınızı acı bir his kaplar. Oldukça kuvvetli olan rüzgarda o kocaman ağaçların bile dalları savrulur.
 
 
sümer
# sayfa 19sümer 07-01-2016 23:18
Sayfa 19
Artan nüfusla beraber sanayi tesislerin ihtiyacı karşılaması için bu tesislerin atıkları çevreye zarar verir.Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak doğal çevrenin tahrib edilmesi durumu ortaya çıkar.
Sayfa 23
Not:Sorunları tesbit ederken ilk iş amacın ne olduğu kullanılan araçların buna uygun olup olmadığı ortaya çıkan sonuçların,amaç ların ne kadar uyumlu olduğu sorularına cevap verilmelidir.
Sayfa 34
Üretilen mal ve hizmetlerin artması ya da azalması bunları elde etmek için gösterilen çabayla doğrudan ilişkilidir.
Sayfa 50
Piyasa mekanizmasında talep en uygun üretim seviyesi ve malın kullanımı
1)Üretimde etkinlik nasıl sağlanır?
Arzı talep ilişkisi var mı?
Sayfa 52
Yoğun nüfusun olması üretim ve tüketimi arttırır
Türkiye'de tarihi nüfus kentlerinin olması.
Sayfa 53
Kutu 1 -İstanbul ekonomik başkent olarak gösterilmektedir
Sayfa 54
Kutu 1 –En iyi arkadaşınız-En iyi arkadaşım Sercan. Bugüne kadar hiç aramız bozulmadı, çocukluktan beri arkadaşız, kafa yapılarımız aynı.
Sayfa 57
Kutu 1 – Liseler arası müzik yarışmasında sahneye çıktığımızda ilk önce enstrümanlarımı zı kurduk daha sonra akortlarımızı yaptık ve ana sahne için ses denemelerini gerçekleştirdik .
Sayfa 58
Kutu 1 –Makarna yaparken en önemli husus makarnayı ne kadar haşladığınızdır . Çok haşlanırsa hamur gibi az pişerse de çok sert olmaktır. Sonrasında ise soslar ve sunum gelmektedir.
SAYFA 60
Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi:
Kütüphane binanın sağ tarafında yer alır. İçeri girdiğinizde sağ tarafta küçük bir etüt odası vardır. Sol tarafında memur masası yer alır. Ve karşısında kitapların bulunduğu raflar vardır. Kütüphanenin kalan kısmı zemin katta yer almaktadır.
SAYFA 65
Sebep-Sonuç Yazıları:
Fabrikaların kapanması sonuç olarak şehir ekonomisinde çöküntüye neden olur ve birçok insan işsiz kalır. İşsizliğin artması sonucu nüfus şehirden istihdam alanlarına doğru kayar.
Sayfa 70
Ankara Türkiye'nin 2.büyük kalabalık nüfuslu şehiridir.Ankar a'nın kışları soğuktur.Coğraf i yapası dümdüzdür.Moder n yapısı ile başkent sıfatına yakışır bir şehrimizdir.Şeh ir merkezi çok canlı ve kalabalıktır.
 
