Tavsiye Et. Yazdır

Sağlık Ekonomisi, Finansmanı ve Alan İçin Bazı Örnek Çalışma Konuları

Sağlık çalışanlarının performanısının ölçülmesinde alternatifler.

Sağlıkta kişisel finansmanın analizi

Sağlık harcamalarının hasta tarafından denetlenmesine ilişkin model teorem geliştirilmesi

Sağlık hizmetlerindeki bilgi asimetrisinin arz talep üzerindeki etkileri ve azaltma yolları

Sağlık politikalarının ve düzenlemelerinin doktorların branş seçimine etkileri

Sağlık çalışanlarınnın denetiminde objektif kriterlerin tespit edilmesi

Sağlık turizmine yönelik yatırımlar ve teşvik mekanizmaları

Sağlık kurumu yatırımlarında teşvik uygulamaları ve dünya örnekleri

Sağlık arzının yetersiz olduğu bölgelerin sağlık çalışanları için cazip hale getirilmesi çalışmalarının maliyetlere etksi(maliyetleri geniş çerçevede ele alın),

Sağlık hizmetlerinde yerel yönetim yatırımları

Sağlıkta sigorta sistemlerinin uyumlaştırılması

Sağlık yatırımlarının yönlendirilmesi

Sağlık arzının yabancı yatırımcı ve çalışanlara açılması projesinin Fayda-Maliyet, Maliyet-Etkinlik ve SWOT Analizi

Sağlık sisteminin yabancı hastalara açılması ve uyum çalışmaları

Yardımcı Sağlık Personelinde branşlaşmanın ekonomik değerlendirme teknikleriyle analizi

Sağlık Çalışanlarının Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesinde Ekonomi Eğitiminin Muhtemel Getirileri

Doktorlar dışındaki sağlık çalışanları için eğitim yatırımları

Sağlık yatırımlarında hedef kitle tespiti.

Sağlık hizmettlerinde teknik altyapı yatırımları

Sağlık bürokrasisinin ve sağlık çalışanlarının kalite arttırma çalışmaları ve uygulamaları karşısında tutumu (etkinlik ve verimliliğe etkisi, pozitif-negatif)

Sağlık yatırımlarında fiziki mekan standartları

Sağlık kurumlarında satınalma departmanlarının verime etkisi 

Piyasada hemşire arzı optimum düzeyinin belirlenmesi

Pilot İllerdeki Aile Hekimliği Uygulamalarının Maliyetlere Etkisi(Sağlık Kurumu Maliyetleri, Hasta Maliyetleri)

Piyasa mekanizmasında hemşirelik ücretlerinin belirlenmesi ve aksaklık noktaları

Yardımcı sağlık personelinin maliyetler ve sağlık hizmetinin etkinliği içindeki paylarının karşılaştırılması

Aktif Doktor personelin maliyetler ve sağlık hizmetinin etkinliği içindeki paylarının karşılaştırılması 

Özel Dal Hastanelerde Özel Söktör Yatırımları(Maliyet-Etkinlik, Maliyet-Fayda Analizi, SWOT analizi)

Özel hastanelerde branş bazında maliyet getiri analizi            

Kamu hastanelerinde branş bazında hasta başı maliyet analzi

Laboaratuvar hizmetlerinin fayda-maliyet, maliyet-etkinlik analizleri

Doktorların branş seçiminde etkili olan faktörlerin ekonomik analizi

Doktor statüsünün genç doktorlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin analizi

Devletin sağlık hizmetlerine ayırdığı bütçe paylarının toplum refah seviyesine göre optimum tutarı

Tanıtım kampanyaları ve reklamların önleyici sağlık hizmetleri talebine etkileri

Sağlık kurumları için reklam harcamalarının optimizasyonu

Afet Hazırlık Giderlerinin Bütçe İçinde Optimum Payı Dünya Örnekleri

Sağlık Piyasasını Dengeden Uzaklaştıran Bilgi Asimetrisinin Giderilmesinde Basın Kuruluşlarının Yapabilecekleri

Ebeler tarafından yürütülen sağlık hizmetlerin Fayda-Maliyet, Maliyet Etkinlik ve SWOT analizi, Dünya örnekleri

Önleyici Sağlık Hizmetlerinde Hudut Sağlık Hizmetlerinin Maliyet-Fayda, Maliyet-Etkinlik ve SWOT Analizi

Mevcut Acil Sağlık Hizmetleri Sisteminin Maliyet-Fayda, Maliyet Etkinlik ve SWOT Analizi

Sağlık Personeli Olmanın Getirdiği Statünün Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisi

Kalite Yönetim Sistemlerinin Sağlık Hizmetleri Üzerinde Maliyet-Fayda, Maliyet Etkinlik ve SWOT Analizleri

Küçük, orta, büyük ölçekli sağlık kurumlarında yatak başı ve hasta başı optimum otomasyon yatırım tutarları ve mevcut durumun analizi

Yerel Yönetimlerin Sağlık Sisteminde Alabileceği Rollerin Maliyet-Etkinlik, Maliyet-Fayda ve SWOT Analizi

Sağlık sisteminde Evde Tedavi Hizmetlerinin Alabileceği Roller; Maliyet-Fayda, Maliyet Etkinlik ve SWOT Analizleri

Yukarıdaki Konular için ortak bölümler şunlardır. Maliyet-Etkinlik Analizi, Maliyet-Fayda Analizi, SWOT analizi. Bu başlıklarda iki alt başlıkta incelenmelidir. Biri literatür taraması sonunda elde ettiğiniz görüşler ve sizin tecrübe ve gözleme dayalı görüşlerinizden oluşmalı diğeri ise, yakın zamanlı sağlıklı istatistiki verilere ulaşarak bunların analizine yer vermeniz gerekmektedir. Bu tür verilere ulaşamamanız durumunda bunları kendi olanaklarınızla elde etmeye çalışmalısınız.

Yukarıdaki Konulara Ek Olarak Belirlenen Yeni Çalışma Alanları
(Piyasa Ekonomisinde Gelişen Yönetim Stratejileri)

"Strateji" Nedir? Piyasa Ekonomisinde Sağlık Kurumları İçin Yeri Nedir?

Piyasa Ekonomisinde Sağlık Kurumları Dış Çevresinin Değerlendirilmesi.

Piyasa Ekonomisinde Sağlık Kurumlarının Kaynaklarının ve Rekabetçi Pozisyonunun Değerlendirilmesi

Sağlık Kurumlarında Strateji Ortaya Koyma ve Strateji Hünerinin Yönetimsel Süreci(Piyasa Ekonomisi İçin)

Sağlık Kurumlarında Rekabetçi Stratejiler

Sağlık Kurumlarında Seçilmiş Stratejinin  Eklenmesi, Diğer Strateji Seçenekleri

Sağlık Kurumlarının Dış Pazarlarda Rekabetinde Kurumsal Yaklaşımlar

Piyasa Ekonomisinde Stratejinin Sektör ve Kurum Bazında Sağlık Kurumları Durumuna Uyarlanması                                                                             

Çeşitlendirme Stratejilerinde Sağlık Sektörü Yatırımları

Sağlık Kurumlarında Strateji, Etik ve Sosyal Sorumluluk 

Sağlık Kurumlarında İyi bir Strateji Yönetimi Yeteneği Organizasyonunun İnşası

Sağlık Kurumlarında İç Operasyonların Yönetimi

Piyasa Ekonomisinde Sağlık Kurumları İçin Kurum Kültürü ve Liderlik

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!