Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/core/core.php on line 413

Yazdır Tavsiye Et. Besleme Girişleri

Araştırma/Proje

Sitede kurulan sistem uzerinden araştırma/denetim vb. raporu talebi iletebilirsiniz. Talebinize bağlı olarak size sunulan alternatif rapor hazırlayıcılar, akademisyen kişi ya da ekiplerin secimi sureci gercekleşir. Tarafınıza verilen kullanıcı adı ve şifre uzerinden araştırmanın katettiği aşamaları ve yazılan rapor bolumlerini goruntuleyebilirsiniz. Ayrıca daha once yapılan araştırmalara ilişkin rapor ve sonuclar bu portal aracılığıyla kamuoyunun ve diğer araştırmacıların istifadesine sunulabilir. İyi Calışmalar dileriz.

Arama:

Toplam: 43 İçerikGörüntülenen: 1 - 40 İçerik
İçerik Başlığı Yazar/lar İçerik Türü Çıktılar
Afad İl Örgütleri Organizasyon Yapısı ve Muhasebe İşleyişi Ferhat SAYIM
Mihrişah OCAK
Araştırma
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Sağlık Hizmetleri ve İtfaiye Teşkilatının Koordinasyonu - Şebeke Organizasyon Uygulanabilirliği Ferhat SAYIM
Sezai ÖZGÜN
Araştırma Raporu >Afet Ve Acil Durum Yönetiminde Sağlık Hizmetleri Ve İtfaiye Teşkilatının Koordinasyonu - Şebeke Organizasyon Uygulanabilirliği<
Aile Hekimliği Sisteminde Hasta Haklarına Yönelik Değerlendirme Analizi Ferhat SAYIM
Aycan OCAK
Araştırma
Aile Hekimliğinde Finansal Sistem Ferhat SAYIM
Dilara Eyüpoğlu
Araştırma
Ambulans ve Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Ferhat SAYIM
İrem Nur ADAK
Araştırma
Araştırma ve Yazım Yöntemleri Ferhat SAYIM Araştırma >Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri<>Sağlık Yönetimi Alanında Araştırma ve Yazım Yöntemleri<>Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yazım Yöntemleri<
Banka İşletme Mevzuatı Ferhat SAYIM Araştırma >BANKA BİLANÇOLARINDAKİ KREDİ KARŞILIK KALEMLERİNİN DIŞA YANSIMA BİÇİMLERİ<>Mevduat ve Katılım Bankaları İçin Banka İşletmeciliği Mevzuatı<>Mevduat ve Katılım Bankaları İçin Banka Muhasebesi<>Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk<
Denetim Gümrük Dış Ticaret A.A.Fin-0675 Araştırma >Dış Ticaretteki Ödeme Teslim ve Finansman Şekillerinin Sınır Ticareti Açısından Değerlendirmesi<
Diğer Araştırma/Proje >Karşılık ve Kredi Karşılığı Kavramları<>TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI<
Finans Piyasasında Katılım Bankacılığı Ve Uygulamalarının Krizlere Karşı Duyarlılığı Ferhat SAYIM
Adem KÖSE
Araştırma Raporu >Mevduat ve Katılım Bankaları İçin Banka Muhasebesi<
Finansal Araclar ve Kurumlar Ferhat SAYIM Araştırma >Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelemesi<>Finansal Piyasaların Çalışma Sisteminde Yeni Ekonominin Etkileri<>Finansal Sistem Araçlarının Soyutluğu ve Risk Teriminin Bankacılık İşlemleriyle Örtüşmesi<>HİZMET SEKTÖRÜ ÖZELLİKLERİ ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA<>MENA BÖLGESİNDE BANKACILIK VE FİNANS PİYASASI<>Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk<
Finansal Yönetim Eğitim Materyalleri Ferhat SAYIM Araştırma >1.Kurumlarda Finansman ve Piyasa Etkinliği Giriş<
Genel Muhasebe ve Egitimi Ferhat SAYIM Araştırma >Genel Muhasebe, Yeni Nesil Muhasebe Kitabı<
Hastanelerde Faturalama ve Denetim Ferhat SAYIM Araştırma >KAMU HASTANELERİNDE MEVZUAT VE UYGULAMA AÇISINDAN FATURALAMAYA YÖNELİK KAYITLAMA VE DENETİM SÜREÇLERİNİN İLİŞKİSİ<>SAĞLIK BAKANLIĞI WEB TABANLI MERKEZİ KAYITMODÜLLERİNİN HASTANELERDE MUHASEBE DÜZENİ VESİSTEMİ AÇILARINDAN DEĞERLENDİRMESİ<>SAĞLIK HİZMETLERİNİN FATURALANMASI İÇİN YÖNETİM SÜREÇLERİ VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR-KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ<
Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Ferhat SAYIM
Esra YAVUZ
