Tavsiye Et. Yazdır

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergileri

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

Ege Akademik Bakış (Ege Üniversitesi İİBF)

Ekonometri ve İstatistik Dergisi (İ.Ü. Iktisat Fakültesi)

Ekonomik Yaklaşım (Gazi Üniversitesi İktisat)

Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Dergisi (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF)

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Eurasian Journal of Business and Economics (IAATU)

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF)

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi

Muğla Üniversitesi İİBF Dergisi

Muhasebe - Finans Araştırma ve Uygulama Dergisi: Analiz (Marmara Üniversitesi İİBF)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gelişme Dergisi

Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

Sosyo Ekonomi (Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye)

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi İİBF)

Yönetim Bilimleri Dergisi (Çanakkale Üniversitesi Biga İİBF)

 

Sosyal Bilimler Dergileri

Akademik İncelemeler (Sakarya Üniv. SBE)

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi

Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kazakistan)

Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Çalışma İlişkileri Dergisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi

Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-dergi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Sanat

itüdergisi/b - Sosyal Bilimler Serisi

Journal of Economic and Social Research (Fatih Üniversitesi)

Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kırgızistan)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal Araştırmalar E-Dergisi (Gazi SBE)

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi: Akademik Bakış E-Dergi

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 

Tıp Dergileri

Pamukkale Tıp Dergisi

Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

 

Diğer Üniversite Dergileri

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Journal of Yasar University

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

 

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!