Tavsiye Et. Yazdır

Kaynak:A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergeleri(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Konu tespitine ilişkin yönergeler


*Konu Tespitinde çok çalışılmış ve klasikleşmiş konuların sizi farklılaştırmayacağını ve katma değerinin daha az olacağını unutmayın.

*Konu seçimini yeni yada az çalışılmış, güncel, uygulamaya dönük bir konuda seçerseniz güzel bir çalışma ile size geri dönüşlerde bulunacağını unutmayın. Bu geri dönüşler;

-Uzmanlaşma

-O konuda aranan isim olma

-Kolay ve çabuk yayınlatma imkanı

-Telif ücreti

-O konuda eğitimler verme v.b.(Bu ve benzeri hedefleriniz yoksa iç tatmini hedefleyebilirsiniz.)

*Konu seçiminden önce ilerlemek istediğiniz alanı ve kariyer planınızı gözden geçirip alternatifler belirleyin. Hocanızla mütalaa edin. Seçtiğiniz konunun kariyer planınıza uygun bir biçimde seçilmesi durumunda bu konu sizi bir yerlere taşıyabilecektir.

*Kariyer planınız olmayabilir. Bu durumda da yine yukarıdaki yazılanları dikkate alarak hocanızın da alanına uyan ve çalışmaktan zevk alacağınız konular belirlemeye çalışın.

*Konu seçimi kadar, kapsayıcı ve vurucu bir başlık belirleme de önemlidir. Başlık belirleme bir anda olmamalı hocanızla irtibat halinde ve alternatifler belirleyerek olmalıdır.


A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Kaynak Tarama

*Çalışmanızda ilk kural kaynak taramasıdır. Seçmeyi düşündüğünüz konuda internet, kütüphane v.b kaynak taraması yaparak fikir edinin. Konuyu seçtikten sonra kaynak taramaya devam edip bulduklarınızı bilgisayarınızda yada rafınızda düzenli bir şekilde klase edin. Fotokopiler için mutlaka klasör kullanılmalı her bir kaynağın üst kısmına post it yapıştırılarak kaynağın ismi, yazarı, sizi ilgilendiren başlığı gibi bilgileri yazın.

Kaynak Türleri

Her türlü yayın(kitap, süreli yayın, bildiri kitapları v.b), yayınlanmamış belge, yazılı veya sözlü görüş, bildiri, sempozyum dinletileri, röportaj, görüş alma, değerlendirme v.b.'nin kaynak olabileceğini unutmayın. Ancak bu kaynakların çalışmanız içerisinde kullanılmasında kullanacağınız kaynakların güvenilir olması çok önemlidir. Dolaysıyla akademik kurumlar, akademik yayınlar, otorite kurum ve kişiler ile ciddi izlenimi veren kişi ve kurumların kaynakları daha güvenilir kabul edilir ve çalışmanıza değer katar. Ancak çalışmanıza da güvenilir olarak algılanmayan(örneğin gazete v.b.) kaynaklara yer veriyorsanız yada çok yer veriyorsanız bu çalışmanıza olan bakışı olumsuz etkiler.

Kaynakları taramada kullanacağınız ortamlar

*İnternet:

-En güncel ve iyi çalışan arama motorlarını kullanarak tarama yapın. Aramada kullandığınız kelime yada cümle yapılarını değiştirerek daha fazla kaynağa ulaşın. Taramayı genişletmek için daha az kelime, daha az kelime eki ve aradığınız kelimelerin eş anlamlılarını da kullanarak arama yapın. Taramayı daraltmak için ise daha spesifik kelime yada cümle kullanın. Gerekirse gelişmiş arama özelliklerini de kullanabilirsiniz.

-İnternette çeşitli konularda ve mesleklerde oluşturulmuş gruplar bulunmaktadır. Bu grupların dosya paylaşım havuzlarındaki işinize yarayabilecek kaynaklara ulaşmaya çalışın, üye olma, şiferelerini isteme, gruba üye birisinden yardım alma gibi..