Araştırma
Hastanelerde Poliklinik Hizmetlerinin Organizasyonu Ferhat SAYIM
Ahmet Oğuzhan DURSUNOĞLU
Araştırma
Hastanelerde Poliklinik Hizmetlerinin Organizasyonu-KBB Polikliniği Örneği Ferhat SAYIM
Oğuzhan Dursunoğlu
Araştırma
Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi Ferhat SAYIM
Merve TEMEL
Araştırma
Health Administration System Reforms: The Case of Turkey Ferhat SAYIM Araştırma/Proje >SAĞLIK HİZMETLERİNDE YEREL YÖNETİM YATIRIMLARI<>SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINA İLİŞKİN ULUSAL HESAPLAR VE SAĞLIK ALANINDA BELEDİYELERE VERİLEN GÖREV İLE YETKİLER<
İlaç ve Tedavi Erişiminde SGK Ödeme ve Muhasebe Sistemi İncelemesi-Onkoloji Hastaları Örneği Ferhat SAYIM Araştırma
İşadamları ve Girişimcilerde Finansal Piyasa ve Araçlara İlişkin Bilgi, İhtiyaç ve Beklenti Algısı Ferhat SAYIM Araştırma
İşletmelerde Arge Birimlerinin Kuruluş ve Yönetilmesinde Süreçler Ferhat SAYIM(Yazar-Editör)
Bilal Benlioğlu
Araştırma
Katılım Bankacılığı Ferhat SAYIM Araştırma >A Different Banking Methods and the Developing in the Turkish Finance Market-Turkish Participation Banking for 2007-2012<>The Participation Banking and Its Comparison with Deposit Banking in The Turkish Finance Market<>Türkiye’de Finans Piyasasının Gelişim Seyrinde Katılım Bankacılığının Yeri<
Koruyucu Sağlık Uygulamaları Açısından OSGB ve İşe Girişi Muayenelerinin Değerlendirilmesi Ferhat SAYIM Araştırma
Mena Ülkelerinde Sağlık Ekonomisi Ferhat SAYIM Araştırma Raporu >Mena Ülkelerinde Sağlık Ekonomisi<>Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı<
Muhasebe Meslek Mensuplarında Finansal Piyasa ve Araçlara İlişkin Bilgi, İhtiyaç ve Beklenti Algısı Ferhat SAYIM Araştırma
Öğretmenlerde Finansal Piyasa ve Araçlara İlişkin Bilgi, İhtiyaç ve Beklenti Algısı Ferhat SAYIM Araştırma
Ortadoğu Ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı Hamdi GENÇ
Ferhat SAYIM
Araştırma Raporu
Kitap
>MENA BÖLGESİNDE BANKACILIK VE FİNANS PİYASASI<>Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı<
Saglik Ekonomisi Ferhat SAYIM Araştırma >DEVLETİN SAĞLIK FİNANSMANINI ÜSTLENME NEDENLERİ<>DOKTOR GRUPLARINDA EKONOMİ EĞİTİMİNİN GENEL ÖZELLESTİRME UYGULAMALARINA BAKIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ<>ETİK VE İŞ ETİĞİ KAVRAMLARI<>KAMU SAĞLIK KURUM BÜTÇELERİNDE KALİTE UYGULAMALARI İLE MEVZUAT AÇISINDAN TANITIM VE REKLÂM HARCAMALARI<>KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA YATIRIM ÖNCESİ MALİ ANALİZ-MERKEZİ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ ARŞİVLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ<>Mena Ülkelerinde Sağlık Ekonomisi<>SAĞLIK FİNANSMANININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ PİYASANIN ÖZELLİKLERİ<>SAĞLIK HİZMETİNİN ÖZELLİKLERİ<>SAĞLIK HİZMETLERİ ARZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER<>SAĞLIK HİZMETLERİ TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER<>Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sektörünün Piyasa Yapısı<>SAĞLIK HİZMETLERİNDE YEREL YÖNETİM YATIRIMLARI<>SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINA İLİŞKİN ULUSAL HESAPLAR VE SAĞLIK ALANINDA BELEDİYELERE VERİLEN GÖREV İLE YETKİLER<>SAĞLIK PİYASA YAPISINDA ETİK SORUNLARA YOL AÇAN UYUMSUZLUKLAR<>SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HASTA HAKLARI<>SAĞLIKTA ETİK DIŞI DAVRANIŞIN FARKEDİLMESİ VE ETİK KURULLAR<>TIBBİ ETİK VE DEONTOLOJİ KAVRAMLAR<
Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkılarının Sosyal Politika Hedefleri Açısından Değerlendirmesi Ferhat SAYIM
Turkay ODABAŞ
Araştırma/Proje >Mena Ülkelerinde Sağlık Ekonomisi<>SAĞLIK HİZMETLERİNDE YEREL YÖNETİM YATIRIMLARI<