 
Yıldırımmm
# Üniversite mezunlarının istihdam sorunu ve eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiYıldırımmm 08-01-2016 16:01
Ali YILDIRIM örgün öğretim
Sayfa 19
Kırdan kentte göçlerin artmasıyla birlikte kent nüfusu ve buna bağlı olarak rakamları hızla yükseldi.
İstihdam kentlerin büyük bir sorunu haline geldi. Eğitimle birlikte kalifiyeli eleman yetiştirme yoluna baş vuruldu.Lakin bu tercih istenilen sonuçları vermedi çünkü eğitim kurumları piyasanın beklentilerini karşılayamıyord u .
Sayfa 25 not
Eğer araştırma için kaynak fazla ise araştırma keyifli hale gelir lakin kaynaklarımız kıt ise araştırma çileye döner.
Sayfa 35
Finansal araçların kazandığı değer toplumun inanç ve güvenine bağlıdır ve çok hızlı bir şekilde değer değişebilir.
sayfa 50
Bireylerin fiyat-gelir mekanizması ile mal ve hizmetlere olan talebi üretimi belirler.
sayfa 59 araştırma
İyi bir pazarlamacının diksiyonu ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır.
Sayfa 60
Oturduğum caddede sokak aralarına sapmaksızın ilerlediğinde caddenin sonun da sağ kaldırım tarafında pastane vardır
Sayfa 70
Doğuda ki illere kıyasla batman gelişmiş bir şehirdir.Yazın sıcak ,kışın soğuk bir iklime sahiptir.insanl arı sıcakkanlıdır.M uhteşem bir yemek menüsü vardır.Sanayi olarak Petro-kimya gelişmiştir.
 
 
esralgaz
# Esra ILGAZ İ.Öesralgaz 09-01-2016 13:57
Sayfa 19 alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar; su kirliliği, hava ve gürültü kirliliği, madde bağımlısı çocuklar ve gençler
Sayfa 22 uluslararası kuruluş ve fonlar; 1-Dünya Bankası 2-IMF 3-Avrupa Yatırım Bankası 4-İslam kalkınma Bankası
ulusal kalkınma ajansları; 1-TÜBİTAK 2-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Sayfa 27 anahtar kelime; çevre sorunu, kirlilik, küresel ısınma
Sayfa 34 ana fikrin tanımlanması; mal ve hizmet dağılımının toplum üzerindeki etkisinin beklentilere göre değişmesi
Sayfa 35 ifade edilmemiş ana fikirleri bulma; finansal araçların fiyatlanması güvene bağlıdır.
Sayfa 36 alıştırma; finansal araçlara olan talep çok hızlı artış ve azalış gösterebilir.
Sayfa 48 yazım süreci; hedef kitlesine uygun metod
Sayfa 50 paragraflarda konu cümlesi ve yazımı alıştırma; optimum rejim ihtiyaç dogrultusunda talebe yönelik gerçekleşir.
Sayfa 51 alıştırma ; koruyucu sağlık hizmetlerinin faydalarının ölçümü çok zordur.
Sayfa 52 destekleyici cümleler alıştırma ; İstanbul çogunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r. -fabrikaların çogu İstanbul'dadır.
-bankaların çogu İstanbul'dadır.
-nüfusun yoğun olmasından dolayı
Sayfa 57 alıştırma; alıştırma ve tez yazım yöntemleri dersinde bir araştırma konusu hazırlığında ilk etap konunun tespitidir. daha sonra kaynak taraması gelir.
Sayfa 59 bilgi ve materyallerin mekan sıralamasında ifade edilmesi
Sayfa 60 alıştırma; kütüphane kapısından girince sağ tarafta koltuk takımı ve onun hemen yanında az sayıda çalışma masaları vardır. giriş kapısının direk karşısında ise kitap kayıt işlemlerini yapan görevlinin masası mevcut. görevli masasını aynı sırada bilgisayarlar takip etmektedir. bilgisayarların karşısında ise kitaplıklar yer almaya başlar.
Sayfa 65 sebep sonuç yazıları alıştırma; fabrikaların kapanması şehir ekonomisinde çöküntüye yol açar. fabrikaların kapanması bölge halkının işsiz kalmasına sebep olur. bölge halkının işsiz kalması sonucunda diğer bölgelere göç başlar. göç veren bölgede nüfus azaldığı için ekonomik faaliyetlerde azalır. buda bölgeyi olumsuz etkiler.
Sayfa 69 yaygın duyusal kelimeler; fındık:yeşil, yuvarlak, küçük, taze, yağlı besleyici, pürüzsüzdür.
Sayfa 71 Dipnot: bir yazıyı doğruları değerli kılmaz. bir yazıyı yanlışının olmaması değerli kılar.
 