-Çeşitli üniversitelerin halka açık olmayan makale veri tabanları bulunmaktadır. Çoğu yabancı olan bu veri tabanlarında kaliteli ve çok miktarda makaleler bulunmaktadır. Bu veri tabanlarından kaynak edinmeye çalışın. Üye olmanın yollarını araştırın yada üye olanların şifrelerini kullanarak tam metin makaleler indirin.

-Kanun ve benzeri düzenlemelerin elektronik ortamdaki hallerine de internet üzerinden ulaşabileceğinizi unutmayın.

-Çeşitli kurum, dergi ve araştırma ortamlarının internet adreslerinden faydalanabilirsiniz.

*Kütüphane

-Kaynak bulmada çok önemli bir ortamdır. Özellikle konunuzla ilgili literatür kitapları ve süreli yayınları ancak kütüphanelerden bulabilirsiniz. Büyük ölçekli kütüphaneler sizin için faydalı olur ancak özellikle akademik konu ve yayınlar için daha çok üniversite kütüphanelerini ondan da öte konuyla ilgili kurum ve kuruluş kütüphanelerini kontrol edin. Günümüzde bir çok bakanlığın ve kurumun özel kütüphanesi bulunmaktadır. Bunların bir kısmında internet üzerinden hangi yayınların bulunuğunu da görebilmektesiniz. İstanbuldaki kütüphanelere bu linkden ulaşabilirsiniz. Ancak konunuzla ilgili kurumların kütüphaneleri bu listede yer almayabilir. Onları özellikle kontrol etmelisiniz. Araştırdığınız alanla ilgili Bakanlıkların kütüphaneleri, Meslek Birliklerinin kütüphaneleri, Üst Kurulların kütüphaneleri, Bakanlık Uzmanları Kurulları Kütüphaneleri, Teftiş Kurulları Kütüphaneleri, İl Müdürlüklerinin Kütüphaneleri bu çerçevede akla getirilebilecek ortamlardır.

Kaynak Taramada Dayanışma

Kaynak taraken grubunuzla yardımlaşmanızı ve iş bölümü yapmanızı öneriyoruz. Dolayısıyla birbirinizin konularından haberli olmanız ve kaynak taramasını yaparken ilgili gördüğünüz internet sitesi, kütüphane ve kaynakları arkadaşların haber vermesi yada yollaması çok önemli ve kolaylaştırıcı bir yöntemdir. Ancak "El elin eşeğini şarkı söyleyerek arar" atasözünü de unutmamalısınız.


A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Yazmaya Geçiş

*Kaynak taramasından sonra topladığınız kaynakları okumaya başlayabilirsiniz. Okuma sırasında hemen yazmaya başlamayın ancak sizi ilgilendirdiğini ya da işinize yarayacağını düşündüğünüz yerleri kısa özetiyle not almanızla ya da bir dosyaya kopyalamakla büyük zaman kazancınız olacaktır. Ancak bölümü kopyalarken mutlaka yazım klavuzundaki bilgileri içerecek şekilde dipnot vermelisiniz.

*Kaynakları okuduktan sonra bir outline(İçindekiler tablosunun taslağı) oluşturup hocanızın fikrini alın.(Mail yoluyla olabilr)

*Daha sonra yazmaya başlayabilirsiniz. Yazarken kes kopyala yapıştır ve benzeri uygulamaları yapabilirsiniz. Ancak dipnot ve biçimlendirme kurallarına mutlaka uymalısınız.

*Dipnot Verme

*Dipnotu word'de başvurular menüsünde dipnot ekle(sayfa altı için) ya da alıntı ekle(parantez içi yöntem için) tuşlarını tıklamak suretiyle ekleyebilirsiniz. Manuel olarak dipnot vermeyin, mutlaka bu özelliği kullanın. Alıntı ekle özelliğini kullanırken bir kaynağı sisteme bir kez yazmanız yeterli olacaktır. Sonraki aynı kaynağa dipnot vermelerinizde listeden seçip ekle demeniz yeterli olacaktır. Parantez içi dipnot eklendikten sonra bu metin üzerinde sağ tıklayıp "alıntıyı düzenle" seçeneği ile her bir alıntı için ayrı sayfa numaraları da eklemeniz mümkün olacaktır. Ayrıca bu özelliği kullanmanız ve bütün kaynakları usulüne uygun şekilde girmeniz daha sonra çalışmanızın kaynakçasını oluşturmayı da kolaylaştıracaktır. Bu sayede bir kaç tıklama ile kaynakçayı oluşturabilecek ve istediğiniz zaman güncelleyebileceksiniz.