Sağlık İşletmelerinde Malzeme Tedarik Süreçleri Yönetimi- Diş Ünitleri Örneği Ferhat SAYIM
Elif KILIÇOĞLU
Araştırma
Sağlık Kurumları İçin Pazarlama Karması Elemanları Ferhat SAYIM
Doğukan SALTAN
Araştırma
Sağlık Kurumları Yönetim-Genel Uygulamalar Araştırma/Proje >DOKTORLAR DIŞINDAKİ SAĞLIK PERSONELİNİN GENEL ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA BAKIŞI VE EKONOMİ EĞİTİMİNİN(40 SAAT) BU BAKIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ<>ETİK VE İŞ ETİĞİ KAVRAMLARI<>HASTANELERDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN MALİYET FAYDA, MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ<>KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKONOMIK OLAYLARA BAKIŞINDA İDARI GÖREVLERIN VE EKONOMİ EĞİTİMİNİN ETKİSİ<>SAĞLIK BAKANLIĞI WEB TABANLI MERKEZİ MUHASEBE KAYIT ve İSTATİSTİK MODÜLLERİNİN HASTANELERDE KURUMSAL YÖNETİM İŞLEVLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ<>SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HASTA HAKLARI<
Sağlık Kurumlarında Dış Kullanım Uygulamaları Ferhat SAYIM Araştırma >HASTANELER İÇİN DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA (OUTSOURCİNG) UYGULAMALARI VE İŞLETME GİDERLERİ ÜZERLERİNDEKİ ETKİLERİ<>KAMU SAĞLIK KURUM BÜTÇELERİNDE KALİTE UYGULAMALARI İLE MEVZUAT AÇISINDAN TANITIM VE REKLÂM HARCAMALARI<>KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA YATIRIM ÖNCESİ MALİ ANALİZ-MERKEZİ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ ARŞİVLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ<
Sağlık Kurumlarında Meslek İçi Eğitimlerin Yönetimi Ferhat SAYIM
Demet DUMAN
Araştırma
Sağlık Kurumu Muhasebe ve Finans Departmanının Kurulumu ve İşleyişi Ferhat SAYIM
Nihal YAZICI
Araştırma Raporu
Saglik Piyasasi ve Etik Ferhat SAYIM Araştırma >DEVLETİN SAĞLIK FİNANSMANINI ÜSTLENME NEDENLERİ<>DEVLETİN SAĞLIK FİNANSMANINI ÜSTLENME NEDENLERİ<>ETİK VE İŞ ETİĞİ KAVRAMLARI<>ETİK VE İŞ ETİĞİ KAVRAMLARI<>KAMU SAĞLIK KURUM BÜTÇELERİNDE KALİTE UYGULAMALARI İLE MEVZUAT AÇISINDAN TANITIM VE REKLÂM HARCAMALARI<>SAĞLIK FİNANSMANININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ PİYASANIN ÖZELLİKLERİ<>Sağlık Finansmanının Yürütüldüğü Piyasanın Özellikleri<>SAĞLIK HİZMETİNİN ÖZELLİKLERİ<>SAĞLIK HİZMETİNİN ÖZELLİKLERİ<>SAĞLIK HİZMETLERİ ARZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER<>SAĞLIK HİZMETLERİ ARZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER<>SAĞLIK HİZMETLERİ TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER<>SAĞLIK HİZMETLERİ TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER<>SAĞLIK PİYASA YAPISINDA ETİK SORUNLARA YOL AÇAN UYUMSUZLUKLAR<>SAĞLIK PİYASA YAPISINDA ETİK SORUNLARA YOL AÇAN UYUMSUZLUKLAR<>Sağlık Piyasası ve Etik<>SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ETİK DIŞI ALANA GİREBİLECEK YAYGIN UYGULAMALAR VE SINIFLANDIRILMASI<>SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ETİK DIŞI ALANA GİREBİLECEK YAYGIN UYGULAMALAR VE SINIFLANDIRILMASI<>SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HASTA HAKLARI<>SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HASTA HAKLARI<>Sağlık Sektöründe Reklam ve Tanıtıma Bakış<>SAĞLIKTA ETİK DIŞI DAVRANIŞIN FARKEDİLMESİ VE ETİK KURULLAR<>SAĞLIKTA ETİK DIŞI DAVRANIŞIN FARKEDİLMESİ VE ETİK KURULLAR<>TIBBİ ETİK VE DEONTOLOJİ KAVRAMLAR<>TIBBİ ETİK VE DEONTOLOJİ KAVRAMLARI<
Sağlık Sektöründe Reklam ve Tanıtıma Bakış Ferhat SAYIM
Emrah ÖZDEMİR
Araştırma Metni
Sağlık Turizmi Duygu Talih AKKAYA Araştırma Raporu
Sosyal Güvenlik Mevzuatında Emeklilik Düzenlemelerinin Getirmiş Olduğu Sorunlar Ve Sosyal Politika Değerlendirmesi Turkay ODABAŞ Araştırma Raporu

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!