 
Ömer
# Ömer DENİZYOLÖmer 10-01-2016 21:40
Sayfa 19, Alanınızla ilgili kentsel konular ve sorunlar; Trafik, terör, ekonomik buhran, eğitim.
Sayfa 22 Uluslararası kuruluş ve fonlar; 1-Dünya Bankası 2-IMF 3-Avrupa Yatırım Bankası 4-İslam kalkınma Bankası
Sayfa 27 Siteden faydalanmak için yapılması gerekenler; Kapsamlı arama sağlanmalı, konu ile alakalı kelimeler kullanılmalı, kurallı bir cümle oluşturulmalı.
Sayfa 27, Anahtar Kelime; Sinema sektörü, Türk Sineması, İzleyici kitlesi.
Sayfa 34, Ana fikrin tanımlanması; Ürün ve hizmetin toplum üzerinde nasıl bir değişime neden olduğu.
Sayfa 50, Paragraflara uygun konu cümlesi yazımı alıştırması; Birey taleplerinin üretime olan etkileri üzerinde durur.
Sayfa 51, Alıştırma; Sağlık hizmetleri geç de olsa fayda sağlamaktadır.
Sayfa 52, Konuyu destekleyici cümle oluşturma alıştırması; İstanbul çoğunlukla Türkiye'nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r.
-Boğaza sahip olduğu için gelir elde eder.
-Turistik açıdan zengindir.
-Bir çok fabrika barındırır.
Sayfa 54, En sevdiğiniz müzik,film edebiyat ya da sanat türü; Harry Potter en sevdiğim kitap serisidir. İçinde gerçekleşen fantastik olaylar dışında meydana gelen ve asıl anlatılmak istenileni anladığımdan beri benim için farklı bir yere sahiptir.
Sayfa 57, Yazmaya Geçiş Alıştırma; Joanne K. ROWLING kendi halinde sıradan bir edebiyat öğretmenidir. Bir akşam tren yolculuğu yaparken aklına gelen bir hikayeyi kurgulayarak kağıda dökmüştür. Sonunda tüm parçaları birleştirerek ortaya ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşını çıkarmıştır.
Sayfa 59, Betimleyici anlatımla paragraf oluturma; Kantin, okul girişinin hemen sol tarafında biraz ileride yer alır. Kantine girmeden önce göreceğiniz ilk şeylerden biri de masa ve sandalyelerdir, kantinin bahçesi diyebileceğimiz o alanda bulunurlar.
Sayfa 65, Sebep-sonuç paragram alıştırması; Doğal afetler, gerçekleştikler i alanda ve çevresinde büyük bir soruna yol açmaktadırlar. Örneğin; yaşanan bir depremi ele alalım. Yıkılan binalar bir çok insanı evsiz bırakacaktır daha da kötüsü enkaz altında kalanların da canlarına mâl olacaktır.
Sayfa 70, Tanımlayıcı kelime alıştırması;
Üniversitemize ait bir müzik stüdyosu bulunmaktadır. Stüdyonun duvarları siyah renkli yalıtım malzemesi ile sesleri absorbe etmesi için yapılmıştır. 30 metrekare genişliğe sahiptir.
 