*Dipnot vermeyi ihmal etmeyin. Kopyala yapıştır faaliyetlerini parağraflardan hangileri hangi dipnota/kaynağa ait olduğunu karıştırmayacak şekilde yapmalısınız. Birden fazla paragraftan oluşan alıntılarınıza verdiğiniz dipnotu kopyalayıp her bir paragrafın sonuna yapıştırınız. Bu sayede paragraflar arasına başka yerlerden alıntılar ya da başlıklar eklediğinizde önceki alıntıların nereye ait olduğu bilgisini kaybetmezsiniz.

****Dikkat!!! Yaptığınız her alıntı için mutlaka dipnot vermelisiniz. Sizin yazdığınız hiçbir yer olmasa da bunu ikinci derecede düşünün. Birinci derece dikkat edeceğiniz şey dipnot vermek. Uzun alıntı olsun kısa alıntı olsun mutlaka alıntının tamamını gösterecek şekilde dipnot verin. Ayrıca metninin sınırlarını belli edecek şekilde biçimlendirme uygulayın veya tırnak içine alın. Bakıldığında metnin kim tarafından yazıldığı yada söylendiği mutlaka belli olmalıdır.

*Yine yazdığınız yerin tamamen sizin ifadeleriniz mi, birbaşka kaynaktan(dipnotlu) olmakla birlikte kendi ifadeleriniz mi olduğu, yoksa alıntının kaynaktaki haliyle aynen mi aktarıldığını belli olacak şekilde biçimlendirilmesi lazım.

Biçimlendirme için örnek uygulama;

-Ayrı paragraf aynen alıntı biçimi: sağ ve soldan 1 cm girinti, tek satır aralık seviyeli,

-Paragraf içi aynen alıntı: tırnak içinde, dipnotlu

-Ayrı paragraf değiştirilmiş ya da esinlenilmiş alıntı: tek satır aralık seviyesi, dipnotlu

-Paragraf içi değiştirerek alıntı: dipnotlu

-Tamamen sizin ifadeleriniz: 1,5 satır aralık seviyesi

*Bu kurallara dikkat ederek istediğiniz kadar alıntı yapabilirsiniz ve yasaldır.

Wordun İlgili Özelliklerinin Kullanımının Önemi

*Başlık silsilesinin gözetilmesi için başlıklar numaralandırılmalı bu numaralandırma için mutlaka word'un otomatik numaralandırma özelliği kullanılmalıdır. Başlıkların seviyeledirmesinde mutlaka word'un başlık stilleri kullanılmalıdır. Bu stilleri isteğinize göre baştan düzenleyip ondan sonra yazmaya ve kopyalamaya başlamanız ilerde size büyük kolaylık ve zaman kazancı getirecektir. Stilleri düzgün ayarlamanız ve her zaman stil kullanmanız durumunda aşağıdaki uğraştırıcı işlemlerin hepsini word kendisi ayarlayacaktır.

-Araya başlık ekleyip çıkarmalarda bütün başlık numaraları kendiliğinden değişecek manuel çalışmanıza gerek kalmayacaktır.

-Başlık öncesinde ve sonrasında ya da paragraf aralarında enter kullanarak boşluk ayarlama zahmetinden kurtulup girdiğiniz parametrelerle bütün çalışmanızda uygun yerlerde boşluk seviyelerini word'un ayarlamasını sağlarsınız.

-Metinlerin, başlıkların sayfa sonlarında kesitiye uğrayıp uğramadığını metin, tablo yada başlığın önceki yada sonraki sayfaya alınması işlemleri word tarafından otomatik olarak yapılır.

-Çalışmanıza ait içindekiler ve şekiller tablosunu hiç bir metin yazmadan sayfa numaralarıyla birlikte otomatik hazırlatabilirsiniz. Değişiklikler ve araya metin ekleyip çıkarmalardan sonra tabloyu çok kolay güncellettirebilirsiniz.

-Başlıklarınızı yada metin içi yazılarınızı farklı gruplandırabilir bu grupların bütün biçimsel özelliklerini tüm çalışmayı kapsayacak şekilde çok kolay değiştirebilirsiniz.

 


A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Genel Kurallar

*Kaynakçanıza yazacağınız kaynak eserler sadece sizin bizzat dipnot vererek faydalandığınız eserler olmalıdır.

*Hangi kaynağa nasıl dipnot vereceğiniz üniversitenizin ya da kurumunuzun tez-proje yazım kılavuzunda gösterilmektedir.

*Sizin bizzat ulaşmadığını bir dipnot yada kaynağı asla çalışmanızda kendi dipnot yada kaynağınız gibi göstermeyin. Yararlandığınız kaynaktaki dipnot yada kaynakları kendiniz görmüş gibi çalışmanızda belirtemezsiniz. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız ulaşmaya çalışırsınız. Genel bir ifade ise sizin gördüğünüz kaynağa alıntı yaparsınız, bu dipnot verme onun da başka kaynaktan aldığını ifade edecek şekilde olmalı; örneğin

-"..... ilgili farklı tanımlar bulunmaktadır.(kaynağa dipnot)

"tanım 1"

"tanım 2"

*Bir kaynaktan aynen yapılan alıntı aralıksız yarım sayfayı geçmemeli mümkün olduğu kadar farklı kaynakların ifadeleri mix edilmeli. Ancak konu bütünlüğünün korunmasına dikkat edilmeli gerekli bağlantı cümlelerini aralara koymalısınız.

*Çeşitli kanun, düzenleme, rapor vb. durumlarda daha uzun alıntılar gerekse bile bunu metin içinde mümkün olduğunca az yapmanızı tavsiye ediyoruz. Alıntıyı eklere dahil edebilirsiniz. Metinde özet bilgiler kullanabilirsiniz.

*Dipnotlarda yoğunlaşma olmamalı arka arkaya aynı kaynağa 3'den fazla atıf yapılmamalı araya başka kaynaklar alınmalıdır.

*Çalışmada başlık ve hacim dağılımı dengeli olmalıdır. Çalışma makul sayıda bölüme ayrılmalıdır. Genelde Giriş ve Sonuç hariç 3-4 bölüm yeterli görülür. Bölümlendirme yapılırken kapsanan toplam hacimlerin bütün bölümler için birbirine yakın olmasına çalışılmalıdır. Bölüm içi başlıklar da dengeli dağıtılmalı başlık silsilesi gözetilmelidir.

*Aynı başlık altında çok uzun bir metinle devam edilmemeli gerekli yerlere alt seviye yada aynı seviye başlıklar yerleştirilmelidir.

*Gereksiz başlık kullanılmamalı. Başlık kullandığınız metin ayrı bir başlık kullanmaya değecek açıklamaya ve hacme sahip olmalı, özel bir açıklama yoksa sadece madde işareti kullanımı yeterli olur.

*Başlık altı metnin hacmi için sınırlar koyamasak ta ortalama olarak başlık altı metinlerin en az yarım sayfa en fazla 1-1,5 sayfa içeriğe sahip olmasını tavsiye edebiliriz.

 


 

A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Çalışmanın Boyutları

*Herhangi bir bilimsel çalışmaya boyut olarak sınırlama getirmek taraftarı olmasakta ödev, tez, proje, araştırma raporu gibi çalışmalarda hazırlayanın alana hakimiyetinin ve yeterli kaynak taraması yapıp yapmadığının; dolayısıyla çalışmanın en azından hazırlayanın bilgilenmesi noktasında isteneni verip vermediğinin ölçülmesi açısından, ortalama sınırlar belirlemenin faydası olabilmektedir. Bu çerçevede boyut olarak istediğimiz aralıklar aşağıda yazıldığı gibidir. Çalışmaların yayınlanmasında, Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri için kitap yayımı, Yüksek Lisans Projeleri ve dönem içi çalışmalar için makale yayımı ortalama hedef olarak belirlenebilir.