 
fe.dmr
# Müslüm DEMİR(İ.Ö.)fe.dmr 11-01-2016 00:50
SAYFA 19:KONU TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ÜST BAŞLIKLARIN BELİRLENMESİ
ALANINIZLA İLGİLİ KENTSEL KONULAR VE SORUNLAR;Basını n objektif olamaması sorunu
basının objektif olmaması halkın yanlış yönlendirilmesi anlamına gelir ve bu durumun ülkemizde sorun oldugunu dusunuyorom.
SAYFA 20:ALANINIZLA İLGİLİ BÖLGESEL KONULAR VE SORUNLAR; her bölgede ayrı ayrı yapılan birbiriyle alakalı carpıcı haberler büyük çelişk içermesi sorunları.
20-ALANINIZLA İLGİLİ ULUSAL KONULAR; ulusal bağlamda zaten buyuk bir problem olan objektıf medya birbirleri içinde pozitif acıklamalarda bulundugu soylenemez
SAYFA 22- SADECE ALANINIZLA İLGİLİ KURULUŞ TÜRLER;egim,med ya,.... sorunlar;egitim seviyesıne gore medya da kitle belirlenmesi bir sorundur.
27- ANAHTAR KELİME; medya,basın,egi tim, tarafsızlık....
34- AŞAĞIDAKİ METNİN ANAFİKRİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞINIZ; metnin ana fikri objektif ve gerçekçi bir medya unsuru olmasının faydalarını görmek halkıı doğru yönlendirir.
36- OKUDUĞUNUZ METİNDEKİ BÖLÜM VE PARAGRAFLARA İLİŞKİN ANAFİKİRLERİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIN: dünya basının her konuda olabildigince tarafsız ve gercek olması gerekir.
SAYFA 50-60 ARASI ALIŞTIRMALAR:
50- ALIŞTIRMA 2.1.1.üretilen mal talebi karşılayabir mi ?
52- ALIŞTIRMA 2.2.2.: batı çoğunlukla Türkiye’nin ekonomik başkenti olarak tanımlanmaktadı r. Çok sayıda ekonomik işlemin yapılabildiği bir şehir konumundadır. Alışveriş-Pazar kapasitesi oldukça gelişmiş vaziyettedir. Ürün fazlalığı, farklılığı sayesinde ekonomik canlıdır ve ticarete elverişlidir.
 
 
fe.dmr
# Müslüm DEMİR(İ.Ö.)fe.dmr 11-01-2016 00:55
54- ALIŞTIRMA 2.5.: EN SEVDİĞİNİZ MÜZİK,FİLM, EDEBİYAT YA DA SANAT TÜRÜ: müzik;pop film;aksiyon;sanat;heykeltraş
59- ALIŞTIRMA 3.2.4.: Kampüsün kapısından girildiğinde sağ tarafta güvenliği görülmekte. Biraz ilerleyince alan 2’ye ayrılmış ve ortada bahçe, bahçenin ortasında da göbek bulunmakta. Göbeğin sağ tarafında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, sol tarafında ise Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.
SAYFA 65- SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİ DESTEK CÜMLELERİ İLE İFADE EDEN KISA BİR PARÇA;hayvansev erler yoğun ilgisi sayesınde kış mevsınde sokak hayvanları beslenip barınaklarda kendinelerine yer bulabilme sansları olur.ayrıca yapılan sosyal paylasım siteleri kanpanyaları sayesın de birçok insana duyarlılık kazandırılmış olup hayvanların rahata kavusması amaçlanmıstır.

SAYFA 70- TANIMLAYICI KELİMELER KULLANARAK BİR YER TANIMLAMA; Sabır; acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemidir. Üstesinden gelinmez gibi çetin işler karşısında istifini ve istikametini bozmadan günlerce, aylarca, yıllarca çalışabilme gücüne sahip olmadır. Hemen herkesin “Artık her şey bittir deyip bir köşeye çekildiği anda iradesini ve gücünü toplayıp yeniden hamle yapabilme gücünü kendinde bulmaktır
SAYFA 74- ANAHTAR KELİMELER SEÇEREK METİN OLUŞTURMA;Tekno lojik gelişmeler tarafından yönlendirilen küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak; sınırlar arası ekonomik, politik ve sosyo-kültürel ilişkilerin kurulması ve devam ettirilmesinde coğrafi mesafelerin daha az önemli hale geldiği bir dünyada yaşamaktayız...
 

Yazı-Yorum Eklemek İçin Yetkilendirilmiş Üyelik Girişi Yapılması Gerekmektedir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!