Çalışmanın Türü
Sayfa Sayısı
Atıf Sayısı
Kaynakçadaki Kaynaklar
Doktora Tezi
200-500
200-(?)
100-(?)
Yüksek Lisans Tezi
100-250
70-(?)
25-(?)
Yüksek Lisans Proje
35-80
35-(?)
20-(?)
Ödev
10-20
15-(?)
12-(?)
1.Seviye Araştırma Raporu
20-50
30-(?)
30-(?)
2.Seviye Araştırma Raporu
15-25
25-(?)
25-(?)

 


 

 

A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Biçim Kriterleri (Şekil Şartlarının) Önemi

*Değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları konunun dahil olduğu bilimsel alana ve çalışmanın türüne göre değişmekle birlikte sosyal bilimler alanında özgün bir konu belirlendikten sonra aşağıdaki kriterleri gözönünde tutmanızda fayda var. Çalışmanın biçim kriterlerini kesinlikle küçümsememek gerekir. Çünkü bu kriterler içeriğin kalitesinin göstergesidir ve hazırlayan için içeriğin de kontrol edilmesini sağlamaktadır. Nitekim çalışmanın olgunlaştırılmasında biçimsel kontroller çok çok önemlidir ve içeriğin mükemmelleştirilmesinde bir yol olarak değerlendirilmelidir.

*Biçime dikkat ederek ilerlemek;

-daha sonra biçimi düzeltmek için zaman kaybetmek,

-ayrıntılarda boğulma,

-bölümlerin dengesiz dağıtımı,

-bölüm ve altbaşlıkların sıralamasına ilişkin kopukluk ve karışıklıklar,

-kafa karışıklığı v.b. olumsuzlukların giderilmesinde birebir fayda sağlayacaktır.

*Çalışmayı çeşitli aralıklarla hocanıza, konunun ulaşabildiğiniz otoritelerine ve Araştırma ekibinde değerlendirme komitesine gönderip değerlendirmesini istemelisiniz.

*Değerlendirme komitesinde görev alıyorsanız gelen raporun software dosyasında sorun gördüğünüz yerleri tarayıp "gözden geçir" menüsünde açıklama ekle komutuyla değerlendirmenizi yazmanızı öneriyoruz. Bu şekilde kişinin sizin istediklerinizi daha kolay ve yerinde algılamasını sağlayabilir, ayrıca sizin istediklerinizin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etme aşamasında kolaylık elde edersiniz.

*Hazırlayacağınız çalışmanın türü ne olursa olsun Tez Yazım Klavuzuna ve Yönerge Sayfamızdaki Kurallar Riayet Edilmesi Gerekiyor. Tez yazım klavuzu için öğrencisi olduğunuz enstitünün tez yazım klavuzunu kullanın. 

 


A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Örnek Değerlendirme Tablosu-20 Puan Bonuslu(Hocalarınızın ya da Kurumunuzun Beklentisi Farklı Olabilir)

Kriter
Değer
Biçim
50
-Kaynakların Sayıca Yeterliliği
10
-Yazım ve Dil Düzgünlüğü
10
-Atıf, Kaynakça, Tablo Düzeni
20
-Sunum Kalitesi
10
İçerik
70
-Literatür Kaynaklara Ulaşma
15
-Başlık İçerik Uyumu
10
-Özgünlük
15
-Alana Hakimiyet
10
-Saha Çalışması Varlığı
10
-Saha Çalışması Kalitesi
10
Toplam
120

 

 


A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Sunum

Sunumlar için kullanılması gereken ortalama süreler, ve slayt miktarı aşağıda yazıldığı gibidir. Değerlendirmede bunlara riayet etmeniz beklenir. Slaytlar çok fazla metin içermemeli "beş satır beşer kelime" ortalamasına dikkat edilmelidir. Okunması gereken uzun metinler olursa bunlar slaytta beyaz pencere içinde siyah yazı içerecek şekilde ve resim halinde verilmelidir.

  Süre Slayt Adedi Açıklama
Tez 20 10-18 Doktora tez jürisi 5 kişilik, Yüksek lisans tez jürisi 3 kişilik jüri önünde sunulur. Jüri günü hocalarla mutabık kalınarak belirlenir ve makul süre önce tez yada proje jüri üyelerine ulaştırılır.
Proje 20 10-18 Yüksek lisans tez jürisi gibidir.
Ödev 10 9-12 Sunum ders müfredatının yoğunluğuna göre ya son 3 hafta içerisinde sınıfta yada sadece dosya teslimi yoluyla yapılır. Teslim finalden önceki 15. güne kadar yapılmalıdır.
Rapor     Türüne göre belirlenecektir.
1.Seviye Araştırma Raporu 15 12-15 Dönem için toplantılarında ve dönemsonu panelinde sunulur. Sunumdan önce hazırlanan rapor ve sunuma ilişkin slaytlar değerlendirme heyetince değerlendirilir. Bu sayfadaki bütün yönergeler Miadap raporları için geçerlidir.
2. Seviye Araştırma Raporu 10 8-12 Alan araştırmasında elde edilen bilgiler ve buna ilişkin kurulun değerlendirmeler iyi özümsenmiş olmalı, bu seviyedeki sunum alan araştırması seviyesinden farklı olarak tespitler ve öneriler üzerine kurulu olmalıdır.
3.Seviye Araştırma Raporu     Alana göre belirlenir.
4.Seviye Araştırma Raporu     Alana göre belirlenir.

 


A.R&D Araştırma ve Yazım Yönergesi(Araştırmacı ve Öğrencilere Yol Göstermek Amaçlı Hazırlanmıştır)

Çalışmanızı İletirken Uyacağınız Kurallar

*Çalışmaların son teslim tarihi tezlerde jüri tarihinden en az 1 hafta önce, dönem içi çalışmalarda final sınavından iki hafta öncedir, Araştırma raporlarında ise değerlendirme komitesince belirlenen tarihtir. Tez, çalışma yada rapor ve ilgili ekleri mail yoluyla dersin hocasına yada komite üyelerine iletilir. Tez ve raporların ciltlenmiş, dönem içi çalışmaların ise dosyalanmış çıktıları ve ekleri varsa sunum günü yada daha önce belirlenen bir tarihte teslim edilir. Dersin hocası yada komite üyeleri gerekli gördüğü durumlarda software üzerinde ilgili yerlere açıklama düşerek düzeltme isteyebilirler. Çalışmanın son teslim tarihinden sonra teslim edildiği durumlarda çalışmanın nihai değerlendirme notundan herbir hafta için yedi puan düşülebilir.

Dönem İçi Çalışmalarınızı Teslim Ederken Şunlara Mutlaka Dikkat Edin

***Sadece size verilen şifreli alana yükleyin ya da verilen eposta adresine gönderin, çalışmanızı hocanızın bütün adreslerine değil sadece size verilen adrese gönderin.

***Word ve ppt dosyalarını göndermeden önce dosya ismini şu şekilde değiştirin "Adı SOYADI Dönem İçi Çalışmanın Konusu" Dosya İsmi çok uzun olursa anlaşılacak şekilde kısaltmalar yapabilirsiniz.

***Özellikle istenmediği müddetçe, daha sonra çıktıları iletmeyi unutmayın değerlendirmenin bir kısmı çıktılar üzerinden yapılmaktadır.

***Sunumları ayrı mailde atmanıza gerek yok aynı maille hem çalışmayı hem sunuyu gönderin.

***Bazı arkadaşlar hocanızın software sistemimde açılmayan bir dosya biçimi gönderiyorlar. Çalışmayı sadece word biçiminde gönderin.

***Çalışmayı birden fazla dosya halinde değil(kapak,içindekiler, bölümler gibi ayrı dosyalarda göndermeyin) tek dosya halinde gönderin.

***Çalışmanın içinde kaynakçanın olmasına dikkat edin.

 

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!